Jump to content

Durugörü Ve İmajinasyon


Mira

Önerilen Mesajlar

Durugörü yeteneğinin temeli imajinasyona dayanır. peki o halde imajinasyon nedir? önce bunu biraz açalım, daha sonra da ileri durugörü tekniklerine geçelim... imajinasyon, ruhsal enerjinin en belirleyici özelliklerinden ve yeteneklerinden biridir. bazı araştırmacılar imajinasyonu ruhta şekillendirme olarak tarif etmişlerdir. düşüncenin bir enerji olduğu günümüzde artık net bir şekilde bilinmektedir.

 

işte her bir düşünce kalıbı, kendisine özgü bir enerji taşır. böylelikle her bir düşünce bir enerji topunun üretilmesine sebebiyet verir. düşüncelerimizle biz farkında olmadan pekçok imajlar yani şekiller-görüntüler yaratırız. konunun bu yönü üzerinde araştırma yapan birçok parapsikolog, bu meseleyi "düşünce şekilleri" başlağı altında incelemişlerdir.

 

 

toparlayacak olursak, kökeni ruhsal enerjiye dayanan tüm düşüncelerimiz çeşitli görüntülerin meydana getirilmesine sebebiyet verir. ancak ne var ki, bu görüntülerin frekansları çok yüksek titreşimli olduklarından normal gözle görünemezler.

 

ancak durugörü yeteneğine sahip kişiler tarafından görülebilen bu görüntülere imaj, bu görüntünün ortaya çıkmasına sebebiyet veren mekanizmaya da imajinasyon denmektedir. işte bu imaj ve imajinasyonla ilgili yapılabilecek en basit tanımdır.

 

düşüncelerimizin nasıl şekillenebildiğine en iyi örneklerden biri spatayomda meydana gelen olaylardır. öte alem'in yani *******un en belirleyici özelliklerinden biri, hepimizin bildiği gibi düşüncelerin anında şekillenmesidir. bunun sebebi *******u oluşturan astral maddenin, fiziki maddeye oranla çok daha süptil yani yüksek titreşimli maddelerden inşa edilmiş olmasıdır. konumuz dışı olduğu için biz *******u bırakalım ve dünyaya dönelim...

 

tüm yaşantımız boyunca çok çeşitli imajlar yayınlar ve dışarıdan da çok çeşitli imajlar alırız. örneğin karşınızdaki bir kişi elmayı düşünürken, aslında onu imajine etmektedir. yani onun şeklini zihninde canlandırmaktadır. siz bunu iki farklı şekilde algılayabilirsiniz. ya sezgisel olarak elma kelimesi zihninizde belirir, ya da elma kelimesi değil, elmanın görüntüsü zihninizde canlanır.

 

birincisine telepati, ikincisine ise durugörü adı verilir. görüldüğü gibi telepati ile durugörü arasında hem büyük bir paralellik, hem de büyük bir fark bulunmaktadır. bu tanımdan ortaya çıkan önemli bir sonuç vardır. o da aslında tüm duyular dışı algılamalarımızın temelinde imajinasyon gerçeğinin bulunmasıdır. basitleştirerek özetleyelim... herhangi bir imaj çok farklı şekillerde algılanabilir... örneğin:

 

beş duyu organlarımızla algıladığımızda biz ona görme ya da duyma diyoruz... yine aynı imaj sezgisel olarak algılandığında telepati, gözlerimiz kapalı ya da bir objeye konsantre olarak normal gözümüzün dışında ortaya çıkan görüntülerle algıladığımızda durugörü, fiziksel kulaklarımızın haricinde bazı sesler duyarak algılıyorsak duruişiti, bir sarkaç ya da çatal çubuğun hareketleriyle algılıyorsak radyestezi, ellerimizi herhangi bir nesneye dokundurarak o nesnenin başından geçenleri hissedebiliyorsak psikometri ve yine herhangi bir imaj fiziksel nesneler üzerinde fiziki etkiler meydana getiriyorsa biz ona telekinezi diyoruz...

 

görüldüğü gibi ister fiziksel beş duyumuzla, isterse de beş duyumuzun ötesindeki yeteneklerimizle olsun, sonuçta tüm algılamalarımızın temelinde imajinasyonun bulunduğunu söyleyebiliriz... bu anlatılanların sadece teorik bilgilerden ibaret olmadığı, yapılan deneysel çalışmalarla da ortaya konulmuştur. ilk kez 1960'lı yıllarda gerçekleştirilen ve daha sonraki yıllar, dünyanın dört bir köşesindeki parapsikoloji laboratuvarında tekrarlanan deneylerde; imajinatif olarak şekillendirilen bir düşüncenin fotoğraf plağına geçirilebildiği ispatlanmıştır... bu deneyler aynı zamanda ruhsal enerjinin maddeler üzerindeki etkisini göstermesi bakımından da önemlidir.

 

"ruh ve kainat" adlı kitabında dr. bedri ruhselman imajinasyonla ilgili bilgileri bir araya getirirken, iradenin yani konsantrasyonun imajinasyon üzerindeki önemini şu cümleyle özetlemiştir: "imajinasyon irade ile başlar ve irade ile biter... irade ise, herhangi bîr canlı varlığın bir şeyi istemesidir."

 

imajinasyonla ilgili buraya kadar yapmaya çalıştığımız tanımlardan da anlaşılacağı gibi, yaşamımızın her anı imajinatif faaliyet içinde geçer... uyurken bile rüyalarımızla yine imajinatif faaliyetimiz devam eder... tüm varoluşumuz süresince çeşitli imajlar yayınlar ve çeşitli imajları alırız. yayınlanan imajlar: kendi şuurumuz ya da şuuraltımızdan yayınlanan imajlardır.

 

alınan imajlar: dışarıdan bize gelen imajlardır. bunların ancak çok küçük bir kısmının farkında olabilmekteyiz. ancak büyük birçoğunu hiç farketmeyiz bile... farkedebildiklerimiz çoğunlukla beş duyumuza çarpanlardan ibarettir. farkında olamadıklarımızın çoğu şuuraltımız tarafından algılanmaktadır. ve yine bunların büyük bir bölümü şuuraltımıza büyük etkilerde bulunurlar. hatta kendimizin zannettiği birçok düşüncelerimizin oluşmasında bile büyük bir etkide bulunurlar.

 

Metin IRMAK

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...