Jump to content

Silva Metodu-Başarı Garantilidir


Guest melisa
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

BAŞARI GARANTİLİDİR" diyenler acaba gerçeği mi dile getiriyorlar yoksa yeni bir Polyanna masalı mı bize sunulan? Silva Metodunu uygulamış ve bu konuda deneyim sahibi kimi saygın dostlarımın aldığı sonuçlara bakılırsa zengin bir dünyaya adım atmak için bu sebepler yeterli gözüküyor.Üstelik uygulanan yöntemler başarıyı garantilemezse, başarısızlığa uğratacak cinsten de değil! Sevgili Ayşen Edis İzmirizmir.Net okurlarını tüm dünyada 1966'dan beri eğitimleri verilen "Silva Metodu ile tanıştırıyor.Okuyun ve hayatınızı değiştirin!

 

Odaklı Düşünme, Algılamayı Geliştirerek Yenilikçi Çözümler Getirir! Zaman değişiyor ve bu değişim çok hızlı bir şekilde oluyor. Sizler de bunun farkındasınız. Günümüzde kişinin başarılı olabilmesi, yeni şartlara uyum sağlama yeteneğine bağlıdır. Doğada güçlü olan değil, esnekliğe sahip, eskiyi geride bırakarak yeniyi kabul eden organizmalar hayatta kalır. Çağdaş bilimsel verilere göre, sıradan bir insan zihnini herhangi bir düşünceye 6 -11 saniyeden fazla odaklayamıyor. Harvard Üniversitesi araştırma sonuçlarına göre kişinin hedeflerine ulaşamamasının en önemli nedeni de bu sayılır. - Geçici bir düşünce, programlanamaz. - Sürekli başka düşüncelere kayan bir zihin programlanamaz. - Kısıtlayıcı inançlar nedeniyle engellenen bir düşünce programlanamaz. - Olumsuz düşünceler, kaygılar ve düşük özgüven, düşünceyi iptal ederek programlanamaz hale getirirler. Zihnimiz bir düşünceyi programlayabilmek için en az 30 saniyeye ihtiyaç duyar. Odaklı düşünme teknikleri size bu anlamda yardımcı olur. Zihinsel Ekran, Zihin Aynası ve Laboratuvar gibi tekniklerle, zihnin bir düşünceye odaklanmasını sağlarız. Tekrar edilen olumlu telkinler, kısıtlayıcı inançların değiştirilmesi için yapılan egzersizler, olumsuz sözcük ve tümcelerin belleğimizden silinmesiyle başarılan zihinsel temizlik, düşünceleri hayata geçirmek için gerekli olan bağlantıların zihin tarafından kolayca yapılmasına ve bu yolda bulunan engellerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Rüya Kontrolü, Üç Parmak ve Bir Bardak Su Tekniği ile Laboratuvar ve Danışmanlar, zihnimizin ‘dosyalarını’ açmak ve başarılı olmak için gerekli bilgileri toplamaya yarayan ‘anahtarlar’dır. Söz konusu egzersizler beynin, hayal gücü ve imgelerle işlevsel olduğu Alfa seviyesinde gerçekleşir. Ancak, insanların büyük çoğunluğu (% 95’ı) bu seviyede uyuduğu için, Alfa seviyesinde bilinçli kalarak beyinlerinin sağ yarımküresinde işlevsel olamazlar. Bu nedenle sorunlara çözüm bulmaya en uygun seviye olan Alfa seviyesinde beynin bu muhteşem işlevselliğinden yararlanamazlar. Odaklı Düşünme seminerlerinde katılımcıların öğrendiği ilk şey, beyin dalgalarını yavaşlatarak alfa seviyesine girebilmek ve bu seviyede bilinçli kalarak beynin sağ yarımküresinde işlevsel olmaktır. Sezgiyi geliştirme teknikleri (Duyum Ötesi Algılama) alanında eğitim gören kişiler, beyinlerinin, düşünce dalgaları alıcısı ve vericisi olmaktan öte, duyum ötesi bilgileri de kullanabilecekleri ve bu bilgileri etkileyerek değiştirebilecekleri konusunda farkındalık kazanırlar. Beynimiz gelişmiş bir bilgi ağıdır – bir İnternet’tir. Kaydedilmiş bilgilerin ötesinde de bilgi verebilir. Beynin işleyiş şekli sayesinde özgün düşünce yaratabilir, sorunlara gerçek ve yenilikçi çözümler getirebiliriz. Başarıyı engelleyen kısıtlayıcı düşünceleri bir yana atarak geçmişe bağımlı kalmadan, yenilikçi ve yaratıcı kararlar alabiliriz. Geçmişte olup bitenler bize bilgi sağlarlar. Mantık elde edilen bilginin çözümlemesini yapar. Ancak yapılması gerekenlerle HAYAL GÜCÜ ilgilenir. Kararlar verilirken hayal gücüne gereksinim duyulur. Silva Metodu, kırk yıldan beri farklı din, kültür ve anlayışa sahip, değişik sosyal ortamlarda yaşayan insanlar tarafından uygulanmakta olduğu tüm 117 ülkede başarı kazanmıştır. Bu uzun süre içerisinde, öğrendikleri teknikleri uygulayarak hayatlarını değiştiren kişilerin tanık olduğu bir gerçek vardır: ‘Mezunlarımız’ sorunlarını çok daha kolay çözebilmektedirler. Daha yüksek hedefler belirledikten sonra, onlara ulaşınca artan özgüvenleri sayesinde yaşamlarını daha da iyileştirmişlerdir. Bu seminer, BAŞARI SEMİNERİ olarak da adlandırılabilir. Ancak bunun da ötesinde bir boyut söz