Jump to content

Aldatan Sözler


Guest 0o Rapunzél o0

Önerilen Mesajlar

Guest 0o Rapunzél o0

ALDATAN SÖZLER..

 

Ölüm yokmuş gibi yaşayan dünyaperest aldandı !

Zira Kur'anda buyrulur: 'Her nerede olursanız olun ölüm size yetişir! Velevki eflâke ser çekmiş surlarda bulunun!' (Nisa:.77/..)

 

Cehennemi hesaba katmayan dindar aldandı !

Çünkü Kur'an şöyle anlattı: 'Allah tarafından hiç hesaba katmadıkları karşılarına çıkıverdi..' (Zümer: 47)

 

Cennetteki yerini hazır bilen herkes aldandı !

Zira Kur'an: 'O öyle sizin kuruntu ve hayallerinizle olacak iş değil' buyurmuştur. (Nisa: 123)

 

 

Aleme talkın verip kendini unutan öğütçü aldandı !"

'İnsanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz ? Halbuki kitap okuyorsunuz, artık akıl etmez misiniz?' (Bakara: 44)

 

Rabbini bırakıp hevasına kulluk eden aldandı !

'Gördün mü o hevasını ilâh edineni ? Artık ona sen mi vekil olacaksın. Yoksa onların çoğunu işitirler veya akıl ederler mi sanıyorsun ? Onlar sırf hayvan gibi hatta gidişce daha sapkındırlar..' (Furkan: 43-44)

 

Rahmete güvenip kendini emniyete salan fasık aldandı !

'Allah'ın kendilerine kuracağı plandan emin mi oldular ? Kendilerine yazık eden kavimlerden başkası Allah'ın mekrinden emin olmaz.' (A'raf:/..97)

 

Yolunun eğriliğinden şüphe etmeyen kendini bilmez aldandı !

'Tuttukları yol sebebiyle dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmiştir de zannederler ki cidden iyi bir iş yapıyorlar.' (Kehf: 104)

 

 

Kendini hizmette bilip, kılını dahi kıpırdatmayanlar aldandı !

'Allah, gayret gösterip cihat edenlere, olduğu yere mıhlanıp kalanların çok üzerinde bir ecr-i azim ihsan etmiştir.' (Nisa: 95)

 

Namazsız aldandı !

Hele bir baksan ya Kur'an nasıl anlattı: 'Ashabı yemin Cennetten seslenip mücrimlere soruyorlar: “sizin bu sekar cehennemine girmenize ne sebep oldu” ? diye..

Onlar da diyorlar ki : Biz namaz kılanlardan değildik...' (Müddesir: 39-43)

 

 

'Ben bundan sonra kurtulmam.' diyen me'yus aldandı !

'De ki: Günah işlemek suretiyle öz nefisleri aleyhine israf etmiş kullarım ! Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin, çünki Allah bütün günahları mağfiret buyurur. Şüphesiz o öyle gafur, öyle rahimdir. Onun için ümidi kesmeyin de başınıza azap gelmeden evvel tevbe ile Rabbinize dehalet edin ve ona halis müslümanlık yapın, sonra kurtulamazsınız !' (Zümer: 53-54)

 

'Allah dilemeseydi günahkar mı olurdum !' diyen kaderci aldandı!

'..diyeceği gün bir nefis: Eyvah! Allah yanında yaptığım eksikliklerden dolayı hasretime bak, doğrusu ben eğlenenlerden idim. Yahut diyeceği: Allah bana yolunu gösterse idi ben de muttakilerden, Allah'tan korkan dindarlardan olurdum.' (Zümer: 56-57)

 

 

'Keşke her günahım bunun gibi olsa.' diyen muznib aldandı !

Zira Sahabe Hazreti Enes şöyle anlattı: "Sizler, size göre saç kılından ince, kıymeti olmayan işler yapıyor, günahlar işliyorsunuz. Lakin biz onları Rasulullah zamanında helâk sebebi sayıyorduk."

