Jump to content

Yahya Bin Ebi Kesir (Radıyallahü Anh)


SimqEE
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Yahya Bin Ebi Kesir (Radıyallahü Anh)

 

Hadîs ilminde hâfız (yüzbinden fazla hadîs-i şerîfi ezbere bilen) ve aynı zamanda fıkıh âlimi. Ebû Nasr el-Yemâmî'nin âzâdlı kölesi olup, künyesi, Ebû Nadr'dır. Kendisine Yesâr, Neşit ve Dinar ismi de verilirdi. Basralı olan Yahyâ bin Ebî Kesir, on sene Medine'de ikâmet edip Tâbiînin büyüklerinden istifâde etti. Yemâme'de yerleşip meşhûr âlimler arasına girdi. 129 (m. 747)'de vefât etti.

Babası, Sâlih bin el-Mütevekkil olup, zamanının en meşhûr âlimlerinden ilim tahsil etmiştir. Kendisi Tâbiînden olup, Enes bin Mâlik, Ebû Seleme bin Abdurrahmân bin Avf, Hilâl bin Ebî Meymûne, Mu-hammed bin İbrâhîm et-Teymî, Yala bin Hâkim, Muhammed bin Abdurrahmân bin Sevbân, Ebû Nadr el-Abdî, Abdullah bin Ebî Katâde, Ebû Şu'be, İkrime, Ata ve daha birçok zâttan hadîs-i şerîf rivâyet etti. Kendisinden ise, oğlu Abdullah, Eyyûb Sahtiyanî, Yahyâ bin Sa'îd el-Ensârî (Bu iki zât onunla aynı zamanda yaşamıştır.) el-Evzâî, İkrime bin Ammâr, Ebân bin Yezîd, Ali bin Mübârek, Eyyûb bin Uyeyne, Haccâc bin Ebî Osman es-Savvâf ve diğer zâtlar rivâyette bulundular.

On yaşında iken Medine'ye ilim öğrenmek için giden Yahyâ bin Ebî Kesîr'i pekçok âlim medhetmektedir. Meselâ Şu'be: "Yahyâ, Zührî'den önce gelir." Ahmed bin Hanbel: "Yahyâ ile Zührî insanların en âlimidirler." Eyyûb Sahtiyanî: "Yeryüzünde Yahyâ bin Ebî Kesîr gibi kimse kalmadı." Ebû Hatim ise: "O, sikadır (güvenilir)." İbnü'l-Medînî ise: "Muhammed (s.a.v.) ümmetine, ilmi altı kişi ezberleyip nakletti. Bunlar Mekke'de Amr bin Dinar, Medine'de ez-Zührî, Kûfe'de Ebû İshâk es-Sebîî ve el-A'meş, Basra'da Katâde ve Yahyâ bin Ebî Kesîr'dir." diyerek onun ilimdeki yüksek derecesini bildirmektedirler.

Âmir bin Yesâr diyor ki: "Yahyâ temiz ve güzel elbise giyerdi. Güzel görünüşlü idi." İbn-i Hibbân i-se: "O âbidlerden olup, bir cenâzede bulunduğu zaman geceyi korku hâlinde geçirir ve onunla konuşmak mümkün olmazdı." demektedir.

Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden ba'zıları şunlardır:

"Kim ni'met sahibinden (zenginlerden) başkası ile (fakîrlerle) ilgilenmez, yüz çevirirse, Allah.gifü teâlânın Muhammed'e (s.a.v.) indirdiğini inkâr etmiş olur."

"Bir kimse sahibi olmadığı bir şeyi nezredemez (adakta bulunamaz). Mü'mine la'net etmek, onu öldürmek gibidir. Bir kimse dünyâda iken bir şey ile kendini öldürürse (intihar ederse), âhıret gününde onunla azâb edilir. Kim yalan söyleyerek İslâmdan başka din üzerine yemin ederse, o kimse söylediği dîne girmiş olur. Kim de bir mü'mine küfür ile iftira ederse, o kimseyi öldürmüş gibi olur."