konusudur. Yukarıda söylediklerimize üç sözcük ekleyerek seminerin içeriğini daha net anlatabiliriz. Bu sözcükler şunlardır: DENGE – UYUM – SPİRİTÜELLİK DENGE; günlük yaşamda tatmin olma arayışıdır. İnsanın stres ve endişeyle baş ederek hedeflerini gerçekleştirmesinden doğan bir ruh halidir. UYUM; kendi olanaklarını hayata geçirerek yaşamaktır. Şimdiyi, bugünü yaşamaktan geçer. Zihin, beden ve ruh bütünlüğü ve bunların eşit şekilde tatmin edilmesidir. SPİRİTÜELLİK; duyumlarla algılanabilen her şeyde sevgiyi hissetmek ve Yüksek Zekayı keşfetmektir. Farkındalık Grafiği’nde seminerde kullanılan tekniklerin işleyiş biçimini daha kolay anlayabilirsiniz. Seminer süresi olan 22 saat boyunca (Cuma 18:30 – 20:30, Cumartesi 09:30 – 19:30 ve Pazar 09:30 – 19:30 ) 16 egzersizi uygulayarak şemada belirlenen ilk hedefe kademeli olarak ulaşılır: - Belli bir düşünce üzerinde daha uzun süre odaklanmayı sağlama; - Algılamayı geliştirme ve güçlendirme. İlk yapacağımız uygulamalar ve tüm egzersizler teknik uygulamalardır. Yani bir şeyin nasıl yapılması gerektiğini belirtirler. Bilgi süreci kullanımı sonucunda öğrenildikleri için bu egzersizler aynı zamanda birer zihin formülüdürler. İlk 4 egzersizle amacımız, beta seviyesinden uyumadan, bilinçli kalarak alfaya girebilmeyi başarmaktır. Böylece beden ve zihin rahatlar ve stres kontrolü sağlanır. İkinci dörtlüde ise, sorun çözümünde kullanılacak etkin bilgi sentezi mekanizması diğer bir deyişle hayal gücü devreye geçirilir. Bir sonraki dört egzersizle, seçilen çözümlerle beynin programlanması sağlanarak yaratıcılık geliştirirlir. Son dört egzersiz ise, önseziyi geliştirir ve güçlendirir. Başarılı kişiler, geniş bir algılama yeteneğine sahip olan kişilerdir.. Yapmamız gereken bu 16 zihin egzersizini uygulamak, uygulamak, uygulamaktır... Gerisi kendiliğinden gelir. Gelişmiş Düşünme Yeteneği Neden Önemlidir? Yaptığınız her şey bir düşünce ile başlar. Eğer yeni bir hedefinize ulaşmak için eski düşünce sisteminizle yola çıkarsanız, başarı şansınız sadece bir olasılıktır. Yeni fırsatları yakalamak ve başarmak için yeni bir düşünce sistemi gerekir. Başarı Yolundaki Engeller - Geçmiş başarısızlıklarınızın yeni kişisel hedeflerinize ulaşmanızı etkilemesi ve engellemesine izin vermeniz, - Kişisel planınıza sadık kalamamanız veya kalmaya istekli olmamanız, - Başkaları tarafından eleştirilme veya başarısız olma gibi korkular veya inançlarınızın olması, - Sürekli erişilemez ve ulaşılamayacak kadar mükemmelin peşinde koşmanız, - Başarısızlıklarınızın nedenlerini başkalarına yüklemeniz, - Düzenli olarak çok fazla yapacak şeylerinizin olması, - Öfke veya çeşitli yıkıcı duyguların davranış kalıplarınızı oluşturması, - Kişisel bir probleminizin olduğunu kabul etmemeniz veya inkar etmeniz. BAŞARININ ANAHTARI Odaklı Düşünme seminerinin başarı anahtarı, sizin tüm potansiyelinizi ortaya çıkarmanıza engel olan kısıtlayıcı inançlarınızdan arındıran, enerjik, canlı ve güçlü bir düşünce sistemi oluşturmanıza yardımcı olmasından kaynaklanır. Dinamik bir seminerdir. 16 adet aşamalı uygulanan her egzersizle, kişinin inanç ve güven duygusu tetiklenerek zihnini kontrol edebilme yeteneğinin arttığını deneyimleyerek algılaması sağlanır. Program ilerledikçe, uygulamalarla, kişi adım adım odaklanma yeteneğinin yükseldiğini, zihnine gelen bilgilerin arttığını, düşüncesinin genişlediğini fark eder. Bunun sonucunda da kişi sorunlarını daha kaliteli ve yaratıcı fikirlerle çözebileceğini de aynı şekilde deneyimleyerek algılar. YAŞAMINIZIN EN BÜYÜK KEŞFİ ZİHNİNİZİN KAPASİTESİNİ KEŞFETMEKTİR Zihninizde arzu ettiğiniz imgeyi canlandırarak kısa bir süre zihninizde onu canlı tutarsanız, bu arzunuzun gerçeğe dönüşmesine yol açarsınız. Bunun bilimsel adı PSİKODİNAMİK PROGRAMLAMA’dır. BAŞARI GARANTİLİDİR! Odaklı Düşünme bir Silva Metodu programıdır. Silva Metodu bilimsel araştırmalara dayanmakta olup 1966 yılından beri 117 ülkede eğitimi verilmektedir. Odaklı Düşünme beynin sınırsız olanaklarını değerlendirmek için yapılan en çağdaş ve en etkin zihinsel eğitim metodudur. Seminer, hayatlarını kendi kontrollerine alarak, arzu ettikleri sonuçları ‘üretmek’ isteyen kişiler içindir. “Silva Metodu, yapmayı arzuladığınız değişiklikleri hayata geçirebilmeniz için kullanacağınız bir ‘araç’tır. Kesinlikle tavsiye ederim.” Dr. Wayne Dryer Psikolog - Yazar

