Jump to content

"Yalnız Kur'an" diyenler.


Guest Deli_Kadir

Önerilen Mesajlar

"Yalnız Kur'an" diyenler Müslüman değildir

 

 

 

İmam-ı Beyheki Delail kitabında şöyle rivayet eder:

"Eshab-ı kiramdan İmran bin Husayn (Radıyallahü anh), şefaatle ilgili bazı hadisler nakleder. Oradakilerden biri der ki:

- Siz hadisler bildiriyorsunuz, fakat biz bunlarla ilgili Kur’anda bir şey bulamıyoruz.

İmran bin Husayn hazretleri buyurur ki:

- Sen Kur’anı okudun mu?

- Evet.

- Kur’anda sabah namazının farzının iki, akşamınkinin üç, öğle, ikindi ve yatsının farzının ise dört rekat olduğuna rastladın mı?

- Hayır.

- Peki bunları kimden öğrendiniz? Bizden [Eshab-ı kiramdan] öğrenmediniz mi? Biz de Resulullahtan öğrenmedik mi? Peki Kur’anda kırk koyunda bir koyun, şu kadar devede şu kadar, şu kadar paraya şu kadar dirhem zekat düştüğüne rastladın mı?

- Hayır.

- Öyleyse bunları kimden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de Resulullahtan öğrenmedik mi? Hac suresinde (Eski evi [Kabe’yi] tavaf etsinler) âyetini okumadınız mı? Peki orada Kabe’yi yedi defa tavaf edin diye bir ifadeye rastladınız mı?

- Hayır.

- Allahü teâlânın Kur’anda şöyle buyurduğunu duymadınız mı? (Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa da ondan kaçının.) [Haşr 7]

Hz. İmran daha sonra buyurur ki: Sizin bilmediğiniz bizim Resulullahtan öğrendiğimiz daha çok şey vardır."

Bir âyet-i kerime meali: (Size, âyetlerimizi okuyacak, sizi her kötülükten arıtacak, size kitabı ve hikmeti öğretecek ve bilmediklerinizi bildirecek aranızdan, bir resul gönderdik.) [bekara 151]

İmam-ı Şafii hazretleri, (Bu âyetteki hikmetten maksat, Resulullahın sünnetidir. Önce Kur’an zikredilmiş, peşinden hikmet bildirilmiştir) buyuruyor.

Kur’an-ı kerim açıklamasız öğrenilseydi, Peygamber efendimize, (tebliğ et yeter) denilirdi, ayrıca (açıkla) denmezdi. Halbuki, açıklanması da emredilmiştir. İki ayet meali şöyledir:

(Kur’anı insanlara açıklayasın diye sana indirdik.) [Nahl 44]

(Biz bu Kitabı, hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir kavme de hidayet ve rahmet olsun diye sana indirdik.) [Nahl 64]

Bu âyet-i kerimeler, açıklamayı gerektiren âyetlerin bulunduğunu gösterdiği gibi, bunu açıklamaya Resulullah efendimizin yetkisi olduğunu da göstermektedir. Kur’an-ı kerimde her bilgi açık değildir. Peygamber efendimiz bunları vahiy ile öğrenmiş ve ümmetine bildirmiştir. İki hadis-i şerif meali de şöyledir:

(Bana Kur’anın misli kadar daha hüküm verildi.) [İ. Ahmed]

(Cebrail aleyhisselam, Kur’an ile beraber açıklaması olan sünneti de getirdi.) [Darimi]

İmam-ı Şarani diyor ki:

