Jump to content

Kur'an'ı Ters Okuyarak Yapılan Büyü Nasıl Engellenir?


Önerilen Mesajlar

ALLAH yardımcınız olsun. dilerim en kısa sürede bütün kötülüklerden kurtulursunuz.

 

Ve mekeru ve mekerallah, vallahu hayrul makirîn. (Ali İmran 54)

 

Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır

 

bu ayeti 11 gün 1850 defa okursan büyü yapana geri iade olur.

 

çok güzel bir ayet dilerim RABBİM, kötülük yapan ve yaptıranlara, öyle tuzaklar kursun ki, ölünce , öldüklerini bile anlayamasınlar. yani ahıret azabını bu dünyadan çekmeye başlasınlar.

ve son olarak RABBİM bizleri kötü olmaktan, kötülük yapmaktan, kötülüklere maruz kalmaktan korusun.amin.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Ve mekeru ve mekerallah, vallahu hayrul makirîn. (Ali İmran 54)

 

Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır

 

bu ayeti 11 gün 1850 defa okursan büyü yapana geri iade olur.

 

bu ayeti çok seviyorum.her namaz sonrası 3 kere okuyorum.hem beddua falanda değil.ALLAH'ın onların oyunlarını bozduğunu bu arada da hayırlı davrandığını karşıdakini kahretmediğini anlatıyor içeriğinde. dikkat ederseniz.korkulacak bi şey yok.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Saklıbahçe teşekkür ediyorum verdiğin bilgi için sadece moonwalkere değil başka kişilerede belki yardımın dokunacaka.Bu verdiğin uygulama hertür büyü çözümü içinmi yoksa yapılan başka büyüler içinde geçerlimi.Her yapılan büyü uygulamalarının farklı çözümümü olur yoksa genel bazı uygulamalar her tür büyüüyü çözermi birez karışık yazdım ama anlatabildimmi.Son soru kişinin üzerindeki yapılan büyü çözüldü diyelim ona yapılacak başka büyü türünden kendini korumak için neler yapılabilir.

 

büyünün zararlarından korunmaya ciddi faydası olur.Devam edildiği sürece ya büyü tesirini yitirir yada sizden uzakta kendi ağırlığı ile kalır.akılların ve hayatın düzene girmesi için önünüzü açabilir diyebilirim.Fakat yapılan bir şeyin tam reçetesini bulmak için bir çok şey yapılıp denenmesi gerekebiliyor.Her halikarda zaman ve sabır alan şeylerdir.Bir insana bir şey yapılmış ise mutlaka ciddi belirtileri vardır.Bir çok arkadaşın anlatımından o belirtileri pek göremedim olmasında zaten.

Çok Basit bir örnek vermek istiyorum.

SARI BİR LİMON desem bir çok insan limonu görmesede ağızda salgı oluşturur.Fakat limon ortada yok.

"Büyü" kelimesi de aynı bunun gibi.

Fazla kafaya takınca ruhsal olarak o moda girmek kaçınılmazdır.!!!!

"Hiç bir büyü iradenin önüne geçemez.!!!"

 

Son soru kişinin üzerindeki yapılan büyü çözüldü diyelim ona yapılacak başka büyü türünden kendini korumak için neler yapılabilir.

 

Kurandaki tebliğ edilen ayetleri mümkün olduğunca ara ara okumak başka büyü türlerinden kendini korumak için

en iyi korunma şeklidir.Kalp kapısı açık olursa gelen girer giden girer fakat ayetler ile çevrili kalbe kimse giremez!!!!

Gerçekten büyü olduğunu tesbit eden kişi Kurandaki azap ayetlerini okumaya tam inanç ve güç ile okumaya devam ederse bunun karşında duracak hiç bir büyü sihir de olmayacaktır.

Gerçekten kalben yazan olursa taşıma anlamındaki bazı yazılan çizilenlerinde ciddi faydası mutlaka var.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kurandaki azap ayetleri aşağıdakiler sanırım

 

Bakara Sûresinin 7 . Ayeti

 

Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır.

 

Bakara Sûresinin 10 . Ayeti

Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını artırmıştır. Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır.

