Jump to content

Kur’ân Türkçe Harflerle Okunabilir mi?


EZEL
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

 

KUR’ÂN-I KERİMDE altı yerde “Kur'ânen Arabiyyen” ifadesi geçer. Yani Cenâb-ı Hak, Kur'ân-ı Kerîmi Arapça olarak indirdiğini bildirir. İbrahim Sûresinin 4. âyetinin meâli şöyledir:

 

“Hak dini onlara açıklasın diye, her peygamberi Biz kendi kavminin lisanıyla gönderdik. Sonra Allah, dilediğini sapıklığında bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. Onun kuvveti herşeye galiptir ve O herşeyi hikmetle ya-par.”

Kur'ân'ın mânâsı nasıl Allah'tan gelmişse, lâfzı, ifadesi ve yazılışı da İlâhîdir. Kur'ân dendiği zaman hem onun Arapça olarak okunan lâfzı ve kelimeleri, hem de anlaşı-lan mânâsı akla gelir ve hakikatte de öyledir.

 

Bu iki hususu birbirinden ayırmak, farklı değerlendirmek mümkün değildir. Kur'ân ancak kendi dili üzerine okunabileceği için, sadece o dilin kendi harfleriyle yazılır, o harflerle okunur.

Çünkü Resul-i Ekrem Efendimizin (a.s.m.) bizzat kendisi Kur'ân-ı Kerîmi indiği dil üzere okuduğu gibi, Sahabe-i Kiram da o dille Kur’ân’ı elleriyle yazarak çoğaltmış, o dille okumuştur.

 

Daha sonra bu zamânâ kadar gelen milyarlarca Müslüman hangi dili konuşursa konuşsun, milletinin kullandığı alfabe hangi alfabe olursa olsun hep Kur'ân'ı Arapça olarak yazmışlar, basmışlar,

 

Arapça olarak okumuşlar ve çocuklarına da öyle öğretmişlerdir. Araplardan başka Farsça, Hintçe, Çince, Uzakdoğu dilleriy-le konuşan Müslümanlar ve Türkler de İslâma girişlerinden bu yana Kur'ân'ı Arapça olarak yazmış, o dille okumuşlardır.

İslâm âlimlerinin de ortak görüşü, Kur'ân'ın başka dille yazılamayacağı şeklindedir. Bundan ittifak vardır.

 

Bediüzzaman Hazretleri de bir mektubunda, “Kur'ân'ı öğrenmek için ders almaya çalışıyorsunuz. Sizin bildiğiniz yeni harfte noksanlar olduğu için, mümkün oldukça yeni harften okunmamak lâzımdır” diyerek yeni harflerle Kur'ân'ı okuyup yazmayı tavsiye etmemektedir.

 

Zaten Kur'ân'ı başka bir dille yazmak mümkün olmadığı gibi, doğru olarak okumak da mümkün değildir. Çünkü Kur'ân harflerinin kendisine has özellikleri vardır. Bu harflerin birçoğunun karşılığı ve okunuş şekli başka dilin alfabesinde mevcut değildir.

 

Söyleniş bakımından birbirine benzeyen harfler olsa da, mahreçleri (ağızdan çıkış yerleri) itibariyle farklıdır.

 

Meselâ, Arapça için “lügat-ı dad” denir; yani Fâtiha Sûresinin sonundaki “veleddâllîn”deki “dad” harfi hiçbir lisanda bulunmamaktadır.

 

Bu harfin bulunduğu bir kelimeyi başka bir lisanın ifade etmesi mümkün değildir.

Meselâ :

 

Türkçede sadece “h” harfi yerine Arapça'da üç çeşit “h” vardır. Noktasız “ha”, noktalı, hırıltılı “ha” ve “he”.

 

Noktalı harfle yazılan “halaka” kelimesi “yarattı” mânâsına gelir.

 

Fakat bu kelime noktasız “ha” ile yazıldı-ğı ve okunduğu zaman “tıraş etti” mânâsındadır.

 

Yine Kur'ân harflerinin içinde üç çeşit “ze” vardır. Biri ince “ze”, biri peltek “zel”, diğeri de “zı”dır.

 

Türkçedeki “s” yerine üç harf bulunur. “sin, sad” ve “peltek se”.

 

Arapçaya has bir harf vardır ki, o da “ayın” olarak okunan harftir. Bu harf başka dilde pek bulunmamaktadır.

 

Şimdi Kur'ân harflerini bilmeyen bir Türk, yukarıdaki harfler Türkçe ile yazıldığı zaman nasıl okuyacaktır? Bu harfleri çıkaramadığı gibi, okuduğu kelime ve âyetler de birer Kur'ân kelimesi ve âyeti olmaktan uzak olmaz mı?

