Jump to content

Büyük İmam Cafer Kuran-ı Kerim'in Havası (Bütün Dertlere Bir Deva Var)


imtiyaz

Önerilen Mesajlar

Sevgili kardeşlerim bu büyük eseri burada paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum öncelikle.

ALLAH c.c. bizlere dertleri verdiği gibi bin tanede dermanını vermiştir fazlasıyla hemde. Ama biz insanlar hep kurtuluşu başka şeylerde aramışızdır. Derman KURAN-I KERİMDEDİR.

 

Burada sizlere İmam cafer'in Kuran-ı Kerim'in içindeki surelerin buyurduğu, havaslarını paylaşacağım

inş ALLAH

Herkes Bir Deva Bulacaktır ALLAH c.c. izni ile

(AŞAĞIDA YAZAN HAVASLARI HAKSIZ YERE KULLANANLAR, SONUCUNADA KATLANMAYI KABUL ETMİŞ OLUR)

Kendini kılıçla kesersin maz ALLAH.

Er geç insana layık olduğu geri döner bunu unutmayın.

 

Surelerden başka bir şey olmadığı için, bu bölümde paylaşmayı uygun gördüm.

 

Eğer uygun görürlerse yönetici arkadaşlarım sabitleyebilirler.

 

Forumlarda ilk olan bir paylaşımdır, isteyen istediği yerde paylaşabilir,estanbuldan alıntı olduğunu belirtsin yeter.

 

 

Kaynak:

(قال امام جعفر (ع

فى خواص القرآن

 

 

Çeviren: Kemal Kemaloğlu

دركاه جان

 

 

İmam Cafer-i Sadık aleyhis-selam Kuran-ı kerim sureleri hakkında buyurdu ki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakara suresi

 

Her kim bu sureyi yazar ve üzerinde taşırsa, o kimseden bütün ağrı ve sızılar zail olur.

Bu sure yazılır, küçük bir çocuğun boynuna asılırsa ondan ağrılar zail olur. Cin, ümmü

sübyan gibi zarar vericilerden emin olur, onlardan korku duymaz.

Bu sure yazılıp masrunun üzerine asılırsa Allahu tealanın izniyle sara zail olur. Bunda

sayılamayacak kadar çok faydalar vardır.

 

 

 

Ali İmran suresi

 

Bu sure zaferanla yazılıp hamile kalmak isteyen kadının üzerine asılırsa Allahın izniyle

hamile kalır.

Geçim ve maşiyetinde zorluk olan bir kimse bunu taşırsa, Allahu teala ona kolaylık ve

bol rızık verir.

 

 

 

Nisa suresi

 

Bu sure yazılıp kırk gün bir eve konulur. Kırk günün sonunda dışarıda evin duvarının

bir yerine konulursa o hane halkı arasında sulh ve muhabbet olur. Dışarıdan kimse onların

huzurunu bozamaz, dışarıdan gelen o hane içinde kabul görmez.

Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp yağmur suyu içine konulur. Kendisinde korku olan

birine içirilirse korkusu zail olur.

 

 

 

Maide suresi

 

Bu sure yazılıp bir sandığa veya haneye ya da dükkan ve benzeri bir yere konulursa

orada bulunan meta’ ve mal çalınmak ve benzeri afetlerden muhafazada olur.

Bu şekilde yazılmış bir mal yol üstünde eşkıya ve hırsızlara dahi denk gelse Allahın

izniyle korunur.

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp suyu aç bir kimseye içirilirse doyar, susamış içerse

susuzluğu gider. Su ve ekmeğin olmayışı o kimseye zarar veremez.

 

 

 

En’am suresi

 

Bu sure misk ve zaferanla bir kağıt üzerine yazılıp ara vermeden üç gün içilirse içen

kimse daim iyi nazarla bakar. Sui nazarı terk eder. Bu sudan içen kimseden ağrılar geçer,

şişlikler ve dalak hastalıkları zail olur.

Bir hayvanın üzerine asılırsa bütün korkutucu afet ve belalardan muhafazada olur.

Zayıflıktan ve vakitsiz hastalıklardan korunur.

Gecede bir defa okunmaya devam edilirse, vakitsiz hastalıklardan, kaza ve beladan

emin, gün boyunca muhafazada olunur.

Arabi ayın evvelinde hulus-ı kalble iki rekat namaz kılınır, her iki rekatta da bu sure

okunur. Sonra dua edilirse o ay içinde bütün istenmeyen kötü şeylerden, korku ve hastalıktan,

kazadan beladan, afetlerden emin ve muhafazada olunur.

 

 

 

Araf suresi

 

Bu sure gül suyu ve zaferanla yazılıp üstte taşınırsa yırtıcı hayvanlardan emin olunur.

Nazardan ve halkın hilesinden muhafazada olur. Göğüs ağrısı zail olur. Yol kesiciden,

düşmandan ve yılandan emin ve muhafazada olur.

 

 

 

Enfal suresi

 

Bu sure yazılıp üstte taşınırsa hiçbir zaman mahkemede haksız çıkmaz, kendi aleyhine

hiçbir kanıt bulunmaz. Her zaman hakkı korunur, haceti yerine getirilir. Hiçbir zaman

mağlup olmaz.

Kaza belalardan Allahu tealanın izniyle emin ve muhafazada olur.

 

Bera’a suresi

 

Bu sure yazılıp bir seccade altına ya da bir haneye konulursa hırsızdan muhafazada

olunur. Bunu üzerinde taşıyan kimseye saldırsalar dahi onu yenmeye kadir olamazlar.

Bir haneye veya iş yerine konulursa yanmaktan ve ateşten emin olunur. Bütün o belde

yansa bile o mekana zarar erişmez ve muhafazada olur.

Bu sure bir kap içerisine yazılıp üzerine su konulur. Bedeninde yanma olan kimse bu

suyla yıkanırsa hararet zail olur.

