Jump to content

Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun


Guest mucizem

Önerilen Mesajlar

mevlidgb9-1.jpg

PEYGAMBER EFENDİMİZ Sallallahu Aleyhi vesellem'in DOĞUMU

Mîlâdın 571, Rebîülevel ayının 12.gecesi, (Nisan ayının 20.günü) Mekke ufukları ağarırken Peygamber Efendimiz, Hz.Muhammed-ül Mustafa Sallallâhü Aleyhi ve Sellem dünyâyı şereflendirdi. O'nun doğduğu sabah, âlem başka bir âlem oldu, cihan nurla doldu. Zirâ O'nun teşrifleri sıradan bir hâdise değildi. Bütün peygamberlerin geleceğini müjdelediği ins-ü cin'in ve melâikei kirâmın teşriflerini beklediği bir peygamberdi O.. Bu yüzden, geceler içinde benzeri yoktur. Kâinâtın en azametli hâdisesi bu gece vukûa gelmiştir. Bütün âlem bu geceyi bekliyordu.

Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem'in babası Abdullah, az zaman önce vefât etmiş olduğundan, annesi Hz.Âmine hiç zahmet çekmeden dünyâya getirdiği bu nur topu çocuğu, dedesi Abdulmuttalib'e müjdeleyince, bahtiyar dede torununun doğumuna pek sevindi. Hemen bir ziyâfet vererek O'na isim koydu.

Kureyş uluları; "Bu ziyâfete sebep olan çocuğa ne isim koydun?" diye sorduklarında,

Abdulmuttalib; "Muhammed ismini verdim." dedi.

Onlar; "Ecdâdında olmayan bu ismi vermekten muradın nedir?" diye sorunca,

Abdulmuttalib; "Umarım ki O'nu yerde halk, ulvîlikler âleminde Hakk pek çok övecek" diye cevap verdi. (Zîra, Muhammed; «pek çok hamd-ü senâ olunmuş kimse» mânâsına gelmektedir.)

Peygamber Efendimiz'in doğduğu gece dünyâda fevkalâde hâdiseler oldu. Şöyle ki:

O devrin en büyük devleti Kisrâ'nın sarayında, mimarların mühendislerin yıkılmaz diye rapor verdiği ondört sütun çöktü.

Sâvâ gölü kurudu.

Mecûsîlerin uzun müddetten beri sönmeden yakıp tapındıkları ateşgedeleri söndü.

Müşriklerin Kâbe üzerine koymuş oldukları putlar devrilip kırıldı. Onların, hâşâ, Allah diye tapındıkları putları küp kırığına dönmüştü.

Bütün bunlar çok mühim bir şeye işâret ve beşâretti. Çünkü, Hak gelmiş, bâtıl zâil olmuştu. Hakkı telkin ve tebliğ edecek olan Kâinâtın Efendisi, Peygamberler Peygamberi, Fahri âlem, Muhammed'ül Mustafa (Sallallahu Aleyhi Vesellem) doğmuştu.

Gerçekten ilerde İran'ın saltanatı yıkılacak, Bizans İmparatorluğu dağılacak, putperestlik sönecek, küfrün bataklığı kuruyacaktı

...

ESHAB'DA RASÛLÜLLAH Sallallahu Aleyhi Vesellem'in SEVGİSİ

Târih, Eshâbı Kirâm'ın Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesellem sevgisi gibi bir sevgi kaydetmemiştir. Şu hâdiseler bunu te'yid eder:

Mekkeliler İslam oldukları için Zeyd bîni Disne ve Habib bîni Adiyy'i öldürmek istemişlerdi. Zeyd (R.A.) tam öldürüleceği zaman Ebû Süfyan, O'na şöyle hitâb etti: "Şimdi senin yerinde Muhammed (Sallallahu Aleyhi Vesellem)'in olmasını ister misin? Onun boynu vurulsun. Sen de âilenin yanına git!".

Zeyd şöyle cevap verdi: "Ben, âilemin yanında otururken, Allah Rasûlü Sallallahu Aleyhi Vesellem'in ayağına bir dikenin bile batmasına razı olmam".