 

'Sen bakma benim kalbim temiz.' diyen amelsiz aldandı !

'Yemin olsun ki zamana! İnsan mutlak hüsrandadır. Ancak iman edip salih amel işleyenler müstesnadır.' (Asr: 1-3)

 

 

'O devirler geçti artık, bu zamanda her şey para!' diyen zengin aldandı !

'Oyaladı o malda çokluk kuruntusu sizleri. Taa.. ziyaret edişinize kadar kabirleri. Öyle değil, ileride bileceksiniz. Sonra öyle değil ileride bileceksiniz. Öyle değil ilmel-yakin bileceksiniz. Kasem olsun o cehennem ateşini çaresiz, göreceksiniz. Sonra kasem olsun onu çaresiz, aynel- yakin göreceksiniz. Sonra kasem olsun o gün mallarınızdan hesaba çekileceksiniz!' (Tekâsür Suresi)

 

'Bu zamanda da bu olur mu canım !' diyen cahil aldandı !

'Rabbinin kelimesi doğrulukça da adaletçe de tam kemalindedir, onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur, işiten de O, bilen de O. Yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar, onlar sırf zan ardına gider ve sadece yalan atarlar.' (A'raf: 115-116)

 

'Göreceksin biz nice hacı-hocadan önce gireceğiz cennete!' diyen nadan aldandı !

'Şüphesiz korunan muttakiler içindir Rablerinin katında na'im Cennetleri. Artık müslimleri mücrimler gibi kılar mıyız ? Neniz var ? Nasıl hükmediyorsunuz ? Yoksa size mahsus bir kitap var da onda şu dersi mi okuyorsunuz ?' (Kalem: 34-37)

 

 

'Hem ondan hem bundan lazım; öyle tek taraflı, a-sosyal olmaz.' diyen bihaber aldandı !

Zira '..İyi bir amel ile diğer bir kötüyü karıştırdılar...' (Tevbe: 102)

 

'O kadar incesine aklım ermez.' diyen akıllı aldandı !

'Onlar dünya hayatını zahiren biliyorlar. Ahiret hakkında ise hepten gafiller!' (Rum: 7)

 

'Bu da bir şey mi canım, millet neler işliyor.' diyen günahkar aldandı !

'Ona kendi kazandığı,size de kendi kazandığınızdır.Siz onların amellerinden sorulacak değilsiniz.' (Bakara: 134)

Lakin 'şüphe yok bütün yaptıklarınızdan mesul tutulacaksınız!' (Nahl: 93)

 

'Benim babam da hacı' diyen evlat aldandı !

Çünkü baksana dalgalar arasındaki inkarcı oğlu için yalvaran Nuh peygambere (a.s) ne denildi: 'Ey Nuh!. O senin ailenden değil, çünkü o, dürüst iş yapan temiz bir insan değildi. O halde hakkında kesin bilgin olmayan bir şeyi Benden isteme. Onun kurtulması için dua ederek cahil bir iş yapmandan seni menederim.' (Hud: 46)

 

'Ben gıybet etmiyorum ki, olanı söylüyorum.' diyen aldandı !

Zira Efendimiz bir gün soruverdi: "Bilir misiniz gıybet nedir ?"

Ashab: "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dediler.

Efendimiz(s.a.a) : "Kardeşini beğenmeyeceği şekilde anmandır" buyurdular.

Soruldu: "Ya söylediğimiz şey onda varsa ?"

Cevap verdi Efendimiz: "Eğer varsa onu gıybet ettin demektir. Şayet söylediğin onda yoksa, o zaman da ona iftira ettin demektir."

 

 

'İşlediysek biz işledik, azabını çeker diyetini öderiz.' diyen bedbaht aldandı!

'Yemin olsun! Rabbinizin azabından onlara, velev ki bir nefha, bir kıvılcım dokunuverse VAY BİZLERE derler!'(İsra: 21)

ALINTI

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

 • Hele bir anlatıver güzel dost! Kimler aldandı?
 • Cehennemi hesaba katmayan dindar aldandı!