 

 

 

Yunus suresi

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılır. Bir muhafazaya konulup bir haneye konulur. Bütün

halk o hane halkını itham etse bile her türlü itham ve iftiradan aklanırlar. Onlar lehine deliller

zuhur eder.

Bu sure bakır bir kap içerisine yazılır, hırsızlığından şüphelenilen kimselerin isimleri de

eklenip suyuyla bu kapta hamur yapılır. Bu hamurdan ekmek yapılır, şüpheli kimselere

verilir. Hırsız olan kimse bu lokmayı kesinlikle yutamaz ve suçu ortaya çıkar.

 

 

 

Hud suresi

 

Bu sure ceylan derisi üzerine yazılıp üstte taşınırsa Hak teala o kimseye güç ve kuvvet

bahşeder. Yüz kişiyle mücadeleye girse onları yener, galip olur. Onunla mücadele eden

kaybeder ve korkuya düşer, kuvveti zayıflar.

Aynı şekilde yazılıp üstte taşınmaya devam edilirse, taşıyan kimseyi her gören onun

celal ve heybetinden korkuya kapılır. Huzurunda hiç kimse onun aleyhinde konuşmaya

cesaret edemez.

Yine taşıyan kimse bir na’ra atarsa işiten kimsenin ödü kopar.

Zaferanla yazılıp üç gün sabah ve akşamda suyu içilirse kalbi kuvvetlenir. Gecede ve

gündüzde hiçbir zaman, vahşi hayvanlar arasında kalsa bile korkuya düşmez. Üzerine

saldırsalar bile hiçbir cinin korkutucu görünüşünden korku duymaz.

 

Yusuf suresi

 

Bu sure yazılıp eve konulur. Üç gün durduktan sonra çıkarılıp evin dış duvarına

konulursa, o kimse her zaman hayır için çağrılır. Hayırlı davetler alır, her davet eden hacetine

yerine getirir.

Bu sure yazılıp suyu içilmeye devam edilirse Allahu teala o kimsenin rızkını

kolaylaştırır. Beklenmedik yerden rızık kapıları açılır.

 

 

 

Ra’d suresi

 

Bu sure karanlık bir gecede yatsı namazından sonra, ateşin ışığında bir kağıt üzerine

yazılır. zalim bir kimsenin kapısına gömülürse zulüm yapmaktan eli çekilir, dili susar.

Yaptığının aksine davranmaya başlar, zulme yeltenirse kalbi sıkışmaya başlar. Zalim ve

müstahak olmayandan başkasının kapısına konulmaması gerekir.

 

 

 

İbrahim suresi

 

Beyaz bir kumaş parçası üzerine yazılır. Küçük bir çocuğun koluna bağlanırsa

korkudan, belenden ve ağlamaktan emin ve muhafazada olur. Eğer süt emmiyorsa emmeye

başlar.

 

 

 

Hicr suresi

 

Bu sure zaferanla bir kağıt üzerine yazılır. Sütü az olan bir kadına içirilirse sütü çoğalır.

Bir kağıt üzerine yazılıp bir keseye veya cüzdana konulur. Her nereye gidilirse rızkı ve

işi gücü artar. Hiç kimse onun alış verişine ulaşamaz. Ticaretinden herkes memnun olur.

 

 

 

Nahl suresi

 

Bu sure yazılıp bir bahçe veya bağın duvarına konulursa, oradaki bütün ağaçlar

meyvelerini döker. Mahsulat heba olur.

Bir haneye konulursa o haneden bulunanların hepsi darmadağın olur. Halleri perişan,

işleri harap olur. Zalim ve müstahak olmayan kimse dışında kesinlikle uygulanmaması

gerekir.

 

 

 

Subhan suresi

 

Bu sure bir ipek üzerine yazılır. Üstte taşınmaya devam edilirse hedefe atılan her atış

isabet eder. Hiçbir zaman hedefi şaşırmaz.

Bir kağıt üzerine yazılır. Konuşmada zorluk çeken çocuğa içirilirse nutku açılır.

Konuşması düzelir, rahatlıkla konuşmaya başlar.

 

 

 

Kehf suresi

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp ağzı dar bir cam kap içerisine konulur. Bir eve veya bir

mekana konulursa fakirlikten kurtulunur. Borçlar kolayca ödenir. O hane halkı sıkıntı ve

ezadan emin olur. Asla hiç kimseye ihtiyaç duymaz.

Bir kağıt üzerine yazılıp buğday ya da mahsulat ambarına konulursa böcek, güve ve

benzeri zararlı haşaratlardan emin ve muhafazada olur.

 

 

 

Meryem suresi

 

Bir kağıt üzerine yazılıp ağzı dar bir cam kap içerisine konulur. Bu cam şişe bir haneye

konulursa o hanede saadet ve hayır çoğalır. Rüyalarında bile güzellikler ve hayır görülür. O

haneye her kim gelse hayır bulur.

Bir evin duvarına ya da bir kağıt üzerine yazılıp evin duvarına konulursa yıkılmaktan

muhafazada olur. İçinde olanlar ve o hane afetlerden hırsızdan korunur.

Bir kağıt üzerine yazılıp kendisinde korku olan bir kimseye içirilirse korkudan kurtulur.

 

 

 

Taha suresi

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp yeşil bir ipek içerisine sarılır. Kız istemeye giden

dünürcüler bunu üzerinde taşıyarak kız istemeye giderlerse reddedilmezler. İşleri kolaylıkla

hal olur, hacetleri gerçekleşir.

Birbiriyle kavgalı bir topluluk veya aile içine konulursa araları sulh olur. Kavgaları

kesilir.

Herhangi birinden ya da bir zalim, inat kimseden haceti olan bunun suyundan içip

giderse haceti kolayca yerine getirilir. Her ne kadar zalim ve muannid kimse dahi olsa

kendisine yumuşak davranırlar.