 

Bakara Sûresinin 59 . Ayeti

Derken, onların içindeki zalimler, sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de haktan ayrılmaları sebebiyle o zalimlere gökten bir azap indirdik.12

 

Bakara Sûresinin 86 . Ayeti

Onlar, ahireti verip dünya hayatını satın alan kimselerdir. Artık bunlardan azap hiç hafifletilmez. Onlara yardım da edilmez.

 

Bakara Sûresinin 90 . Ayeti

Karşılığında nefislerini sattıkları şeyi kıskançlıkları sebebiyle Allah’ın, kullarından dilediğine lütfuyla indirdiği vahyi inkar etmeleri ne kötüdür! Bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar. İnkâr edenlere alçaltıcı bir azap vardır.

 

Bakara Sûresinin 96 . Ayeti

Andolsun, sen onların, yaşamaya, bütün insanlardan; hatta Allah’a ortak koşanlardan bile daha düşkün olduklarını görürsün. Onların her biri bin yıl yaşamak ister. Halbuki uzun yaşamak onları azaptan kurtaracak değildir. Allah onların bütün işlediklerini görür.

 

Bakara Sûresinin 104 . Ayeti

Ey iman edenler! “Râinâ” (bizi gözet) demeyin, “unzurnâ” (bize bak) deyin ve dinleyin. Kafirler için acıklı bir azap vardır.22

 

Bakara Sûresinin 114 . Ayeti

Allah’ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan kim daha zalimdir. Böyleleri oralara (eğer girerlerse) ancak korka korka girebilmelidirler. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır.

 

Bakara Sûresinin 162 . Ayeti

Onlar ebedî olarak lânet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir, ne de yüzlerine bakılır.

 

Bakara Sûresinin 174 . Ayeti

Allah’ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedel ile değişenler (var ya); işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah onlarla ne konuşacak, ne de onları arıtacaktır. Onlar için elem dolu bir azap vardır.

 

Bakara Sûresinin 178 . Ayeti

Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi (öldürülenin vârisi, velisi) tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır.41

 

Bakara Sûresinin 284 . Ayeti

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.

 

Âl-i İmrân Sûresinin 3,4 . Ayeti

O, sana Kitab’ı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha önce Tevrat’ı ve İncil’i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti.Furkan’ı3 da indirdi. Şüphesiz, Allah’ın âyetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.

 

Âl-i İmrân Sûresinin 21 . Ayeti

Allah’ın âyetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele.

 

Âl-i İmrân Sûresinin 77 . Ayeti

Şüphesiz, Allah’a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır.

 

Âl-i İmrân Sûresinin 91 . Ayeti

Şüphesiz inkar edip kafir olarak ölenler var ya, dünya dolusu altını fidye verseler bile bu, hiçbirisinden asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur.

 

Âl-i İmrân(*) Sûresinin 105 . Ayeti

Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır.

 

Âl-i İmrân Sûresinin 128 . Ayeti

Bu işte senin yapacağın bir şey yoktur. Allah, ya tövbelerini kabul edip onları affeder, ya da zalim olduklarından dolayı onlara azap eder.

 

Âl-i İmrân Sûresinin 176 . Ayeti

Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar, Allah’a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah, onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük azap vardır.

 

Âl-i İmrân Sûresinin 177 . Ayeti

İman karşılığında küfrü satın alanlar Allah’a hiçbir zarar veremezler. Onlar için elem verici bir azap vardır.

 

Âl-i İmrân Sûresinin 188 . Ayeti

Ettiklerine sevinen ve yapmadıkları şeylerle övülmeyi seven kimselerin, sakın azaptan kurtulacaklarını sanma. Onlar için elem dolu bir azap vardır.

 

Nisâ Sûresinin 14 . Ayeti

Kim de Allah’a ve Peygamberine isyan eder ve onun koyduğu sınırları aşarsa, Allah onu ebedi kalacağı cehennem ateşine sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır.

 

Nisâ Sûresinin 18 . Ayeti

Yoksa, (makbul) tövbe, kötülükleri (günahları) yapıp yapıp da kendisine ölüm gelip çatınca, “İşte ben şimdi tövbe ettim” diyen kimseler ile kâfir olarak ölenlerinki değildir. Bunlar için ahirette elem dolu bir azap hazırlamışızdır.

