Jump to content

"Yalnız Kur'an" diyenler.


Guest Deli_Kadir

Önerilen Mesajlar

Yargı sadece Allah'a aittir, hüküm sadece Allah'a aittir, İslâm adına fetva verme yetkisi sadece Allah'a aittir ! Açın ışığı okuyun kavrayın artık birlik şuurunu yeter arkadaşlar; bu yüzden şüphesiz ki apaçık ve tastamamdır Kitabûllah kasmayın kendinizi. Birbirinize etiketler yapıştırmayın bu şirkin en alâsıdır iki kimlik var Mü'minler ve diğerleri kimsenin içini bilemezsiniz sakat yerlerde dolaşmayın ! Allah nurunu tamamyacaktır çünkü bir vaâdi var bilindiği üzere Allah sözünden asla dönmez. Selametle.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Yargı sadece Allah'a aittir, küküm sadece Allah'a aittir, İslâm adına fetva verme yetkisi sadece Allah'a aittir ! Açın ışığı okuyun kavrayın artık birlik şuurunu yeter arkadaşlar; bu yüzden şüphesiz ki apaçık ve tastamamdır Kitabûllah kasmayın kendinizi. Birbirinize etiketler yapıştırmayın bu şirkin en alâsıdır iki kimlik var Mü'minler ve diğerleri kimsenin içini bilemezsiniz sakat yerlerde dolaşmayın ! Allah nurunu tamamyacaktır çünkü bir vaâdi var bilindiği üzere Allah sözünden asla dönmez. Selametle.

 

güzel insan sen hep birlikten bahsediyorsun. benim hic ayriliktan bahsettigimi gördünmü. ben sadece sahabeye küfür etmem diyorum. degilmi. hepsi bir bütün. sahabe olmasa dinimiz böyle yayilirmiydi. bizler nasibimizi almis olurmuyduk

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
güzel insan sen hep birlikten bahsediyorsun. benim hic ayriliktan bahsettigimi gördünmü. ben sadece sahabeye küfür etmem diyorum. degilmi. hepsi bir bütün. sahabe olmasa dinimiz böyle yayilirmiydi. bizler nasibimizi almis olurmuyduk

 

Mûbarek ben sana bir laf ettim mi ? Ben kendi adıma birine Müslüman diğerine müşrik demekten kaçınırım, Allah'a sığınırım ! Eğer birilerine etiket yapıştırır isek tağutlardan ne farkımız kalır sence ? Anladın mı nereyi vurgulamak istediğimi Kadir kardeş ?

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Mûbarek ben sana bir laf ettim mi ? Ben kendi adıma birine Müslüman diğerine müşrik demekten kaçınırım, Allah'a sığınırım ! Eğer birilerine etiket yapıştırır isek tağutlardan ne farkımız kalır sence ? Anladın mı nereyi vurgulamak istediğimi Kadir kardeş ?

 

 

anlamaz olurmuyum güzel insan. ama dikkat et süpheye düsme. mustafa denizlinin bir lafi vardir bilirmisin. irlanda maci öncesi icimizdeki irlandalilardan korkuyorum diye.:thumbsup: simdi cikmam lazim

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
anlamaz olurmuyum güzel insan. ama dikkat et süpheye düsme. mustafa denizlinin bir lafi vardir bilirmisin. irlanda maci öncesi icimizdeki irlandalilardan korkuyorum diye.:thumbsup: simdi cikmam lazim

 

Hiçbir şüphem yok B'izn'Allah kendimi bildim bileli bu şuurdaydım Kadir kardeş temel etüdüm hep bu yönde oldu; dost Allah mürşid Kur'an önder Rasûllallah bu yolda gidenlere saygı ve sevgim sonsuz ama fazlası yok inş'Allah ayaklar kaymaz son nefes çok önemli kesinlikle. Selametle.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

İmam-ı Beyheki Delail kitabında şöyle rivayet eder:

"Eshab-ı kiramdan İmran bin Husayn (Radıyallahü anh), şefaatle ilgili bazı hadisler nakleder. Oradakilerden biri der ki:

- Siz hadisler bildiriyorsunuz, fakat biz bunlarla ilgili Kur’anda bir şey bulamıyoruz.

İmran bin Husayn hazretleri buyurur ki:

- Sen Kur’anı okudun mu?

- Evet.

- Kur’anda sabah namazının farzının iki, akşamınkinin üç, öğle, ikindi ve yatsının farzının ise dört rekat olduğuna rastladın mı?

- Hayır.

- Peki bunları kimden öğrendiniz? Bizden [Eshab-ı kiramdan] öğrenmediniz mi? Biz de Resulullahtan öğrenmedik mi? Peki Kur’anda kırk koyunda bir koyun, şu kadar devede şu kadar, şu kadar paraya şu kadar dirhem zekat düştüğüne rastladın mı?

- Hayır.

- Öyleyse bunları kimden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de Resulullahtan öğrenmedik mi? Hac suresinde (Eski evi [Kabe’yi] tavaf etsinler) âyetini okumadınız mı? Peki orada Kabe’yi yedi defa tavaf edin diye bir ifadeye rastladınız mı?

