Jump to content

1979-2009 Arasi Dünyada Meydana Gelen Büyük ve İlginç Olaylar!


Guest ecee
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

1979-2009 Arası Dünyada Meydana Gelen Büyük ve İlginç Olaylar

 

 

Afganistan’ın işgali, İran-Irak Savaşı, komünizmin yıkılması, Halley kuyruklu yıldızının geçişi, 11 Eylül saldırıları, internetin keşfi, Katrina kasırgası, Darwinizm’in yıkılışı, küresel ekonomik kriz ve son 30 yılda gerçekleşen daha birçok büyük olay...

 

İlk bakışta birbiriyle bağlantısız gibi gözüken bu gelişmeler, aslında yaklaşmakta olan müjdeli bir dönemin alametlerinden yalnızca birkaçıdır. Bu önemli gelişmeleri kronojik bir sıra ile düzenlediğimiz yazımızı okuduğunuzda, Peygamberimiz (sav)’in müjdesinin ne kadar yaklaşmış olduğunu bir kez daha anlayacaksınız.

 

Peygamberimiz (sav), hadislerinde ahir zamanın alametlerini Allah’ın izniyle son derece detaylı bir biçimde anlatmıştır. Bu hadislerde bildirilen alametlerden biri de, “ahir zamanda insanları hayrete düşürecek çok büyük olayların meydana gelecek olması”dır. Özellikle son 30 yıldır dünyada yaşanan olaylar dikkatli bir biçimde analiz edildiğinde, Peygamber Efendimiz (sav)’in 1400 yıl önce aktardığı bu ahir zaman alametinin de gerçekleştiği görülmektedir. (En doğrusunu Allah bilir.)

 

Beklenmedik siyasi gelişmeler yaşanması, ekonomik dengelerde yaşanan tarihi değişim, tebliğ faaliyetlerinin dünya çapında yapılması ve büyük etki uyandırması, ahir zaman alametlerinin teker teker gerçekleşmesi, teknolojinin hızla gelişmesi ve olağanüstü doğa olaylarının yaşanması bu 30 yıllık zaman dilimi içinde gerçekleşen önemli olaylardan birkaçıdır.

 

Peygamber Efendimiz (sav) Hz. Mehdi’nin ortaya çıkacağı dönemde gerçekleşecek olan bu alameti, hadislerinde şöyle bildirmektedir:

 

“Onun zamanında büyük hadiseler vuku bulacak.” (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)

“Onun zamanında nice hayret veren haller zuhur edecektir.” (Mektubat-ı Rabbani, 2/258)

“Onun zuhur mebdeleri ve mukaddimeleri (çıkış alametleri) Resulullah Efendimiz (sav)’in irhasatına* benzer.” (Mektubat-ı Rabbani, 2/258)

 

* İrhasat: Hz. Muhammed (sav)'in peygamberliğinden evvel meydana gelen olağanüstü hallerdir ki (Doğduğu gece yeni bir yıldız doğmuş, ateşe tapan (Allah’ı tenzih ederiz.) İran Padişahlarının sarayının 14 burcu yıkılmış, İran'da 1000 yıldır yanmakta olan Mecusi ateşi sönmüş, Semavi Vadisi sel suları altında kalmış, Save Gölü kurumuştu.), bunlar peygamberliğine delil teşkil eden olaylardandır.

Hicri 14. yüzyıl başından (1979-1980) itibaren Peygamber Efendimiz (sav)’in bu hadislerinde dikkat çektiği şekilde dünya tarihinde daha önce yaşanmamış birçok olaya şahit olunmuştur.

 

 

İşte dünya tarihinin son 30 yılında meydana gelen önemli ve çok ilginç olaylar...

 

1979-Afganistan Rusya Tarafından İşgal Edildi

 

“Talikan'a (Afganistan'a) yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Orada Allah'ı hakkıyla bilen insanlar vardır. Onlar ahir zaman Mehdi'sinin yardımcılarıdır.” (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 59)

 

Hadiste Afganistan'ın ahir zamanda işgal edileceğine işaret vardır. Gerçekten de Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına, diğer bir ifadeyle Hicri 14. yüzyılın başlangıcına denk gelmektedir. Ayrıca bu rivayette Afganistan'ın maddi zenginliklerine dikkat çekilmektedir. Bugün Afganistan'da çeşitli sebeplerle işletilmeye açılmamış büyük petrol yatakları, demir havzaları ve kömür madenleri tespit edilmiştir.

