Jump to content

Doğuma Hazırlık ve Doğum Egzersizleri...


Renan
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Gebelikte yapılan egzersizler, annenin sağlığını ve kas tonüsünü sürdürmesine yarım eder, duygularını kontrol etmesini, benlik imgesinin gelişmesini sağlar, enerjisini artırır. Uykusunu düzenler, iştahını açar, sinir sistemini rahatlatarak gerginlikten kurtulmasına yardım eder ve barsak fonksionlarmı düzenler, komplikasyonlu olmayan gebelikler egzersizler tüm gebelik boyunca sürebilir.

 

Gebelikte şu durumlarda egzersiz yapılması kontaendikedir.

Membranlann erken açılması, gebelikte hipertansiyon, servikal yetmezlik, i-kinci ve üçüncü trimestır kanamaları, düşük ve preterm doğum hikayesiinstrauterin gelişme geriliği hikayesi daha öncede var olan tıbbi durumlardır.

 

Gebelikte yapılacak egzersizlerle ilgili rehber şöyledir;

Gebelikte hafif ve orta derecede egzersizlerle haftada üç kez ve düzenli yapılmalıdır.

 

ilk trimestırdan sonra sırtüstü pozisyonda yapılan egzersizlerde kaçınılmalıdır. Bu pozizyonda yapılan egzersiz sırasında iç organlardan kaslara yönelen kan akımına bağlı olarak zaten düşmüş olan kardiak atım hacminin daha da düşmesine neden olur.

 

Egzersiz sırasında oksijen ihtiyacı artar, bu nedenle yorgunluk hissedildiğinde egzersiz kesilmeli ve aşırı ve uzun süreli egzersizlerden kaçınılmalıdır. Yüzme yada bisiklet gini egzersizlerin, ağırlık bindirmediği için incitme riskleri yoktur. Bu nedenle önerilirler Özellikle üçüncü trimestırda dengeyi zorlayan egzersizlerden, anne ve fetus için risk oluşturacağından kaçınılmalıdır. Aynı şekilde adminal travmaya neden olacak egzersizlerden de uzak durulmalıdır. Normal bir gebelikte ek 300 kcal/gün ihtiyaç vardır. Gebeliğinde düzenli egzersiz yapan bir kadın yeterli miktarda besin tüketmeye dikkat etmelidir.

 

Özellikle ilk trimestırda ısı artışı olacağında egzersiz sırasında uygun giyinmeli (göğüsleri destekleyen süt yen, teri emen giysiler ve rahat ayakkabı yeterli sıvı alınmalı, sıcak ve nemli havada uzun süreli aşın egzersizden kaçınmalıdır.

Orta dereceli ritmik egzersizler büyük kas gruplarını etkiler, örneğin; yüzme, bisiklete binme, yürüme gebelik için en uygun egzersizlerdir. Tenis gibi aşın hareketli ve yorucu egzersizlerden kaçınılmalıdır.

 

Egzersiz sırasında, aşırı yorgunluk, ani keskin ağrı, nefes almadan zorluk, bulantı- kusma, baş sönmesi, bayılma, kaslarda ağrı, yada aşırı acı gibi belirtiler ortaya çıktığında egzersiz kesilmelidir. Eğer belirtiler inatçı ise, doktor kontrolü gerekir.

 

Gebelikte perine kaslarını kuvvetlendirmek için kegel's egzersizleri yapılır. Bu egzersizler her seferinde 15 - 20 kez olmak üzere günde 3-4 kez tekrarlanabilir. Egzersiz yapılacak özel kas grubunun, idrar yaparken, idrarın durdurması sırasında, hissedilen I grubu olduğu anneye öğretilmelidir. Eğer egzersiz /gun şekilde yapılırsa, kadın Doğum sırasında annenin durumuna uyumunun, ağır kontrolünün ve sakinliğinin sağlanması için rahatlama tekniklerine gereksinimleri vardır. Rahatlama, süzgün postür ve uygun solunumla olasıdır.

 

FETAL SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Gebelik sırasında aşağıdaki durumlarda fetusun antenatal testler ile değerlendirilmesi ve izlenmesi gerekir.

Fetal hareketlerde yavaşlama

Anne kadında serum alfa- fetoproteinlerinin yükselmesi.

Fetal aritmi.

Hemoglabinopti

Peterm eylem hikayesi ya da şimdiki gebeliğinde preterm eylem riski, kromozomal ya da kalıtsal biyokiyasal bozukluk beklenmeyen perinatal ölümler.