Bu arada şu hususu da hatırlatmakta fayda vardır: Kur'ân-ı Kerîmin yazılışında, kelimelerinin dizilişinde, yazı karakterinde, bilhassa “Allah” lâfızlarında olduğu gibi bazı kelimelerin alt alta gelmesiyle meydana gelen tevafukta bile Kur'ân'ın mûcizeliği, Allah kelâmı olduğu, Kur'ân okumasını bilmeyen ve gözlü tabaka olarak ifade edilen ümmi kimselere bile görünür.

 

Diğer taraftan Kur'ân-ı Kerîmi yalnız okumak ve dinlemek değil, sadece yazısına bakarak zevk almak da mümkün olduğundan yüzüne bakmak bile ibadettir.

 

İşte Lâtin asıllı Türk harfleriyle yazılmış olan “Kur'ân”ı daha bunlar gibi pekçok mahzurlardan dolayı okumak doğru olmaz. Ayrıca Kur'ân okumasını öğrenmek isteyen kimse ancak onu aslından okumak sûretiyle öğrenebilir. Aksi takdirde sağlıklı bir neticeye varamaz.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kuran_Kerimi Türkçe, kendi dilimizde ya da arapça okumak bence pek bi şeyi değiştirmeyecek. zira kuranın büyük bir bölümünü buna arap ilim adamları da dahil çözübildiğini sanmıyorum. o yüzden illa oturup arapça okuyalım diye tutturmanın da çok bi anlamı yok. genel hatlarıyla çevrilebiliyor zaten. Kuran hikaye ya da ayin kitabı değil. yani okunmasının anlamı anlayıp hayata geçirebilmek. onu da zaten anlıyamıyoruz. pek çok ayette aslında bizim anladığımızdan çok başka manalar olduğunu düşünüyorum ben. bunlar işin teferruatı biraz aman kendi dilimizde okumayalım . Hayır arapça okuyalım.Türkçe okuyan çarpılır vss :))

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kuran_Kerimi Türkçe, kendi dilimizde ya da arapça okumak bence pek bi şeyi değiştirmeyecek. zira kuranın büyük bir bölümünü buna arap ilim adamları da dahil çözübildiğini sanmıyorum. o yüzden illa oturup arapça okuyalım diye tutturmanın da çok bi anlamı yok. genel hatlarıyla çevrilebiliyor zaten. Kuran hikaye ya da ayin kitabı değil. yani okunmasının anlamı anlayıp hayata geçirebilmek. onu da zaten anlıyamıyoruz. pek çok ayette aslında bizim anladığımızdan çok başka manalar olduğunu düşünüyorum ben. bunlar işin teferruatı biraz aman kendi dilimizde okumayalım . Hayır arapça okuyalım.Türkçe okuyan çarpılır vss :))

birincisi türkçe okuyan çarpılır falan şeklinde bir tabir kesinlikle konu içinde yok...ona dikkat çekerim..

ikincisi konuda tüm bu yazdıklarının cevabı gayet açık ve ney var zaten şöyle ki:

arap alfabesine mahsus hadrfler var ve bu yüzden diğer dillerde olmayan bir harf ile onu okumaya çalışmak manayı değiştirir...

"HALAKA" kelimesinde olduğu gibi biri yaratmak anlamı veriyo biri traş etmek anlamı veriyor...

türkçe de de aynen bu tarz durumlar olabilir

ispanyolca da da olabilir zaten çince japonca rusaça olayına hiç girmiyorum...çünkü alfabe yapıları çok farklı...

ÖLDÜ sözünü biz alfabemiz sayesinde rahatça okur ve yazarız ama bir ingiliz nasıl yazacak??alfabesinde olmayan bir harf ile OLDU diye mi yazacak??ve mana aynı mı kalır o durumda...

malum cep telefonları var ve onlarda türkçe karakter kullanılmıyo ve yazdığımız mesajlar bazen öyle bir hale geliyor ki:

normal yazdığımız bir kelimemiz bile "İ" harfi kullandığımız zaman terbiyesiz bir hale gelebiliyor ve anlam değişiyo..bunu kimse inkar edemez..

--------------------

Kuran Türkce okununca mana ortadan kalkiyor mu ?..

ben cevap yazarken o sıada yazmışsın aynı zemheriye verdiğim cevap geçerli sizin içinde

mesela:

Türkçede sadece “h” harfi yerine Arapça'da üç çeşit “h” vardır. Noktasız “ha”, noktalı, hırıltılı “ha” ve “he”.

 

Noktalı harfle yazılan “halaka” kelimesi “yarattı” mânâsına gelir.

 

Fakat bu kelime noktasız “ha” ile yazıldı-ğı ve okunduğu zaman “tıraş etti” mânâsındadır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

arap alfabesine mahsus hadrfler var ve bu yüzden diğer dillerde olmayan bir harf ile onu okumaya çalışmak manayı değiştirir...

