Jump to content

Dini konuda tartismalari burdan devam edelim


Guest Muhabbetci
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Muhabbetçi, KURAN KURAN DİYEREK ortalığı ayağı kaldırıyorsun yukardaki yazına bakılırsa senin derdin Kuran ve İslam değil çünkü Aşağıdaki ayet ( başka ayetlerde var) KURAN SENİ YALANLIYOR... Sen hangi havraya yada kiliseye bağlı çalışıyorsun yada hangi gizli servisin adamısın orasını bilemem ama bildiğim bir şey varki SEN İSLAM VE KURAN AĞZI YAPAN AMA ALLAH'I C.C KİTABINI YALANCI ÇIKARMAYA ÇALIŞANDAN BAŞKA BİRİ DEĞİLSİN..

Sen Ilahmisin? Senmi belirliyorsun kimin müslüman kimin Kafir oldugunu?

En'am Suresi 163 "Ortağı yoktur O'nun. Bununla emrolundum ben. Ve müslümanların ilkiyim ben."

 

İşte açık ayet...

 

Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o onlardan olur. Şüphesiz Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez. (Maide,51)

Burda ne gecdigine bir bakarmisin? Isin komik yani hem tefsirlerden ögren dersiniz, hemde kendi tefsirlerinize itimad etmezsiniz...

Maide Suresi 51 Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları gönül dostları edinmeyin. Onlar birbirlerinin gönül dostlarıdır. Sizden kim onları gönül dostu edinirse o, onlardandır. allah, zalimler toplumunu doğruya ve güzele kılavuzlamaz.

 

İslâm'ın kitap ehline karşı hoşgörüsü ayrı bir şeydir. onlarla dost olmak ayrı bir şeydir. Ancak kimi müslümanlar bu iki olguyu birbiriyle karıştırmaktadırlar. Bu da onların, metodolojik ve gerçekçi bir yapıya sahip olan dinin özünü ve misyonunu net olarak kavrayamamalarından kaynaklanmaktadır. Bu din, insanlığın tanık olduğu tüm öğretilerden farklı bir yapıya sahip olan İslâmî anlayış doğrultusunda, yeryüzünde yeni bir yapılanmanın sağlanması, insanların keyfî arzularının, Allah'ın sisteminden sapmalarının, ayrıca dîne aykırı öğretiler ve tutumların karşısında bir engel oluşturması, öngörülen bu yeni yapılanmanın gerçekleştirilmesi için de hiç bir kıvırmaya yeltenilmeksizin, kaçınılmaz olarak mücadele verilmesi, bu bağlamda insanların olumlu, etkin ve yapıcı eylemlere girişebilmesi için gönderilmiştir.

(FİZİLAL´İL KUR`AN TEFSİRİ)

 

 

BEYYİNE SURESİ...

 

1.Kitap ehlinden inkâr edenlerle Allah'a ortak koşan müşrikler, kendilerine apaçık delil (Kuran ve Hz. Peygamber s.a.v ) gelinceye kadar (küfür ve şirkten ) ayrılacak değillerdi.

2. Bu delil, tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir.

3. O sahifelerde dosdoğru hükümler vardır.

4. Kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.

5. Halbuki onlara, ancak dini Allah'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O'na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir.

6. Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli ile Allah'a ortak koşanlar, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler.

7. Şüphesiz, iman edip, salih ameller işleyenler var ya; işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar.

8. Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur.

 

Yazık sanada, senin peşinde gidenlerede ki ....Diyecek söz bulamıyorum... NEUZUBİLLAH

ALLAHA bin sükürki Beyyine suresini verdin , nitekim bu ayetler okundugunda kimden konusuldugu daha iyi anlasilacakdir!!

 

Dikkat edilirse burda MÜSRIKlerden bahsetmekde..Ve ne diyor" Bunlar ALLAHA ortak kosuyorlar" yani ALLAHIN varligini biliyorlar, bildikleri halde ortak kosuyorlar..Ve illaki Ehlikitapda bunu yapiyor..Yani ALLAHIN birligini kabul ettikleri halde ortak kosuyorlar..