Bir kağıda yazılıp suyuyla gusül alınırsa halkın gözüne güzel ve şirin görünülür.

Güzelliği artar, her gören gözünü ayıramaz, gönüller ona celb olur.

 

 

 

Enbiya suresi

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp uykusu bölünen, endişe, düşünce, korku veya

hastalıktan dolayı uykusuzluk çeken kimsenin yastığına konulursa rahatça uyur. Uykusu

bölünmez, uykusu da kaçmaz.

 

 

 

Hacc suresi

 

Bu sure ceylan derisi üzerine yazılır. Bir gemiye konulursa her ne kadar fırtınaya

tutulsa bile emn ve muhafazada olur.

Bu sure yazılıp suyu bir zalimin veya müstahak olan bir kimsenin bulunduğu yere

serpilirse orada oturdukça gam ve kederden kurtulamaz. Her zaman hüzün ve merak içinde

olur. O yer ve mekandan başka bir yere gitmedikçe bu ahvalden kurtulamaz.

 

 

 

Müminun suresi

 

Bu sure üç gün üçer defa yazılır. Geceleyin yeşil bir ipek içerisine sarılır. İçki içen bir

kimse bunu üzerinde taşırsa asla bir daha içki içmez, içkiden nefret eder hale gelir.

 

 

 

Nur suresi

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılır. Gece uykusunda ihtilam olan kimsenin elbisesine asılır

veya yastığına konulursa ihtilamdan emin olur.

Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp suyu içilirse, içen kimse cima’dan kesilir. Kendisinde

şehvetten hiçbir eser kalmaz.

 

 

 

Furkan suresi

 

Bu sure üç defa yazılıp üstte taşınır. Taşıyan kimse hiçbir bineğe binmeden üç gün

durmaksızın yürümeye muktedir olur. Hatta yorgunluktan ölene dek yürüyebilir.

Bu sure üstte taşındığı halde alış veriş yapan bir topluluğun arasına girilirse o alış veriş

neticelenmez. Alış veriş olmaz, orada olanlar da dağılırlar.

Bu sure yılan veya benzeri zararlı hayvan olan bir deliğe okunursa o hayvan oradan

çıkar. O delikte duramaz olur hatta çıktıktan sonra ölür.

 

 

 

Şu’ara suresi

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp süt beyaz bir horoz üzerine asılır. Define veya sihir

olduğundan şüphelenilen bir yere bu horoz bırakılırsa, gidip gömülü olan şeyin üzerinde

durur. Orası kazılınca define veya sihir her ne varsa bulunur.

Boşanmaktan korkan bir kadın bunu üzerinde taşırsa Allahın izniyle araları sulh olur,

boşanmaktan emin olur.

Bu sure yazılıp bir mekana gömülür ya da suyu serpilirse o yer harap olur.

 

 

 

Neml suresi

 

Bu sure geceleyin, hiçbir yeri kesilmeden tabakalanmış bir ceylan derisi üzerine veya

muz kabuğuna ya da aharlanmış bir kağıda yazılır. Sandık içinde muhafaza edilip bir haneye

konulursa o hane yılan, akrep, sivrisinek ve benzeri zararlı haşarattan emin ve muhafazada

olur.

 

 

 

Kasas suresi

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılır. Köle veya bir hayvan üzerine asılırsa, kaçmasından,

hıyanetinden ve zarar vermesinden emin olunur.

Bir kağıt üzerine yazılıp kendisinde dalak hastalığı, ciğer ağrısı veya karın şişliği olan

bir kimsenin üstüne asılır. Bir nüshasıyla da yağmur veya kaynak suyuna konulup gusül

alınır ve suyu içilirse bu hastalıklar ve ağrılar zail olur. Ağrıları diner, şişlikleri iner.

 

 

 

Ankebut suresi

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp hummalı bir kimseye içirilirse zail olur. Ondan

kaynaklanan dert ve elem bir daha geri gelmez.

Bir kağıda yazılıp suyu içilirse kalb genişler ve şenlenir. İçen insan kıpır kıpır olur,

yüreği genişler.

Suyuyla yüz yıkanırsa yüzü güzelleştirir.

Bu sure yatağa girildiği zaman parmakla göbek çizildiği halde bu sure okunursa sabaha

kadar deliksiz uyunur.

 

 

 

Rum suresi

 

Bu sure kağıt üzerine yazılır. Ağzı dar bir cam şişe içine konulup hastalanması istenilen

bir kimsenin hanesine konulur ya da gömülürse o hanede olan herkes hasta olur. O haneye

dışarından giren kimse dahi hasta olur.

Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp toprak bir kap içerisine konulur. Üzerine yağmur suyu

konulup hastalanması istenilen düşmana içirilirse hastalığa duçar olur.

 

 

 

Lokman suresi

 

Bu sure yazılıp üstte taşınırsa hummaya fayda verir.

Eliflam mim secde suresi

Bu sure yazılıp üstte taşınırsa baş ağrısı, yarım baş ağrısı ve sara’ gibi illetlerden emin

olunur.

 

 

 

Ahzab suresi

 

Bu sure ceylan derisi üzerine veya bir kağıda yazılır. Kısmeti kapalı bir kimsenin ya da

kızın üzerine asılırsa talibi ve isteyeni çok olup tez zamanda evlenir.

 

 

 

Sebe’ suresi

 

Bu sure bir kumaş üzerine yazılır. Bütün zarar verici haşarattan ve zararlarından emin

olunur.

Bir kağıt üzerine yazılıp suyu, çarpıntı olan kimseye içirilirse bu illet ondan zail olur.

 

 

 

Fatır suresi

 

Bu sure bir sofraya yazılıp saklanır. İstenen bir kimseye o sofra konulursa yazı orada

durdukça o mekandan ayrılamaz.

Bu sure yazılıp bir kimsenin odasına haberi olmaksızın konulursa, bu yazı orada

durdukça oradan ayrılmaya muktedir olamaz.

