Jump to content

Bilincli Konuşmak..!!


baharakka
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Bilinçli konuşma

İletişim ve konuşma halinde iken bir zıtlık içinde muhakememiz çalışır.Fakat bilinçli zihnimiz.çalışmaz.Bazen karşımızdaki bir kişi konuşmamızı saldırı gibi algılayabilir.Çünkü o kişinin muhakemesi bilinçsiz olarak çalışmaktadır.bu tür iletişim kazalarını önlemek için 30 yıl önce dr. Thomas GORDON (I Message) yani ben dili ile konuşma modelini geliştirmiştir.Örneğin anne oğluna okuldan gelir gelmez odanın darmadağın olmasından nefret ediyorum demesi bir ben dilidir.Sen pasaklısın ve temiz bir evin değerini bilmiyorsun demek sen dili ile konuşmaktır. Ben dili ile konuşmak daha az saldırgan durmaktadır. Bir konuşma esnasında bilincimizden önce muhakememiz bilinç dışı olarak reaksiyon verir ve gardını alır.

Bilinçli konuşmanın elementleri:

1 giriş

2 olayın belirtilmesi

3 duyguyu belirtme

4 beklentiyi dile getirme

5 istek.

Olay:konuşmamız olaya dayalı olmalı yargılayıcı olmamalı.Dün çok sıkıntılı görünüyordun yargılayıcı bir cümle.

Dün bazı şeylerden dolayı sıkıntı içinde olduğunu söylemişti olaya dayalı bir konuşmadır.

Yapmanı istediğim şeyleri çoğu kez unutuyorsun yargılayıcı

geçen ay çöpleri dışarı koymayı 3 kere unutmuştun olaya dayalı.

Duygular: İki temel emasyonel durum vardır.

1 Sevgi

2 korku.

Korkudan üzüntü, suçluluk, kızgınlık. Sevgiden mutluluk ve neşe doğar.

Emasyon(duygulanım)harekete muhtaçtır.Latincede emation hareket etmek anlamı taşır.Duygularımı başkaları ile paylaşmak bu enerjinin kendimizden dışarı doğru hareket etmesidir.Duyguları ifade eden kelimelerde büyük bir güç vardır.Bu duygu ifade eden kelimeler kalpten çıkıp kalbe giderler.Kadının kocasına:bugün temizleyicinden giyeceklerimi almayı unutman bana ihtimam göstermediğin hissini uyandırdı cümlesi duyguların yargılayıcı ve saldırgan bir şekilde ifade edilmesidir.Temizleyicinden kıyafetlerimi almayı unutunca üzüldüm çünkü akşama getirmeni istiyordum,ne zaman ve kimin getireceğini bana anlatırmısın cümlesi bilinç için konuşmadır ve saldırgan değildir.Bazen koca sinirli olarak eve gelir.Bazı kadınlar bu duruma kendilerinin sorumlu olduğun düşünerek karşısındakini mutlu etmeye çalışırlar.Halbuki bu duygu kocanın kendine ait bir duygudur.Bilinçli konuşma perspektifinden hareketle diğer insanları bizim duygularımızın kölesi haline getirme istemiyoruz.Yapmak istediğimiz şey kendi duygularımızın sorumlusunun kendimiz olduğunu bilerek duygularla beklentiler arasında ilişki sağlamaktır.Eli kesilen ve acile başvuran bir şahıs arkadaşına mesaj bırakıyor.Ama cevap alamıyor.Ertesi gün arkadaşına gelip kendisi ile ilgilenmediği için hayal kırıklığına uğradığını belirtiyor.Bu şahıs kendi hayal kırıklığını kendi yarattı.

Doğru empati ve öfke:1998 de a.b.d. de küçük yaştaki erkek çocukların okullarda silahla şiddet eylemleri herkesin dikkatini çekti.Herkes bu çocukların yaşına odaklandı.Ama kimse cinsiyetleriyle ilgilenmedi.Hepsi erkekti ve neden böyle bir şiddet erkek çocuklarda daha sık görülüyordu.Bir çok erkek gibi hepimiz duygularımı örtmeyi öğreniriz.

