Jump to content

Buhran ve Gerilim


Visall
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Dünya, bir başdan bir başa kasvetli bulutlarla sarıldı. Göz-gözü görmeyecek kadar karanlık her taraf.. Her-gün yeni bir buhran beliriyor ufkumuzda.. Hergün taze bir mesaj alıyoruz kıyâmetden... Ümit ve düşüncelerimizin üstüne gelip gelip yıkılan korkulu rüyalar ve kâbuslar, dünyamızı gulyâbâniler ülkesi haline getirdi.

 

Ondokuzuncu asrın son çeyreğinde başlayıp günümüze kadar süre-gelen buhranlar zinciri, bilhassa en son halkasıyla, herşeyi, hattâ bütün mukaddes değerleri yutmaya hazırlanan korkunç bir girdap halini aldı. İyiyi, kötüyle beraber, müfsidi, ıslahcıyla beraber yutacak korkunç bir girdap..! Girdap, her-şeyden evvel kendine dâyelik yapan suyu yutup onunla beslendiği gibi, bir asırdan beri devamedegelen buhran da, evvelâ onu bağrında besleyen maddeciliği yutacakdır.

 

Evet, dünden bugüne bütün buhranlar, materyalizmin kucağında ve onun fideliğinde boyatıp gelişdi. Ne garibdir ki; yıllar yılı bunu, bağırlarında "bir gül-ü rânâ" (1) gibi besleyip duranlar, bugüne kadar onu hep, sebeplerden tecrid ederek ele aldılar. Keşke bütün bir tarih boyu ona meşcerelik hazırlayanlar, neticede böyle bir "epidemi"yle karşı karşıya kalacaklarını önceden hissedebilselerdi!.. Heyhat! Gidip körü körüne içine gömüldükleri maddiyyunluk (2) gayyâsında, ilelebet kalmaya kararlı gibi bu sefil ruhlar, hâlâ iradesiz, hâlâ hissiz ve hâlâ ümitsizce bir bekleyiş içindeler..!

 

Evet, dün ma'nâ ve ruhu "metafizik" diyerek, sarıp sarmalayıp bir kenara iten bu banal görüşlü materyalistler, bugün de aynı bön tavır ve davranışlarıyla, birbirinin yılanı haline getirdikleri milletlerin boğuşmaları karşısında, mukavemetsiz, panik içinde ve bitkindirler. Ne güvenip bel bağladıkları tâğutları. ne de huzur ve seâdetin tek vesilesi saydıkları madde, onlara aradıklarını verememekde ve gönüllerini doyuramamaktadır. Bütün bunlardan sonra, inadına yine de "madde"ye yahşi çekilecekse, gayri onların nisabına bize: "Bozulmuşdur düzelmez gelse de Mehdî; bu mülkün emr-i ıslahı Cenab-ı Hakk'a kalmıştır" (E) deyip beklemek gerekecekdir.

 

Ama. acaba milletlerin, ortada kol-gezen bu kadar vebâ. bu kadar tâun karşısında, dayanma ve direnme gücünü kaybetmeden, varlıklarını sürdürebilmeleri mümkün olacak mıdır? Buna "Evet" demek oldukca zordur. Toplum, hergün bin başlı "bir devle boğuşacak, hergün bin zararlı, onun kâidelerini kemirip duracak; sokaklar haramiler tarafından tutulacak, yuva lâahlâkîlikle (3) delik deşik edilecek; sonra da bu hâle getirilmiş bir yığından mukavemet beklenecek; olacak-şey değildir bu..

 

Ne var ki, yıllar yılı gururu kırılan, ırzı çiğnenen mağdur milletlerin, silkinip kendilerine gelmeleri, dirilip tarihî yerlerini almaları ve ruhlarındaki indifa'larla gürleyip bütün iblis ocaklarını söndürmeleri de ihtimâl dahilindedir. Ve bize göre, mağdur milletlerin ve toplumların er-geç yapacağı da budur. "Zira beşer, esîr olmak istemediği gibi, ecîr (4) olmak da istememektedir." Hele istismar edilme, asla!.. Evet, bugün "Devletler ve milletler muharebesi, tabakât-ı beşer (5) muhârebesine terk-i mevk'i ediyorsa, bunun altında sadece ve sadece, yüce varlık olan insanoğlunun, istismara karşı gerilimi vardır.