 

o halde tefsirler ve alimlerin dedikleri Kuran i ifade etmiyor.

 

Kaldi ki Bu sartlar altinda bir alimin bir vatandasa Kuran i izah etmesi de bir anlam ifade etmez.

 

Cünkü dogru kelimeyi bulamaz ve mana degisir.

 

Bu mu ?..

Bu ise Büyük Türkiye cumhuriyeti icinde arabca bilenlerden baska kuran dan kimsenin haberi yoktur.

Ve Kuran anlatilamaz aciklanamaz..

 

hayirlisi olsun..9_9

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Türkçe de değil de latin harfleriyle mi demek istiyorsun anlamıyorum ki Kuran_ı kerimi çevirmeye niyet edenler zaten arapçaya ve Türkçeye hakim islamiyetten de uzak olmayan insanlar. manayı bozup çevirecek halleri yok ezel. ben yeterince hassas davrandıklarını düşünüyorum bu konuda.

Halaka kelimesini herhalde çeviren de traş etmek olarak çevirmiyordur. türkçeye çevirmek derken latin harfleriyle okumayı kastediyorsan bi şey diyemem. ama çok güzel mealler çeviriler var. hem herkesin arapçayı öğrenme kapasitesi de olmayabilir. bence zorlamamak gerek. Allah zorlamamış . ama kullar tefarruatla uğraşmaktan öze inemiyoruz.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

o halde tefsirler ve alimlerin dedikleri Kuran i ifade etmiyor.

 

Kaldi ki Bu sartlar altinda bir alimin bir vatandasa Kuran i izah etmesi de bir anlam ifade etmez.

 

Cünkü dogru kelimeyi bulamaz ve mana degisir.

 

Bu mu ?..

Bu ise Büyük Türkiye cumhuriyeti icinde arabca bilenlerden baska kuran dan kimsenin haberi yoktur.

Ve Kuran anlatilamaz aciklanamaz..

 

hayirlisi olsun..9_9

zemheri ve göktürk demek istenen şu konuda.

KURANI kendi diline göre yazıp okuyorlar ya işte o konuyu okuyunca aslında gayet açık ve net anlatılıyo mealden falan bahsedilmiyor orada göktürk..KURANIN her ülkenin kendi diline göre okunuşundan bahsediliyo..

aynen şöyle

Elhamdülillahi rabbil alemin er rahmanir rahim maliki yevmiddin.... gibi yani umarım şimdi anlatabilmişimdir konunun neden bahsettiğini:):nea:

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ezel biliyorum şimdi sinirden saçını başını yoluyorsundur da sen :)))

Şimdi Kuranın ilk indiği dönemde bile araplarda çok çeşitli lisanlar vardı ve bunların bir kısmı günümüzde kullanılmıyor.Eğer kuran çevrilmek istenmişse biri çevirmişse zaten arapçayı kendi çok iyi hakim olduğu gibi dilbilimcilerden de destek alıyor. Yani demekki hemen hemen aynı dile çevrilebiliyor.

Olaya öbür taraftan bakalım. ana dili arapça olan yeryüzünde ne kadar millet varsa ilim bilim, sanat vss ne varsa hepsinde sence niye geriler ? Kuranda herşeyin özü var. ama okumasını bilene bu dille ilgili değil. Kuranı kendi dilinde araplar okudu ama dünya dönüyor diye galile dedi. Kuran tatlı ve tuzlu su yanyana akıyor birbirine karışmıyor dedi. ama hiç bir müslüman bunu merak etmedi. müslüman olmayan bir bilim adamı bulup kuranı da araştırıp müslüman oldu.

Demekki ana dilin arapça da olsa anlayamayınca anlaşılmıyor. Yanlış da çevrilse merak etme bir kaç kelimeyi Allah affeder. asıl mesele özü anlamakta. ki her gün yeni teoriler ortaya atıldığını da gözönüne alırsak ayetlerin anlamı hakkında demekki dil yetmiyor. çok da şart değil. Çevrildiği kadarı sana yeter ki zaten öyle gerçeğinden dediğim gibi alakasız bi şekilde bi çeviri de yok.

ben köyde büyüdüm yaşlıların bazıları Türkçe okuyup yazmayı bilmezdi. arapça okuyabilirlerdi. ama tabiki arapçayı dil olarak bilmiyorlardı. ve okuduklarını anlamadan göçüp gittiler. bence yazık oldu. keşke anlayabilecekleri dilde okuyabilmek bu günki gibi normal olsaydı . uzun yah daha uzun uzun yazarım ben bunu da sen sinirlenirsin şimdi :)))

bizimkiler bi matbaayı buldu onu da ayette bulamadılar daha, yani körlemeye oldu :)))

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ezel biliyorum şimdi sinirden saçını başını yoluyorsundur da sen :)))

Şimdi Kuranın ilk indiği dönemde bile araplarda çok çeşitli lisanlar vardı ve bunların bir kısmı günümüzde kullanılmıyor.Eğer kuran çevrilmek istenmişse biri çevirmişse zaten arapçayı kendi çok iyi hakim olduğu gibi dilbilimcilerden de destek alıyor. Yani demekki hemen hemen aynı dile çevrilebiliyor.

