Jump to content

Ölümden Başka Her Derde Deva


Guest mavera

Önerilen Mesajlar

çörek otu....

Hastalıklar, insanı meydana getiren 100 trilyondan fazla

hücrenin hem kendi içinde hem de birbirleri arasında uyumlu olarak çalışmamaları sonucunda oluşuyor. Değişik sebeplerle hücreler arası uyum zamanla bozulduğu için farklı farklı hastalıklar çıkıyor. Ancak ‘Hiç bir dert yoktur ki dermanı olmasın’ buyuran Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), “Size çörek otunu tavsiye ediyorum. Çünkü onda ölüm hariç her derdin devası bulunmaktadır” müjdesi ile devanın adresini de gösteriyor.

 

 

 

İnsan vücudu hücreler ve hücrelerarası maddelerden oluşur. Birim yapıyı oluşturan hücre, canlılığını bağımsız olarak sürdürebilme özelliğine sahiptir. Tek bir hücrenin varlığı kadar, hücreler arasında mükemmel bir uyum ve işbirliğinin var olması da hayret vericidir. İnsan vücudunda 100 trilyondan fazla hücre bulunur ve insan hayatının devamlılığı, kendisini meydana getiren bu hücrelerin hem kendi içlerinde hem de birbirleri arasında uyum içinde çalışmaları sayesinde olur. Uyum bozulduğunda hastalıklar meydana gelir. Allah Resulu ‘Hiç bir dert yoktur ki dermanı olmasın’ buyurmuştur. Allah, insanoğlunun istifadesi için Şafii isminin tecellisi olarak bitkileri yaratmıştır. Bitki hücreleri içerdikleri kloroplastlar sayesinde güneş ışığını kullanarak insanlar ve hayvanlar için besin ve oksijen üretirler. Beraberinde bazı bitkilerin içinde antibakteriyel (mikrop öldürücü), antitümöral (tümöre ve kansere karşı), analjezik (ağrı kesici) vs. etken maddeler vardır. Bunların destekleyici tıp çerçevesinde tedavi amacıyla kullanılabilir. İnsan hastalandığında ise, hastalığın da sağlığın da O’ndan olduğunu bilmeli ve Hz. İbrahim (Aleyhisselâm) gibi, “Hastalandığım zaman bana şifa veren O’dur” (Şuara Suresi, 80) diyerek Allah’tan yardım dilemelidir. Tedavi amacıyla doktorlara gitmeli, teşhisi konmalı ve gerekli ilaçları kullanmalıdır. Ancak kesinlikle şifalı bitkilere sırtını dönmemeli, hastalıklardan korunmak ve tedavi olmak için fitoterapi (bitkilerle tedavi) den yararlanmalıdır. Çünkü binlerce bitki boşuna yaratılmamıştır. Tıbbı Nebevi’de bu konuda çok örnekler vardır. Örnek verecek olursak Ebû Hureyre (Radıyallahu Anh)’nin nakline göre Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) “Çörek otunda ölüm hariç her türlü hastalığın şifası vardır” buyurmuştur (Buhârî, “Tıp”, 7; Müslim, “Selam”, 88; İbn Mâce, “Tıp”, 6; Tirmizî, “Tıp”, 5).

 

Çörek Otu: Ölüm Hariç Her Derdin Devası

Çörek otu (Nigella Sativa) ile ilgili güvenilir uluslar arası dergilerde 171 ilmî araştırma yayınlandı Bu araştırmaların büyük bir kısmı hayvanlar üzerinde yapılmışsa da çörek otunun faydası gerçekten ilgi uyandırmaktadır. Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) “Size çörek otunu tavsiye ediyorum. Çünkü onda ölüm hariç her derdin devası bulunmaktadır” buyururken nasıl ilgi uyandırmaz ki! Bugün Amerika’nın en büyük enstitüsünde Dr. Ahmed el-Kâdî ve Dr. Üsame Kandil ileri safhadaki kanser ve AİDS hastalarına bala katılmış çörek otu vermektedirler. Londra Kings College Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, çörek otunun bazı mikropların etkinliğini yavaşlattığını ve iltihap oluşmasını engelleyici bir özelliğe sahip olduğunu ortaya koymuştur. Çörek otunun halk tarafından karaciğer hastalıklarında şifalı bitki olarak kullanılmakta olduğunu da bilmekteyiz. Bundan dolayı ZKÜ Tıp Fakültesindeyken yaptığımız bir çalışmada çörek otu çözeltisinin fareler üzerinde karaciğeri carbon tetrachloride adındaki zehirli maddeye karşı korumadaki etkisini ortaya koymuştur. Bu araştırma 2005 Kasımında World J Gastroenterology Dergisinde yayınlanmıştır. Yapılan çalışma göstermiştir ki çörek otu çözeltisi, karaciğer üzerine carbon tetrachloridin zehirli etkisini azaltıcı bir sonuç vermektedir. J. Carcinog Dergisinin 2003 sayısında yayınlanan bir çalışmaya göre Sri Lanka Kelaniya Üniversitesinden uzmanlar