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Yarıya kadar okudum, aynı tekrarlanan konular..KONUNUN FARKI,kabuğunu değiştirmiş bir bilgi olarak sunulması...Maji santlarında geçen teknikleri teknolojik bir araştırma ve dil kulanımı ile sunulmuş..aktardığınız için sağulun ,konuyu bilmeyenler olabilir..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

beyin gücü,enerjiyi kontrol edebilme,cakraları acma,latifeleri calıstırma,ruhsal enerji,enerjiyi odaklama.....

yüzyıllardır bilinen ancak farklı isimlerle yeniymis gibi insanlara sunulan teknikler.

silva metodu da bunlardan biri.yeni bi metod gibi ortaya atılıyor,50 yıl önce jose silva tarafından gelistirilmis.

ama zaten bu metodlar farklı isimler ve farklı tekniklerle binlerce yıl öncesinde de vardı.

hepsinde hedef beynin güclerini kesfetmek,kullanabilmek...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

çok güzel bir konuya değinmişsin.odaklanma işin püf noktalarından biri.ama kim yapabilir o odaklanmayı işte sorun orda.negatif enerjisi olan bir kişi odaklanma yaptığında kendisi rahatsız olur.size bir misal deneyiniz.aynanın karşısına geçiniz.hemen şimdi.iki kaşınızın ortasına dikkatle bakınız.bir yerlerinizde sıkıntı olup olmadığını görünüz.algı ise o hepsinden önemli algıyı bildin çok şeyi bildin.rüyayı bildin yinr çok şeyi bildin.beyin oyunuda bir algı rüyada bir algı ama anlıyabilirsen tabi.işte bu ilmi o zaman gerçek manada çözeceksiniz

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

öncelikle bilgiler için teşekkürler.dr.wayne dyer in kitaplarının bir kısmını okdum.düşünce gücü,enerjiler hakkında yazılan başarılı kitaplardan.onun japa meditasyonunu konu eden cd eşliğinde satılan bir kitabı var.manifest your destıny isimli.yurtdışında alma imkanı olan arkadaşlara tavsiye ederim.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...