Jump to content

Bir Dileği Olanlar Ne Yapmalı


Guest AhmetFaruk

Önerilen Mesajlar

bir dileği olanlar ne yapmalı Bir dileği olanlar ne yapmalıSual: Çocuğu olmayan veya evlenmek isteyen veya herhangi bir dileği olanlar ne yapmalıdır?

CEVAP

Evlenmek isteyen veya çocuğu olmayan kimsevirguli-1.gif sebeplere yapışmalı. İnsanvirguli-1.gif bir işin neticesinin iyi mivirguli-1.gif kötü mü olacağını bilemez. Muhakkak şu işim olsun diye ısrar etmemelivirguli-1.gifHayırlı ise olsun demeli.

 

Kur’an-ı kerim ve duavirguli-1.gif şartları gözetilerek okunursavirguli-1.gif fayda verir. Okuyanın ve hastanın buna inanması gerekir. Kur’an-ı kerimin her harfi şifadırvirguli-1.gif dileklere devadır. Allahü teâlâvirguli-1.gif(Kur’an-ı kerimvirguli-1.gif müminler için şifa ve rahmettir) buyuruyor.

 

Çocuğu olmayan veya evlenmek isteyenler veya herhangi bir dileği olanlar şunları yapmalıdır:

1- İstiğfar okumalı. (Malım çokvirguli-1.gif ama çocuğum olmuyor. Ne yapayım?) diyen kişiyevirguli-1.gif bir sahabi istiğfara devam etmesini söyledi. O da günde 700 defa istiğfar okurdu. Nihayet on çocuğu oldu. Hasan-ı Basri hazretlerinevirguli-1.gif kıtlıktanvirguli-1.gif fakirliktenvirguli-1.gif çocuğunun olmadığından şikayette bulunuldu. Hepsine de istiğfar etmesini söyledi. Sebebi soruluncavirguli-1.gif Kur’an-ı kerimden üç âyet-i kerime okudu. Meali şöyle:

(Çok affedici olan Rabbinize istiğfar edin kivirguli-1.gif gökten bol yağmur indirsin; sizevirguli-1.gif mal ve oğullar ile yardım etsinvirguli-1.gif sizin için bahçelervirguli-1.gif ırmaklar versin.) [Nuh 10-12]

 

Çocuklarını idarede sıkıntı çeken bir sahabiye Peygamber efendimizvirguli-1.gif(Neden istiğfar etmiyorsun? Ben günde yüz defa istiğfar ederim) buyurdu. İstiğfar edileceği zaman yüz defa (Estağfirullah min külli ma kerihallahvirguli-1.gif Estağfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh) demeli ve manasını düşünerek söylemeli.

 

Manası şöyledir:

(Razı olmadığın şeylerden yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru. Kendisinden başka ilah bulunmayan hayvirguli-1.gif kayyum ve azim olan Allah’a istiğfar eder ve günahlarıma pişman olup Ona sığınırım.) [Azimvirguli-1.gif zatı ve sıfatları kemaldevirguli-1.gifHayvirguli-1.gif ezeli ve ebedi bir hayatla diri olanvirguli-1.gifKayyumvirguli-1.gif zatı ile kaim olanvirguli-1.gif yarattığı her şeyi varlıkta durduran demektir.]

2- Dileğine kavuşmak içinvirguli-1.gif iki rekat namaz kılıpvirguli-1.gif sevabını Silsile-i aliyye denilen âlimlerin ruhuna hediye etmelivirguli-1.gif bunların hürmeti için diye dua etmeli. Meselavirguli-1.gif “Ya Rabbivirguli-1.gif hayırlı bir çocuk nasip eyle” diye dua edipvirguli-1.gif “Bu duamı silsile-i aliyye büyükleri hürmetine kabul eyle” demeli. (Mekatib-i şerife)

 

Sabah ve yatsı namazından sonra silsile-i aliyyenin isimlerinivirguli-1.gif sonra Fatiha okuyarak ruhlarına gönderipvirguli-1.gif onları vesile ederek yapılan dua kabul olur. Tecrübe edilmiştir.