"Kim çok konuşursa çok hatâ yapar, çok hatâ yapmak çok günah işlemeye sebep olur. Günahı çok olana Cehennem lâyık olur. Kim Allah.gifa ve âhıret gününe inanıyorsa, ya hayır söylesin veya sussun."

"Oruçlu kimseler sizin sofranızda iftar ederlerse ve sâlih insanlar da sizin yemeğinizden yerlerse, orada melekler de hazır bulunurlar."

"İslâmiyet üç şey üzerine bina edilmiştir:

-Lâ ilâhe illallah diyen bir kimseye bir günah sebebi ile "kâfir" oldu demeyiniz ve bu hususta onun aleyhine şâhidlik etmeyiniz.

-Hayrın ve şerrin Allah.gifü teâlâdan geldiğini bilmek ve inanmak.

- Cihad kıyâmete kadar devam eder. Bunu ne bir zâlimin zulmü, ne de âdil olanın adaleti kaldırabilir."

Yahyâ bin Ebî Kesîr'in güzel sözlerinden ba'zıları:

"Bir sihirbazın bir ayda bozamadığını, bir nemmam (koğucu söz taşıyan) bir saatte bozar."

"Bir evde üç şey varsa, oradan bereket kalkar. Bunlar; israf, zina ve (emânete) hıyânet ekmektir."

"Yolda giderken bir bid'at işleyen kimse ile karşılaşırsan hemen yolunu değiştir."

"Bir adamın mantığı (düşüncesi) düzgün olursa, diğer amelleri de düzgün olur, fakat bir kimsenin mantığı bozuk olursa diğer amelleri de bozuk olur."

"Amellerin en fazîletlisi vera'dır. İbâdetlerin en fazîletlisi de tevâzudur. (alçak gönüllülük).

"Altı şey bir kimsede varsa, îmânı kâmil olur; Allah.gifü teâlânın düşmanları ile kılıçla (silâhla) döğüşmek, yaz günlerinde oruç tutmak, kış günlerinde abdest alırken ayak parmaklarının arasını hilâllemek, bulutlu günlerde namazı erken kılmak, haklı olduğumu bildiği hâlde münâkaşayı ve çekişmeyi terk etmek ve musîbetlere karşı sabretmek."

"Kula kıyâmet gününde ilk önce namazından sorulur, namazı tamam olursa bütün amelleri tamam olur, namazı eksik olursa, bütün amelleri noksan olur."

"Kur'ân-ı kerîm ve fıkıh öğrenmek ibâdettir."

Yahyâ bin Ebî Kesir, Süleymân aleyhisselâmın oğluna yaptığı nasîhatla ilgili olarak şöyle buyuruyor:

"Ey oğlum nemimeden (söz taşımaktan) sakın. Çünkü o, kılıçtan daha keskindir. Gadablanmaktan (kızmaktan) sakın. Çünkü o zâlimlerin mülküdür, ölüm mülkü gibidir. Fikri münâkaşayı bırak onun faydası yoktur ve kardeşler arasına düşmanlığı sokar. Ey oğul, Allah.gif'ın kitabına sarılman (ona tâbi olman) lâzımdır. Ey oğul, gadabın çoğundan sakın, çünkü o halim (yumuşak, tevazu sahibi) insanın kalbini mahveder. Ey oğlum, helâk olanın bu hâlini merak etme, ebedî se'âdete kavuşan, kurtulan insanların hâlini merak et, onları düşün. Ey oğul, vücûdun sıhhati, zenginlikten daha önemlidir."

 

KAYNAKLAR

1) Hilyet-ül-evliyâ cild-3, sh-66

2) Tehzîb-üt-tehzîb, cild-11, sh-268

3) Tezkiret-ül-huffâz, cild-1, sh-128

4) Târîh-i İslâm cild-5, sh-179

5) El-A'lâm cild-8,sh-150

6) Târîh-i kebir cild-8, sh-302, 303

7) Tabakât-ı İbn-i Sa'd cild-5, sh-555

alıntı

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...