Daha küçük yaşlarda bir olay karşısında korkumuzu ve üzüntümüzü belli edersek arkadaşlarımız tarafından zayıf ve korkak damgası yeriz.Askerler bile erkeklerden müteşekkildir.Ve görevi insan öldürmektir.Böyle bir durumda öfke yararlı olabilir.Askerler empati yaparsa insan öldüremez.Bu yüzden duygularından kaçmak zorundadır.Erkek çocuklar korkularını ve üzüntülerini gizleyebildiklerinde çocukluktan adam olmaya geçmiş sayılırlar.Erkeklerde izhar etmeleri normal sayılan duygu öfkedir.Doktor Real e göre gizli(covert) depresyon erkeklerde sık görülür.Bu, Öfke kişinin kendine döndüğü zaman fark edilir.Normalde görülmez.Gizli depresyonda duygulanım kapasitesindeki kayıp ana semptomdur.İlişkilerinde duygundan noksandır.Dr. Real e göre bu şahıslar acılarını siddet olarak dışa vururlar ve vicdanlarıyla empati yapmaya kabiliyetleri azalır.Gizli depresyon çocuklukta başlar.Babalar kendi onaylanmamış ızdıraplarını çocuklarına aktarırlar.Bazı adamlar duygularını seslendiren bir kadın bulabilirlersede kendi duyguları gizli kalır. Bilinçli iletişim yaptığı şey kendi hissettiklerini açığa çıkartmaktır.Depresyonların çoğu duyguların saplanıp kalmasından kaynaklanır.Duyguları iletişimle hareket ettirirsek(Emotion=hareket)şiddete barışçıl bir alternatif bulabiliriz.Öfkeyi dönüştürme ve enerjisini kullanma yöntemleri:1 konuşmayı kes nefes al farkına var.2 düşüncelerini not et.3ne istediğini yaz…

BAĞIŞLAMA

Biri sizi incittiğinde öfkenizi yenmek çok zordur.İki madde halinde olayı toplarız.1 kasıtlı olarak bu davranış yapıldı.2 Tamir edilemeyecek kadar büyük bir incitme oldu.Bu ayırımı bilinçli bir iletişimde yapmayız.Öfkemizi yenmek için affetmek zorundayız.Germen dilinde affetmek ;uğraşmayı bırakmak,uzağa göndermek manasından köken alır.Einstein 'bir problem,problemi yaratanın düşünme tarzıyla çözülmez'.demiştir.Kim olduğumuza dair düşüncelerimizi değiştirerek aleme daha iyimser bakmayı öğrenebiliriz.Güçsüz ve incinebilir olduğumuza dair bilinç dışı inançlarımız bedenimize yönelik düşüncelerdir.Halbuki ruh için bu geçerli değildir.Vücutlarımız bilinç dışı zihnimizin yaşadığı evlerdir.Ruh görünmezdir,incinmez ve saldırıya uğramaz korkmaz sadece sevebilir.

SEVGİNİN GÜCÜ

Sevgiyi elde etmenin yolu nedir?Diyelimki sevme gücünü kendimizde bulamıyoruz.Ne yapmalıyız ?Başkalarının bizi sevmesinimi beklemeliyiz? Hayır.Sevgiyi biz oluşturmalıyız.Ve başkalarının bizi sevmesini beklediğimiz gibi kendimizi sevmesini öğrenmeliyiz.Ne zaman vefa göstermeyi öğrenirsek ve birini pozitif olarak anlamayı seçersek sevgi kendini gösterir.Bir çatışmayı çözdükten sonra sevmek kendimi mutlu ve barış dolu hissetmemizi sağlar.Elimizde ne varsa başkasına ondan verebiliriz.Sevgi varsa başka ne verebiliriz?

