Jump to content

Hıristiyanlıkta Melekler


LOVE'S
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Melekler etten ve kemikten bir vücuda sahip olmayan ruhsal varlıklar olmalarına rağmensmiliv-1.gif anladığımız kadarıyla insan biçiminde gözükebiliyorlar (Yaratılış 19:1-22).

Meleklerin birçok görevleri vardır. Tanrı'ya övgüler sundular (Mezmur 103:20)smiliv-1.gif Dünya'ya haberci olarak hizmet ettiler (Luka 1:11-30smiliv-1.gif 26-38; Luka 2:9-14)smiliv-1.gif Tanrı'ya ait insanları korudular (Mezmur 91:11-12) ve bazen de Tanrı'nın yargısında aracı olarak kullanıldılar (Matta 13:49-50).Hıri

stiyanlıkta Meleklersmiliv-1.gif Hıristiyanlıkta Şeytansmiliv-1.gif Cinler

Kutsal Kitap bizesmiliv-1.gif melekleri Tanrı'nın yarattığını söylersmiliv-1.gif ve geçmişte bazı meleklerinsmiliv-1.gif cennette Tanrı'ya isyan etmeleri sonucu birçoğunun düştüğü görüyoruz. Düşmeyen meleklersmiliv-1.gif anlaşıldığına göre seçilmiş meleklerdi (1. Timoteos 5:21). Kutsal Kitap meleklerin Mesih'in kendisi tarafından yaratıldığını söyler (Koloseliler 1:16)smiliv-1.gif Tanrı’nın isteğini yerine getirirler (Mezmur 103:20; Matta 6:10)smiliv-1.gif onlar Baba'ya ve Mesih'e tapınırlar (Filipililer 2:9-11; İbraniler 1:6)smiliv-1.gif bilgedirler (2. Samuel 14:20)smiliv-1.gif güçlüdürler (Mezmur 103:20)smiliv-1.gif kutsaldırlar (Matta 25:31) ve sayısızdırlar (İbraniler 12:22). Buna rağmensmiliv-1.gif onlarda yaratık olduklarından dolayı kesinlikle tapınılmamalıdır (Koloseliler 2:18; Esinleme 19:10; 22:9). Farklı Türlerde Melekler Var mıdır?

 

Anladığımız kadarıylasmiliv-1.gif farklı karakterlerde ve rollerde değişik türde melekler var: Keruvsmiliv-1.gif Seraf ve Başmelekler. Melekleri rütbelerine göre ayırmak gerekirsesmiliv-1.gif "güçler" ve "hükümranlıklar" sınıflarına ayrılabilmelerine rağmensmiliv-1.gif bu sınıflandırma tartışmaya açıktır. Bununla birliktesmiliv-1.gif ben üç ana gruba odaklanacağım.Hıristiyanlıkta Meleklersmiliv-1.gif Hıristiyanlıkta Şeytansmiliv-1.gif Cinler

"Üzerinde Seraflar duruyordu; her birinin altı kanadı vardısmiliv-1.gif ikisiyle yüzlerinismiliv-1.gif ikisiyle ayaklarını örtüyorsmiliv-1.gif öbür ikisiyle de uçuyorlardı." (Yeşeya 6:2).

A. Tanrı'yı yüceltirler (Yeşeya 6:3).

 

B. "Seraf" kelimesi (tekildir)

muhtemelen "Ateşliler" kelimesinin bir çevirisidir ve bu ismin kaynağı çoğunlukla Tanrı'nın huzurunda görülen ateşlerle ilişkili imajdan kaynaklanmaktadığı zannedilmektedir. (Hezekiel 1:27).

2. "Onu kovdu. Yaşam ağacının yolunu denetlemek için de Aden bahçesinin doğusuna Keruvlar ve her yana dönen alevli bir kılıç yerleştirdi." (Yaratılış 3:24). Bunlara da bakın Mısırdan Çıkış 25:18-22; İbraniler 9:5.Hıristiyanlıkta Meleklersmiliv-1.gif Hıristiyanlıkta Şeytansmiliv-1.gif Cinler

A. Keruv tipik olarak kanatlarlasmiliv-1.gif ayakları ve elleriyle betimlenmiştirsmiliv-1.gif fakat çeşitli biçimlerde anlatılır örneğin iki tane yüze (Hezekiel 41:18) ve hatta dört tane yüze sahiptirler (Hezekiel 10:21).

 

B. Keruvlar kutsal şeyleri koruyan melekler olarak düşünülmüştür. Yaratılış 3:24'de onların yaşam ağacını koruduğunu görebiliriz. Onlar Antlaşma Sandığı'nın üzerindeki Bağış Tahtın'daydılar (1. Samuel 4:4) birde bu ayetlere bakınız Mezmur 80:1; 99:1.

C. Keruvların motifleri tapınak çadırını üzerine nakış olarak işlenmişti (Mısırdan Çıkış 26:31; 2. Tarihler 3:7) ve figürleri Kral Süleyman'ın Tapınağın'da da bolca kullanılmıştır (1. Krallar 6:23).