Bir kağıt üzerine yazılıp bir hayvanın üzerine asılırsa afetlerden ve çalınmaktan emin

ve muhafazada olur.

 

 

 

Yasin suresi

 

Bu sure gül suyu ve zaferanla yedi kere yazılır. Günde bir defa olmak üzre yedi gün ara

vermeksizin içilirse hafıza çok kuvvetli olur. Duyduğunu hiç unutmaz. Halkın gözünde kadri

yüce olur.

Bir kağıt üzre yazılıp üstte taşınırsa nazardan, cin ve delilikten, zarar verici hayvanat ve

ağrılardan emin ve muhafazada olunur.

 

 

 

Saffat suresi

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılır. Ağzı dar bir cam şişe içine konulur. Bu cam şişe de bir

sandık içine konulursa o hanede cin görülmüşse çeker gider, uzaklaşır. Bu yazılan sandıkta

durdukça hiç kimseye bir zarar veremez.

Bir kağıt üzerine yazılıp titreme illetine yakalanan kimse bunun suyuyla gusül ederse

bu illetlerden kurtulur.

 

 

 

Sad suresi

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp cam bir kap içerisine konulur. Zulüm ve adaletsiz

davranan bulunduğu mekana gömülürse üç gün geçmeden foyası meydana çıkar. Hor ve zelil

olup işleyeceği işi işleyemez. Darlık ve sıkıntıya düşer, hastalıklara duçar olur.

 

 

 

Zümer suresi

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp kola bağlanır ya da yastığa konulursa her gören hayır

ve övgüyle bahseder. Bütün halk onu sever, büyük izzet ve hürmet gösterir.

 

 

 

Gafir suresi

 

İmam Cafer A buyurdu ki; muhakkak hamimlerin çok fazilet ve havassı vardır. Bu sure

bir kağıt üzerine yazılıp bağ veya bir bahçenin duvarına veya içine konulursa oranın meyvesi

çok, bereketli ve lezzetli olur.

Yine bir kağıt üzerine yazılıp bir dükkan ya da işyerinin duvarına konulursa oranın

ticareti, alış verişi artar.

Bir kağıt üzerine yazılıp yara ve çıban, korku illeti olan kimsenin üzerine asılırsa şifa

bulur. Bu illetlerden kurtulur.

Korku ve sabırsızlık illetine tutulmuş kimse için de yazılırsa şifa verir.

Bir kağıda yazılıp suyuyla hamur yapılır. Bu hamurdan ufak ekmekler yapılır. Sonra

ufalanıp ağzı kapaklı temiz bir kap içerisine konulur. İhtiyaç duyulduğunda yenilirse göğüs

ağrısına, dalak ve ciğer ağrılarına fayda ve şifa verir. Bu illetleri bedenden izale eder.

 

 

 

 

Secde suresi

 

Bu sure yazılıp üzerine yağmur suyu konulur. Bu suyla sürme yapılıp göze çekilirse

gözdeki beyazlık, sisli ve bulanık görmeyi izale eder. Gözün ferini arttırır, görme kuvvet

bulur, bir daha da bulanıklığa mübtela olunmaz.

Eğer sürme çekme imkanı bulunmazsa göz bu suyla yıkanır ve aynı neticeye ulaşılır.

 

 

 

Ha-mim ayn-sin-kaf suresi

 

Bu sure bir kağıda yazılır. Üstte taşınmaya devam edilirse hlkın şerrinden emin olunur.

Bir kağıt üzerine yazılıp suyu içilirse bir daha suya ihtiyaç duymaz. Nefsini kerih görür,

nefsine uymaz.

Bu su masrunun üzerine serpilirse ondaki cinler yanar. Bir daha da geri dönmezler.

Bu sure bir kağıda yazılıp suyuyla çamur karılır. Bu çamurdan bir kadeh yapılıp

pişirilir. Kendisinde bedeneninde kuruma ve yanma olan kimselere bu kadehten su içirilirse

bu illetlerden kurtulur.

 

 

 

Zuhruf suresi

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılır. Yastığa konulursa rüyasında her zaman istediklerini

görür. Gecede endişe ettiği şeylerden emin olur.

Yazılıp suyu sel’a illetine mübtela olan kimseye içirilirse şifa bulur.

Bir kağıt üzerine yazılıp bir dükkanın ya da iş yerinin duvarına konulursa oranın alış

verişi ve ticareti artar. Müşterisi çoğalır, bereketi ziyade olur.

 

 

 

Duhan suresi

 

Bu sure bir kağıda yazılıp üstte taşınırsa bütün hükümdarların şerrinden emin olunur.

Halkın gözünde heybetli olunur. Herkese şirin görünür, her gören kendisini sever.

Bir kağıt üzerine yazılıp suyu içilirse karındaki zorluğa, kabıza fayda verir. Def’-i

haceti kolaylaştırır.

 

 

 

Casiye suresi

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp üstte taşınır ya da suyu içilirse bütün dedikoducuların

dillerinden emin olunur. Gıyabında hiç kimse dedikodu edemez.

Yazılıp bebeğin üzerine asılırsa cinden ve benzeri bütün zarar vericilerden emin ve

muhafazada olur.

 

 

 

Ahkaf suresi

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılır. Kendisinde cin illeti bulunan bir kimsenin üzerine

asılırsa illet zail olur. Taşıyan uykuda ve uyanıklıkta emin ve muhafazada olur. Sakındığı her

şeyden korunur.

 

 

 

Muhammed SAS suresi

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılır. Zemzem suyu içine konulup gusül edilir ve içilirse

halkın yanında şirin ve muhabbetli olur. Sözü dinlenir, kendisini her gören sever. Hafızası

kuvvetlenir, her duyduğunu hıfz eder.

Bir kağıt üzerine yazılıp üzerine su konulur. Bu suyla gusül edilirse bütün hastalıklara

fayda ve şifa verir.