Çünkü Kur'an şöyle anlattı:

 

 

 

"Allah tarafından hiç hesaba katmadıkları karşılarına çıkıverdi ..." (Zümer Suresi; 47)

 • Söyle bana can dostum kimler aldandı?
 • Cennetteki yerini hazır bilen herkes aldandı!

Zira Kur'an:

 

 

 

“..O öyle sizin kuruntu ve hayallerinizle olacak iş değil." (Nisa Suresi; 123) buyurmuştu.

 • Bir daha söyleyiver başka kimler aldandı?
 • Ölüm yokmuş gibi yaşayan dünya-perest aldandı!

Zira Kur'an turrayı şöyle bastı:

 

 

 

"Her nerede olursanız olunuz ölüm size yetişir! Velev (hatta) eflake ser çekmiş surlarda bulunun!" (Nisa Suresi; 78)

 • Güzel dost! Anlat bana daha kimler aldandı?
 • Ameline güvenen abid (çok ibadet eden) aldandı!

Çünkü Efendimiz (S.A.V) şöyle ferman buyurdu:

 

“Zinhar aldanmayın! Hiç kimse ameli ile kurtulamaz!” Soruldu:

“Sen de mi ya Resulallah?” Cevap verdi :

 

 

“Evet ben de!”

 • Başka kim kandı, kimler aldandı?
 • Salih amel işliyorum sanan riyakar (iki yüzlü) aldandı!

Çünkü Hadis-i Kudsi' de Allah Teala şöyle buyurdu:

 

 

 

“... Kim bir amel işler de o amele benimle birlikte bir başkasını ortak ederse, onu ve şirkini başbaşa bırakırım.”

 • Anlatıver Hakîm! Sonra kim aldandı?
 • Aleme telkin (nasihat) verip kendini unutan vâiz aldandı!

Oysa ayet-i kerimede şöyle buyurulduğunu biliyordu:

 

 

 

İnsanlara iyilik emreder de kendinizi unutur musunuz? Halbuki kitap okuyorsunuz, artık akıl etmez misiniz?” (Bakara Suresi; 44)

 • Başka var mı? Daha kim aldandı?
 • Rabbini bırakıp hevasına (nefsin zararlı ve günah olan arzuları) kulluk eden aldandı!

O da şu fermanı kulak arkası etmişti:

 

 

 

“Gördün mü o hevasını ilah edineni? Artık ona sen mi vekil olacaksın. Yoksa onların çoğunu işitirler veya akıl ederler mi sanıyorsun? Onlar sırf hayvan gibi hatta gidişçe daha sapkındırlar?” (Furkan Suresi; 43-44)

 • Hele bir anlat sevgili dost! Başka kimler aldandı?
 • Rahmete güvenip kendini emniyette sanan fâsık (günahkar) aldandı!

Halbuki Allah-u Teala şöyle buyuruyordu:

 

 

 

Allah'ın kendilerine kuracağı plandan emin mi oldular! Kendilerine yazık eden kavimlerden başkası Allah'ın mekrinden (uyun,düzen) emin olmaz!” (A'raf Suresi; 98)

 • Hele bir daha anlat, başka kimler aldandı?
 • Yolunun eğriliğinden şüphe etmeyen kendini bilmez aldandı!

O da şu uyarıya kulak asmadı:

 

 

 

“Tuttukları yol sebebiyle dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmiştir de zannederler ki cidden iyi bir iş yapıyorlar.” (Kehf Suresi; 104)

 • Göster bana can sevgili! Daha kimler aldandı?
 • Kendini hizmette bilip, kılını dahi kıpırdatmayanlar aldandı!