Hidroamniyoz ya da oliohidroomniyoz.

Enfeksiyonlar

Matemal sistemik hastalık- anemi, antifosfolipid sendromu, kronik hipertansiyon, siyanotik kalp hastalığı, gebelik ya da insüline bağımlı diyabet, hipertroidizm, lupus.

 

Çoğul gebelik

 

41 haftasını tamamlamamış gebelik.

Gebelik hipertansiyonunu

haftadan önce görülen prematür memloran rüptürü.

Intrauterin büyüme geriliğin şüphesi

Vajinal kanama.

 

1. ULTRASON

 

Bir iletme sistemi ile dokuya geçen yüksek frekanslı ses dalgalarından yansıyan ultrason enerjisinin ürettiği görüntülerin bir monitorda izlenmesi esasına göre çalışır. Ultrason kadının abdomenine, labiasına ya da vajinasına uygulanabilir, obstetrikte başlıca üç amaç için ultrason uygulanır.

 

1. Fetusun ölçümlerini saptamak.

2. Fetal anotomiyi incelemek.

3. Fetal sağlığı belirlemek.

Bunlara ek olarak plasentanın durumu ve konumu ile amniyotik sıvı da ultrason ile değerlendirilir. Bu değerlendirmeler ile şu bilgiler elde edilir.

 

Fetus sayısı

Gebelik ayı

Fetal anotomide malformasyonlar

fetal pozisyon ve prezentasyon

Plasentanın lokasyonunu ve durumu

Amniyotik mayi miktarı

Annedeki pelvik kitler

 

2. BİYOFİZİK PROFİL

 

Biyofiziksel profilde değerlendirilecek beş kitler vardır. Bunların fetusun solunum hareketi, vücut hareketi, tonüsü, amniyaotik mayi volümû ve fetal kalp atım reaksiyonudur. İlk dört kriter ultrason ile incelenir Fetal kalp atım reksiyounu ise "nan-stress test" ile değerlendirilir.

 

Fetal biyofiziksel aktivitelerin değerlendirilmesi, fetal hareketlerin azaldığı olgularda intrauterin gelişme geriliğinde, preterm, pastterm ve diyabtik gebeliklerde ve erken membran rüptüründe daha önemlidir. Natenatal izlemde, fetal ekokar-diyografi ve Doppler ultrason Velosi metre teknikleri ile fetusun kardiyovasküter sistemine ait anormallikler saptanabilir.

 

3. FETAL HAREKETLERİN ANNE TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Anneye, fetal hareketleri 18. 2inci gebelik haftası civarında hissedebileceği

ve bu hareketlerin giderek kuvvetleneceği hakkında bilgi verilir. Hareketlerde yavaşlama ya da durma önemlidir ve fetusun değerlendirilmesini gerektirir. Normal hareket sayısı değişmekle birlikte sağlıklı bir fetus 3 saat içinde en az 10 kez hareket e-der.Anneye, 3 saat içinde 10 hareketten daha az hareket ortaya çıkıyorsa ya da fetusun hareketlerinde yavaşlama oluyorsa ya da 10 hareketin oluşması hergün daha uzun sürerse hemen doktor ile ilişki kurması gerektiği açıklanır.

 

Fetal hareketleri değerlendirmek için seçilecek zaman yemekten sonraki bir saat olmalıdır. Yan pozisyon tercih edilmelidir. Çünkü bu pozisyon uterin- plaental-fetal üniteki sirkülasyonu arttırır, annenin daha rahat hareket etmesini sağlar ve fetal hareketler daha kolay hissedilir. Anne, elini fundusa koyarak fetal hareketleri hisseder. Ani ve kuvvetli hareketleri takiben hareketlerin kesilmesi, akut fetal distres için karekteristlik işarettir. Bu tip fetal aktivite hisseden anne durumu derhal doktora bildirmelidir. Ayrıca fetal istirahat ve uyku durumunda, fetusun hareketlerinde durma ve yavaşlama olacağı anneye anlatılmalıdır. Fetus istirahatta iken en az bir saat için fetal hareketler hissedilmeyebilir.

 

4. NONSTRES TEST ( NST)

 

Fetal durumun değerlendirilmesinde en çok kullanılan testlerden birisidir. Bu test ile elektronik fetal monitör kullanılarak fetal kalp eseleri kayıt edilir, ve fetai hareketler ile fetal kalp atımında hizalama olur. NST ile ju sağlıklı ilişkinin varlığı araştırılır. Her fetal aktivite ile birlikte fetal kalp atımlarında ki hızlanma, intruterin hipoksi ile etkilenmemiş, santral ve otonomik sinir sisteminin bütünlüğüne işaret eder.

