Jump to content

Abdullah Bin Ubeydullah Bin Ebi Mul


SimqEE
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Abdullah Bin Ubeydullah Bin Ebi Mul

 

Tâbiînin büyüklerinden. Doğum târihi bilinmemektedir. Künyesi Ebû Muhammed et-Teymî, el-Kureşî, el-Mekîd'dir. Mekke-i Mükerreme'de yaşamış olup, yine orada 117 (m. 735) yılında vefât etmiştir.

 

Fıkıh, tefsîr, hadîs ve kırâat ilimlerinde büyük âlim olup, zamanının meşhûrlarındandır. Mekke'de halifeliğini ilân eden Abdullah bin Zübeyr'in kadılığını yapmıştır. Harem-i şerîfin müezzini idi. İmâm-ı Buhârî'nin rivâyetine göre otuz Sahâbî ile görüşmüş ve onlardan hadîs rivâyet etmiştir. Hazret-i Âişe Ümmü Seleme, Abdullah bin Amr bin el-As, Abdullah İbn-i Abbâs, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Mes'ûd, Talha bin Ubeydullah, Abdullah bin Ca'fer, Abdullah bin Zübeyr, Hz. Osman ve Zekvân bunlardandır.

 

Kendisinden de Amr bin Dinar, Abdurrahman bin Ebî Bekr, Ata bin Ebî Rebâh, İbn-i Cüreyc, Yezîd bin İbrâhîm, Cerîr bin Hâzim, Nâfi bin Amr ve birçok âlim hadîs rivâyetinde bulunmuştur. Ebû Zür'â ve Ebû Hâtem Ebî Muleyke'nin sika (güvenilir) bir râvi olup, çok hadîs-i şerîf rivâyet edenlerden (müksirûnden) olduğunu söylemişlerdir.

 

Buyurdu ki: "Ebû Cehl'in oğlu İkrime (r.a.), Kur'ân-ı kerîmi eline alır, yüzüne sürer ve "Rabbimin kitabı, Rabbimin kelâmı" diye ağlardı.

 

Hz. Âişe'den rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte, "Mü'mine diken (batması) veya daha büyük musîbet isabet ederse, O (Günahlarına) keffârettir."

 

Teravih namazının Hulefâ-i râşidîn ve Eshâb-ı kirâm zamanında da yirmi rek'at kılındığını rivâyet eden Tâbiînden birçok âlimden biri de İbn-i Ebî Muleyke'dir.

 

Mekruh vakitlerde (güneş doğarken, tam tepede iken ve güneş batarken) namaz kılmanın mekruh olduğunu bildiren birYivâyeti de vardır.

 

Şu hadîs-i şerîf de onun rivâyetlerindendir. Resûlullah (s.a.v.) "Kim hesaba çekilirse azâb edilmiş olur" buyurdu. Hz. Âişe, (Allah.gifü teâlâ "İşte böylesi kolay bir hesaba çekilir" (İnşikâk sûresi 8) buyurmuyor mu?) diye sorunca "Bu senin dediğin arzdır (Amellerin sahiplerine arz olunmasıdır) yoksa her kim ince hesaba çekilirse helâk olur" buyurdu.

 

 

 

KAYNAKLAR

 

1) Tehzîb-üt-tehzîb cild-5, sh-306

 

2) Tezkiret-ül-huffâz cild-1, sh-101

 

3) Miftâh-üs-se'âde cild-2, sh-19

 

4) El-A'lâmcild-4,sh-102

 

5) El-Menhel-ül-Azb-ül-mevrûd şerh-i Süneni'l-İmâmi ebî Dâvud cild-1, sh-152

 

6) Vefeyât-ül-a'yân cild-3, sh-62, cild-4, sh-129

alıntı

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...