Jump to content

Karmanın Efendileriyle Karmik Kurtulma


Guest MedCezir
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Karmadan kurtulma işlemi / süreci, çok derin trans hali gerektirmeyen bir meditasyondur. Tecrübe ile, içe dönük konsantre olabileceğiniz her yerde yapabilirsiniz. Ben bunu kişilere ve gruplara öğretiyorum. Bir keresinde, çalışma grubunda 90 kadın kendiliğinden Karmanın Efendileri ile bağlantıya geçtiler; hem algıladılar hem de cevap aldılar. Hatta 5 yaşındaki bir çocuk bile öğrendi ve şimdi serbestçe uygulayabiliyor.

 

Başlangıç için daha önce anlatılan meditasyon durumuna geçin. Sessizce, zihniniz sakin olarak oturun ve bir kaç derin nefes alın. Yalnız olabileceğiniz ve rahatsız edilmeyeceğiniz bir yerde çalışın. Bu bir kendi kendine iyileştirme sürecidir, başka birine ihtiyaç yoktur. Zihninizi diğer konulardan arındırmanız önemlidir, böylece içe dönük yoğunlaşıp, gelecek ruhi imgeleri ve bilgileri alabilirsiniz. Sakin olduğunuz ve hazır hissettiğinizde, Karmanın Efendileri ile konuşmayı isteyin. Herkeste aynı şekilde olmamakla beraber, onları bir şekilde algılayacaksınız. Bir gölge şeklinde fiziksel varlıklarını görebilirsiniz, ya da gruptan bir veya bir kaç varlığın görüntüsü daha net gelebilir. Genelde gruptan biri, sözcü olarak gruptan ayrı durur. Bir resim yerine, sembolik ışık ya da renkler de görebilirsiniz. Size “buradayız” ya da “sor” diye seslenmeleri ile varlıkları duyabilirsiniz. Benim onları algılama şeklim çoğunlukla ses ile dir; benimle konuştuklarını duyarım. Görsel başka bir görüntü olmaksızın, onların varlıklarını vücudunuzda bir hassasiyet ile hissedebilirsiniz; sıcaklık ya da üşüme gibi. Sadece orada olduklarını da bilebilirsiniz; varlıklarının herhangi bir şekilde algılanması yeterlidir. Bu varlıklarla ilgili tecrübeleri olanlar genelde, zihinlerinde ya da fiziki alanda görsel olarak bir sıra insan algılarlar. Genelde siyah ya da beyaz cübbeler içinde ya da bazen, kilise korolarındaki gibi siyah yakalı beyaz kıyafetler içindedirler. Görüntüler net değildir ve yüzleri ayırt edilemez. Eğer Karmanın Efendilerine ulaşmakta zorluk çekiyorsanız, sarkaç kullanarak bu işlemi yapabilirsiniz.

 

Varlıklarına dair bir algılamaya sahip olduğunuzda, istediğiniz karmik kurtulmayı / karmik temizlemeyi talep edin. Eğer isteğiniz bir hastalığın iyileşmesi ise, bunu da hemen isteyebilirsiniz ama genelde red edilirsiniz, çünkü önce ilgili duygusal unsurların iyileştirilmesi gerekir. Eğer bu duygusal ya da zihinsel unsurların ne olduğunu biliyorsanız, önce onları sorun. Bunlar genelde hayatınız içinde sizi üzen ve ciddi olarak rahatsız eden ve nerdeyse her zaman ilişkilerden kaynaklanan şeylerdir. Bir soru ile sınırlı değilsiniz, dolayısı ile methodlu bir şekilde, acele etmeden çalışın. Sizde en yoğun baskıyı yapan problemi – özellikle bu bir hastalıksa – seansın en son talebi olarak sona bırakmanız daha iyidir. İstediğiniz kadar karma temizlemesi talebinde bulunabilirsiniz, ama birini tamamlayıp daha sonra diğerine geçin; bu çok önemlidir. Sorularınız mümkün olan en basit kelimeler ile ve cevapları “evet” ya da “hayır” olabilecek şekilde olmalıdır. Eğer sarkaç kullanıyorsanız, soru sorma tarzı yine bu tarzdır. Eğer bir soru içinde hem kanserinizin iyileşmesini, hem eşinizle ilişkinizin düzelmesini ve hem de alkol probleminizden kurtulmayı sorarsanız, gelecek cevabı anlayamaya bilirsiniz. Bazı sorular “evet” ya da “hayır” cevabını alırken, bazıları üzerinde daha fazla çalışmak gerekebilir. Taleplerinizde kelimelere çok dikkat etmelisiniz. Eşinizle ilişkinizin iyileşmesi yolundaki isteğiniz kabul edilip, bahsedilebilir ama eşinizin kavgacılığı ile ilgili iyileşme talebiniz kabul edilmeyebilir. Yeni kelimeler ile tekrar sormayı deneyin. Çoğunlukla, problemin genel olarak sorulması, parça parça sorunların iyileştirilmesi talebinizden daha etkilidir. Örneğin, eşinizle ilişkinizin düzelmesini talep etmeniz daha doğru olur. İlişki düzeldikten sonra, kalan özel şeyleri bir diğer seansta sorabilirsiniz. Geriye ne kadar az şey kaldığına şaşıracaksınız. Ancak unutmayınız ki; karşı taraf kendisi talep etmediği ya da bu işlem için size izin vermediği sürece, ilişki için talep ettiğiniz iyileşme karşı tarafta değil, sadece sizde olacaktır. Kendinizden başka kimsenin karmasını iyileştirip, değiştiremezsiniz ve bunu denemek evrensel etik kurallarına karşı gelmek olur.