 

Dördüncü Sulh (Arap-İsrail Barışı) Gerçekleşti

 

“Sizinle insanlar (bir nüshada Rumlar deniyor) arasında dört sulh olacak, dördüncü sulh, Heraklius ehlinden bir adam vasıtası ile olur ve bu yedi sene devam eder..." (Kıyamet Alametleri, Osman Çataklı, 299/8)

 

Bu alamete göre Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasında 4. kez bir barış anlaşması yapılacak, bu anlaşma 7 yıl sürecektir. İslam aleminden birçok kimsenin kanaati, hadiste geçen "4. Sulh"un, 1979'da ABD-İsrail ve Mısır arasında Amerika'da Camp David'de yapılan anlaşma olduğudur. (En doğrusunu Allah bilir.)

 

Kabe’de Kan Akıtıldı

 

“Onun çıkacağı yıl, insanlar hacca, başlarında bir emir bulunmadan gidecekler... Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresinin üzerine akacak.” (Kıyamet Alametleri, s. 168-169) Hadislerde "onun çıkacağı yıl" cümlesi kullanılarak, Mehdi'nin çıkış tarihinde Hac sırasında meydana gelecek bir katliama dikkat çekilmektedir. 1979 yılında, Hac sırasında gerçekleşen Kabe baskınında aynen böyle bir katliam yaşanmıştır. Çok ilginçtir ki bu kanlı Kabe baskını da ahir zamanın başlangıcının ve Mehdi'nin çıkışının diğer alametlerinin gerçekleştiği dönemin tam başında yani Hicri 1400 yılının ilk gününde, 1 Muharrem 1400 (21 Kasım 1979) tarihinde meydana gelmiştir.

 

Yine hadis-i şerifte kanların akacağından bahsedilerek öldürme olayına dikkat çekilmiştir. Baskın sırasında Suudi askerleri ile saldırgan militanlar arasında meydana gelen çarpışmada 30 kişinin öldürülmesi, bu rivayetin kalan kısmını da doğrulamıştır.

 

1980-İran-Irak Savaşı Başladı

 

“Şevval ayında ayaklanma Zilkade'de harb konuşmaları, Zilhicce'de ise harb vaki olacak.” (Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 166)

 

Hadiste belirtilen Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayları İran-Irak savaşının gelişim aşamalarıyla aynı tarihlere denk gelmektedir: İran Şahı'na karşı olan ilk ayaklanma, bilindiği gibi, hadiste belirtilen 5 Şevval 1398 (8 Eylül 1976)'de olmuştur. Hicri 1400 Zilhicce (1980 Ekim) ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştır.

 

Yılın başlarında ilk AIDS vakaları tespit edildi. Şu ana kadar on binlerce kişinin ölümüne sebep olan bu hastalığa "Çağın Vebası" ismi verildi.

 

1981-Ramazan Ayında Güneş ve Ay Tutulmaları Gerçekleşti (1981-1982)

 

“Mehdi için 2 alamet vardır ki... Bunun birincisi, Ramazan'ın birinci gecesi Ay'ın; ikincisi de, Ramazan'ın ortasında Güneş'in tutulmasıdır.” (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)

 

“... Güneş'in oruç ayının ortasında, Ay'ın ise sonunda tutulması...” (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 37)

 

“Ramazan'da iki defa tutulma olacaktır...” (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 49-53)

 

Hadislerde dikkati çeken en önemli nokta Ramazan Ayı'nda hem Güneş hem de Ay tutulmasının gerçekleşmesidir. Bir ay içinde "Ay"ın ve "Güneş"in iki kere tutulması gerçekte çok düşük bir ihtimaldir. Bu, belli döneme denk gelmesi olasılığı açısından normal şartlarda gerçekleşmeyecek bir durumdur.

Eğer bu hadislerde tarif edilen olaylar dikkatle incelenirse, rivayetler arasında çeşitli farklılıklar olduğu göze çarpar. Böyle bir durumda yapılacak en doğru şey, aynı olaya bakan farklı rivayetlerin ittifak ettikleri ortak yönleri tespit etmek olacaktır. Buna göre, hadis rivayetlerinin toplamından çıkan ortak sonuçlar şunlardır:

 

1. Ramazan ayında Ay ve Güneş tutulmaları olacaktır.

2. Bu tutulmalar ortalama 14-15 gün arayla olacaktır.

3. Bu tutulmalar iki kere tekrarlanacaktır.

 

Bu tespitlere uygun olarak, 1981 yılında (Hicri-1401'de) Ramazan Ayı'nın 15. günü Ay, 29. günü de Güneş tutulmuştur. Yine "ikinci olarak", 1982 yılında (Hicri-1402'de) Ramazan Ayının 14. günü Ay, 28. günü de Güneş tutulmuştur.