 

 

 

Fetih suresi

 

Bu sure bir kağıda yazılıp üstte taşınırsa bütün hayır kapıları açılır.

Bir kağıda yazılıp suyu içilirse titreme illetlerini teskin eder.

Gemiye binildiğinde okunur ve buna devam edilirse o gemi batmaktan muhafazada

olur.

 

 

 

Hucurat suresi

 

Bu sure bir kağıda yazılır. Kendisinde cin alameti bulunan kimse üzerinde taşırsa bu

illet zail olur. Taşımaya devam edildikçe bir defa geri dönemez.

Bir evin duvarına yazılır. Veya bir kağıda yazılıp evin duvarına konulursa, orada

bulunduğu müddetçe oraya cin şeytan yaklaşamaz.

Bir cam kap içerisine veya kağıda yazılıp sütü az ya da kesilmiş olan bir kadına

içirilirse sütü çoğalır.

Hamile bir kadının üzerine asılırsa cenin, bütün korkulan şeylerden emin ve

muhafazada olur.

 

 

 

Kaf suresi

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp üzerine yağmur suyu konulur. Kendisinde korku olan

kimseye bu sudan içirilirse korkusu geçer. Karında ve ağızda olan çatlama illetine ve

şişkinlik illetine fayda verir.

Bir kağıt üzerine yazılıp suyuyla çocuk gusül ettirilirse dişleri kolayca çıkar, ağrı sızı da

duymaz.

 

 

 

Zariyat suresi

 

Bu sure bir hastanın yakınında okunursa hastayı teskin eder. Ona kolaylık sağlar.

Bir kağıt üzerine asılıp düşük yapan kadının üzerine asılırsa düşükten kurtulur,

zamanında doğum yapar.

 

 

 

 

Tur suresi

 

Mahpus olan bir kimse bu sureyi okumaya devam ederse tez zamanda kurtulur.

Yolculuğa çıkan bir kimse bu surenin kıraatına devam ederse yolda başına istenmeyen

hiç bir şey gelmez. Bütün yolculuk esnasında muhafazada olur.

 

 

 

Necm suresi

 

Bu sure bir kaplan derisi üzerine yazılıp üstte taşınır. Hangi sultanın veya büyüklerin

huzuruna girerse onlara karşı kuvvet bulur. Haceti yerine getirilir, sözünün üstüne söz

söylenmez.

Bunu taşıyan kimse her kimle mücadeleye girse onu mağlup eder.

 

 

 

Kamer suresi

 

Bu sure Cuma günü, Cuma vaktinde yazılır. Üstte taşınırsa halk arasında makbul, izzet

ve hürmet sahibi olur. Bütün işleri kolayca neticelenir.

 

 

 

Rahman suresi

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp gözünde sis ve bulanıklık olan bir kimse üzerinde

taşırsa bu illet izale olur.

Bir hanenin duvarına yazılırsa zararlı hayvanat ve haşarat o haneden uzak durur.

 

 

 

Vakı’a suresi

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp bir eve asılırsa orada hayır ve bereket artar.

Eceli gelen biri üzerine bu sure okunursa ruhunu kolay teslim eder.

Yazılıp hamile kadın üstünde taşırsa doğumu kolaylaşır. Taşınması bütün hastalıklara

fayda verir.

 

 

 

Hadid suresi

 

Bu sure yazılıp üstte taşınırsa o kimseye silah kar etmez. Savaşta kavi ve galip olur.

Hiçbir şey onu korkutmaz.

Bu surenin yazılıp suyunun içilmesi ve gusül edilmesi yanık, kızarıklık ve şişliklere

fayda verir, onları izale eder.

Suyuyla yara yıkanırsa ağrısı teskin edilir.

Çıban ve sivilceler üzerine asılırsa ağrısız izale eder.

 

 

 

Mücadele suresi

 

Bu sure bir hasta üzerine okunursa ağrıları teskin olur, rahat uyur.

Bu sureyi gecede veya gündüzde okumaya devam eden kimse korkulan olaylardan

emin ve muhafazada olur.

Bir ambar ve mahzen üzerine bu sure okunursa oradan çıkarılmaktan ve çalınmaktan

muhafazada olur.

Bu sure yazılıp mahsulat içine konulursa mahsulatı bozacak ve telef edecek bütün

afetlerden korunmuş olur.

 

 

 

Haşr suresi

 

Bu sure Cuma gecesi okunursa gelecek cumaya kadar kaza ve belalardan emin olunur.

Kaza-yı hacet niyetiyle abdest alınıp dört rekat namaz kılınır. Her rekatta Fatihadan

sonra bu sure okunur. Namazdan sonra hacet dilenir ve niyaz edilirse iş kolaylaşır, hacet

gerçekleşir.

Bu sure bir cam kap içerisine yazılır. Temiz bir su konulup gusül edilir ve içilirse zeka

ve anlayışı kuvvetlendirir. Hafıza güçlendirir, unutkanlığı izale eder.

 

 

 

Mümtehine suresi

 

Bu sure yazılıp suyu dalak hastalığına mübtela olan bir kimseye üç gün ara vermeden

içirilirse şifa ve fayda bulur.

 

 

 

Saf suresi

 

Bu sure yolculuk esnasında okunmaya devam edilirse, yolculuk dönene dek hastalıktan,

kaza ve beladan muhafazada olunur.

 

 

 

Cuma suresi

 

Gecede ve gündüzde, sabah ve akşamda bu sureyi okuyan kimse vesveseden emin ve

muhafazada olur. Gecede ve gündüzde yaptıkları bağışlanır.

 

 

 

Munafikun suresi

 

Bu sure gözdeki bulanıklık ve sislenme üzerine okunursa hafifler ve izale olur.

Karın ağrısına okunursa teskin ve izale eder.