Olaya öbür taraftan bakalım. ana dili arapça olan yeryüzünde ne kadar millet varsa ilim bilim, sanat vss ne varsa hepsinde sence niye geriler ? Kuranda herşeyin özü var. ama okumasını bilene bu dille ilgili değil. Kuranı kendi dilinde araplar okudu ama dünya dönüyor diye galile dedi. Kuran tatlı ve tuzlu su yanyana akıyor birbirine karışmıyor dedi. ama hiç bir müslüman bunu merak etmedi. müslüman olmayan bir bilim adamı bulup kuranı da araştırıp müslüman oldu.

Demekki ana dilin arapça da olsa anlayamayınca anlaşılmıyor. Yanlış da çevrilse merak etme bir kaç kelimeyi Allah affeder. asıl mesele özü anlamakta. ki her gün yeni teoriler ortaya atıldığını da gözönüne alırsak ayetlerin anlamı hakkında demekki dil yetmiyor. çok da şart değil. Çevrildiği kadarı sana yeter ki zaten öyle gerçeğinden dediğim gibi alakasız bi şekilde bi çeviri de yok.

ben köyde büyüdüm yaşlıların bazıları Türkçe okuyup yazmayı bilmezdi. arapça okuyabilirlerdi. ama tabiki arapçayı dil olarak bilmiyorlardı. ve okuduklarını anlamadan göçüp gittiler. bence yazık oldu. keşke anlayabilecekleri dilde okuyabilmek bu günki gibi normal olsaydı . uzun yah daha uzun uzun yazarım ben bunu da sen sinirlenirsin şimdi :)))

bizimkiler bi matbaayı buldu onu da ayette bulamadılar daha, yani körlemeye oldu :)))

sevgili zemheri hiç bi şekilde sinir olduğum falan yok güzel güzel yazıyoruz şurda..

:thumbsup:

gelelim şimdi yazdıklarına bu yazdıkların ile benim açtığım konunun bi bağlantısı yok çünkü ben konuda bahsettiğimi anlatıyorum ama yine de anlatamıyorum sen bana arap ülkelerinin geri kalmışlıklarından cevap yazıyorsun ...kuran mı dedi onlara cahil kalın teknoloji de ilerlemeyin diye..ya da batılılara kuran mı dedi teknolojiye sarılın ilerleyin gelişn diye..mevzumuz bu değil konuyu dağıtmamak adına ben tekrar konuya dönüyorum..benim anlattığım konu bambaşka KURAN ın manası ile ilgili değil nasıl yazılacağı ve okunacağı ile ilgili..

başka bir örnmek vereyim o zaman sanırım bu örnekten sonra çok net anlaşılacaktır bu konuda neden bahsetmek istediğim..

ingilizce de malum türkçemizde olan bazı harfler yok Ç.Ğ.Ü.Ş.ÖI gibi..

şiimdi düşün KURAN türkçe inmiş olsaydı ve ingilizlerde deseydi yaw neden biz kendi dilimz ile okumuyoruz bunu bizde kendi dilimizde okuyalım deseler

ve şöyle bir kelime geçse "

 

"çok sıkıcı bir gün çatlıyorum çok sıkıldım "

bunu nasıl çevirecekler kendi okuyacakları şekilde ya da mana değişecek mi değişmeyecek mi??

benim anlatmak istediğim bu sadece

eğer KURANI da her ülke kendi dili ile okumaya kalkarsa büyüsü kaçar ve anlatmak istediği manalar farklı farklı hallere gelir o zaman değişik bi kitap olmuş olur her ülkeye göre bu da KURAN ın değişmez olma mucizesine ters

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

aslında yukarda anlattıklarım da çok konuyla alakalıydı da . neyse bu işin dibini bulamıycaz biz. sen öyle düşünüyorsun ben böyle. yapacak bi şey yok. ben herkes kendi diline dilbilimcilerin de yardımı ile doğru bi şekilde çevirsin. hiç anlayamadan öbür tarafa gitmektense biraz öğrensinler tercih ederim. bu da benim görüşüm. zira zaten arap dilinde diye ısrar edilirse islamın yayılması çok daha zor olur bu bence.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...