- Hayır.

- Allahü teâlânın Kur’anda şöyle buyurduğunu duymadınız mı? (Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa da ondan kaçının.) [Haşr 7]

Hz. İmran daha sonra buyurur ki: Sizin bilmediğiniz bizim Resulullahtan öğrendiğimiz daha çok şey vardır."

Bir âyet-i kerime meali: (Size, âyetlerimizi okuyacak, sizi her kötülükten arıtacak, size kitabı ve hikmeti öğretecek ve bilmediklerinizi bildirecek aranızdan, bir resul gönderdik.) [bekara 151]

İmam-ı Şafii hazretleri, (Bu âyetteki hikmetten maksat, Resulullahın sünnetidir. Önce Kur’an zikredilmiş, peşinden hikmet bildirilmiştir) buyuruyor.

Kur’an-ı kerim açıklamasız öğrenilseydi, Peygamber efendimize, (tebliğ et yeter) denilirdi, ayrıca (açıkla) denmezdi. Halbuki, açıklanması da emredilmiştir. İki ayet meali şöyledir:

(Kur’anı insanlara açıklayasın diye sana indirdik.) [Nahl 44]

(Biz bu Kitabı, hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir kavme de hidayet ve rahmet olsun diye sana indirdik.) [Nahl 64]

Bu âyet-i kerimeler, açıklamayı gerektiren âyetlerin bulunduğunu gösterdiği gibi, bunu açıklamaya Resulullah efendimizin yetkisi olduğunu da göstermektedir. Kur’an-ı kerimde her bilgi açık değildir. Peygamber efendimiz bunları vahiy ile öğrenmiş ve ümmetine bildirmiştir. İki hadis-i şerif meali de şöyledir:

(Bana Kur’anın misli kadar daha hüküm verildi.) [İ. Ahmed]

(Cebrail aleyhisselam, Kur’an ile beraber açıklaması olan sünneti de getirdi.) [Darimi]

İmam-ı Şarani diyor ki:

 

Ma'lûmdur ki, Sünnet Kitâb üzere kaziyedir. Aksi değildir. Zira sünnet, Kur'ân-ı kerîmdeki icmallerin açıklanmasıdır. Müctehid imamlar, sünnetteki icmalleri bize açıklıyan âlimler olduğu gibi, onlara uyan âlimler de, onların sözlerindeki icmalleri bize açıklarlar ve bu kıyamete kadar böyle devam eder.Üstadım Aliyyülhavas'dan (rahimehullah) duydum. Buyurdu: Sünnet bize Kur'ândaki icmalleri bildirmeseydi, âlimlerden hiçbiri, fıkıhdaki sular ve abdest bahislerindeki hükümleri çıkaramaz, sabah namazının farzının iki, öğle, ikindi ve yatsının farzlarının dört, akşam namazının farzının üç olduğunu, bilemezdi. Aynı şekilde hiçbir kimse kıbleye dönüldükte yapılan düâda, iftitahda ne söyleneceğini bilemezdi. Tekbîrin nasıl olduğunu, rükû' ve sücûd tesbihlerini, ta'dili erkânı, teşehhüde oturdukta ne okunacağını bilemezdi. Aynı şekilde bayram namazlarının nasıl kılınacağını, ay ve güneş tutulması namazlarını, cenaze, yağmur duası namazları gibi daha çok şeyleri kimse bilemezdi. Bunun gibi, zekâtın nisabını, orucun ve haccın şartlarını, alış veriş, nikâh, yaralama, kadılık ve fıkhın diğer bâblarının hüküm ve esaslarını bilen olmazdı. İmrân bin Husayn'e bir kimse, bizimle yalnız Kur'ânla konuş dedikte, İmrân ona: (Sen tam ahmaksın. Kur'ân-ı kerîmde farzların rek'atlarının sayısı açık olarak var mı? Yahud bunda sesli okuyun, diğerinde sessiz deniyor mu?) buyurdu. O kimse hayır dedi. İmrân bu sözü ile onu susturdu.Yine Beyhakî Sünen'inde Müsâfir namazı bölümünde, hazreti Ömerden (radıyallahü anh) bildirir: Hazret-i Ömere yolculukta namazın kasr edilmesi, ya'nî dört rek'atlı farzları iki rek'ât olarak kılmaktan soruldu ve: «Biz, azîz kitabda korku namazını buluyoruz, fakat seferî namazı bulamıyoruz» denildi. Sorana: «Ey kardeşimin oğlu [yeğenim], Allahü teâlâ bize Muhammed aleyhisselâmı gönderdi. Biz bir şey bilmeyiz. Ancak biz, Resûlullahın (sallallahü aleyhi ve sellem) yaptığını gördüğümüz şeyi yaparız. O, seferde, 4 rekatlı farzları iki kılardı. Onu teşrî' eden Resûlullahdır (sallallahü aleyhi ve sellem)» buyurdu. Bu sözü iyi düşün. Çünkü çok güzeldir.