 

 

 

Tegabün suresi

 

Zalim bir sultandan veya bir kimseden korkan kişi bu sureyi okursa zulüm ve şerden

emin olur.

Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp su içine konulur. Suyu bir yere serpilirse kesinlikle o

yerde yerleşme ve iskan olmaz. Eğer meskun bir yere serpilirse kavga ve nefret dolayısıyla

oranın sakinleri dağılır, orası harap olur.

 

 

 

Tahrim suresi

 

Bu sure titreme illeti üzerine okunursa izale olur. Eğer zehirli hayvan ısırığına okunursa

ağrısı hafifler. Uykusuzluk üzerine okunursa rahatça uyur.

Çok borcu olan bir kimse bu sureyi okumaya devam ederse bütün borçları ödenir.

Hardal tanesi kadar bile borcu kalmaz.

Bu sure ölü üzerine okunursa üzerinde olanlar hafifler. Gittiği yerde yabancılık çekmez.

Bir şimşek hızıyla geçer.

 

 

 

Mülk suresi

 

Bu sure devamlı surette baş ağrısı için okunursa izale olur.

Bir kağıt üzerine yazılıp diş ağrısı çeken birisinin üzerine asılırsa ağrısı hafifler.

 

 

 

Hakka suresi

 

Bu sure yazılıp hamile bir kadının üzerine asılırsa bütün afet ve korkulan şeylerden

emin ve muhafazada olur. Zamanında kolayca doğum gerçekleşir.

Suyu bebeğe içirilirse sağ ve salim büyür. Cin ve benzerlerinin zararından muhafazada

olur. Bebeğin başına gelebilecek her türlü beladan emin olur.

 

 

 

Ma’aric suresi

 

Bu sure her gece okunursa ihtilam olmaktan ve korkunç rüya görmekten emin olunur.

 

 

 

Nuh suresi

 

Bu sure her gece okunmaya devam edilirse, okuyan kimse cennetteki yerini görmeden

ölmez.

Bu sure kaza-yı hacet okunursa işler kolaylaşır ve hacet yerine gelir.

 

 

 

Cin suresi

 

Bu sure bir yerde okunursa orada bulunan cinlerin kaçmasına sebeb olur.

Bu sure bir zalime okunursa ondan muhafazada ve korunmada olunur.

Bir mal veya meta üzerine okunursa her türlü afetten muhafazada olur.

Hapse düşen biri okumaya devam ederse tez zamanda kurtulur.

Esir düşen biri okumaya devam ederse sağ salim kurtulup ailesine döner.

 

 

 

Müzemmil suresi

 

Bu sure okunmaya devam edilirse, okuyan kimse rüyasında Hz. Peygamberi SAS

görme şerefine erişir.

Bu sure Cuma gecesi yüz defa okunursa, bilinen ya da bilinmeyen yüz günah avf olur.

Okuyan kimseye yüz hasenat yazılır.

 

 

 

Müddesir suresi

 

Bu sure okunmaya devam edilirse, okuyan kimseye Kuranı hıfz etmek nasip olur.

Kuranı ezberlemeden ölmez. Dilediği her haceti gerçekleşir.

 

 

 

Kıyamet suresi

 

Bu sureyi okumaya devam etmek huşu, iffet ve korunmaya sebeb olur. Okuyan halk

indinde makbul olur.

Okumaya devam eden kimse sultandan ya da bir zalimden asla korkmaz. Gece ve

gündüzde Hakkın korumasında olur.

 

 

 

İnsan suresi

 

Bu sureyi okumaya devam, bedeni takviye eder, sinirleri güçlendirir. Merak ve endişeyi

teskin eder.

Bedendeki zayıflık için bir kağıt üzerine yazılıp suyu içilirse bedeni güçlendirir.

Zayıflığı izale eder.

 

 

 

Mürselat suresi

 

Hükümet işleri için okunursa kuvvet bulunur. Her zaman lehde hüküm çıkar.

Bu sure pişmemiş bir kiremit üzerine yazılır. Kuruduktan sonra ufalanıp elekten

geçirilir. Sonra yağmur suyuna katılıp karnında rahatsızlık olan birine içirilirse bu illet zail

olur. Bir daha da geri dönmez.

 

 

 

Amme yetasealun suresi

 

Bu sure uykunun gelmemesi için okunursa o gece hiç uyku gelmez.

Gece yolculuk yapan biri okursa her türlü kaza ve beladan emin ve muhafazada olur.

Bu sure bir kağıda yazılıp yastığın altına konulursa orada uyuyan kimseye bit pire gibi

zararlı haşaratlar yaklaşamaz.

Yazılıp kola asılırsa çok büyük bir kuvvet ve güç sahibi olunur.

 

 

 

Naziat suresi

 

Düşmanla karşılaşılacağında ya da karşılaşıldığında okunursa kesinlikle mağlubiyete

uğranmaz. Düşman dağılır gider.

Kendisin korkulan bir sultan ya da hakim veya bir büyük kimsenin yanına girileceğinde

okunursa emin ve muhafazada olunur.

 

 

 

Abese suresi

 

Bu sure beyaz bir deri üzerine yazılıp üstte taşınırsa her nere gidilirse orada hayır ve

iyilikten başka bir şeyle karşılaşılmaz. Her türlü sıkıntı, kaza bela ve yol meşakkatinden

korunmuş olunur.

 

 

 

Tekvir suresi

 

Bu sure yağmur zamanında okunursa Cenab-ı hak her yağmur tanesi karşılığında bir

günahı bağışlar.

Göze okunursa görüşü kuvvetlendirir. Gözdeki bulanıklığı giderir, kamaşmayı izale

eder.

 

 

 

İnfitar suresi

 

Bu sureyi mahpus veya esir okursa tez zamanda kurtulur. Korkan okursa korkusu zail

olur.

Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp üzerine su eklenir. Vücuttaki kızarıklıklar bu su ile

yıkanırsa geçer.