Ebû Süfyan şöyle dedi: "İnsanlardan Muhammed (Sallallahu Aleyhi Vesellem)'in Eshâbı gibi Muhammed (Sallallahu Aleyhi Vesellem)'i seven bir kavim görmedim."

Habib bîn-i Adiyy ise, öldürülürken şu şiiri okudu: "Madem ki Müslüman olarak öldürülüyorum, o halde ölüme hiç önem vermem. Benim mücâdelem, ne yönde olursa olsun, ancak Allah içindir. Eğer, Allah dilerse parçalanan her uzvu mübârek kılar."

İbni İshak'ın bildirdiğine göre; Ensar'dan bir kadın Uhut harbinde kocasını, babasını, kardeşlerini kaybeder. Yâni hepsi şehid olurlar. Bu durum kendisine duyurulunca, şöyle sorar: "Allah Rasûlü Sallallahu Aleyhi Vesellem nasıldır?".

Eshab derler ki: "Allah Rasûlü sıhhattedir."

"Bana gösterin, O'nu göreyim." dedi ve nihâyet gördü.

O'nun hayatta olduğunu görünce tatmin oldu ve şöyle dedi: "Bütün musîbetler, O hayatta olduğu için küçük sayılır."

Rasûlüllah'ın Sevban adında bir hizmetçisi vardı. Allah Rasûlü Sallallahu Aleyhi Wesellem'i o kadar çok severdi ki O'na hiç sabredemezdi. Yâni, O'nsuz hiç yaşayamazdı.

Bir gün, Rasûlüllah Sallallahu Aleyhi Vesellem'e hüzün içinde, çok üzgün bir halde geldi. Rasûlüllah Sallallahu Aleyhi Vesellem O'na hâlini sordu.

Sevban şöyle cevap verdi: "Ey Allâh'ın Rasûlü! Hiçbir yerim ağrımıyor, yalnız sizi birkaç gündür göremedim. Size karşı içim doldu. Sizi çok özledim. Âhirette sizin yerinizin, ûlvi bir yer olması hasebiyle, orada sizden uzak kalacağımdan korktum. Ayrılık korkusu beni bu hâle düşürdü".

Bu esnâda, Allâhü Teâlâ şu âyeti indirdi: "Kim Allâh'a ve Peygamber Sallallahu Aleyhi Wesellem'e itâat ederse, işte onlar; Allâh'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehidlerle, iyi adamlarla beraberdirler. Onlar ne iyi arkadaştır".

Bu Âyeti Kerîme gelince kederi gitti ve sıhhati eski hâline döndü.

Hz.Bilâl'ın ölümü yaklaşınca âilesi ve çocukları çok üzülüyorlardı ve üzüntülerini «Ne büyük felâket» diye açıklıyorlardı. Halbûki, Hz.Bilâl ise şöyle diyordu: "Ne güzel lûtuf. Yarın, Allâh'ın sevgilisi Muhammed (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ve O'nun Eshâbıyla beraber olacağım."

İmânın tatlılığı ve muhabbetin önemi hakkında Fahri Kâinât Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyuruyorlar: "Üç şey kimde bulunursa, îmânın tadını tam olarak alır;

Allah ve O'nun Rasûlü'nü herşeyden daha fazla sevmek,

İnsanları ancak Allah için sevmek,

Cehenneme girmeği kötü gördüğü gibi küfre dönmeği de öyle kötü görmek."

Yarabbi bizlerin Rasülüllah Sallallahu Aleyhi Vesellem'e sevgisini ashabın sevgisi gibi kıl...(Amin)

***

Rebîu'l-Evvel

Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz bu ayın 12'sinde dünyayı şereflendirmişleridir. Bu itibarla, senenin ilk kandili olan Velâdet kandili (Mevlid gecesi) bu ayın 12'nci gecesidir.

Bu gecenin manevî zenginliğinden istifâde etmek için bir tesbih namazı kılmalı..Bilen ehli için Hatmi Enbiya yapılmalıdır..