 

Ali Ramiteni hazretleri buyurdu ki:

(Günah işlememiş bir dil ile dua ediniz kivirguli-1.gif kabul olsun!) Yanivirguli-1.gif Huda dostlarının huzurunda tevazu eyleyinizvirguli-1.gif yalvarınız davirguli-1.gif sizin için dua etsinler. İstigasevirguli-1.gif yani bir Veliye tevessül devirguli-1.gif bu demektir.

[İsa aleyhisselama gelip derler kivirguli-1.gif dua ediyorsunuzvirguli-1.gif devasız hastalıklar iyi oluyor. Hangi duayı okuyorsunuzvirguli-1.gif bize de söyler misiniz? İsa aleyhisselam da onlara okuduğu duayı söyler. Adamlar bir süre sonra tekrar gelirlervirguli-1.gif efendim okuyoruz okuyoruz bir şey olmuyorvirguli-1.gif acaba bize yanlış dua mı öğrettiniz derler. İsa aleyhisselamvirguli-1.gif(Dua doğru ama ağız yanlış) buyururvirguli-1.gif yani doğru dua öğrettimvirguli-1.gif dua aynı dua amavirguli-1.gif ağız aynı ağız değil!]

3- Âyât-i hırzvirguli-1.gif usulüne uygun okunur ve yanında taşınırsavirguli-1.gif murat hasıl olur.

4- Adakta bulunmalı. Meselavirguli-1.gif (Şununla evlenirsemvirguli-1.gif sevabı Seyyidet Nefise hazretlerine olmak üzerevirguli-1.gif Allah içinvirguli-1.gif üç Yasin okumak nezrim olsun) denincevirguli-1.gif bu dileğin kabul olduğu tecrübe edilmiştir.

5- Dua izinli okunmalı! M. Masum hazretleri buyuruyor ki: (Duayıvirguli-1.gif âyet-i kerimeyi sevap kazanmak için okurken kimseden izin almaya lüzum yoktur. Bunlar şifa içinvirguli-1.gif bir ihtiyacın hasıl olmasıvirguli-1.gif bir müşkülün hallolması için okunurkenvirguli-1.gif tesir etmelerivirguli-1.gif üstadın izin vermesine bağlıdır.) Üstad vefat etmişsevirguli-1.gif kitabından öğrenip okumak da izin almak olur. İzin alanvirguli-1.gif izin verenin vekili olur. Vekilin okumasıvirguli-1.gif üstad gibi tesirli olur.

6- Bir dileği olan aşağıdaki duayı okumalıdır. Kör bir zat gelipvirguli-1.gif (Ya Resulallah! Allahü teâlâya dua etvirguli-1.gif gözlerim açılsın) dedi. Peygamber efendimiz devirguli-1.gif(Kusursuz bir abdest al! Sonravirguli-1.gif ya Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı araya koyarakvirguli-1.gif senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam! Seni vesile ederekvirguli-1.gif Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbivirguli-1.gif bu yüce Peygamberi bana şefaatçı eyle! Onun hürmetine duamı kabul et) duasını okumasını söyledi. O davirguli-1.gif abdest alıp dua etti. Hemen gözleri açıldı. [Tirmizi]

Bu duayı okuyanlarvirguli-1.gif maksatlarına kavuşmuşlardır.

Namaz kılmayanınvirguli-1.gif haram işleyenin ve kalbi gafil olanın duası kabul olmaz. Ehl-i sünnet itikadında olmayanın okuması fayda vermez. Hak teâlâvirguli-1.gif herşeyi bir sebep ile yaratmaktadır. Bir şeye kavuşmak isteyenvirguli-1.gif o şeyin sebebine yapışmalıdır. Rabbimizvirguli-1.gif insana sıhhatvirguli-1.gif şifa vermek içinvirguli-1.gif dua etmeyivirguli-1.gif sadaka vermeyi ve ilaç kullanmayı sebep yapmıştır.

 

Sebeplere yapışmadan istemek kuru bir temennidir.Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Çalışmadan dua edenvirguli-1.gif silahsız harbe giden gibidir.) [Deylemi]

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Çok teşekkürler, gerçekten güzel..Alim olanlar bize sebeplere yapışmaktan kasıt tam olarak nedir,layıkı ile nasıl olur detay verebilirlermi ?detayla açıklansa çok güzel olur, belki birşeyleri eksik yapıyoruz, ve Peygamberimizin(S.A.V) dediği şartları bilmeden yerine getiremiyoruz, o yüzden oluşmuyor bazı dualar..?