 

İletişim ve konuşma halinde iken bir zıtlık içinde muhakememiz çalışır.Fakat bilinçli zihnimiz.çalışmaz.Bazen karşımızdaki bir kişi konuşmamızı saldırı gibi algılayabilir.Çünkü o kişinin muhakemesi bilinçsiz olarak çalışmaktadır.bu tür iletişim kazalarını önlemek için 30 yıl önce dr. Thomas GORDON (I Message) yani ben dili ile konuşma modelini geliştirmiştir.Örneğin anne oğluna okuldan gelir gelmez odanın darmadağın olmasından nefret ediyorum demesi bir ben dilidir.Sen pasaklısın ve temiz bir evin değerini bilmiyorsun demek sen dili ile konuşmaktır. Ben dili ile konuşmak daha az saldırgan durmaktadır. Bir konuşma esnasında bilincimizden önce muhakememiz bilinç dışı olarak reaksiyon verir ve gardını alır.

Bilinçli konuşmanın elementleri:

1 giriş

2 olayın belirtilmesi

3 duyguyu belirtme

4 beklentiyi dile getirme

5 istek.

Olay:konuşmamız olaya dayalı olmalı yargılayıcı olmamalı.Dün çok sıkıntılı görünüyordun yargılayıcı bir cümle.

Dün bazı şeylerden dolayı sıkıntı içinde olduğunu söylemişti olaya dayalı bir konuşmadır.

Yapmanı istediğim şeyleri çoğu kez unutuyorsun yargılayıcı

geçen ay çöpleri dışarı koymayı 3 kere unutmuştun olaya dayalı.

Duygular: İki temel emasyonel durum vardır.

1 Sevgi

2 korku.

Korkudan üzüntü, suçluluk, kızgınlık. Sevgiden mutluluk ve neşe doğar.

Emasyon(duygulanım)harekete muhtaçtır.Latincede emation hareket etmek anlamı taşır.Duygularımı başkaları ile paylaşmak bu enerjinin kendimizden dışarı doğru hareket etmesidir.Duyguları ifade eden kelimelerde büyük bir güç vardır.Bu duygu ifade eden kelimeler kalpten çıkıp kalbe giderler.Kadının kocasına:bugün temizleyicinden giyeceklerimi almayı unutman bana ihtimam göstermediğin hissini uyandırdı cümlesi duyguların yargılayıcı ve saldırgan bir şekilde ifade edilmesidir.Temizleyicinden kıyafetlerimi almayı unutunca üzüldüm çünkü akşama getirmeni istiyordum,ne zaman ve kimin getireceğini bana anlatırmısın cümlesi bilinç için konuşmadır ve saldırgan değildir.Bazen koca sinirli olarak eve gelir.Bazı kadınlar bu duruma kendilerinin sorumlu olduğun düşünerek karşısındakini mutlu etmeye çalışırlar.Halbuki bu duygu kocanın kendine ait bir duygudur.Bilinçli konuşma perspektifinden hareketle diğer insanları bizim duygularımızın kölesi haline getirme istemiyoruz.Yapmak istediğimiz şey kendi duygularımızın sorumlusunun kendimiz olduğunu bilerek duygularla beklentiler arasında ilişki sağlamaktır.Eli kesilen ve acile başvuran bir şahıs arkadaşına mesaj bırakıyor.Ama cevap alamıyor.Ertesi gün arkadaşına gelip kendisi ile ilgilenmediği için hayal kırıklığına uğradığını belirtiyor.Bu şahıs kendi hayal kırıklığını kendi yarattı.

Doğru empati ve öfke:1998 de a.b.d. de küçük yaştaki erkek çocukların okullarda silahla şiddet eylemleri herkesin dikkatini çekti.Herkes bu çocukların yaşına odaklandı.Ama kimse cinsiyetleriyle ilgilenmedi.Hepsi erkekti ve neden böyle bir şiddet erkek çocuklarda daha sık görülüyordu.Bir çok erkek gibi hepimiz duygularımı örtmeyi öğreniriz.