diethylnitrosamine vererek karaciğer kanseri oluşturdukları 60 fare üzerinde araştırma yapmışlardır. Bu farelerden bir grubuna çörek otundan bir karışım verilirken, diğer gruba sadece ot verilmiştir. Daha sonra araştırmacılar bu fareleri on hafta süreyle izlemeye almışlar ve deney farelerinde karaciğer dokusunu inceledikten sonra kanser etkisinin şiddetinin çörek otu karışımı ile tedavi edilen farelerde daha az olduğunu ortaya koymuşlardır.

Araştırmacılar buradan bu çeşit maddelerin karaciğeri kanserojen etkilerden korumada payı olduğu sonucunu çıkarmışlardır. Mısır Tanta Üniversitesi’nden araştırmacılar bu soruya cevap vermeye çalışmış ve araştırmalarını 2003 Şubatında Nutr Cancer Dergisinde yayınlamışlardır.

Araştırmacılar 45 fareye kolon kanserine yol açan kimyasal madde vermişler, 30 fareye de ağız yoluyla çörek otu yağı içirmişlerdir. Deneyin yapılmasından on dört hafta sonra çörek otu yağı verilen farelerde kolon, karaciğer veya böbrek üzerinde herhangi bir kanserli değişiklik olmadığını görmüşlerdir. Bu da bize çörek otunun uçucu yağının kolon kanseri oluşumunu engellemedeki gücünü göstermektedir. A.B.D Jackson Mississipi Üniversitesi’nde yapılan ve Bio Med Sci Instrum Dergisinde 2003 yılında yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar çörek otu özü kullanmanın meme kanseri hücrelerini yavaşlatmadaki etkisini ortaya koymuşlardır. Bu çalışma bu alanda daha fazla çalışmanın kapısını aralayacak niteliktedir.

 

Şeker Hastalığını Tedavi Ediyor

2004 Haziran’ında Anatomical Record adlı A sınıfı bir Amerikan dergisinde yayınladığımız bir çalışmada şeker hastalığı oluşturulan ratlar üzerinde deney yaptık. Bunu farelere karın zarından (periton) girerek streptozotocin maddesi vererek yaptık. Bundan sonra fareler üç gruba ayrılmıştır. Birinci gruba otuz gün süre ile her gün karın zarından (periton) uçucu çörek otu yağı verilmiştir. İkinci gruba hiçbir uygulama yapmadık. Diğer gruba ise çörek otu yağı içermeyen tuzlu bir sıvı verilmiştir. Sonuçta şeker hastalığına yakalanmış farelerde çörek otu yağının kanda şeker oranını düşürdüğünü ve insülin miktarını arttırdığını tespit ettik. Asıl önemli olan ise çörek otu yağının insülin salgılanmasından sorumlu pankreasta beta hücrelerini harekete geçirip, çoğaltmasıdır. Bu da çörek otunun şeker hastalığının tedavisinde yardımcı olabileceğini ortaya koymaktadır. Japonya’da yapılıp 2002 Aralığında Ress Vet Sci Dergisinde yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar çörek otu yağının şeker hastalığına yakalandırılan farelerde insülin salgısını arttırdığını tespit etmişlerdir. Deney farelerinde çörek otu yağı kanlarında şekerin düşmesine yol açmıştır. Berlin (Almanya) Charite Üniversitesinde yapılan bir çalışmaya göre araştırmacılar alerjik hastalıklara yakalanmış 152 hasta üzerinde bir çalışma yapmışlardır. (Bu hastalarda alerjik burun iltihabı, astım ve egzama hastalıkları bulunmaktaydı.) Yapılan çalışma Tohoku J Exp Med Dergisinin 2003 sayısında yayınlanmıştır. Bu alerjik hastalar, çörek otu yağı ihtiva eden kapsüllerden günlük 40- 80 mg. arası verilerek tedavi edilmişlerdir. Hastalardan bu deney süresince özel ölçüm araçlarıyla kendilerindeki belirtileri kaydetmeleri istenmiştir. İmmunglobilin-E (IgE) ölçümü gibi laboratuar tetkikleri ile hastaların akyuvar sayısı, cortizol hormon düzeyi, iyi huylu (HDL) ve kötü huylu (LDL) kolesterol düzeyleri ölçülmüştür.

