Jump to content

Kredi Not Artışından İş Dünyası Ne Bekliyor?


zehra_38

Önerilen Mesajlar

MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi, İMKB Başkanı İbrahim Turhan, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner ve iş dünyasının temsilcileri 'not' için ne dedi?

Hakkımızı teslim etsinler

- Rifat Hisarcıklıoğlu/TOBB Yönetim Kurulu Başkanı

Biz <linkz id="linkz6" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; "><nobr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">Türk</nobr></linkz> <linkz id="linkz5" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">iş</linkz> dünyası olarak Türkiye <linkz id="linkz8" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">ekonomisine</linkz> her zaman <linkz id="linkz9" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; "><nobr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">güvendik</nobr></linkz>. Türkiye'ye her zaman yatırım yaptık, istihdamı artırdık. Kredi derecelendirme kuruluşlarının da artık 'malumu ilan etmesi' son derece olumlu. Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından da Türkiye'nin ve <linkz id="linkz7" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">Türk</linkz>özel <linkz id="linkz10" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">sektörünün</linkz> hakkını teslim etmelerini bekliyoruz.

Tablo çok olumlu ama <linkz id="linkz11" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">TL</linkz> değerlenecek

- Mehmet Büyükekşi/TİM Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye'nin hak ettiği kredi notuna kavuşmasını çok olumlu buluyoruz. Artacak doğrudan yabancı yatırımlar, üretime ve istihdama katkıda bulunacaktır. Bu olumlu tabloya rağmen, kredi notu artışının sebep olacağı yüklü sermaye girişi, <linkz id="linkz13" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">TL</linkz>'nin değerlenmesine <linkz id="linkz12" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">yol</linkz> açacaktır. Rekabetçi kur seviyesinin korunması, büyüme ve ihracat istikrarı için kritik öneme sahip...

Sıra pozitife çevirmeye geldi

- Nail Olpak/MÜSİAD Başkanı

Bu kararın geç kalınmış bir karar olduğunu düşünmekle birlikte olumlu buluyoruz. Bundan sonrası için beklentimiz Türkiye'nin kredi notunun durağandan pozitife çevrilmesi yönünde olmalıdır. Türkiye <linkz id="linkz14" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; "><nobr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">ekonomisinin</nobr></linkz> hak ettiği yer de aslında durağan değil pozitif <linkz id="linkz15" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">görünümdür</linkz>. Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının da daha fazla vakit kaybetmeden not arttırımına gideceklerini düşünüyoruz.

Türkiye'nin notu 'yatırım yapılabilir' seviyede

Rızanur Meral/TUSKON Başkanı :

Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Başkanı Rızanur Meral, Fitch'in Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmesinin ardından önümüzdeki dönemde diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının da benzer bir <linkz id="linkz16" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; "><nobr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">yol</nobr></linkz> <linkz id="linkz17" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">takip</linkz> etmelerini umduğunu belirtti.

Meral, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir düzeye çıkarmasına ilişkin yaptığı açıklamada, dünyada birçok ülkenin kredi notu düşerken, Türkiye'nin notunun artmasını<linkz id="linkz18" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">memnuniyetle</linkz> karşıladıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin notunun 18 yıl aradan sonra ilk kez yatırım yapılabilir seviyeye yükseldiğine dikkati çeken Meral, bunun gecikmiş bir not artırımı olduğuna işaret etti.

Meral, şunları kaydetti:

''Önümüzdeki dönemde diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının da benzer bir <linkz id="linkz19" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">yol</linkz> <linkz id="linkz21" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; "><nobr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">takip</nobr></linkz>etmelerini ummaktayız. Not artırımı <linkz id="linkz20" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; "><nobr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">faizlerin</nobr></linkz> düşmesine, yatırım <linkz id="linkz24" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">ortamının</linkz> canlanmasına ve kamu borç stokunun azalmasına <linkz id="linkz23" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">ortam</linkz> <linkz id="linkz22" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">hazırlayacaktır</linkz>. Ayrıca bu artırım Türkiye'ye gelen yabancı yatırımların da artmasına vesile olacaktır. Not artırımı sonrasında <linkz id="linkz27" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">ortaya</linkz> çıkacak olumlu<linkz id="linkz26" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">ortam</linkz> ve yabancı yatırımlar aynı zamanda büyüme rakamlarını <linkz id="linkz25" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">destekleyen</linkz> nitelikte olacaktır.''

Not arttırmakta geç bile kaldılar

- Güler Sabancı/Sabancı Holding Bşk.

Türkiye'nin son yıllarda gösterdiği <linkz id="linkz28" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">ekonomik</linkz> performans böyle bir not artırımının da <linkz id="linkz29" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">yolda</linkz>olduğunun habercisiydi. Açıkçası, Fitch ve diğer derecelendirme kuruluşları, Türkiye'nin notunu artırmada geç bile kalmışlardır. Pek çok jeostratejik bölgenin parlayan yıldızı olan Türkiye'de, önümüzdeki dönemde yapılacak yatırımlara bu not artırımının önemli bir katkısı olacağını düşünüyorum.