 

Nisâ Sûresinin 37 . Ayeti

Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.

 

 

Nisâ Sûresinin 93 . Ayeti

Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.

 

Nisâ Sûresinin 138 . Ayeti

Münafıklara, kendileri için elem dolu bir azap olduğunu müjdele.

 

Nisâ Sûresinin 150,151 . Ayeti

Şüphesiz, Allah’ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah’a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, “(Peygamberlerin) kimine inanırız, kimini inkar ederiz” diyenler ve böylece bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir yol tutmak isteyenler var ya;işte onlar gerçekten kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır

 

Nisâ Sûresinin 160,161 . Ayeti

Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık.İçlerinden inkar edenlere de acı bir azap hazırladık.

 

EN'AM/49

(49) ayetlerimizi yalanlayanlara ise, yapmakta oldukları fasıklık sebebiyle azap dokunacaktır.

 

EN'AM/65

(65) De ki: “O, size üstünüzden (gökten) veya ayaklarınızın altından (yerden) bir azap göndermeğe, ya da sizi grup grup birbirinize düşürmeğe ve kiminizin şiddetini kiminize tattırmaya gücü yetendir.” Bak, anlasınlar diye, ayetleri değişik biçimlerde nasıl açıklıyoruz.

 

 

EN'AM/70

(70) Dinlerini oyun ve eğlence edinenleri ve dünya hayatı kendilerini aldatmış olanları bırak. Hiç kimsenin kazandığı yüzünden mahrumiyete sürüklenmemesi için Kur’an ile öğüt ver. Yoksa ona Allah’tan başka ne bir dost vardır, ne de bir şefaatçi. (Kurtuluşu için) her türlü fidyeyi verse de bu ondan kabul edilmez. İşte onlar kazandıkları yüzünden helake sürüklenmiş kimselerdir. Küfre saplanıp kalmalarından dolayı onlara çılgınca kaynamış bir içecek ve elem dolu bir azap vardır.

 

EN'AM/93

(93) Allah’a karşı yalan uyduran veya kendine bir şey vahyedilmemişken, “Bana vahyolundu” diyen, ya da “Allah’ın indirdiğinin benzerini ben de indireceğim” diye laf eden kimseden daha zalim kimdir? Zalimlerin şiddetli ölüm sancıları içinde çırpındığı; meleklerin, ellerini uzatmış, “Haydi canlarınızı kurtarın! Allah’a karşı doğru olmayanı söylediğiniz, ve O’nun ayetlerinden kibirlenerek yüz çevirdiğiniz için bugün aşağılayıcı azap ile cezalandırılacaksınız” diyecekleri zaman hallerini bir görsen!

 

EN'AM/124

(124) Onlara bir ayet geldiği zaman, “Allah elçilerine verilenin bir benzeri bize de verilinceye kadar asla inanmayacağız” derler. Allah, elçilik görevini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve yapmakta oldukları hilekarlık sebebiyle çetin bir azap erişecektir.

 

EN'AM/125

(125) Allah, her kimi doğruya erdirmek isterse, onun göğsünü İslam’a açar. Kimi de saptırmak isterse, onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar. Allah, inanmayanlara azap (ve sıkıntıyı) işte böyle verir.

 

EN'AM/147

(147) Eğer seni yalanlarlarsa, de ki: “Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. (Bununla beraber) suçlu bir toplumdan O’nun azabı geri çevrilmez.”

 

EN'AM/148

(148) Allah’a ortak koşanlar diyecekler ki: “Eğer Allah dileseydi, biz de ortak koşmazdık, babalarımız da. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık.” Onlardan öncekiler de (peygamberlerini) böyle yalanlamışlardı da sonunda azabımızı tatmışlardı. De ki: “Sizin (iddialarınızı ispat edecek) bir bilginiz var mı ki onu bize gösteresiniz? Siz ancak kuruntuya uyuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz.”