 

1. Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüşrikine münfekkıyne hatta te'tiye hümülbeyyineh

 

Birde dikkat edilrise " ALLAHA ortak kosan" yok..Müsrik zaten ortak kosandir..Onu oraya almanin ne manasi var acaba? Yine ayeti kerimede, parantez icinde alinanlarda yoktur...

Ehlikitap'tan küfre sapanlarla müşrikler, kendilerine beyyine/açık kanıt gelinceye kadar çözülüp ayrılacak değillerdi.

 

birde yine Tefsircilerin ne diyor ona bakalim..

 

Elmali hamdi yazarin tefsirini aktariyorum:

 

98-BEYYİNE:

Değildi, o küfredenler kitap ehli ve müşriklerden. (Min) teb'îzıyye veya beyâniyye, mahzûfe müteallık olup, yahut takdirinde zarf-ı müstekar, o küfredenlerin hali veya sıfatıdır. Bu iki kısımdan kâfirler veya iki kısım kâfirler ki, bazısı kitap ehli, bazısı müşrik, yahut hem kitap ehlinden, hem de müşriklerden olan kâfirler demek olabilir. Zira "vav"ın atf-ı rabıttan sonra da, önce de olması mümkündür. Bu üçüncü takdirde bilhassa kitap ehlinden oldukları halde Allah'a çocuk isnad etmek veya teşbihe kail olmak gibi herhangi bir vechile açık veya gizli şirke kail olanlar kastedilmiş olur. Üçüncü âyette yalnız kitap ehli zikredilmesine bu mânâ daha çok yakındır. Kitap ehli yahudi ve hıristiyanlardır.

Burada kitap ehli adıyla ifade edilmeleri, bunlar içinden Allah'a küfredenlerin küfürleri, yani Kur'ân'a ve Resulullah'a iman etmemeleri, mensub oldukları kitaplarına, Tevrat'a ve İncil'e de küfür mânâsında olduğuna işaret etmek içindir. Müşrikler, Allah Teâlâ'ya putlardan veya başkasından her ne şekilde olursa olsun şirk itikad edenler, yani Allah'tan başkasına ilâhlık isnad edenlerdir ki, puta tapanlardan daha geneldir. Allah'ın zatının birden fazla olduğuna kanaat eden her çeşit "politeiste"lere ve Allah'ı tanımayıp "Ben sizin en büyük Rabbinizim". (Nâziât, 79/24) ve "Ben, sizin için, benden başka bir ilâh tanımıyorum." (Kasas, 28/38) diyen Firavun gibi tek şekilde olsun arzularını ilâh edinen veya Allah'tan başka herhangi bir şeye tek başına veya ortaklaşa tanrılık payesi verenlerin hepsini içine alır. Çünkü Allah Teâlâ zatında hak mabud olduğu için, ondan ilâhlığın yok edilmesine imkân olamayacağı için O'ndan başka herhangi bir şeye, gerek ortaklık ve gerek yalnız başına tanrılık isnad etmek aslında şirktir. Zatın birliği ile beraber sıfatın çokluğu şirki gerektirmez. Şirk ancak Allah'ın zatında küllî veya cüz'î çokluk inancındadır. Onun için üç zat demek olan "ekânim-i selâse" (üç asıl)nin birliği şeklinde iddia edilen teslis (üçleme) birlemesi, gerçekte tevhid (birleme) değil, zatın hem çokluğu, hem tekliği davasını içerdiği için hem şirk, hem çelişkidir. Burada, 'nin elif-lâmı, cins için olarak gerek puta tapıcı ve gerek diğer bütün müşrikleri içine alır. Gerçi bazıları "ahde" yorarak puta tapanlara tahsis etmişler. Çünkü Mekke ve Medine ile etrafında bulunan Arap müşrikleri putlara tapıyorlardı. Burada kastedilen de onlardır demişlerse de akid mânâsının daha önce "küfredenler"de düşünülmesi yeterlidir. O pis kâfirler, bütün kitap ehli ile bütün müşrikler cinsi içinden bazıları olmuş olur. Böyle kitap ehli cinsi ile müşrikler cinsi içinden küfretmiş olan kâfirler, yahut kitap ehlinden olmakla beraber müşrik olan o kâfirler Kendilerine beyyine gelinceye kadar ayrılacak değildi. Yani bulundukları o hallerinden ayrılacak, ayırtlaşacak değillerdi.