Bilmeyenler ise dua niyeti ile enbiyaların Hz.Adem Aleyhisselam,Hz.Eyyub Aleyhisselam,Hz.Yunus Aleyhisselam ve Hz.Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesellem Efendimiz'in mübarek dualarını (Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym)okuyabilirler...

Tesbih namazına niyet:

„Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başımızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber“

Bu gece ve bu ay içinde mümküm olduğu kadar salât-ü selâmı (Salât-ı Nâriye, Salât-ı Münciye ve Salât-ı Fethiye) çok okumalıdır.

 

dır

 

 

 

2m5fs6c-1.gif

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Alemlere rahmet olarak gönderilen efendimizin dünya'ya teşriflerinin 1440 yılı olan bu günde kutlamış olduğumuz Mevlit Kandili başta LAHUTİ ailesi olmak üzere,arkadaşlarıma, ailelerine,sevdiklerine ve tüm islam alemine hayırlar getirmesini dilerim.

 

 

Hoşgeldin Ya Rasulallah

 

Bir ürperti olur küçücük yüreğimde, bir taşsa yüreğimden kasırgalar kopar. Öyle bir eserki ne dalgalarının nede rüzgarlarının önüne geçemezsiniz. Gönlümdeki bu coşkuyu abartıyormuyum dersiniz? Hayır.

 

Ben yere göğe sığmam ama kulumun kalbine sığarım diyen ALLAH'

 

Ne kadar coşsa, ne kadar esse, ne kadar titrese gönlümdeki ayrık otlarını kökünden koparıp atsa az bile.

 

Çünkü bu yürek bir müjdeye mazhar olmuştu. O müjde de binlerce lütuf binlerce ihsan bulmuştu. İşte o yürek o muştu ile coşmuştu.

 

Öyle bir gündü ki o gün kainatın efendisi Hz. MUHAMMED (S.A.V.) efendimiz doğmuştu. Kainata rahmet dolmuştu.

 

Ben gizli bir hazineydim diyen Rabbul Alemin nebiler resuller hazinesinin en değerli mücevheri olan efendimizle bizlere dünya ve ahiret saadeti sunmuştu.

 

Bu ne güzel bir gündü ki, bu güzellik bütün ömrümüzü mayalıyor, ahiret saadeti oluyordu.

 

Seni tanımak ne büyük şeref ümmetin olmak ne büyük nimet. Kardeşlerim demen ne büyük devlet. Getirdiklerin ne güzel bir miras, ehli beytini sevmek ne kutlu bir vasiyet.

 

Ya Rasulallah. Sen doğduğundan beri havzının başındaydın. Ümmeti ümmeti derken mahşerde bize kana kana havzından içirmeyi murad ediyordun. Ve hala havzının başında bizleri bekliyorsun.

 

Çünkü sen söz verdin mi bizler gelene kadar söz verdiğin yerden ayrılmazsın. Geleceğiz Ya Rasulallah yüzümüz olmasada. Senin ümmetinin çokluğunu göstermek için. Yüzümüzün karasıylada olsa geleceğiz.

 

Ya Rasulallah. En azından senin kainata gelişine sevindiğimiz o anı şahit olarak getireceğiz. Ehli beytini sevmiş olarak geleceğiz. Ve yaşadıkça kutlu doğuşunda sana hoşgeldin Ya Rasulallah diyeceğiz.

 

HOŞ GELDİN YA RASULALLAH.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

şimdiden tüm mümin kardeşlerimin ve arkadaşlarımın mübarek mevlid kandillerini kutlar,

Yüce Rabbimizin ,alemlere rahmet olarak gönderdiği sevgili peygamberimize Allahtan sonsuz selam etmesini ve bizlerin selamlarını ulaştırmasını , bu mübarek vesileyle hayırlara,esenliklere,mağfirete,Yüce Rabbimizin keremine,inayetine,sonsuz güzellikteki maddi ve manevi ihsanlarına mazhar kılınmayı kendim ,tüm islam alemi siz kardeşlerim için de gönülden niyaz ederim.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...