 

Bir hastalık ya da durum için iyileştirme isterken, kelimeler şu şekilde seçilebilir;

“Kanserimden karmik olarak kurtulabilir miyim?”

“Dikkatimi yoğunlaştıramama problemim için iyileşme isteyebilir miyim?”

“Depresyonum için karmik kurtulma bahseder misiniz?”

“Sigara tiryakiliğimden kurtulmamı bahseder misiniz?”

İsteği çok açık ve basit olarak yapın. Bir durum ya da bir karakter özelliği için de kelimeler benzer şekildedir;

“Su fobim için tam bir karmik kurtulma isteyebilir miyim?”

“Fakirliğimden kurtulmamı bahseder misiniz?”

“İhtiyaçlarım için en uygun işi bahseder misiniz?”

 

Devam eden her ilişki için, şu anda bir problem olmasa da, daha sonraki sorunlar için koruma olması amacı ile iyileştirme istenebilir. Bunu, “.......... ile olan ilişkim için tam karmik iyileşme....” şeklinde yapabilirsiniz. Bu cümle herkes için kullanılabilir; eş, çocuk, ebeveyn, patron...vb. Bir ilişkinin iyileşmesini istediğiniz zaman, ilişkide yeralan olumsuz ve engelleyici karmanın temizlenmesini istemiş olursunuz. Daha sonra aynı süreç içinde, o kişi ile yaşadığınız geçmiş yaşamın iyileştirilmesini isteyebilirsiniz. Bu tür karmik iyileştirmeyi, artık hayatta olmayan biri için ya da geçmişte problem yaşadığınız ve şu anda hiç görüşmediğiniz biri ile olan ilişkiniz içinde isteyebilirsiniz. Çok nadir olarak Karmanın Efendileri tarafından, bir kişinin ya da bir ilişkinin “tamamen karmadan ayrılması” şeklinde yönlendirilebilirsiniz (ya da bunun uygun olup olmadığını sorabilirsiniz). Bu sadece, size çok ciddi zarar vermiş biri için olabilir. Normalde böyle bir istekte bulunulmamalıdır ve bu istek nadiren kabul edilir. Bu talebi, örneğin; tecavüz eden ya da ensest ilişkiye zorlamış biri için yapabilirsiniz. Önce o kişi ile ilgili karmik iyileşmeyi isteyin; bahsedilince, Karmanın Efendilerinden “tamamen karmadan ayrılmasının” uygun olup olmadığını sorun. Eğer uygun bulunursa, bunu isteyin. Yanıtı bekleyin; bir şekilde “evet” ya da “hayır” olarak algılayacaksınız. Bir kadın “evet” yanıtında Karmanın Efendilerinin cüppelerinin siyahtan beyaza döndüğünü, “hayır” yanıtında ise siyah kaldığını görmüştü. Bir diğeri ise, “evet” için bulutların arasından güneşin çıktığını, “hayır” için fırtına gördüğünü söylemişti. Bazen sesli, görüntülü bildirimler çok net olmayabilir, o zaman anlamadığınızı belirterek Karmanın Efendilerinden yeniden yanıt vermelerini isteyin. Bu çalışmayı yapan bir başka kişi, “evet” cevabında kalbinin çevresinde bir sıcaklık hissettiğini, “hayır” cevabında ise karın bölgesinde bir sancı hissettiğini söyledi. Nadiren, eğer yapılan istek, kişi için gerçekten çok temel bir kurtuluş ise Karmanın Efendileri el çırparak, dans ederek olumlu cevap verebilirler.