 

NST özellikle diyabet, gebelik hipertansiyonu, intrautern gelişme geriliği, erken membran rüptûrü, çoğul gebelik ve diğer yüksek riskli gebelik problemlerinde kullanılır. Testin uygulanma sık! ı duruma göre değişir. Yüksek riskli durumlarda 1-2 haftada bir tekrarlanabilir. NST fatal sağlık için iyi bir göstergedir.

 

FETAL T AŞİKARDI: Fetal kalp hızının 10 dk.lık süre içinde60 atımve dah fazla olmasıdır. Orta şiddette taşikardi dakikada 160-180 atım, ciddi taşikardi ise dakikada 180 atımdan daha fazladır. Nedenleri ise; prematurite. siyetesi, fetusun hareketli ve atropine, scopolomine, isozsuprine ve ritodrine gibi ilaçların anneye uygu­lanmasıdır.

 

FETAL BRADİKARDİ: 10 dk. Iık süre içinde fetal kalp atım hızının 120 a-tımdan daha az olmasıdır. Hafif bradikardi dakikada 100-120 anm, orta bradikardi 100 atımdan daha az, ciddi bradikardi ise dakikada 70 atım ve daha azdır. Nedenleri; Fetal hipoksi, annenin ısı kaybı, umblikal kard prc psusu ve kokal anestezide kullanılan ilaçlardır. Bradikardi her zaman fetal distrese işaret etmese bile mutlaka izlenmesi ve araştırılması gereken bir durumdur.

 

5. KONTRAKSİYON STRES TEST (CTS)

 

GTS plasentanın solunum fonksiyonunun değerlendirilmesidir. Uterus Kont-raksiyonları, intrauterin basıncı artırarak uteroplasental kan akımında azalmaya neden olur. Bu durumda fetusa oksijen geçişi azalır. Sağlıklı bir fetus bu azalmayı tdere edebilir. Ancak plasental rezervin yeterli olmadığı durumlarda, fetusta hipoksi myokard deprasyonu ve fetal kalp hızında düşme ortaya çıkar. Plasental yetmezlik riski olan şu durumlarda CST ile fetusta hipoksi gelişip gelişmediği değerlendirilmelidir;

Intauterin büyüme geriliği;

Oiyabetus mellitus

Miad geçmesi (42 hafta ve 49)

Anormal biyofiziksel profil. Şu durumkarda CST kontradikedir.

Üçüncü trimestır kanamaları (ablasyon plasenta, plaventa previa)

Klasik insizyonlu sezeryan doğum

Pretermey m ihtimali olan riskli durumlar.

Prematüre embran rûptürü

Serviks yetmezliği

Çoğul gebelik

 

6. AMNİYOSENTEZ

 

Bir iğne ile anne karnından uterin kaviteye girerek, amniyatikmayı örneği a-lınması işlemidir. Gebeliğin 16-18. haftalarında kromazonal ve biyokimyasal değerlendirme, 30- 35 haftalardan sonra ise akciğer maturitesini belirlemek amacı ile yapılır. Bu işlem, erken membran rûptürü olan ve tokolitik tedavi düşünülen prematür eylemde, intrauterin enfeksiyonunu olup utmadığını kontrol etmek amacıyla da kullanılır, Bu işlem yapılmadan önce anneye olası komplikasyonlar anlatılır ve işlemi kabul ettiğine dair onya formu imzalatılır.

 

İşlem bitiminde iğne ultrason altında çekilir, iğnenin girdiği kısım kanama ve akıntı yönünden değerlendirilir. Fetal sağlığı değerlendirmek amacı ile 15 dk fetusun kalp hızı izlenir. Fundus palpe edilerek uterus kantraksiyonları değerlendirilir. Eğer annenin yaşam bulguları ve fetal kalp atımları normal ise anne evine gönderilir.

Anne şu konularda bilgilendirilir;

Beklenmeyen fetal hiperaktivite ya da fetal hareketlerin durması;

Vajinal yoldan temiz drenaj ya da kanama gelmesi,

Uterus kontraksiyonları ya da abdominal ağrının olması,

Ateş yada üşüme durumlarında hemen doktoru ile ilişki kurması,

İlk 24 saatte az hareket etmesi ve bol mayi olması gerektiği açıklanır.