Yapılan çalışmalar astım veya alerjik burun iltihabı ya da egzama hastalığına yakalanmış kişilerde belirtilerin iyiye doğru gittiğini ortaya koymuştur. Bu hastalarda trigliserid düzeyi hafif miktarda düşmüş, buna karşılık faydalı kolesterol düzeyi açık biçimde yükselmiştir. Diğer yandan da cortizol veya lenfositlerde kayda değer bir etki görülmemiştir.

 

Midenin de Dostu

Çörek otunun mide zarını koruyucu etkisi bulunmaktadır. Kahire Üniversitesinden araştırmacılar midelerinde yara açtıkları fareler üzerinde deneylerde bulunmuşlar ve denek farelerini, çörek otu yağı veya (içindeki etkin özellik) anti enflamatuar ile tedavi etmişlerdir. Yapılan deney, bu iki maddenin mide zarını tahriş edici etkenlerden veya mideye zararlı yaralardan koruduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli ve çörek otu alanında uluslararası üne sahip büyük uzman Prof. Dr. Mehmet KANTER ile birlikte yaptığım çalışmada çörek otunun alkolün sebep olduğu tahrişlerden mide zarını koruyucu etkisi incelenmiştir. Bu araştırma neticesinde çörek otu yağının alkolün sebep olduğu mide tahrişlerine karşı etkin koruyucu bir tesiri olduğu ortaya konmuştur (Arch Toxicol). Beraber yaptığım diğer bir çalışmada çörek otu omurilik hasarı oluşturduğumuz ratlarda tedavide etkili olmuştur (Hum Exp Toxicol). Bir başka çalışmamızda kadmiyum tarafından zehirlenen ratlarda çörek otunu faydalı bulduk (Biol Trace Elem Res). Bu örnekler yüzlerce deneysel modelde ve klinik çalışmalarda çörek otunun gerçekten ölümdenbaşka her şeye deva olduğunu göstermektedir. Bu konuda nasiplenenlerden olmanız dileğiyle...... doktor: ömer COŞKUN

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

gercekten faydalı bır paylasım, teskkrler.. ben de bır mıktar corek otu uzzernzde tasıdgnz takdrde nazrdn korudugunu duymustum... ama bıtkılerın faydalarını gercekten gozardı etmemek gerekıyr. zaten son yıllrda ınsanlrın bunun onemını farketmıs ve bu alana yonelmıstr.. ayrıca suda bır kac tane kaynatılan karanfılın unutkanlıga ıyı geldıgı de soylenıyor..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

gercekten faydalı bır paylasım, teskkrler.. ben de bır mıktar corek otu uzzernzde tasıdgnz takdrde nazrdn korudugunu duymustum... ama bıtkılerın faydalarını gercekten gozardı etmemek gerekıyr. zaten son yıllrda ınsanlrın bunun onemını farketmıs ve bu alana yonelmıstr.. ayrıca suda bır kac tane kaynatılan karanfılın unutkanlıga ıyı geldıgı de soylenıyor..
kardeşim .üzerimde bir kaç çörekotu taşırım ..bu inançla

çok kazalardan burnum kanamadan allah'ın izni ile kurtuldum ... sizde taşıyın ... tavsiye ederim.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

çörekotunu bir yumuşak naylon üzerine koyun etrafını iyice sarın ,sarmadan önce bildiginiz duaları üzerine okuyun ve güzelce sarın . cüzdanda ,çantada. cepte. gibi yerlerde taşıyın... faydasını görürsünüz...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

çörek otu tek geçerim, solunum yolları problemi olanlar varsa çörek otunu toz haline getirtip (aktarda filan) bal ile karıştırırlarsa ve akşam yatarken 1 çay kaşığı kadar yerlerse 10 gün gibi bir zaman içinde faydasını görcekler

 

bizzat denedim astımı, alerjisi ve iltihabi problemleri olanlar bahsettiğim karışımı 21 gün kadar yerlerse faydasına şahit olurlar

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...