 

3. "Rab'bin kendisi

smiliv-1.gif bir emir çağrısıylasmiliv-1.gif başmeleğin seslenmesiylesmiliv-1.gif Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek." (1. Selanikliler 4:16).Hıristiyanlıkta Meleklersmiliv-1.gif Hıristiyanlıkta Şeytansmiliv-1.gif Cinler

A. "Başmelek" kelimesi Eski Antlaşma'da bulunmuyor. Başmelek Mikail hakkında yalnızca 1. Selanikliler 4:16 ve Yahuda 1:9 ayetlerinde görünmektedir. Yine de

smiliv-1.gif başmelek olduğuna inanılan Cebrail'in hem Eski Antlaşma'da hemde Yeni Antlaşma'da görülmektedir. Cebrail Eski Antlaşma'nın Daniel 8:15-26 ve 9:21-27 ayetlerinde bulunmaktadır. Hem de Yeni Antlaşma'nın Luka 1:11-20

B. Diğer taraftan başmelek Mikail ise

smiliv-1.gif savaşçı bir melek olarak görülüyor (Vahiy 12:7). Daniel 10:13

 

C. Romalılar 8:38

smiliv-1.gif Efesliler 1:21 ve Koloseliler 1:16 ayetlerinde ilginç bir not vardır
smiliv-1.gif 26:38 ayetlerinde bahsedilmektedir. Cebrail haberci bir melek olarak gözükmektedir.smiliv-1.gif 21; 12:1 ayetlerinde savaşları mevcuttur.Hıristiyanlıkta Meleklersmiliv-1.gif "hükümranlıklar" kelimesi kullanılmıştır buralarda.

Grekçede bu kelimenin önüne ”arche” (baş) sözcüğü getirilmesiylesmiliv-1.gif başmelek akla gelmektedir. Bazıları bunun anlamının meleklerin bir hiyerarşiye sahip olmasını gerektiğini şu ayet ile ileri sürmektedir: 1. Petrus 3:22: "Göğe çıkmış olan Mesih Tanrı'nın sağındadır. Bütün meleklersmiliv-1.gif yetkiler ve güçler O'na bağlı kılınmıştır."

Kutsal Kitap (Günaha) Düşen Melekler Hakkında Ne Söyler?

Elbette (günaha) düşen meleklerde vardır. Sabah Yıldızı (Luficer)smiliv-1.gif başka bir başmeleksmiliv-1.gif Tanrı'ya karşı isyan etmesi sonucunda Şeytan oldu. Kötü Olan’a ilişkin aşağıdaki ayet sıkça kullanılır:

 

"Ey parlak yıldız

smiliv-1.gif seherin oğlusmiliv-1.gif Göklerden nasıl da düştün! Ey ulusları ezip geçensmiliv-1.gif Nasıl da yere yıkıldın! İçindensmiliv-1.gif "Göklere çıkacağım" dedinsmiliv-1.gif "Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım; İlahların toplandığı dağdasmiliv-1.gif Safon'un doruğunda oturacağım. Bulutların üstüne çıkacaksmiliv-1.gif Kendimi Yüceler Yücesi'yle eşit kılacağım." (Yeşeya 14:12-14)

Pek çok Hıristiyan aydınısmiliv-1.gif meleklerin üçte birinin düştüğünü ve cin (günah işleyen meleklere verilen isimdir) olduklarını kabul etmektedir.

 

"Ardından gökte başka bir belirti göründü: Yedi başlı

smiliv-1.gif on boynuzlusmiliv-1.gif kızıl renkli büyük bir ejderhaydı bu. Yedi başında yedi taç vardı. Kuyruğuyla gökteki yıldızların üçte birini sürükleyip yeryüzüne attı. Sonra doğum yapmak üzere olan kadının önünde durdu; kadın doğurur doğurmaz Ejderha çocuğu yutacaktı." (Vahiy 12:3-4)

Gelecekte düşen melekler üzerine bir yargı olacaktır.

- "Sonra solundakilere şöyle diyecek: 'Ey lanetlilersmiliv-1.gif çekilin önümden! İblis'le melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin!" (Matta 25:41).

- "Tanrı günah işleyen melekleri esirgemedi; onları cehenneme atıp karanlıkta zincire vurdu. Yargılanıncaya dek orada tutulacaklar." (2. Petrus 2:4).Hıristiyanlıkta Meleklersmiliv-1.gif Hıristiyanlıkta Şeytansmiliv-1.gif Cinler

- "Yetkilerinin sınırı içinde kalmayıp kendilerine ayrılan yeri terk etmiş olan meleklerismiliv-1.gif büyük yargı günü için çözülmez bağlarla bağlayarak karanlığa hapsetti." (Yahuda 1:6)

- "Büyük ejderha -İblis ya da Şeytan denensmiliv-1.gif bütün dünyayı saptıran o eski yılan- melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı." (Vahiy 12:9).

 

Meleklere ilişkin hangi görüşe inanırsanız inanın

smiliv-1.gif Tanrı’nın isteğini gerçekleştirmek için önemli derecede kullanıldıklarını ve Kutsal Kitap’ta çok bahsedildiği gerçeğinden kaçamazsınız.

.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...