Amniyotik Mayiden Yapılan Testler

Alfa Fetopotein Araştırması

Gebelikte Rh Etkilenmesinin Değerlendirilmesi

Mekonyum Tanılanması

 

7. KORYONİK VİLLUS ÖRNEKLEMESİ

 

Gelişen plasentanın sınırındaki koryonik villilerden doku örneğinin alınmasını ifade eder. İlk trimestirde genetik hastalıkların tanılanmasında uygulanır. Amniya-senteze göre daha erken teşhis olanağı (8-12. hafta ) sağlar fakat bebeğin kaybedilme riski daha fazladır. 9,5 haftadan önce yapılan karyonik viilus örneklemesinde fetal defekt riski olabileceği anneye anlatılmalıdır, (parmaklarda eksiklik gibi) Bu test ile kanjenital defektJerin ilk trimestırda tanılama olanağı vardır. Böylece eğer istenirse gebelik sonlandırılabilir. Bu test; transservikal, transabdomenal, transvajinal olarak yapılabilir.

 

8. FETOSKOPİ

 

Fetoskopi, kan ya da deri örneği için fetusun direk olarak gözlenmesi işlemidir. Fetal hemaglabinopoti, immunodefisiensi hastalığı, koogulasyon bozukluğu ve metabolik hastalıklar, kromozom anomolileri, Rh hassasiyeti ve ciddi deri defektlerini teşhis etmeye yarar. 11-36. haftalar arasında yapılabilir.

Fetoskopiden sonra anne ve fetus kan basıncı, nabız, fetus kalp sesleri, uterin aktivite, vajinal kanama ve amniyotik mayi kaybı açısından birkaç saat izlenir. Bir komplikasyon gelişmeyeceğine emin oluncaya kadar anne hastahanede tutulur. Rh(-) immunglobilin verilir. Antibiyotik ve tokolitik ajanlar

(kontroksiyonları önlemek için), praflaktik olarak uygulanır. Hastaneden çıkmadan önce fetus ultrasonla değerlendirilir. Anne 1-2 hafta güç gerektiren aktivitelerden kaçınması ve herhangi bk ağrı, kanama, ateş, amniyotik mayi sızıntısı olduğu taktirde rapor etmesi konusunda bilgilendirilir.

Bu işlemde ekstemiteler, spinal korda, genital bölgeye ve yüze ait dışta olan anomaliler gözlenebilir. Bu nedenle gazla başvurulan bir yöntem değildir.

 

9. PERKUTAN UMBLİKAL ÖRNEĞİ

 

Introuterin olarak umldikal kordan kan ömeği alınır, kordosenez olarak da isimlendirlir. Şu durumlarda kan örneği alınması gerekir;

Fetal karyotipin

Fetal enfeksiyonun

Trambosit hastalıklarının

Fetal kan grubunun

Fetal metabolik hastalıkların

Fetal sağlığın (pH, PO2) belirlenmesi

İmmunizasyonun tanı ve tedavisi İşlem sırasında kanama, prematOr memlaran rüptüru, koriyoamniyonitis ve

fetal bradikardi, komplikasyon olarak gelişebilir. Şişman kadınlarda, plasentanın arka duvara implante olduğu durumlarda ve 19 haftadan küçük gebeliklerde komplikasyon hızı yüksektir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

doğum egzersizleri basit gibi görünebilir.. ama değil.. ben ilk oğlumda bunun eksikliğin yaşadım. işim gereği sürekli oturarak gebelik dönemi geçirdim.. ve bebeğimi kucağıma verdiklerinde bana bi rapor imzalattılar hemen tıp dilindeydi hatırlamıyorum.. ama bebeğin hareketsiz kalmasından ve anneninde hareketsizliğinden dolayı oğlumun boynu bir tarafa dönmüyordu. tek tarafa çevirebiliyordu.. üstelik bir ayağının parmakları da oynattığında bacağına değiyordu.. öyle çok korkmuştumki anlatamam bebeğim eğri boyunlu eğri ayaklı biri olup çıkacak diye..

 

doktor tavsiyelerde bulundu.. bebek henüz tazeyken gezersiz verdi ona. zeytin yağıylar sürekli boynunu masajladım o minnacık bebeğin.. ve ayağınında ön kısmına tampon yaptım bacağına değiremesin diye..en az 6 ay bağırta bağırta bu egzersizleri yaptım.. şimdi oğlumda zerre hasar yok maşallahı var..

 

ama dikkat etmeyen yada farkedemeyen anneler böyle birşeyle karşılaşırda erkenden tedavisini yapmassa. bir dahada iyileşmiyor.. aman dikkat edin. egzersizleri boş bırakmayın...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...