 

İstek kabul edildiği zaman, iyilşemeyi hayatımızın ve varlığınızın her aşamasına ve tümüne yaymak önemli, ve iyileşmenin tamamen olabilmesi için gereklidir. Karmik iyileşme ve kurtulma, tüm aura bedenlere ve enerji seviyelerine de ulaştırılmalıdır. Aksi takdirde iyileşme ve değişim tamamlanamaz. Kelimelerin seçimi bu süreçte gerçekten önemlidir; bazı isteklerin hemen yerine getirilmesi ya da aksi, bu nedenle olabilir. Karma Zihin Bedende ve Zihin Ağında yeralır; kelime oyunları da burada başlar. Deneyimler ile doğru kelimeleri ve cümleleri bulabilirsiniz ama bu işlem için aşağıdaki örnek çoğunlukla işe yarar, üzerinde dikkatle çalışılmış ve zaman içinde tecrübe edilmiş bir formüldür. İyileşme talebinize “evet” yanıtı aldıktan sonra, şu talepte bulunabilirsiniz;

“Bu iyileşmenin,

tüm seviyeler ve tüm bedenler,

bu yaşamımda dahil olmak üzere, tüm yaşam süreleri için geçerli olmasını,

tüm (durum ya da ilişkiden kaynaklanan) hasarın iyileştirilmesini,

ve bu iyileşmenin ŞU ANDA şimdiki zaman gelmesini isteyebilir miyim?”

Cevabı bekleyin; “evet” ise kurtulma oldu demektir. Karmanın Efendilerine teşekkür edin ve şimdi ki zamana gelin ya da bir sonraki isteyinizi sorarak devam edin. Eğer “hayır” cevabı aldıysanız bu, kurtulmadan önce başka bir şeylerin iyileşmesi gerekiyor demek olabilir. Bu durumda vazgeçmeyin ama Karmanın Efendileri ile de tartışmayın. Tersine, kurtulmaya engel olan şeyi bulmaya çalışın. Bu iyileşme için, “neyi bilmem ya da yapmam gerekiyor” diye sorun ve cevabını bekleyin.

 

Önce ne yapmanız gerektiği söylenebilir; ya da kurtulması gereken bir geçmiş yaşam gösterilebilir; ya da bu iyileşmenin bu anda yapılamayacağı belirtilebilir. Size ne gösterildiğini, anlamayabilirsiniz. Tamamen anlasanızda anlamasanızda, gösterilen geçmiş yaşam ve durumdan “tamamen karmik iyileşme ve kurtulmayı” isteyin. Anlayamadığınız zaman, Karmanın Efendilerine anlamak istediğinizi bildirin, size başka görüntüler verebilirler. Eğer talebiniz kabul edilirse, anlatılan isteme formülünü kullanın. Buna da olumlu yanıt gelirse, daha önce rededilen isteyinizi tekarlayın. Artık bu isteğinize “evet” cevabı almanız muhtemeldir. Bu iyileşmeyi yine yukardaki “..tüm seviyeler ve tüm bedenler için....” formülü ile tamamlayın. Eğer isteğinize yine olumsuz yanıt alırsanız, iyileşmesi gereken ve geçmiş yaşamdan sizi tutan hala bir şeyler var demektir. Tekrar “neyi bilmem ve ne yapmam gerekiyor” diye başlayarak devam etmeniz gerekiyor. “Hayır” cevabı almaya devam ediyorsanız, bu soruyu daha sonraya bırakın. Başka kurtulmaları tamamladıktan sonra ve belki de kullandığınız kelimeleri değiştirdikten sonra, isteğiniz bahsedilebilir. Bazen size, hangi faktörün engel olduğunu bilemeyebilirsiniz. Zaman zaman tekrar deneseniz de, şunun farkında olmak gerekir ki; bazı şeyler şu anda, ya da bu yaşam sürenizde karmanız olup, kurtulmanıza izin verilmeyebilir. Ancak, benim deneyimlerime göre, içtenlikle talep edilen çok az istek sürekli “hayır” cevabını almaktadır.