Ma'lûmdur ki, Sünnet Kitâb üzere kaziyedir. Aksi değildir. Zira sünnet, Kur'ân-ı kerîmdeki icmallerin açıklanmasıdır. Müctehid imamlar, sünnetteki icmalleri bize açıklıyan âlimler olduğu gibi, onlara uyan âlimler de, onların sözlerindeki icmalleri bize açıklarlar ve bu kıyamete kadar böyle devam eder.Üstadım Aliyyülhavas'dan (rahimehullah) duydum. Buyurdu: Sünnet bize Kur'ândaki icmalleri bildirmeseydi, âlimlerden hiçbiri, fıkıhdaki sular ve abdest bahislerindeki hükümleri çıkaramaz, sabah namazının farzının iki, öğle, ikindi ve yatsının farzlarının dört, akşam namazının farzının üç olduğunu, bilemezdi. Aynı şekilde hiçbir kimse kıbleye dönüldükte yapılan düâda, iftitahda ne söyleneceğini bilemezdi. Tekbîrin nasıl olduğunu, rükû' ve sücûd tesbihlerini, ta'dili erkânı, teşehhüde oturdukta ne okunacağını bilemezdi. Aynı şekilde bayram namazlarının nasıl kılınacağını, ay ve güneş tutulması namazlarını, cenaze, yağmur duası namazları gibi daha çok şeyleri kimse bilemezdi. Bunun gibi, zekâtın nisabını, orucun ve haccın şartlarını, alış veriş, nikâh, yaralama, kadılık ve fıkhın diğer bâblarının hüküm ve esaslarını bilen olmazdı. İmrân bin Husayn'e bir kimse, bizimle yalnız Kur'ânla konuş dedikte, İmrân ona: (Sen tam ahmaksın. Kur'ân-ı kerîmde farzların rek'atlarının sayısı açık olarak var mı? Yahud bunda sesli okuyun, diğerinde sessiz deniyor mu?) buyurdu. O kimse hayır dedi. İmrân bu sözü ile onu susturdu.Yine Beyhakî Sünen'inde Müsâfir namazı bölümünde, hazreti Ömerden (radıyallahü anh) bildirir: Hazret-i Ömere yolculukta namazın kasr edilmesi, ya'nî dört rek'atlı farzları iki rek'ât olarak kılmaktan soruldu ve: «Biz, azîz kitabda korku namazını buluyoruz, fakat seferî namazı bulamıyoruz» denildi. Sorana: «Ey kardeşimin oğlu [yeğenim], Allahü teâlâ bize Muhammed aleyhisselâmı gönderdi. Biz bir şey bilmeyiz. Ancak biz, Resûlullahın (sallallahü aleyhi ve sellem) yaptığını gördüğümüz şeyi yaparız. O, seferde, 4 rekatlı farzları iki kılardı. Onu teşrî' eden Resûlullahdır (sallallahü aleyhi ve sellem)» buyurdu. Bu sözü iyi düşün. Çünkü çok güzeldir.

İmam-ı Süyuti diyor ki:

"Şunu bilesiniz ki, usül ilminde maruf olan şartları taşıyan -kavlî olsun fiilî olsun- hadisler hüccetdir. Resulullahın (sallallahü aleyhi ve sellem) bu hadislerini inkar eden kimse küfre girer ve İslam dairesinden çıkar, yahudilerle, hıristiyanlarla veya Allahü teâlânın murad ettiği diğer kâfir fırkalarla beraber haşrolunur." (Miftahu'l-cenne, s.18)

Mehazlar:

1. İmam-ı Süyuti, Miftahu'l-cenne fi'l-ihticac bi's-sunne (Sünnetin İslamdaki Yeri), Rağbet Yayınları, İst. (Tercüme: Doç Dr. Enbiya Yıldırım)

2. İmam-ı Şarani, Mizan-ül Kübra (Dört Hak Mezhebin Büyük Fıkıh Kitabı), Berekat Yayınevi, İst. (Tercüme: A. Faruk Meyan).

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

1. Enbiya

(10)

 

Andolsun, size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?

 

Bakara

(2)

 

 

 

İşte sana o kitap! Kuşku/ çelişme/ tutarsızlık yok onda. Bir kılavuzdur o, sakınanlar için.

 

 

Nisa

(44)

 

 

Kendilerine kitap'tan bir nasip verilenlere baksana! Sapıklığı satın alıyorlar da istiyorlar ki, siz de yolu şaşırasınız

 

 

Nisa

(51)

 

 

Görmedin mi şu kendilerine kitap'tan bir pay verilmiş olanları? Puta, tâğuta inanıyorlar; küfre batmışlar için, "Bunlar inananlardan daha doğru yoldadır!" diyorlar.