 

 

 

Mutafaffifin suresi

 

Bu sure bir mal ya da mahsulat üzerine okunursa muhafazada olur. Yerden gelebilecek

haşarat tehlikelerinden korunur.

 

 

 

İnşikak suresi

 

Bu sure yazılıp hamile bir kadın üzerine asılırsa karnındaki emn ve muhafazada olur.

Zamanı gelmeden doğum yapmaz.

Yine yazılıp bir hayvan üzerine asılırsa hayvanlara gelebilecek bütün afetlerden

muhafazada olur.

Bir evin duvarına yazılırsa oraya zararlı hayvanat ve haşarat giremez.

 

 

 

Buruc suresi

 

Bu sure yazılıp yeni doğan bir bebeğin üzerine asılırsa kolay ve rahatça süt emer.

Sağlığı ve sıhhati yerinde olur.

Bu sure yatağa girildiğinde okunursa sabaha kadar koruma ve muhafazada olunur.

 

 

 

Tarık suresi

 

Bu sure yazılıp üzerine su konulur. Gusül alınır veya vücuttaki yaralar bu suyla

yıkanırsa kurur, iyileşir.

Zehirlenmeler üzerine bu sure okunursa kusma sağlar ve teskin eder.

 

 

 

Sebbih suresi

 

Bu sure ağrıyan bir kulak üzerine okunursa ağrıyı giderir ve izale eder.

Basur için okunursa izale eder.

Şişkinlik üzerine okunursa iniştirir, ağrısını izale eder.

 

 

 

Gaşiye suresi

 

Ağrılı veya darbeli bölgeye okunursa ağrısını izale eder, iyileştirir.

Sofra üzerine okunursa o yemek sıkıntı vermez, şifa olur. Beden sıhhat ve selamette

olur.

 

 

 

Fecr suresi

 

Bu sure şafak vakti on bir kere okunursa ertesi gün şafak vaktine kadar koruma ve

muhafazada olunur.

Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp suyu içilir, biri de bele bağlanır. Bu şekilde eşiyle

yakınlaşırsa o kimsenin çok hayırlı salih bir evladı olur.

 

 

 

Beled suresi

 

Bu sure yazılıp yeni doğan bir bebeğin üzerine asılırsa her türlü noksanlıktan, kaza ve

beladan emin ve muhafazada olur.

 

 

 

Şems suresi

 

Bu sure yazılıp üstte taşınırsa hayır kapılarını açar. Başarı ve iyi neticeye ulaşılır.

Bu surenin okumasına devam edilirse halk indinde büyük kabul ve hürmet görülür.

Teşebbüs edilen her iş başarıyla neticelenir.

Bu surenin suyunun içilmesi titreme illetlerini teskin eder.

 

 

 

Leyl suresi

 

Bu sure geceleyin beş kere okunursa rüyada istenmeyen ve sevilmeyen şeyler

görülmez. Sabaha kadar rahat uyunur.

Bu sure bayılan bir kimsenin veya masrunun kulağına okunursa anında ayağa kalkar.

Suyunun içirilmesi daimi hummaya faydalıdır, onu teskin ve izale eder.

 

 

 

Duha suresi

 

Kayıp olan bir kimse için ismi adedince okunmaya devam edilirse tez zamanda sağ

salim geri döner.

Kayıp bir nesne için okunmaya devam edilirse bir şekilde geri gelir. Nerede olduğu

unutulan bir şey için okunursa nerede olduğu hatırlanır.

 

 

 

Tin suresi

 

Bu surenin kıraatine devam zarardan korkuyu, aşırı korkuyu giderir, şifa verir.

 

 

 

Alak suresi

 

Bu sure denizdeyken okunmaya devam edilirse emn ve muhafazada olunur. Sağ salim

sefer tamamlanır.

 

 

 

Kadr suresi

 

Bu sure son yatsıdan sonra yirmi beş kere okunursa o sabaha kadar korunma ve

muhafazada olunur.

Gecede yedi kere okunursa o gece kaza ve belalardan muhafazada olunur.

Girilmesinde korku duyulan bir yere girileceğinde okunursa korku zail olur. Sağ salim

girilip çıkılır.

Bu surenin okunmasına devam edilirse, rızık kapıları açılır, umulmadık yerlerden rızık

gelir.

Bir mal ya da metanın üzerine okunursa muhafazada olur. Her yönden bereketi artar.

Bu surenin sayılamayacak kadar çok havassı vardır. Bir iş için okunursa hayır ve

menfaatle neticelenir.

 

 

 

Beyyine suresi

 

Bu sure yazılıp üstte taşınırsa çarpıntı illetini izale eder.

Yazılıp beyaz illetine mübtela olan bir kimsenin üzerine asılır ve suyu da içirilirse, bu

illet zail olur.

Bu surenin suyu hamile tarafından içilirse çok fayda verir. Gıda zehirlenmesi gibi

benzeri illetlerden emin olur.

Şişlikler için yazılırsa bütün şişlikleri izale eder.

 

 

 

Zelzele suresi

 

Bu sure okunup kendisinden korkulan bir sultanın ya da hakimin huzuruna girilirse

makamı sallanır. Hiç bir zarar ve ziyan görmeden çıkılır.

Hiç kullanılmamış yeni bir leğen içine bu sure yazılır. Üzerine su konulup yüz

yıkanırsa üç gün içinde yüzde değişmeler gözlenir. Herkesin kendini bakmaktan

alıkoyamayacağı bir hale gelir. Her gören sever, herkese şirin görünür.

 

 

 

Adiyat suresi

 

Bu sure korkan bir kimse tarafından okunursa korkudan emin olur.

Levhan illeti için okunursa o illeti izale eder.

Aç okursa açlığı teskin olur. Susuzluk için okunursa susuzluğu giderir.

Borcu olan okumaya devam ederse borcunu ödemesi müyesser olur.