 

İmam-ı Süyuti diyor ki:

"Şunu bilesiniz ki, usül ilminde maruf olan şartları taşıyan -kavlî olsun fiilî olsun- hadisler hüccetdir. Resulullahın (sallallahü aleyhi ve sellem) bu hadislerini inkar eden kimse küfre girer ve İslam dairesinden çıkar, yahudilerle, hıristiyanlarla veya Allahü teâlânın murad ettiği diğer kâfir fırkalarla beraber haşrolunur." (Miftahu'l-cenne, s.18)

 

Mehazlar:

1. İmam-ı Süyuti, Miftahu'l-cenne fi'l-ihticac bi's-sunne (Sünnetin İslamdaki Yeri), Rağbet Yayınları, İst. (Tercüme: Doç Dr. Enbiya Yıldırım)

2. İmam-ı Şarani, Mizan-ül Kübra (Dört Hak Mezhebin Büyük Fıkıh Kitabı), Berekat Yayınevi, İst. (Tercüme: A. Faruk Meyan).

 

 

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

De ki " Ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum.

21 Enbiya Suresi 45

45. Kul innema ünziruküm bil vahyi ve la yesmeus summüd düae iza ma yünzerun

 

De ki “Size Allah’ın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da (algılanamayanı da) bilmiyorum ve ben size bir meleğim de demiyorum. Ben bana vahyedilenden başkasına uymam.” 6Enam suresi 50

 

50. Kul la ekulü leküm ındı hazainüllahi ve la a'lemül ğaybe ve la ekulü leküm innı melek in ettebiu illa ma yuha ileyy kul hel yestevil a'ma vel besıyr e fe la tetefekkerun

 

 

006.019] [DI] «Şahit olarak hangi şey daha büyüktür» de. «Allah benimle sizin aranızda şahiddir. Bu Kuran bana, sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyolundu; Allah'la beraber başka tanrılar bulunduğuna siz mi şahidlik ediyorsunuz?» de. «Ben şehadet etmem» de. «O ancak tek Tanrıdır, doğrusu ben ortak koşmanızdan uzağım» de.

19. Kul eyyü şey'in ekberu şehadeh kulillahü şehıdüm beynı ve beyneküm ve uhıye ileyye hazel kur'anü li ünziraküm bihı ve mem belağ e inneküm le teşhedune enne meallahi aliheten uhra kul la eşhed kul innema hüve ilahüv vahıdüv ve innenı berıüm mimma tüşrikun

 

 

demekki Hz Muhammed Mustafa s.a.v.sadece Yüce Kuran ile uyaricakdir...

 

 

Kendilerine okunmakta olan Kitap'ı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu?

29 Ankebut Suresi 51

51. E ve lem yekfihim enna enzelna aleykel kitabe yütla aleyhim inne fı zalike le rahmetev ve zikra li kavmiy yü'minun

 

 

Nisa Suresi 174 Ey insanlar! Size Rabbinizden apaçık, çok parlak ve güçlü bir kanıt gelmiştir. Biz size, herşeyi açık seçik gösteren bir ışık gönderdik.

174. Ya eyyühen nasü kad caeküm bürhanüm mir rabbiküm ve enzelna ileyküm nuram mübına

 

Şuara Suresi 2 İşte sana gerçeği apaçık gösteren Kitap'ın ayetleri...

2. Ayn sın kaf

 

Kamer Suresi 32 Yemin olsun ki, biz, Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var?!

32. Ve le kad yessernel kur'ane liz zikri fe hel min muddekir

 

 

Kamer Suresi 40 Yemin olsun ki, biz, Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var?!

40. Ve le kad yessernel kur'ane liz zikri fe hel mim muddekir

 

 

Eğer taklit etmek gerekiyorsa bari Kuran'ı taklit etsinler.

(makalati semsi tebrizi)

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kırık kardeşim Allah c.c razı olsun...

 

Ve siz, ey Allah'ın c.c kitabının manalarını kendi nefsine göre evirip çevirenler, Allah'a c.c ve Resulüne s.a.v karşı KURAN'I ve KURAN'A karşıda dandik lügatleri delil göstermekten vazgeçin. Birazcık aklı , ilmi , edebi ve Allah'ın c.c Resulüne s.a.v imanı olan böyle yapmaz. Sizlerin yaptığı kelime-i şehadetin ''LA İLAHE İLLALLAH'' bölümünü alıp canınız istediği zaman ''MUHAMMEDÜN RESULULLAH'' kısmını söylemek istemediği zaman atmaktır... Tövbe edin siyonist münafıkların ve yardakçılarının oyunlarına gelmeyin kardeşlerim...

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bir konuya açıklık getirmek isterim; rekat sayısı olarak hiçbir farz yoktur ! Sadece en minimumu verilmiştir savaş anında salât'ın en kısası apaçık bellidirki 1 rekat yani kıyam-rûku-secde budur farz olan. Bundan sonrası kul ile Allah'ı bağlar, kimse kafasına göre içtihatları farz gibi gösteremez bu Allah adına konuşmak olur dibi nereye gider galiba açıklamama gerek yok. Efendimiz Hazreti Muhammed konum ve şartlara göre; tek rekat, iki rekat, üç rekat, dört rekat v.s kılmıştır. İyice araştırın ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız inş'Allah. Selâmetle.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...