 

 

Enam

(114)

 

 

Allah size kitap'ı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken, Allah'ın dışında bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz, onun, Rabbinden hak olarak indirildiğini biliyorlar. Sakın kuşkuya düşenlerden olma.

 

 

Hud

(1)

 

Elif, Lâm, Râ. Hakîm ve Habîr olandan bir kitaptır ki bu, ayetleri önce muhkem kılınmış, sonra ayrıntılı hale getirilmiştir.

 

Nahl

(89)

 

Gün olur, her ümmet için kendi aleyhlerine kendi içlerinden bir tanık çıkarırız. Seni de şu insanlar hakkında tanık olarak getireceğiz. Sana bu kitap'ı indirdik ki herşey için ayrıntılı bir açıklayıcı, bir kılavuz, bir rahmet, Müslümanlara da bir müjde olsun.

 

Isra

(106)

 

Onu, okunacak şeyleri toplayan bir kitap/ bir Kur'an olarak, insanlara dura dura okuyasın diye kısımlara ayırıp ağır ağır indirdik.

 

 

Kehf

(1)

 

Hamt o Allah'a ki, kuluna kitap'ı, kendisinde hiçbir eğiklik ve çelişme yapmaksızın indirdi.

 

 

Kehf

(49)

 

 

Kitap ortaya konulmuştur. Günahkârların, onun içindekilerden korkup ürpererek şöyle dediklerini görürsün: "Vay başımıza! Ne biçim kitap bu! Ne küçük bırakmış ne büyük. Hepsini sayıp dökmüş!" Yapıp ettiklerini hazır bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye zulmetmiyor.

 

Suara

(2)

 

İşte sana gerçeği apaçık gösteren kitap'ın ayetleri...

 

 

Demek yanliz Allah in kitabi diyen müslüman degildir.

 

 

Allah Islah etsin !..

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Yani buradan anladığım şu ki sadece Kuran-ı Kerim allah tarafından indirildi ama kalan kitapları insanlar yazdı böyle midir? yani kuran allahın kitabı diğerleri değil ...Tüh be 5 sene boşuna diğer dinleride gördük demek vah vah vah...Allah sizi ıslah etsin kardeşim başka bir şey söylemiyorum.Hakkaten takım tutar gibi din tutuyorsunuz yahu...DeliKadir yandın oğlum sen :))))

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Dinler yoktur inanç sistemleri vardır mutlak kavram bazında tek din vardır oda İslâm'dır, diğerleri insani iradelerin zan edindiği ve maddecilikleri uğruna düzenledikleri etiketleridir ! Hazreti Adem'den kıyamete kadar varolacak olan tek din İslâm'dır son peygamber Hazreti Muhammed'tir ! Bütün Kitabûllahlar'a imân ederiz; Eyv'Allah ! (Dejenerasyon içerikli kitap,meal ve tefsirler hariç; Tevrat ve İncil için) İşte bu yüzden sadece Tevhid yetmez ! Şehâdet etiği Kur'anî'dir ve dosdoğru teslim olmak için farzdır ! Hazreti Muhammed'in Sünneti Sünnetullah'tan gelir Sünnettullah'ta Kur'an'dan ! (Sünnetullah: Allah'ın tek ve mutlak değişmeyecek olan sistem mekanizması). Fazla uzatmanın bir getirisi yok, kısmeti olan gerekli fikri almıştır İnş'Allah. Selam ile kalın.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bütün Kitabûllahlar'a imân ederiz; Eyv'Allah ! (Dejenerasyon içerikli kitap,meal ve tefsirler hariç; Tevrat ve İncil için) Başka hangi kitap var Tevrat ve İncil yoksa?

Hazreti ademden bu yana varolan din yoktur Peygamberler tarihi Hz. Adem ile başlar fakat dinler tarihi Musevilik ile başlar...İslam dini ancak Hristiyanlıktan sonra varolmuştur.