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bir dileği olanlar ne yapmalı

bir dileği olanlar ne yapmalı
Bir dileği olanlar ne yapmalı
Sual:
Çocuğu olmayan veya evlenmek isteyen veya herhangi bir dileği olanlar ne yapmalıdır?

CEVAP

Evlenmek isteyen veya çocuğu olmayan kimse
virguli-1.gif
sebeplere yapışmalı. İnsan
virguli-1.gif
bir işin neticesinin iyi mi
virguli-1.gif
kötü mü olacağını bilemez. Muhakkak şu işim olsun diye ısrar etmemeli
virguli-1.gif
Hayırlı ise olsun
demeli.

 

Kur’an-ı kerim ve dua
virguli-1.gif
şartları gözetilerek okunursa
virguli-1.gif
fayda verir. Okuyanın ve hastanın buna inanması gerekir. Kur’an-ı kerimin her harfi şifadır
virguli-1.gif
dileklere devadır. Allahü teâlâ
virguli-1.gif
(Kur’an-ı kerim
virguli-1.gif
müminler için şifa ve rahmettir)
buyuruyor.

 

Çocuğu olmayan veya evlenmek isteyenler veya herhangi bir dileği olanlar şunları yapmalıdır:

1-
İstiğfar okumalı. (Malım çok
virguli-1.gif
ama çocuğum olmuyor. Ne yapayım?) diyen kişiye
virguli-1.gif
bir sahabi istiğfara devam etmesini söyledi. O da günde 700 defa istiğfar okurdu. Nihayet on çocuğu oldu. Hasan-ı Basri hazretlerine
virguli-1.gif
kıtlıktan
virguli-1.gif
fakirlikten
virguli-1.gif
çocuğunun olmadığından şikayette bulunuldu. Hepsine de istiğfar etmesini söyledi. Sebebi sorulunca
virguli-1.gif
Kur’an-ı kerimden üç âyet-i kerime okudu. Meali şöyle:

(Çok affedici olan Rabbinize istiğfar edin ki
virguli-1.gif
gökten bol yağmur indirsin; size
virguli-1.gif
mal ve oğullar ile yardım etsin
virguli-1.gif
sizin için bahçeler
virguli-1.gif
ırmaklar versin.)
[Nuh 10-12]

 

Çocuklarını idarede sıkıntı çeken bir sahabiye Peygamber efendimiz
virguli-1.gif
(Neden istiğfar etmiyorsun? Ben günde yüz defa istiğfar ederim)
buyurdu. İstiğfar edileceği zaman yüz defa
(Estağfirullah min külli ma kerihallah
virguli-1.gif
Estağfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh)
demeli ve manasını düşünerek söylemeli.

 

Manası şöyledir:

(Razı olmadığın şeylerden yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru. Kendisinden başka ilah bulunmayan hay
virguli-1.gif
kayyum ve azim olan Allah’a istiğfar eder ve günahlarıma pişman olup Ona sığınırım.) [
Azim
virguli-1.gif
zatı ve sıfatları kemalde
virguli-1.gif
Hay
virguli-1.gif
ezeli ve ebedi bir hayatla diri olan
virguli-1.gif
Kayyum
virguli-1.gif
zatı ile kaim olan
virguli-1.gif
yarattığı her şeyi varlıkta durduran demektir.]

2-
Dileğine kavuşmak için
virguli-1.gif
iki rekat namaz kılıp
virguli-1.gif
sevabını
Silsile-i aliyye
denilen âlimlerin ruhuna hediye etmeli
virguli-1.gif
bunların hürmeti için diye dua etmeli. Mesela
virguli-1.gif
“Ya Rabbi
virguli-1.gif
hayırlı bir çocuk nasip eyle” diye dua edip
virguli-1.gif
“Bu duamı silsile-i aliyye büyükleri hürmetine kabul eyle” demeli.
(Mekatib-i şerife)

 

Sabah ve yatsı namazından sonra silsile-i aliyyenin isimlerini
virguli-1.gif
sonra Fatiha okuyarak ruhlarına gönderip
virguli-1.gif
onları vesile ederek yapılan dua kabul olur. Tecrübe edilmiştir.