 

Bazen isteğiniz reddedildiği zaman, Karmanın Efendileri size geçmiş yaşamınızı ya da engel olan faktörü göstermek yerine, başka bir konu üzerinde çalışmanızı yönlendirebilirler. Bir kadın karaciğerindeki rahatsızlığın iyileşmesi için çalışırken, kendini daha fazla sevmeyi öğrenmesi söylenmiştir. Bir başka kadına, eğer kendisini kötüye kullanan erkek arkadaşından ayrılırsa, kanserinin iyileşebileceği söylenmiştir. Bir diğer olayda, çok hayati bir hastalığı olan kişiye, “gerçekten yaşamak istiyor musun?” sorusu yöneltilmiştir. Çok emin olmadığını itiraf ettiğinde, bunun üzerinde meditasyon yapıp, yaşamak için seçimini yaptığı zaman isteğini tekrarlaması söylenmiştir. Ya da zaman zaman Karmanın Efendileri, herhangi bir şey için “bunu iyileştireceğiz ama şu anda değil”deyip, kişinin onlarla tekrar bağlantı kurmasını beklemeden belirlenen zamanda iyileşmeyi gerçekleştirmişlerdir.

 

Bu süreç içinde, bir iyileşme tamamen gerçekleşince bir başka konuya geçebilirsiniz. Olmayacak diye düşünüp sormaktan çekinmeyin, her şey mümkün olabilir. Hayır yanıtı ile bir önceki talebi ya da cümleyi tekrar edip, adım adım iyileşme isteyip, en sonunda tamamen sonuca varabilirsiniz. “Neyi bilmem ya da ne yapmam gerekiyor” diye sorarak devam edin. İstekleriniz sonuçlanıp tamamen kurtulunca, Karmanın Efendilerine bu ödül için teşekkür edin. İşlem tamamlandığında, herhangi bir değişiklik hissetmeyeceksiniz. Enerji hassasiyetiniz olabilir, bir ya da bir kaç gece yoğun olarak rüya görebilirsiniz, ya da hiç bir şey hissetmeyebilirsiniz.

 

Bir çok karmik kurtulma hemen olur, ama bazıları için bu süre bir kaç günden bir kaç aya kadar değişebilir. Bir kadın evinin yönetiminde mali sorumluluk alabilmek için yardım istediğinde, Karmanın Efendileri bu isteği büyük bir çoşku ile karşılamışlar ama gerçekleşmesi için 6 ay süre gerektiğini belirtmişler. Nedeni sorulduğunda, başka kişilerin karmalarının da bu konuya dahil olduğunu söylemişler. Gerçekten 6 aylık sürede talep gerçekleşip, farkedilir değişmeler olmuş. Bazen bir talep kabul edilmiş ama kurtulma olmamış gibi gelebilir. Eğer talep kabul edildi ise, doğru olan en uygun zamanda bahsedilecektir. Bu karma değişikliklerinin çok derin etkileri vardır; bizden çocuklarımıza geçen DNA’larımız da bu değişimden olumlu olarak etkilenirler. Bu değişiklikler, astrolojik haritalarımızda da görünmeye başlanır.

 

Bu anlatılanlar Karmanın Efendileri ile çalışma yöntemidir. Alışmak için bir kaç deneme yapmak gerekebilir ama öğrenmesi kolaydır. Eğer ne yapacağınızı, nasıl soracağınızı, sorunuzda hangi kelimeleri değiştirmeniz gerektiğini bilemiyorsanız, Karmanın Efendilerinden yardım etmelerini isteyin; edeceklerdir. Neye ihtiyacınız olduğunu bilirseniz, muhtemelen destek görebilirsiniz. Yaşam süremizde karmanın sona ermesi bize bahsedilir ve bununla her şey mümkündür. İnsanlar kendi karmalarını iyileştirdikçe, dünyanın karması da iyileşecektir. Bu süreci / işlemi sıklıkla ve iyi bir şeklide kullanın.

 

Özetlenirse:

 

1.Karmanın Efendileri ile konuşmayı isteyin, onları bir şekilde algılayacaksınız.