 

Asırlardan beri sağa-sola çekilerek aldatılmak istenilen milletler, artık yabancı her düşünceye karşı fermuarını kapatarak, özünü koruma ve kendi benliğiyle kalma yolunda ciddî gerilim içindedir. Eşyanın tabiatına, rûh ve iradenin kâidelerine dayanan ve ilhâmını da, gönülde mihraklaşan ötelere ait ışığın altında, insan vicdanından alan, böyle bir gerilimi engellemeye, kimsenin gücü yetmeyecekdir.

 

Hele süper güçlerin birbirlerini gammazlayıp, karşılıklı, birbirinin sırrını fâşetdikden ve yıllar yılı hep üzerine çullanıp durdukları "orta-kuşak" ülkelerinin ve bilhassa, bu kuşağın, pırlantası sayılan Türkiye'nin gözü açıldıkdan sonra asla.!

 

Senelerden beri, düşüncede, tasavvurda, ahlâkda çeşit çeşit içtimâî erozyonlara ma'ruz bırakılmış bu ülke, diğer memleketlere nisbetle, daha çok gadre uğramış olması; mâzîsi ve millî harsıyla, daha çok örselenmiş bulunması itibariyle, "meta-fizik" gerilimin merkez üssü gibidir. Daha sonra, Türkistân, Özbekistan ve yakın kuşak ülkelerinden Mısır gelir. Bir asrı aşkın bir zamandan beri çeşitli zulüm, mağduriyet ve haksızlıklar altında sürekli inleyen bu kuşak, öylesine bilenmişdir ki; çok yakın bir gelecekde o, polatlaşan ruhuyla, kendine bu mezelletleri revâ görenlerin karşılarına dikilecek ve mutlaka onlarla hesaplaşacakdır. Elverir ki, bu kuşağı elinde tutan milletler, husûsiyle onların talihli idarecileri.iyi bir durum değerlendirmesi yaparak, vukû'u muhakkak bir infilak ve indif'anın enkâz ve külleri altında kalmasınlar...

 

Meydana gelmesi kat'î görünen böyle bir indifa' geçen asrin getirdiği bütün bunalımların rağmına, iyi şeylerle neticeleneceği kanaatindeyiz. Denebilir ki beşer, yirminci asra, mide ve bağırsaklarının zebunu olarak girmesine karşılık, önümüzdeki asra, kalbiyle, ruhuyla ve insanlığıyla girebilme hazırlığı içindedir.

 

Bu ise, uzun bir fetretden sonra, bu mazlumlar ülkesinin yeniden dirilişi ye "Rönesansı" demekdir. Kimbilir, belki o zaman, batmak üzere olan, dünyanın diğer kesiminin elinden tutup kaldırma fırsatı da doğar. Böyle bir fırsatın elde edilmesi çok mühimdir. Zira; bunca zaman, bu kuşağın insanına göz açdırmayan milletlere, yeniden bir civan-mertlik dersi vermek, hem geleceğin dünyasına ayrı bir bakış zâviyesi kazandırma hem de felsefî tarihin yeniden ele alınması bakımından oldukça önemlidir.

 

Keşke o gün, dost vefalı, düşman da insaflı olabilse!..

 

 

 

 

 

 

(1) Gül-û ra'nâ: İyi, güzel, hoş, lâtif, parlak gül.

(2) Maddiyyunluk: Maddecilik. Madde olmayan hiçbirşeyi kabul etmeyen, maneviyat ve ruhâniyatı inkâr edenlerin anlayışları.

(3) Lâ-ahlâkîlik: Ahlak kabul etmeyen anlayış.

(4) Ecîr: Ücretli, işçi.

(5) Tabakât-ı beşer; İnsan tabakaları, sınıflar, guruplar.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...