Öyle aldatıcı bir gafletteydiler ki, boş boş oturdukları halde kendilerini hizmet eder sandılar. Oysa

 

 

 

“Allah gayret gösterip cihad edenlere, olduğu yere mıhlanıp kalanların çok üzerinde bir ecr-i azim ihsan etmiştir.” (Nisa Suresi; 95).

 • Avaz et hatip avaz, ta ki herkes duysun! Hele hele kimler aldandı?
 • Nasıl desem bilmem ki namazsız aldandı!

Hele bir baksan ya Kur'an nasıl anlattı:

 

 

 

“ Ashabı yemin (cennetlik olanlar) Cennetten seslenip mücrimlere (suçlu) soruyorlar: ‘Sizin bu sekar cehennemine girmenize ne sebep oldu?' diye. Onlar da diyorlar: ‘Biz namaz kılanlardan değildik' …” (Müddessir Suresi; 39-43)

 • Başka kim öz-canını yaktı, kimler aldandı?
 • ‘Ben bundan sonra kurtulmam.' diyen me'yus (ümitsiz) aldandı!

Öte yandan Allah-u Zülcelal onlara şöyle sesleniyordu:

 

”De ki: Günah işlemek suretiyle öz-nefisleri aleyhine zulm etmiş kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin, çünkü Allah bütün günahları mağfiret buyurur. Şüphesiz o öyle Gafur, öyle Rahim. Onun için ümidi kesmeyin de başınıza azab gelmeden evvel tevbe ile Rabb'inize yönelin ve ona halis müslümanlık yapın, sonra kurtulamazsınız!” (Zümer Suresi; 53-54)

 

 

.........

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
mutluluk perisi

 • Başka kim öz-canını yaktı, kimler aldandı?
 • ‘Ben bundan sonra kurtulmam.' diyen me'yus (ümitsiz) aldandı!

Öte yandan Allah-u Zülcelal onlara şöyle sesleniyordu:

 

”De ki: Günah işlemek suretiyle öz-nefisleri aleyhine zulm etmiş kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin, çünkü Allah bütün günahları mağfiret buyurur. Şüphesiz o öyle Gafur, öyle Rahim. Onun için ümidi kesmeyin de başınıza azab gelmeden evvel tevbe ile Rabb'inize yönelin ve ona halis müslümanlık yapın, sonra kurtulamazsınız!” (Zümer Suresi; 53-54)

 

 

emeğine sağlık, süper olmuş..

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Benzer Konular

  • Manalı Sözler...

   İnsan en çok kimin yanında susuyorsa, Aslında en çok onunla konuşmak istiyordur...

   , Yer: Serbest Kürsü

  • En Sevdiğiniz Felsefi Sözler...

   En sevdiğiniz felsefi sözler   Uzun bir yolculuk tek bir adımla başlar. Konfüçyüs (MÖ.551 -479)   Kendini bilmek, tüm bilgeliğin başlangıcıdır.Aristoteles(Mö.384- Mö.322)   Sorgulanmayan yaşam yaşanmaya değer değildir. Sokrates (Mö. 470-399)   Özler(varlıklar) gereksiz yere çoğaltılmamalıdır. Ockham’lı William (1285 – 1349?)   Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır. Mevlana(1207-1273)   Büyük fikirleri düşünenler büyük hatalar yaparlar. Martin Hei

   , Yer: Felsefe Tartışma Platformu

  • En Kapak Sözler

   Susmak kabullenmek değildir, anlayabilene en iyi cevaptır...   Zor severim ama çok severim! Gerekirse ölebilirim hak edene değeri neyse veririm, yanlışını görürsem tarihe gömerim...   Kaliteli kadınlara sahip çıkılmaz, Onlar zaten sahiplerini iyi bilir!     Trip atmayan kız köpüksüz Türk Kahvesine benzer... Hep bir eksik hep bir tatsız   Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür...   Beni tanımıyorsunuz ahkâm kesmeyin arkanıza gölge içiniz

   , Yer: Komik Yazılar/Duvar Yazıları

×
×
 • Yeni Oluştur...