Jump to content

Fekalom (Dışkı Tıkacı)...


Renan

Önerilen Mesajlar

Fekalom sindirim borusunun son kısmını tıkayan çok büyük bir dışkı kütlesidir. Fekalom yavaş yavaş artarak teşekkül eder. Dışkı, kötü boşaltılması nedeniyle sigmoid bağırsak ve rektumda giderek çoğalır ve buna koşut olarak giderek kurur, sertleşir. Dışkılık kanalından dışarı atılabilmesi için çok katı ve çok büyük bir kütle teşkili ile sonlanın

 

Hasta, dışkılık kanalı ve dışkılıkta ağrılı bir gerginlikle birlikte devamlı dışkılamak ister. Fakat her defasında başarısız olur. Hiçbir şekilde kendiliğinden dışkı boşaltılamaz.

 

Bazen, bereket versin ki, fekalom teşekkülü nisbeten seyrektir ve kabızlık çeken şahıslardan başka diğer hastalıklarda da görülür. Ruhsal çöküntü genel durum bozukluğu, uzun süre yatakta yatma, bağırsak geçişi yavaşlamasını arttıran veya dışkının olağan boşalmasını sağlayan mekanizmaları bozan bazı ilaçların alınması sonucu oluşur.

 

Kalınbağırsak Kanseri (Yemecesi)

 

Kalınbağırsak kanseri Batı ülkelerinde en sık rastlanan kanserlerden biridir. Asya ve Afrika'da daha düşük kaldığı halde, son 30 yıl içinde Batı toplumunda bu kanser sıklığı 2 defa daha fazla görülmektedir. Kalınbağırsak kanseri güncel olarak Türkiye'deki yıllık ölümlerin (134.627) il ve ilçelerde, (kırsal yöreler hariç) 83 Tinden sorumludur [60]. Sağlık Bakanlığının ölüm istatistikleri kitabından alınan bu rakamın gerçekte daha yüksek olduğu sanılmaktadır. Bu tür kanser sıklığının artması nasıl açıklanabilir?

 

Çok sayıda çalışma göstermektedir ki, kalınbağırsak kanserleri esas olarak çevre etkenleriyle ve daha özel olarak da beslenme etkenleriyle oluşmaktadır. Böylece beslenme alışkanlıklarının değişimi, farklı beslenme düzensizliklerine neden olmaktadır ki, bunlardan en az ikisinin, bu kanserin çoğalmasında büyük payı vardır:

Yağ ile birlikte tahıl ve nişastalı maddelerin fazla tüketimi ve liften yoksun beslenme.

 

Böylece kalınbağırsak kanseri ile süreğen işlevsel kabızlık arasında önemli bir bağ vardır. Aynı beslenme düzensizliği nedeniyle kanser sıklığında da büyük ölçüde artma olasıdır. Bu liften yoksun beslenmedir.

 

Bundan başka kabızlığın bizzat kendisi de bir tehlike etkenidir. Gerçekten bağırsak geçişi çok yavaş olduğunda, dışkı ve kalınbağırsak iç cidarı arasındaki temas süresi artmakta ve böylece bu cidarın hücreleri üzerinde örsentilerin tekrarı, kanserleşme için ilave bir tehlike etkinliği taşımaktadır.

 

Migren (Tek Yanlı Başağrısı)

 

Migren nöbetleri ve kabızlık görünürde hiçbir ortak yanı olmayan iki hastalıktır. Mamafih gerçekten birinin diğerini kışkırttığı bu hastalıklar arasında, çok yakın bir ilişki vardır. Bu suretle daima çok ağrılı bir migren nöbeti, kalınbağırsak hareketlerinde gerçek bir engelleme oluşturabilir. Kalınbağırsak kasları işlevini durdurur ve dışkı artık ilerlemez. Bunun aksine, bir sindirim sorunu için muayene olan migreni i hastaların %30'unda kabızlık vardır ve kabızlığın tedavisi başağrılarını azaltır. Böylece kabızlığın migren krizlerinden kısmen sorumlu olabileceği ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar klinik gözlemler, migren nöbetleriyle kabızlık arasında böyle bir ilişkinin varlığını bulmuşsa da bu ilişkinin tabiatı kesin olarak bilinmemektedir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...