2.Arzu ettiğiniz bir karmik kurtulmayı isteyin.

3.“Evet” ya da “Hayır” karşılığı alacaksınız.

4.Eğer cevap “Evet” ise, bu kurtulmayı;

“Bu iyileşmenin,

tüm seviyeler ve tüm bedenler,

bu yaşamımda dahil olmak üzere, tüm yaşam süreleri için geçerli olmasını,

tüm (durum ya da ilişkiden kaynaklanan) hasarın iyileştirilmesini,

ve bu iyileşmenin ŞU ANDA şimdiki zaman gelmesini isteyin?”

Eğer cevap “Evet” ise, işlem bitmiştir.

5.Eğer isteyinize cevap “Hayır” ise, kurtulmak için neyi bilmeye ya da ne yapmaya ihtiyacınız olduğunu sorun ve bir cevap bekleyin. Anladığınız ya da anlayamadığınız geçmiş bir yaşam gösterilirse, gördüğünüzden arındırılıp/açıklanıp, ondan kurtulmayı isteyin. “Evet” ya da “Hayır” yanıtı alacaksınız. Cevap “Evet” ise 4.şıkkı yapın. Eğer “Hayır” ise tekrar kurtulma için ne bilmeniz ve ne yapmanız gerektiğini sorun. “Evet” yanıtı alıp, engelden kurtulduğunuzda, orjinal isteğinize dönün ve tekrar istekte bulunun. Muhtemelen “Evet” cevabı alacaksınız. Bitirmek için 4. şıkkı yapın.

6.Eğer 4.şıkka “Hayır” cevabı alırsanız, her cümle için tek tek “Evet” veya “Hayır” mı diye sorun. “Hayır” gelirse, 5.şıkkı yapın.

7.Bir seferde arzu ettiğiniz kadar çok ve sık istekte bulunabilirsiniz. İsteği çok basit tutun ve teker teker isteyin.

8.Bu işlemi 4 karmik iyileştirme için kullanın;

a)Hastalıkları ya da fiziksel durumları iyileştirmek için

b)Her çeşit çatışmalı ilişkiyi iyileştirmek için

c)Olumsuz kişilik, huy ve alışkanlıklar için

d)Olumsuz yaşam durumları için

9.Bu varlıklara büyük bir saygı ile davranın, hiçbir zaman onlarla tartışmayın, teşekkür edin.

_________________

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Medcezir bizi bu harika bilgilerle aydınlatıyosun öncelikle sana teşekkür ederek sözüme başlamak istiyorum. Sonrasında şunu sormak istiyorum, bu konuyla ilgili küçük bir araştırma yaptım ve aslında bu işin tehlikeli olduğuna dair bazı yazılara rastladım. Aşağıda bu yazıdan bir paragraf göreceksin.. Beni bu konuyla ilgili de bişeyler söylemek ister misin ? Nedir aşağıdaki paragrafın doğruluğu acaba ? Teşekkürler şimdiden...

 

"Ben Karmanın Efendileri ile ilk tanıştığımda, ünleri oldukça korkutucuydu. Onlarla, beş yıl önce aldığım bir iyileştirmede tanıştım. Yardıma ihtiyaç duyduğum bir sorunum vardı ve uyguladığım hiç bir teknik ile değişim sağlayamamıştım. İyileştirmeyi yapan kişi, bana Karmanın Efendilerini çağırmam ve problemimin karmik bağını sormamı istedi. Bunu yaptığımda, siyah kıyafetler içinde, bir sıra halinde uzun varlıklar belirdi. Konuşmadılar ve onları çağırdığım için oldukça rahatsız olmuşa benziyorlardı. Onlara sorumu yönelttim, kısa ve öz olarak ihtiyacım olan bilgiyi aldım. İyileşmem için yardımcı olan kişi, bu karmik bağın değiştirilerek, iyileştirilebilir olup olmadığını sormamı istedi. Bunu yaptığımda, Karmanın Efendileri bu bağı ne ile değiştirmek istediğimi sordular. İyileştiricim, isteğimi iletirken kullanacağım kelimelere çok dikkat etmem konusunda beni uyardı çünkü eğer isteğim yerine getirilirse, bir daha geri dönüşü olmayacaktı. İyice düşündükten ve ruhsal rehberlerden yardım aldıktan sonra, isteğimi karmik varlıklara ilettim. Tek kelime duydum; “bahsedildi” ve gittiler. İyileştiricim beni uyardı; “Bu varlıklara bir hayat boyunca sadece bir kez, çok önemli bir neden ile ve eğer diğer tüm alternatifler sonuçsuz kalındığında başvurmak gerekir. Onları kızdırma!. Nispeten özgür bir kültürde bir takım imkanlar ile doğdun, bir daha ki sefere Somali’de açlık çekmek istemezsin!.” Bu işlemden sonra huzura ermiştim, isteğim yerine getirildi ve değişiklikten sonra pek çok gece, çok renkli ışık oyunları ve gökkuşağı gördüm. İyileştirme işlemi, o günden bu zamana kadar etkili olarak devam etti ve dünya seviyesinde tüm bedenlerime geçti."