 

Bu olayların Hz. Mehdi'nin diğer çıkış alametleriyle aynı dönemde meydana gelmesi ve Hicri 14. yüzyıl başlarında, üst üste iki yıl (1401-1402) mucizevi bir tarzda tekrarlanması rivayetlerin işaretinin bu olaylar olabileceğini kuvvetlendirmektedir.

 

Mısır Meliği Öldürüldü

 

“Ondan önce Şam ve Mısır melikleri öldürülecektir...” (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)

 

Mısır'ın yakın tarihi incelendiğinde hadiste de belirtildiği gibi, bir "meliğin" öldürüldüğü görülmektedir: 1970 yılında Mısır'ın başına geçen ve 11 yıl iktidarda kalan Enver Sedat. Enver Sedat 1981 yılında bir resmi geçit sırasında muhalifleri tarafından düzenlenen bir suikast sonucunda hayatını yitirmiştir.

 

1986-Kuyruklu Yıldız Doğdu

 

“Mehdi'nin çıkışından evvel, (her tarafı) aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır.” (Kıyamet Alametleri, s. 200)

 

“O gelmeden önce, doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görünecektir.” (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 53)

 

“O yıldızın doğması, Güneş ve Ay tutulmasından sonra olacaktır.” (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 32)

 

Hadislerde belirtildiği gibi:

1986 yılında (Hicri 1406'da) yani 14. yüzyıl başlarında "Halley" kuyruklu yıldızı Dünyamızın yakınından geçmiştir. Bu kuyruklu yıldız parlak, ışıklı bir yıldızdır. Hareket yönü doğudan batıya doğrudur.

 

1981 ve 1982 (1401-1402) yıllarında meydana gelen Ay ve Güneş tutulmaları olayından sonra ortaya çıkmıştır.

Bu yıldızın doğuşunun da diğer alametler ile aynı zamanda meydana gelmesi, Halley kuyruklu yıldızının hadiste işaret edilen yıldız olduğunu doğrular niteliktedir.

 

26 Nisan 1986'da Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santralında şimdiye kadar görülen en büyük nükleer kaza meydana geldi. Birçok Avrupa ülkesi yayılan radyasyondan etkilendi.

 

1989-Berlin Duvarı Yıkıldı

 

Soğuk Savaşın sembolü olan Berlin Duvarı inşasından tam 28 yıl sonra yıkıldı.

 

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Guest Schattenprinz-de
apylaşımın için teşekkürler cnm şimdilerde bir sürü mehdi türedi şunu merak ediyorum mehdi geldimi,gelecekmi ve gelirse biz onun bu kadar sahtekar arasında gerçek mehdi olduğunu nasıl anlıcaz:confused:

 

mehdinin gelisiyle ilgili hadisler mehdinin dogus tarihini icermez ,mehdi as in mehdilik görevini ögrendigi ve aldigi vakti isaret eder.