 

Vallaha ehli mezhep imami Kurani hükümsüz kiliyor, ona citini cikarmiyorsunda, benim Kuran okuyun , kurani bas taciniz yapin demememi huylaniyorsun?

 

ALLAH ayetlerinde bunu dile getirmisken, beni suclamanla kimi sucluyorsun sen??

 

A'raf Suresi 51 Onlar kendi dinlerini eğlence ve oyun haline getirdiler, iğreti hayat onları aldattı. Onlar bugüne kavuşacaklarını unutmuşlardı. ayetlerimize karşı direniyorlardı. Bugün de biz onları unutuyoruz.

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bu konuyu müstakil olarak açtım...Aşağıda vereceğim yazı bizzat MUHABBETÇİ'NİN yazısına cevab olarak verilmişti ama ne hikmetse önceleri onun yazısı konu dışı olmamıştı da verilen deşifre edici cevaptan sonra onun yazısıda verilen cevapta konu dışı diye kaldırılmıştı. Bu yüzde akıl ve vicdan sahiplerine uyarı mahiyetinde buraya alıyorum...

 

Amacımız muhabbetçinin kendisini hedef alıp sataşmak değildir ama onun şahsında muhatab olarak temsil ettiği yolun deşifresidir...

 

 

Ben hic bir cana burda kafir dedirtmem..Ne Müslümanina, ne hiristiyanina, nede yahudisine...Kafir müslüman kimdir onu birtek ALLAH bilir !!

 

 

Muhabbetçi, KURAN KURAN DİYEREK peygambere s.a.v ve sünnetine bağlı olmaya çalışan müslümanlara saldırarak ortalığı ayağı kaldırıyorsun..!!!Yukardaki alıntı yazına bakılırsa senin derdin Allah c.c ,Kuran ve İslam değil çünkü; Aşağıdaki ayet ( başka ayetlerde var) KURAN SENİ YALANLIYOR... Sen hangi havraya yada kiliseye bağlı çalışıyorsun yada hangi gizli servisin adamısın orasını bilemem ama bildiğim bir şey varki SEN İSLAM VE KURAN AĞZI YAPAN AMA ALLAH'I C.C VE KİTABINI YALANCI ÇIKARMAYA ÇALIŞANDAN BAŞKA BİRİ DEĞİLSİN...

 

İşte açık ayet...

 

Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz oda onlardan olur. Şüphesiz Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez. (Maide,51)

 

BEYYİNE SURESİ...

 

1.Kitap ehlinden inkâr (küfür) edenlerle Allah'a ortak koşan müşrikler, kendilerine apaçık delil (Hz. Peygamber s.a.v ve Kuran ...) gelinceye kadar (küfür ve şirkten ) ayrılacak değillerdi.

2. Bu delil, tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir.

3. O sahifelerde dosdoğru hükümler vardır.

4. Kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.

5. Halbuki onlara, ancak dini Allah'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O'na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir.

6. Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli ile Allah'a ortak koşanlar, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler.

7. Şüphesiz, iman edip, salih ameller işleyenler var ya; işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar.

8. Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur.

 

Yazık sanada, tuttuğun yolada, senin peşinde gidenlerede ki ....Diyecek söz bulamıyorum... NEUZUBİLLAH

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Mesajınız sahte medyumlar konusuyla alakasız olduğu için kaldırılmıştı.

Buyrun burada tartışın ama müsaadenizle Muhabbetçi'nin bu gibi konuları tartışmak için açtığı diğer konu ile birleştirdik ve hangisi önce açıldıysa o başlıktan devam etti...

Bilginize..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

LEM YEKUNULLEZİYNE KEFERUU MİN EHLİL KİTABİ VEL MÜŞRİKİYNE...

(Beyyine suresi ayet 1 )

Ne demektir ? SURENİN DEVAMI NE DİYOR.. ?