<linkz id="linkz30" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; "><nobr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">Yurtdışı</nobr></linkz> <linkz id="linkz31" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">faiz</linkz> <linkz id="linkz32" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">maliyeti</linkz> düşecek

- Murat Yalçıntaş/İTO Başkanı

Fitch'in not artışı geç gelen bir karar. İki yıl önce olmalıydı ama çok önemli bir eşik. Not artışının birkaç noktada önemli <linkz id="linkz34" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">etkileri</linkz> olacak. Türkiye'nin <linkz id="linkz35" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">yurtdışı</linkz> <linkz id="linkz36" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">faiz</linkz> <linkz id="linkz37" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">maliyetleri</linkz> düşecek. Bundan böyle Türkiye'de <linkz id="linkz33" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">finans</linkz> kuruluşları ve büyük firmalar 5-10 yıl vade ile daha <linkz id="linkz38" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; "><nobr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">ucuza</nobr></linkz> borçlanabilecek. Türkiye'ye gelen hem doğrudan yabancı yatırım hem de portföy yatırımları daha da artacak.

Şirketlerin değeri artacak

- İbrahim Turhan/İMKB Başkanı

Kararın Türkiye'ye uzun vadeli sermaye akışının artarak devam etmesi ve <linkz id="linkz41" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">Türk</linkz> sermaye piyasalarının <linkz id="linkz42" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; "><nobr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">güçlenmesi</nobr></linkz> açısından müspet <linkz id="linkz43" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">sonuçlar</linkz> doğuracağına inanıyoruz. Borsada <linkz id="linkz40" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">işlem</linkz>gören şirketlerin değeri 2012 başında 201 milyar <linkz id="linkz39" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">dolar</linkz> civarındaydı. Geçen hafta 280 milyar seviyesi aşıldı. Bu karar şirketlerimizin piyasa değerlerindeki artışı da <linkz id="linkz44" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">destekleyecektir</linkz>.

Cari açıkla mücadele sürmeli

- Tuğrul Kutadgobilik/TİSK Başkanı

Türkiye, son yıllarda önemli başarılar elde etti. Dolayısıyla bu not artırımı sürpriz değil. Avrupa<linkz id="linkz46" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">ekonomileri</linkz> yüzde 1-1.5 aralığında büyüme performansı göstermesine karşın Türkiye <linkz id="linkz47" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; "><nobr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">ortalama</nobr></linkz>yüzde 3-3.5 bandında büyüyor. Türkiye açıkta kalmış yatırımların yönlenebileceği <linkz id="linkz45" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; ">güvenli</linkz> bir liman konumunda. Fitch Türkiye'nin cari açık sorununa değiniyor. Türkiye'nin cari açık problemi ile mücadele etmeyi sürdürmesi gerekiyor.

Uzun vadede olumlu olacak

- Nurettin Özdebir/ASO Başkanı

Karar sürpriz oldu. Asıl sürpriz konusu, Fitch'in ve diğer derecelendirme kuruluşlarının ülkemizi yatırım yapılabilir ülke derecesine yükseltmekte neden bu kadar geç kaldıklarıdır. Şimdi önemli olan, makroekonomik istikrarı koruyarak ülkenin kredi notunu daha da yükseltmektir. Kredi notunun yükseltilmesinin olumlu sonuçları uzun vadede görülecektir.

Reformlar devam etmeli

- Süleyman Onatça/TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı

Bu kararın gecikmiş olduğunu, kredi not artışını daha önce hak ettiğimizi düşünüyorum. Diğer kredi değerlendirme kuruluşlarının da not artırımlarını bekliyoruz. Ancak bunun için enflasyonun düşürülerek büyümenin desteklenmesi, ekonomimizin ve sanayimizin rekabet gücünü iyileştirecek mikro ve makro reformların yapılması gibi birtakım koşulları sağlamamız gerekiyor.

Doğrudan yatırımları cesaretlendirecek

- Ümit Boyner/TÜSİAD Başkanı

Fitch tarafından açıklanan not artışı, Türkiye açısından yeni bir olumlu ayrışma süreci için vesile olacaktır. Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyeye ulaştığı gerçeğinin nihayet kredi derecelendirme kuruluşları tarafından da farkedilmesi, ülkemiz ekonomisine ilişkin dış kaynaklı yatırım kararlarında temel eşik noktalarının aşılmasını ve büyük ölçekli doğrudan yatırımların cesaretlendirilmesini sağlayacak olumlu bir gelişmedir.

 

Kaynak: AA

 

 

 

 

 


Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...