alimlerin hepsi mehdi as in dünyada su an yasadiginda hem fikirler.yani kendisi dünyaya coktan gelmistir. mehdi mehdi oldugunu 30 ile 40 li yaslar arasinda ögrenecektir. yani bir insan cikipta ben mehdiyim diyorsa sakin inanmayin.mehdi bile mehdi oldugunu bilmiyecek.ancak zamani gelince ona mehdi olgudu söylenecek,hatta insanlar ona sen mehdisin, eger mehdilik görevini yapmazsan ölen tüm insanlarin(müslümanlarin) akittiklari kanin vebali senin boynuna olsun diyecekler,oda mehdiligi zorla kabul edecek. onun etrafinda bedir savasindaki kadar (313) inanan olcak, kalbi ve imani temiz ve güclü olan insanlar onun mehdi oldugunu anliyacaktir.bu sayi ilk basta fazla olmuyacak.onun yardimcali bedir savasindaki sahabe kadar olacak.lakin zamani gelince öyle seyler gösterecekki mehdi ,tüm dünya onun mehdi oldugunu anliyacak ve kusku etmiyecek.tabiki zamani gelince.kisaca mehdi olacak kisi mehdi oldugunu , uzunca bir süre bilmiyecek,zamani gelince kendisine mehdilik görevi verilecek.mehdi peygamberimizin soyundadiir.seyid tir yani. bircok hadis mehdinin türk topraklarindan hatta istanbuldan cikacagini söyler... su anda inanilanda bu yöndedir. her devrin bir mehdisi vardir.lakin son mehdi peygamberimizin bahsettigi insanliga bildirdigi mehdidir.ondan önce gelen her devirdeki mehdiler kücük mehdilerdir.yani herkezin bekledigi mehdiler degillerdir.gercek asil beklenen mehdi ,asil müjdelenen mehdi as ahir zamanda cikacak. bazi cemaatler mehdinin bir kisi degil, bir düsünce yapisi oldugunu savunular,lakin bir cok hadis mehdinin , zaat seklinde yani bir insan olacagini acikca dile getirmektedir. mehdi dünyaya hakim olacak ve mehdi zamaninda dünyada adalet hakim olacak, o kadar rahatlik olacakki, mehdi soracak yokmu ihtiyaci olan diye, yani kimseyi bulamiyacak ihtiyaci olan, yalnizca bir kisi gelcek ,ihtiyaci oldugunu söylüyecek,ondan baska gelen olmuyacak, mehdi as tekrar soracak insanliga yokmu ihtiyaci olan , gelsin diye, ama baska kimse olmuyacak, mehdi as in gelisinden bir müddet sonra hz isa gelecek, hz isa ile mehdi as bulusacaklar. beraber namaz kilacaklar, hatta hz isa mehdiyi tutup öne gecirecek ve imamlik etmesini istiyecek ve sagliyacak, yani mehdiye tabi oldugunu söyliyecek,hz mehdinin bulundugu süre icinde, dünya altin cagini yasiyacak, mehdi deccalla savasacak,lakin bu savas bildigimiz kanli siddetli savas türlerrinde olmuyacak, mehdi as deccali yenecek, mehdi as hic evlenmiyecek, cocugu olmuyacak, ve zamani gelince vefat edecek. ondan sonra hz isa yalniz yasamina devam edecek, evlenecek cocuklari olacak, ve belirli bir zaman yasayacak ardindan oda göc edecek. ve dünyanin sonu gelecek.kiyamet inanmiyanlarin üstüne kopacak.yani kiyamet esnasinda dünyada inanan/müslüman kalmiyacak.

hhmm bu yazdiklarimin hepsi hadislere , sahih hadislere dayanilarak yazilmistir. kisa bir özet gectim, aksi taktirde burda yüzlerce sayfa yazsamda bitmez ,,,,

eger ayrintili bilgi edinmek istiyorsaniz harun hayhanin sayfalarindan ve eserlerinden faydalanabilirsiniz.

 

ps : söyleninenlere göre(gercegini Allah bilir), mehdi as 2014 de kendini gösterecek insanliga , ve 2021 de tüm dünya onu taniyor olcak.tabi bu tarihler, hadisler ve islam alimlerinin düsüncelerine baglanarak cikarilmis söylenmis tarihlerdir. gercegini ancak Allah cc bilir, bekleyecegiz ve görecegiz.herseyin dogrusu yalnizca Allah cc bilir

herkeze selamlar :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

ece emeğine sağlık........schattenprinz de sanada selam

schattenprinz de güzel anlatmışsın..... ama deccalı es geçmişsıin.......onuda ben naklaedim kabül buyurursanız.....tabi deccal bir çok kişinin hoşuna gitmez ama gerçeklerdende kaçılmaz......evet bizim aklımız ecee nin naklattiği gibi işaretler gerçekleşiyor diye anlıyoruz.......eğer bunları doğru anlamışsak kıyameet zamanındayız

..deccal:...... o çıkmadan önce 2 yıla yakın kurak lık başlayacakkkk .......tabi bu 2 yada 3 yılda dünyanın kurak olmasını düşünübiliyomusunuzzzz insanlar bir birini gasp edecek.......tam bu sırada deccal çıkacak sağ gözü görmüyecek yeil cam gibi gözü olacak arnından tanınacak yani hekes tanır zaten yanında bir sürü zübbe inanmışı bulunacak .....nillet açlıktan kırılırken deccal herkese istediğini verecek çünki istediğini yababilen biri olacak vede çıkş yeri afkanistan olacak ...yine tahminlere göre çinlileri arkasına alabilir ..ve bütün dünyaya yayılacak kimsede engelleyemeyecek.....ve herkes yaptıklarına bakarak bunları yapsa yapsa allah yapar diyecek mesala yaptığı birşey kendine inanan bir köylünün ekinlerini bitirecek sadece onun tarlasına yağmur yağdıracak....enterasan kendide ben sizin o allahınızım diye telkinde bulunacakkkkk