Daha küçük yaşlarda bir olay karşısında korkumuzu ve üzüntümüzü belli edersek arkadaşlarımız tarafından zayıf ve korkak damgası yeriz.Askerler bile erkeklerden müteşekkildir.Ve görevi insan öldürmektir.Böyle bir durumda öfke yararlı olabilir.Askerler empati yaparsa insan öldüremez.Bu yüzden duygularından kaçmak zorundadır.Erkek çocuklar korkularını ve üzüntülerini gizleyebildiklerinde çocukluktan adam olmaya geçmiş sayılırlar.Erkeklerde izhar etmeleri normal sayılan duygu öfkedir.Doktor Real e göre gizli(covert) depresyon erkeklerde sık görülür.Bu, Öfke kişinin kendine döndüğü zaman fark edilir.Normalde görülmez.Gizli depresyonda duygulanım kapasitesindeki kayıp ana semptomdur.İlişkilerinde duygundan noksandır.Dr. Real e göre bu şahıslar acılarını siddet olarak dışa vururlar ve vicdanlarıyla empati yapmaya kabiliyetleri azalır.Gizli depresyon çocuklukta başlar.Babalar kendi onaylanmamış ızdıraplarını çocuklarına aktarırlar.Bazı adamlar duygularını seslendiren bir kadın bulabilirlersede kendi duyguları gizli kalır. Bilinçli iletişim yaptığı şey kendi hissettiklerini açığa çıkartmaktır.Depresyonların çoğu duyguların saplanıp kalmasından kaynaklanır.Duyguları iletişimle hareket ettirirsek(Emotion=hareket)şiddete barışçıl bir alternatif bulabiliriz.Öfkeyi dönüştürme ve enerjisini kullanma yöntemleri:1 konuşmayı kes nefes al farkına var.2 düşüncelerini not et.3ne istediğini yaz…

BAĞIŞLAMA

Biri sizi incittiğinde öfkenizi yenmek çok zordur.İki madde halinde olayı toplarız.1 kasıtlı olarak bu davranış yapıldı.2 Tamir edilemeyecek kadar büyük bir incitme oldu.Bu ayırımı bilinçli bir iletişimde yapmayız.Öfkemizi yenmek için affetmek zorundayız.Germen dilinde affetmek ;uğraşmayı bırakmak,uzağa göndermek manasından köken alır.Einstein 'bir problem,problemi yaratanın düşünme tarzıyla çözülmez'.demiştir.Kim olduğumuza dair düşüncelerimizi değiştirerek aleme daha iyimser bakmayı öğrenebiliriz.Güçsüz ve incinebilir olduğumuza dair bilinç dışı inançlarımız bedenimize yönelik düşüncelerdir.Halbuki ruh için bu geçerli değildir.Vücutlarımız bilinç dışı zihnimizin yaşadığı evlerdir.Ruh görünmezdir,incinmez ve saldırıya uğramaz korkmaz sadece sevebilir.

SEVGİNİN GÜCÜ

Sevgiyi elde etmenin yolu nedir?Diyelimki sevme gücünü kendimizde bulamıyoruz.Ne yapmalıyız ?Başkalarının bizi sevmesinimi beklemeliyiz? Hayır.Sevgiyi biz oluşturmalıyız.Ve başkalarının bizi sevmesini beklediğimiz gibi kendimizi sevmesini öğrenmeliyiz.Ne zaman vefa göstermeyi öğrenirsek ve birini pozitif olarak anlamayı seçersek sevgi kendini gösterir.Bir çatışmayı çözdükten sonra sevmek kendimi mutlu ve barış dolu hissetmemizi sağlar.Elimizde ne varsa başkasına ondan verebiliriz.Sevgi varsa başka ne verebiliriz?

Prof.Oktay SİNANOĞLU

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...