 

Sen kimi kandırıyorsun ? Bilgisi az olsada ,sen Müslümanları aptalmı sanıyorsun sayın (!) BELHUM EDAL hizmetkarı ... Çok yanılıyorsun ve haala aynı şeyi yapıyorsun hem hadisleri, alimleri tefsiri inkar ediyorsun, hemde gidip tefsir veriyorsun sonra tefisiride kendin gibi saptırıyorsun... İşin bu zaten :)

 

Sen iflah olmazsın...Yazık sanada, bile bile tuttuğun yolada, senin peşinde gidenlerede ki ....Diyecek söz bulamıyorum... NEUZUBİLLAH

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

LEM YEKUNULLEZİYNE KEFERUU MİN EHLİL KİTABİ VEL MÜŞRİKİYNE...

(Beyyine suresi ayet 1 )

Ne demektir ? SURENİN DEVAMI NE DİYOR.. ?

 

Sen kimi kandırıyorsun ? Bilgisi az olsada ,sen Müslümanları aptalmı sanıyorsun sayın (!) BELHUM EDAL hizmetkarı ... Çok yanılıyorsun ve haala aynı şeyi yapıyorsun hem hadisleri, alimleri tefsiri inkar ediyorsun, hemde gidip tefsir veriyorsun sonra tefisiride kendin gibi saptırıyorsun... İşin bu zaten :)

 

Sen iflah olmazsın...Yazık sanada, bile bile tuttuğun yolada, senin peşinde gidenlerede ki ....Diyecek söz bulamıyorum... NEUZUBİLLAH

Konuya yönelik cevap vereceksen, konu iceriginde devam edeceksek edelim...Yok böyle yazacaksan, bu tür olacaksa hic sohbete baslamiyalim derim...

 

Kendi düsüncemizi veriyoruz kabul etmiyorsun, tefsiri getiriyoruz kabul etmiyorsun, alimlerin sözlerini getiriyoruz kabul etmiyorsun...

 

Bari sen bir kaynak söyle, ordan alalim...

 

9_9

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

kafirun suresinin meali bana yeter gerisi boş..

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla...

 

1. De ki: "Ey nankör kâfirler!

 

2. Kulluk etmem sizin kulluk ettiğinize.

 

3. Siz de ibadet etmezsiniz benim ibadet ettiğime.

 

4. Kul değilim sizin taptığınıza,

 

5. Ve ibadet edenler değilsiniz benim ibadet ettiğime.

 

6. Sizin dininiz size, benim dinim bana!"

 

 

Nüzul sebebi: Ebu Hayyan der ki: Bunun inme sebeplerinden olarak şöyle zikretmiştir: "Peygamber (s.a.v.)'e kâfirler: "Bırak bu tuttuğun davayı biz sana istediğin kadar mal, servet verelim, kızlarımızdan dilediğinle evlendirelim ve seni üzerimize melik yapalım, eğer bunu yapmazsan gel bizim ilâhlarımıza tap, biz de senin ilâhına tapalım, müşterek olalım, hayır hangisinde ise ona hepimiz de ulaşmış oluruz" demişlerdi. Bir de onun en çok buğzedeni Kureyş'ten olduğu ve bir sene kendilerinin tanrılarına ibadet etmesini ve kendilerinin de bir sene onun tanrısına ibadet edeceklerini söylemiş olduklarından dolayı onlardan uzaklaşmak ve o teklifin asla olacak şey olmadığını haber vermek için Allah Teâlâ bu sûreyi indirdi."

 

 

Hangi konuda yetiyor bu simdi sana...Ve kimlere kafir diyorsun sen?

 

Acik yazinki, acik konusalim...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

yaw din tastamamdır, burda dikkat çekmek için komik başlıklarla ayeti ayetle çatıştırmakla ulvi bir görev misyon yüklendiğinizimi sanıyorsunuz,siz süper akıllsınız peygamberin tavsiyelerine hadislerine bile gerek duymazsınız,her ayetin manasını anlamışsınız elde var sıfır..son ayet hepsini özetliyor işte sizin dininiz size benim dinim bana..leküm diniküm veliyedin..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...