Jump to content

Aforoz


gnl
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Yahudiler ve Hırisliyanlarda belirli suçları iş­leyen kimselere uygulanan sürekli veya geçici toplum dışına çıkarılma cezası.

Yahudilerde bu ceza, Tevrat'la sayılan "bü­yük günahları İşleyenlere karşı uygulanır. Aforoza uğrayan kimseyle dindaşlarından hiçbiri ilişki kurmadığı için suçlu, topluluğu bıra­kıp gitmekten başka çıkar yol bulamaz ve böy­lece toplum kendini kimi davranış biçimleri­nin etkisinden bütünüyle korumuş olur. Hıris-tîyanlarda ise, uygulama biraz daha farklı­dır. Yah udilerde bu cezayı gerektiren büyük günahlar Tevrat'ta belirtilmiş olduğu halde, Hırisiiyanlarda zaman zaman eklemeler ve çı­karmalar yapılan düzenlenmiş listelerde yer alan "günahlar sözkonusudur. Nitekim, der­lenmesine 1545-1563 Trcnt Konsİli sırasında karar alınmakla birlikte, yürürlüğe, ancak 1917 Yılında giren Kilise Hukuku Yasası için­de yer alan bu liste, bu yasanın 1983 yılında el­den geçirilmesi sırasında yeniden düzenlen­miş, ve Aforoz'la İlgili VI. Kitap'taki bu suçla­rın sayısı 37'den 7'ye indirilmiştir. Buna göre aforozu gerektiren günahlar şunlardır: İnan­cın büsbütün yitirilmesi ya da kilise doktrini­ne aykırı inanç taşımak, Papaya fiilen saldırı­da bulunmak, Vatikan'dan onay alınmadan piskopos atanması, komünyonda kutsanmış ekmeğe küfür etmek, bir papazın, kendisinin yardımı ve teşviki ile İşlenmiş bir günahı (gü­nah çıkarma yoluyla) bağışlaması, günah çı­karmadaki gizlilik ilkesinin çiğnenmesi, kür­taj. Bunlardan üçü topluluk bireyleri, tamamı ve özellikle dördü de kilise görevlileri tarafın­dan işlenebilecek günahlar olarak görülmekte­dir.

Aforoz'a uğrayan kimse, verilen karar uya­rınca, topluluğun dışına büsbütün ve sürekli çı­karılabileceği gibi, belirli bir süre için de İlişki­ler kesilebilir. Biraz daha hafif cezalandırma­larda kilise haklarından yoksun bırakılır; söz­gelimi, komünyona ve kilisedeki ibadet ve ayinlere katılması yasaklanır.

Bütün Hristiyan mezhepleri, kiliseleri ve ce­maatlerinde uygulanan bu toplumdan dışla­ma yöntemi, özellikle tarih içinde ve papalı­ğın, kilisenin gücünü arttırmak ve pekiştirmek doğrultusunda çokça kullanılmış ve hatta ki­mi siyasal sürtüşmeler ve çıkar kavgalarında kralların bile aforoza uğratıldığı olmuş, her se­ferinde de kilise açısından oldukça olumlu so­nuçlar alınmıştır. Papa VII. Gregor tarafın­dan aforoz edilen Alman Hükümdarı IV. Heinrich'İn tüm yakınlarının kendisiyle ilişkiyi kesmesi üzerine, karlar içinde yalın-ayak yürü­yerek Papalık Sarayı'na gidip, diz üstü yalvara-rak kendini affettirişi olayı bunlardan biridir.

Aforoz edilen kişinin itirafta bulunup, kefa­rete katlanması halinde bağışlanması müm­kündür. Herhangi bir papaz tarafından bağış­lanma yapılabilecek günahların yanında, an­cak ve özellikle piskoposların veya bizzat pa­panın bağış! amasıyla kalkabilecek aforoz tür­leri de vardır.

Başka başka adlar altında anılsa bile, en son kurulmuş olanına dek tüm Hıristiyan kilisele­rinde aforoz uygulaması vardır.

Zübeyir YETİK (alıntı)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Rica ederim..:)

Alevilik tarihte devlet itikadı olmadığı için, "dairenin dışına çıkanlar" hakkındaki yaptırım devlet tarafından değil, "cemaat" tarafından "düşkün ilan etme" biçiminde uygulanmıştır. Düşkün ilan edilen kişi, belli sürelerle veya ömür boyu, cem törenlerine alınmaz, o köyde, o mahallede barınamaz, kendisiyle evlenilmez!

 

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

yahudilikte doğrudan karşılık olarak kullanılan sözcük, aforoz değildir. sadece, suçlu olan kişi, toplumdan izole edilir. örneğin musa nın ablası meryem, musa nın israil kabileleri dışından bir kadınla, tsippora ile evlenmesine karşı çıkmıştı. bundan sonra bir kez, ve bir kez de, deri hastalığı geçirdiği döneminde karargah dışarısına çıkarılmıştır. bunlar geçici olduğundan, tam anlamıyla aforoz sayılmaz. oysa, kilisenin aforoz edişi "anathema sit" tamlamasıyla lour lanet içeren bu sözcüğü yiyen birisinin, yeniden dine girme süreci askıya alınır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

 • Benzer Konular

  • Aforoz

   Gerek Hıristiyanlık'ta ve gerekse Musevilik'te, dinin hak ve ayrıcalıklarına karşı suç işleyen kişilerin din dışı sayılması demektir. Bu ceza Hıristiyanlığın ilk günlerinden itibaren uygulanmaktadır. Ortaçağ'da Papalar, aforozu bir silah gibi kullanarak, kralların, imparatorların bile gözünü korkutmuşlardır.   Aforoz cezasını vermeye yalnızca papalar, piskoposlar, bir de ruhani meclisler yetkiliydi. Aforozun kaldırılması ise ancak papayla ruhani meclisin elindeydi.   Katoliklerde iki tür afo

   , Yer: Hristiyanlık

  • Muhteşem Yüzyıl Aforoz Edildi!

   [h=1]Muhteşem Yüzyıl aforoz edildi!..[/h] [h=2]Selanik Metropoliti Anthimos dini ayinden sonra verdiği vaazda, "Kimse Muhteşem Yüzyıl'ı seyretmesin" ifadesini kullanarak diziyi yasakladı..[/h]   İzlenme rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisinin komşudan yasak geldi. Türkiye'nin yanı sıra komşu ülkelerde de ilgiyle gizlenen Türk dizileri arasında olan Osmanlı dizisine Yunanistan'da kilise tepki gösterdi. Selanik Metropoliti Anthimos, her gün prime time kuşağında gösterilen "Muhteş

   , Yer: Magazin

  • Rüyada Aforoz Görmek

   Rüyada bir kilisede papaz tarafından aforoz edildiğini görmek hayra yorulur. Rüyada aforoz edilmek hayırdır. Rüyada aforoz edildiğini görmek, kişinin dininde kuvvetli olduğuna ve Allahu Teala'nin rızasını tahsil etmiş olduğuna işaret eder.   Rüyada eğer kişi kendisi, bir başkasını aforoz ediyorsa, halka din hakkında telkinlerde, anlatılarda bulunduğuna delalet eder. Rüyada başkasını aforoz ettiğini görmek, din hakkında çevrenin bilgilendirileceğini delalet eder.

   , Yer: Rüya Tabirleri Sözlüğü

×
×
 • Yeni Oluştur...