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

ne varki bu yazıda kuzum bu karmanın efendilerini tanıtan bir yazı eklemyi düşünüyordum ama unutmuşum. Benim eklediğimse nasıl uygulayacağınız ayrıca korkacak birşey yok bizzat tarafımdan denendi çok önce yeni değil 4 ay filan oluyor bu karmik bağı düzeltmeniz için bir nevi evrensel enerji varlık olayı değil daha bir çok şey için zaten konuda anlatılıyor. denedim demiştim ben rüyamda aldım sonucu rüyamın aynısını ertesi gün harfiyen yaşadım ortam aynı olay aynı bir nevi vizyon aldım rüyamda

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

yukarda sessiz ve rahatsız ortamda çağırın diyor, çağrılma işlemi nasıl olucak onu soruyorum, özel kelimeler filan var mı çağırmak için? birde gelen varlıklar üç harfli mi?

--------------------

yukardaki konuda sessiz ve rahatsız edilmeyeceğiniz ortamda çağırın diyor, çağırma işlemi nasıl oluyor onu sordum yani çağırmak için özel kelimeleri var mı?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

konsantre olup çağıracaksınız analtılıyor basitçe

Başlangıç için daha önce anlatılan meditasyon durumuna geçin. Sessizce, zihniniz sakin olarak oturun ve bir kaç derin nefes alın. Yalnız olabileceğiniz ve rahatsız edilmeyeceğiniz bir yerde çalışın. Bu bir kendi kendine iyileştirme sürecidir, başka birine ihtiyaç yoktur. Zihninizi diğer konulardan arındırmanız önemlidir, böylece içe dönük yoğunlaşıp, gelecek ruhi imgeleri ve bilgileri alabilirsiniz. Sakin olduğunuz ve hazır hissettiğinizde, Karmanın Efendileri ile konuşmayı isteyin. Herkeste aynı şekilde olmamakla beraber, onları bir şekilde algılayacaksınız. Bir gölge şeklinde fiziksel varlıklarını görebilirsiniz, ya da gruptan bir veya bir kaç varlığın görüntüsü daha net gelebilir. Genelde gruptan biri, sözcü olarak gruptan ayrı durur. Bir resim yerine, sembolik ışık ya da renkler de görebilirsiniz. Size “buradayız” ya da “sor” diye seslenmeleri ile varlıkları duyabilirsiniz. Benim onları algılama şeklim çoğunlukla ses ile dir; benimle konuştuklarını duyarım. Görsel başka bir görüntü olmaksızın, onların varlıklarını vücudunuzda bir hassasiyet ile hissedebilirsiniz; sıcaklık ya da üşüme gibi. Sadece orada olduklarını da bilebilirsiniz; varlıklarının herhangi bir şekilde algılanması yeterlidir. Bu varlıklarla ilgili tecrübeleri olanlar genelde, zihinlerinde ya da fiziki alanda görsel olarak bir sıra insan algılarlar. Genelde siyah ya da beyaz cübbeler içinde ya da bazen, kilise korolarındaki gibi siyah yakalı beyaz kıyafetler içindedirler. Görüntüler net değildir ve yüzleri ayırt edilemez. Eğer Karmanın Efendilerine ulaşmakta zorluk çekiyorsanız, sarkaç kullanarak bu işlemi yapabilirsiniz.

üç harfli filan yok tarafımdan denendi cvbımı rüyamda aldım size tavsye edebileceğim yöntem mum yakmanız mum alevide işaret olabiliyor

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...