sonra islam ordularıyla savaşacakkk sonrada herkes aman derken mehdinin yetenekleri keşfedilip ileri çıkartılacakkk mehdi

de tanınan vasıfları yuakaruda arkadaş anlatmış....sonradasavaş başlayacak savaşa destekveren kuduslüleri mehdi yenecek ....kudüs deccaldan yardım isteyecek ....mehdi kudus te sabah namazında iken deccal kuduse giriyor ...kanlı çarpışmaya az kaldı derken .....ama öle olmuyor tam o sırada namaza durulurken mehdi safları sık tutalım diye geri dönünce HZ İSA orada---- buyur ya isa namazı sen kıldır diyecek hz isa devam et diyecek namaz bitecek deccal i camiyi kuşatmış kapılar kırılmış tam osırada namamz bitmiş......yürekler ağızda mehidi ayaga kalkacak ve saldırı vaziyeti alınırken... hz isa dur ya mehdi sen onunla başa çıkamassın deyip

...Hz isa ile deccal göz göze gelecek tam o sırada deccal üçbuçuk atrak kaçaçak kaçmassa yananr hz isanın enerjisi ondan fazla ....ondan sonrası malum geçici olarak mutluluk .....ahhhhhhhhhhhhh bizde hz isayı görsek

hatam varsa af oluna selam

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Guest Schattenprinz-de

sevgili kardes yazin icin tesekürler.arkadas mehdiyi acinca ben genel itibariyla mehdi kismini anlattim. ama decala bir iki cümle ile deyindim. simdi su var, deccalin ciktigi faliyleterini sürdürdügünü bircok alim kabul ediyor hemfikirler. deccali mehdi as yenecek.

deccal o denli özellikler gösterecekki millet sasircak.bircok insan ondan etkilenecek.hatta deccal okadar etkilenecek ve cosacakki kendisinin ilah oldugu fikrini söylüyecek.o o denli seyler yapacakki, millete cenneti cehennemi veriyormus gibi vaadlerde bulunacak.lakin onun cennet diye gösterdigi aslinda cehennem.insanlari kandiracak yani. lakin o öyle bir rezil olacakki, aynen hm musanin asasinin büyük yilana dönüsüp ,sihirbazlarin yilanlarini yutmasi ve sihirbazlari rezil etmesi gibi, hm mehdi deccl ile karsi karsiya gelince, deccal o gösterdigi olagan üstü seyleri mehdinin karsisinda yapamiyacak, ve dünyaya rezil olacak.deccal cesitli zaman araliklariyla ortadan kaybolacak.ve kayalik bir yerde saklanacak.

sunuda dile getirmekte fayda var, deccalin gösterecegi tüm yalanci mucizelere istidrac denir.bunlari hz isa ortaya cikartacak.

neyse hz isa zamani gelince kayalikli bir yerde saklanan deccali bulup yok edecek.hadislere göre, Deccal Beytü’l Makdis yakınlarında bulunacaktır. Beytü’l Makdis, şu anki Mescid-i Aksa’nın da içinde olduğu Harem-i Şerif’in bulunduğu kutsal alana verilen addır. Bu da Deccal’in faaliyet merkezinin Mescid-i Aksa ve çevresinde olacağına işaret etmektedir.

Bir başka hadise göre Deccal, “kayalık bir mevkiden” çıkacaktır.

Nitekim Kudüs’teki Harem-i Şerif bölgesinin altı kayalık bir yapıdadır. Peygamberimiz (sav)’in üzerine basarak miraca yükseldiği, sonradan üzerine Kubbet-üs Sahra’nın inşa edildiği kutsal kaya Hacer-i Muallak da burada bulunmaktadır. Hadiste bildirilen kayalık bölgenin, Kubbet-üs Sahra ve Mescid-i Aksa’nın bulunduğu Harem-i Şerif olması ve Deccal’in burada saklanıyor olması muhtemeldir.

 

kisaca sonunda hz isa deccali bu sekidle yok edecektir.selamlar herkeze :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

schattenprinz onun cennet diye gösterdigi aslinda cehennem.insanlari kandiracak yani.

bu da kıyamet alametlerindeki, ateşi görünce o na yönelin bilinki sizin gördüğünüz ateş değil sudur, suyu gördüğünüzde kaçın su diye gördüğünüz gerçek ateştir cümlesini doğruluyor.

 

arkadaşlar açıklamalarınız için teşekkürler.

mehdi biran önce gelse şu altın çağı yaşasak insanlar aç,yoksul olmasa en çok cocuklara acıyorum Rabbim onları korusun.

selametle

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...