Son Peygamber Hz. Muhammed ve son din İslamdır fakat Kuran-ı Kerimde de yazdığı gibi ondan önce 2 din ve sayısız peygamber gelmiştir fakat kıyamete kadar devam edecek din İslamdır.

tabii siz zaten bunları gerçekte okumadığınız için kendi kafanızdan İncir ve Mavrat falan ortaya koymuş veya okutulmuş olabilirsiniz...Birde üstüne kendi yorumlarınızı ekliyorsunuz iyice yanlış bilgiler çıkıyor ortaya.Kendi yazdığınızı böyle kendiniz baltalarsanız bu işin içinden çıkılmaz .Bu arada Kuranda maddecilikleri uğruna insanlar tarafından etiketlendiğini söylediğiniz diğer dinlerin Kuran'da yer alması biraz tuhaf acaba bunuda mı başka maddeciler eklemiş?Yahudi lobisi yine iş başında görüyormusunuz? ayrıca bizim kimseden fikir almaya ihtiyacımız yok bizim aklımızda fikrimizde dini bilgimizde yerindedir kardeşim hiç değilse kitabımızın kabul ettiği dini burada yalanlamıyoruz,burada yalan yanlış şeyler yazmıyoruz, diğer dinleri geçtik hiç değilse bari Kuran-ı Kerim'i adam gibi okuyun.islamsa islam bizimde dinimiz ama saçmalıklarınızla antipati uyandırıyorsunuz.Kitaba inanmamak ne demektir yahu? O kitaba göre hareket etmezsin hatta okumana bile gerek yok fakat işte kendi kitabında adı geçen dinlere ve kitaba inanmıyorum deyince ne oluyorsun demekki Kuran-ı da yalancı duruma getiriyorsun aklınız çalışmıyor herhalde...Kuranda yer alan bazı şartlardan biri fesatlık, kincilik yapmamaktır değil mi?E şimdi ne oldu siz diğer dinler hakkında kötü düşünerek Fesatlık yapmış olmuyor musunuz?

selamet olsun.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Akan laflarına dikkat et arkadaşım uslubunu bozma ! 5 yıl okul okumuşsun ama daha İslam kavramını bile bilmiyorsun yada eksik biliyorsun yada kavrayamamışsın herne ise, haddini aşıp söylediklerin saçmalıktır deme bu bana değil Kur'an'a saygısızlıktır ! ben Kur'anî konuşuyorum dünyevi değil ! Yukarıya yazdıklarımı tekrar oku acaba ben senden farklı bir düşüncede mi yazmışım önce onu bir kavra sonra nasıl bir fesatlık var banada anlat. Bu arada inan bana antipatik davranan kişi sensin bunu birkaç gün öncede yaptın ama ben senin dilinle cevap vermedim ve sana dua ettim. Çok üstelersen o gün ki yazını alıntı yapabilirim ama utanacağını pek zannetmiyorum çünkü senin gibi bir çok insanla karşılaşıyorum, sabr kulun en güzel yetisidir mantığı ile yaklaşıyorum herşeye. İstediğim düşünceyi yazma özgürlüğüm var sende buna saygı duymak zorundasın benimde senin düşüncelerine saygı duyduğum gibi fakat işi hakarete dökersen hukuku aşarsın. İyi sabahlar selam ile kalın.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

"Benden Kur'an dışında bir şey yazmayın. Kim, benden Kur'an dışında bir şey yazmışsa, onu imha etsin." Muslim-Zuhd/72(3004) /4137 Ebu Davud-İlm/3(3647) /4136 Musned-c.3/12,21,39 Darimi-Mukaddime/42

 

"Sahabe Peygamber 'den sözlerini yazmak için izin istediler. Ancak onlara izin verilmedi." Darimi-Mukaddime/41-43

"Peygamber 'den sözlerini yazmak için izin istedik, bize izin vermedi." Tirmizi-İlm/11

 

İbn Abbas, insanlar hadis rivayetinde laubalileştiler diye hadisleri dinlememeye başladı...Muslim-Mukaddime/7(7) /5216

 

"Bana isnad edilen hadisler çoğalacaktır. Size benden gelip de Kur'an 'a uygun olanlar bana aittir. Benden gelip de Kur'an 'a aykırı olanlarsa bana ait değildir." Buhari-İsti'zan/13 Muslim-Edeb/32-37 İbn Mace-Edeb/17

 