 

 

 

Karia suresi

 

Bu sure kesat, kapalı ve durgun işler için okunmaya devam edilirse işler açılır. Rızık

kapıları açılır, rızık çoğalır.

 

 

 

Tekasür suresi

 

Bu sure yağmur yağarken okunursa Cenab-ı hak okuyan kimsenin günahlarını bağışlar.

İkindiden sonra güneş batmaya yakın bir zamanda okunursa ertesi gün, gün batana dek

Allahın aman ve muhafazasında olunur.

Baş ağrısına okunursa teskin eder, fayda verir.

 

 

 

Asr suresi

 

Bu sure gömülen değerli bir eşya üzerine okunursa çıkarılıncaya dek emniyet ve

muhafazada olur.

 

 

 

Hümeze suresi

 

Bu sure gözdeki kanlanma illeti için okunursa onu izale eder.

 

 

 

Fil suresi

 

Bu sure ancak müstahak birine okunur. Okunmaya devam edilirse o kimse darmadağın

olur, saraya tutulur. Okuyanın kalbinin kuvvetli olması gerekir.

Bir kağıt üzerine yazılıp mızrağa bağlanırsa onun karşısındaki her mızrak kırılır.

 

 

 

Lilafi kureyşin suresi

 

Bu sure yemek üzerine okunursa şifa olur. O yemekten yiyen herkes şifa bulur.

Bu sure bir su üzerine okunur. Kendisinde sebebini bilmediği korku ve endişeler olan

kimsenin yüzüne serpilir ve sudan içirilirse korku ve endişesi gider. Yüreği rahatlar, kalbi

genişler, huzur ve sükunet bulur.

 

 

 

Din suresi

 

Bu sure sabah namazından sonra yüz defa okunursa ertesi günü aynı zamana kadar emn

ve muhafazada olunur.

 

 

 

Kevser suresi

 

Bu sure Cuma gecesi, gece yarısından sonra salatu selam okunduktan sonra bin defa

okunursa rüyada Hz. Peygamber SAS görmekle şereflenilir.

 

 

 

Kafirun suresi

 

Bu sure güneş doğarken okunursa, o kimsenin haceti gerçekleşir. Halk katında aziz ve

makbul olur.

 

 

 

Nasr suresi

 

Bu sure her namazdan sonra yedi kere okunmaya devam edilirse hüsn-i kabul sahibi

olunur. Yapılan dua ve ibadetler kabul olur.

 

 

 

Tebbet suresi

 

Bu sure bağırsaklardaki ağrı üzerine okunursa teskin ve izale eder.

Bu sure yatağa girildiğinde okunursa sabaha kadar muhafazada olunur.

 

 

 

İhlas suresi

 

Her kim bu sureyi okuyup ölüme giderse Kuranın bütün sevapları ona erişir.

Gözdeki bulanıklık ve sislenme üzerine okunursa fayda verir. Bir daha geri dönmemek

üzre zail olur.

 

 

 

Felak suresi

 

Ramazan ayının her gecesinde veya kılınan gece namazlarında okunursa Mekke-i

mükerremede oruç tutmuş ve namaz kılmışçasına sevab hasıl olur.

 

 

 

Nas suresi

 

Bu sure her gün okunmaya devam edilirse vesvese verenlerden ve cinden emin ve

muhafazada olunur.

Bir kağıt üzerine yazılır. Bir çocuğun üzerine asılırsa cin ve benzeri bütün zarar

vericilerden muhafazada olur.

Her saat okunmaya devam edilirse günahlar avfolur.

Bütün ruhi marazlar için okunmasında fayda sağlar.

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Tesk ancak , menfi uygulamalarda var, mesela Nahl syresi uygulamasi, bag bahceyi harap etmek yani Allah in yarattigi nimetleri harap , Yada insanlara zarar vermek bence dogru degil

Şeriat dışında, haksız yere kullanılmaları halinde etkisinin sahibine döneceği başlı başına bilinen bir şey kardeşim, burada paylaşımda bulunmasam bile yapmak isteyen kafasına koyduysa, hiç bir terkip uygulamadan okumalarla en basitinden TEBBET suresiyle bile neler yapabilir sende bilirsin. ALLAH bizi doğru yoldan ayırmasın, uyarında haklısın güzel kardeşim.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Şeriat dışında, haksız yere kullanılmaları halinde etkisinin sahibine döneceği başlı başına bilinen bir şey kardeşim, burada paylaşımda bulunmasam bile yapmak isteyen kafasına koyduysa, hiç bir terkip uygulamadan okumalarla en basitinden TEBBET suresiyle bile neler yapabilir sende bilirsin. ALLAH bizi doğru yoldan ayırmasın, uyarında haklısın güzel kardeşim.

Zalimin kendisine yapilmasini anlayabiliyorum, ancak bag bahce meyve hayvan bunlar Allah in lutuflari, bu yuzden onlara zarar verilmesi dogru degil, Allah guzel lutuflarini esirgemesin bizden

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Zalimin kendisine yapilmasini anlayabiliyorum, ancak bag bahce meyve hayvan bunlar Allah in lutuflari, bu yuzden onlara zarar verilmesi dogru degil, Allah guzel lutuflarini esirgemesin bizden

 

Güzel kardeşim, zalim bile olsa ''insan'' ALLAHIN en büyük lütfudur, bütün varlıkların biat ettiği bir varlıktır. Haşa ALLAH öyle olmasını istediği için öyle olmuştur, yoksa bizde ALLAHIN yarattığı gafil bir kuluz, kibirimiz yoktur elhamdülillah. Şimdi gelmek istediğim yer insan insana neler yapıyor dünyada, kendi değerini bile bile , kaldı ki insan oğlu diğer canlılara eziyet etmeyecek. İmtihan dünyası kardeşim, nefside veren ALLAHTIR, aklıda veren ALLAHTIR, bize düşen bu imtihanda, aklımızla nefsimize hüküm etmemiz , selametle :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...