 

Ali Ramiteni hazretleri buyurdu ki:

(Günah işlememiş bir dil ile dua ediniz ki
virguli-1.gif
kabul olsun!) Yani
virguli-1.gif
Huda dostlarının huzurunda tevazu eyleyiniz
virguli-1.gif
yalvarınız da
virguli-1.gif
sizin için dua etsinler. İstigase
virguli-1.gif
yani bir Veliye tevessül de
virguli-1.gif
bu demektir.

[İsa aleyhisselama gelip derler ki
virguli-1.gif
dua ediyorsunuz
virguli-1.gif
devasız hastalıklar iyi oluyor. Hangi duayı okuyorsunuz
virguli-1.gif
bize de söyler misiniz? İsa aleyhisselam da onlara okuduğu duayı söyler. Adamlar bir süre sonra tekrar gelirler
virguli-1.gif
efendim okuyoruz okuyoruz bir şey olmuyor
virguli-1.gif
acaba bize yanlış dua mı öğrettiniz derler. İsa aleyhisselam
virguli-1.gif
(Dua doğru ama ağız yanlış)
buyurur
virguli-1.gif
yani
doğru dua öğrettim
virguli-1.gif
dua aynı dua ama
virguli-1.gif
ağız aynı ağız değil!
]

3-
Âyât-i hırz
virguli-1.gif
usulüne uygun okunur ve yanında taşınırsa
virguli-1.gif
murat hasıl olur.

4-
Adakta bulunmalı. Mesela
virguli-1.gif
(Şununla evlenirsem
virguli-1.gif
sevabı Seyyidet Nefise hazretlerine olmak üzere
virguli-1.gif
Allah için
virguli-1.gif
üç Yasin okumak nezrim olsun) denince
virguli-1.gif
bu dileğin kabul olduğu tecrübe edilmiştir.

5-
Dua izinli okunmalı! M. Masum hazretleri buyuruyor ki: (Duayı
virguli-1.gif
âyet-i kerimeyi sevap kazanmak için okurken kimseden izin almaya lüzum yoktur. Bunlar şifa için
virguli-1.gif
bir ihtiyacın hasıl olması
virguli-1.gif
bir müşkülün hallolması için okunurken
virguli-1.gif
tesir etmeleri
virguli-1.gif
üstadın izin vermesine bağlıdır.) Üstad vefat etmişse
virguli-1.gif
kitabından öğrenip okumak da izin almak olur. İzin alan
virguli-1.gif
izin verenin vekili olur. Vekilin okuması
virguli-1.gif
üstad gibi tesirli olur.

6-
Bir dileği olan aşağıdaki duayı okumalıdır. Kör bir zat gelip
virguli-1.gif
(Ya Resulallah! Allahü teâlâya dua et
virguli-1.gif
gözlerim açılsın) dedi. Peygamber efendimiz de
virguli-1.gif
(Kusursuz bir abdest al! Sonra
virguli-1.gif
ya Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı araya koyarak
virguli-1.gif
senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam! Seni vesile ederek
virguli-1.gif
Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi
virguli-1.gif
bu yüce Peygamberi bana şefaatçı eyle! Onun hürmetine duamı kabul et)
duasını okumasını söyledi. O da
virguli-1.gif
abdest alıp dua etti. Hemen gözleri açıldı. [Tirmizi]

Bu duayı okuyanlar
virguli-1.gif
maksatlarına kavuşmuşlardır.

Namaz kılmayanın
virguli-1.gif
haram işleyenin ve kalbi gafil olanın duası kabul olmaz. Ehl-i sünnet itikadında olmayanın okuması fayda vermez. Hak teâlâ
virguli-1.gif
herşeyi bir sebep ile yaratmaktadır. Bir şeye kavuşmak isteyen
virguli-1.gif
o şeyin sebebine yapışmalıdır. Rabbimiz
virguli-1.gif
insana sıhhat
virguli-1.gif
şifa vermek için
virguli-1.gif
dua etmeyi
virguli-1.gif
sadaka vermeyi ve ilaç kullanmayı sebep yapmıştır.

 

Sebeplere yapışmadan istemek kuru bir temennidir.Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Çalışmadan dua eden
virguli-1.gif
silahsız harbe giden gibidir.)
[Deylemi

 

 

Allah razı olsun

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...