Aişe, Peygamber 'in ahlakı hakkında sorulan soruya:" Onun ahlakı Kur'an idi." İbn Hanbel-Musned c.6/188

 

Ebu Said el-Hudri:" Hadisleri kitap yaparak Kur'an haline getirmek mi istiyorsunuz?" El-Bağdadi-Takyidu'l-İlm s.27

 

"Size, sarıldığınız sürece asla sapmayacağınız bir şey bırakmış bulunuyorum: Allah 'ın Kitab 'ı." Muslim-15 Bab-19/1218 İbn Mace-25 Bab-84/3074 Ebu Davud-11 Bab-56/1905

 

Helal Allah 'ın Kitabında helal kıldığı şeydir. Haram da Allah 'ın Kitabında haram kıldığı şeydir. Hakkında sukut ettiği şey ise affedilmiştir. Bunun hakkında soru sorarak yükün altına girmeyiniz." Tirmizi-Libas/6(1726) İbn Mace-Et'ime/60(3367) /5164

 

Sizin en hayırlınız Kur'an 'ı öğrenen ve öğretendir."Buhari-Fedailu'l-Kur'an/21 Tirmizi-Fedailu'l-Kur'an/15(2909) Ebu DavudSalat/349(1452) İbn Mace-Mukaddime/16(211) /430

 

9_9

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Uslubumda sizi rahatsız edecek bir durum göremiyorum fakat sizler öylesine alışmışsınızki sizinle aynı fikri düşünmeyen insanlara karşı hemen uslubunu düzelt demeye !!!ben islam kavramını biliyorum saygım sonsuz bilgimde evelallah kendi kendime bazı şeyleri inkar etmeyecek kadar fazla fakat doğrusu bu biliyorum çünkü içimde art niyet taşımadan ön yargı olmadan salim yürekle okudum ve öğrendim ne ailmeden baskı geldi ne çevreden yalan yanlış şeyleri öğrendim.Kuran senin inkar ettiklerini kabul ediyor hatta daha kötüsü Kuran'ın temelini Tevrattan almıştır bunu biliyor musun okuyup öğrendiğimde bende çok şaşırmıştım hatta birazda bozulmuştum? İstersen parantez içerisinde yazdığın kelimelerin ne manaya geldiğini bir düşün o zaman aynı şeyi mi düşünüyoruz anlarsın arkadaşım.

Bütün Kitabûllahlar'a imân ederiz; Eyv'Allah ! (Dejenerasyon içerikli kitap,meal ve tefsirler hariç; Tevrat ve İncil için) ne demek? Şu demek Kuran harici hiç bir kitaba iman etmeyiz :)Bende sana bunu soruyorum Kitabında yazan bir şeyi sen nasıl kabul etmiyorsun diye, aynı kitabı okumadık mı nasıl bu kadar farklı yorumlayabiliyoruz.İşte Türkiyedeki din eğitimi ile Kudüs arasındaki fark bu adamların ülkesinde din eğitimi aldık ama bir tanesi çıkıp müslümanlık böyledir demediği gibi diyenleride dinleyip hatalarını düzelttiler hep söylüyorum ne hahamı ne papazı diğer dine çamur atmadı.aranızdaki fark bu bu işe yüreğini vermiş din adamları ile kendinizi bir tutmayın ayıp...Yarın öbür gün bende imamlığa başladığımda din kardeşlerimin hatalarını gördüğümde onlara gerçekleri anlatacağım ki nefretleri yüreklerinden silinsin.Bilmem anlayabildin mi?

 

Bu arada aynı ıp den 2 farklı profil kullanmak yasak olduğu için aynı isim üzerinden hem kızkardeşim hem ben giriyoruz milletin kafası karışmasın.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kur'an'da anlatılan Müslüman'ların yanındayım etiketli münafıkların değil !

İncil'de az olanların yanındayım çok olanların değil !

Tevrat'ta dişe diş göze göz olanların yanındayım haksızlığa boyun eğenlerin değil !

Bana İslâm'ı öğretmeye kalkma yada diğer dinler diye hitab ettiğin inançları !

Anlayabildiysen bu sana güzel bir cevap olmuştur dikkat ettiysen yine sâbr'ediyorum. Selam ile kal.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...