 

EN'AM/156

(156) (156-157) “Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa (yahudilere ve hıristiyanlara) indirildi. Biz onların okumalarından habersiz idik” demeyesiniz, yahut, “Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk” demeyesiniz, diye bu Kur’an’ı indirdik. İşte size Rabbinizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi. Artık Allah’ın ayetlerini yalanlayan ve (insanları) onlardan çeviren kimseden daha zalim kimdir!? İnsanları ayetlerimizden alıkoymaya kalkışanları, yapmakta oldukları engellemeden dolayı azabın en kötüsü ile cezalandıracağız.

 

EN'AM/157

(157) (156-157) “Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa (yahudilere ve hıristiyanlara) indirildi. Biz onların okumalarından habersiz idik” demeyesiniz, yahut, “Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk” demeyesiniz, diye bu Kur’an’ı indirdik. İşte size Rabbinizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi. Artık Allah’ın ayetlerini yalanlayan ve (insanları) onlardan çeviren kimseden daha zalim kimdir!? İnsanları ayetlerimizden alıkoymaya kalkışanları, yapmakta oldukları engellemeden dolayı azabın en kötüsü ile cezalandıracağız.

 

A'RAF/4

(4) Nice memleketleri helak ettik. Onlara azabımız gece uykusuna dalmışken, yahut gündüz istirahat halinde iken gelmişti.

 

A'RAF/5

(5) Azabımız kendilerine geldiğinde, “(Biz bunu hak ettik.) Gerçekten biz zalimler olmuştuk” demekten başka söyleyecekleri kalmamıştı.

 

A'RAF/38

(38) Allah, şöyle der: “Sizden önce gelip geçmiş cin ve insan toplulukları ile birlikte ateşe girin.” Her topluluk (arkasından gidip sapıklığa düştüğü) yoldaşına lanet eder. Nihayet hepsi orada toplandığı zaman peşlerinden gidenler, kendilerine öncülük edenler için, “Ey Rabbimiz! Şunlar bizi saptırdılar. Onlara bir kat daha ateş azabı ver” derler. Allah, der ki: “Her biriniz için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat bilmiyorsunuz.”

 

A'RAF/39

(39) Öncekiler sonrakilere, “Sizin bize karşı bir üstünlüğünüz yoktur. Artık kazanmış olduğunuz şeylere karşılık, azabı tadın” derler.

 

A'RAF/56

(56) Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah’a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Şüphesiz, Allah’ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.

 

A'RAF/59

(59) Andolsun, Nuh’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin için O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum” dedi.

 

A'RAF/70

(70) Onlar, “Sen bize tek Allah’a ibadet edelim, atalarımızın ibadet edegeldiklerini bırakalım diye mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bizi tehdit ettiğin azabı bize getir” dediler.

 

A'RAF/71

(71) Hud, “Artık size Rabbinizden bir azap ve öfke inmiştir. Allah’ın, haklarında hiçbir delil indirmediği, yalnızca sizin ve babalarınızın uydurduğu birtakım isimler (düzmece tanrılar) hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Öyleyse (başınıza geleceği) bekleyin! Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim!” dedi.

 

 

alıntıdır

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Saklıbahçe bir sorum daha olacak kendine çok fazla nazar değen yada etrafındaki negatif karakterli insanların negatif duygularından çabuk etkilennen kişiler ne yapmalı.Yapacağı okumaları kendine okuya bilirmi bazı kişiler kendine okuduğun nazar duası etkili olmaz diyorlar doğrumu .Sen bu konularda sanırım bilgin bizden fazla olduğu için sana soruyorum birde bildiklerini paylaştığın için teşekkür ederim.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
ALLAH yardımcınız olsun. dilerim en kısa sürede bütün kötülüklerden kurtulursunuz.

 

 

 

çok güzel bir ayet dilerim RABBİM, kötülük yapan ve yaptıranlara, öyle tuzaklar kursun ki, ölünce , öldüklerini bile anlayamasınlar. yani ahıret azabını bu dünyadan çekmeye başlasınlar.

ve son olarak RABBİM bizleri kötü olmaktan, kötülük yapmaktan, kötülüklere maruz kalmaktan korusun.amin.

Amin.........

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
 • 1 yıl sonra...

Merhaba

Dün gece burada bu konu ve bir kaç konuyu okurken gözlerim doldu .. benzer ve ileri şeyler yaşadım ...

başka bir paylaşımda söz ettmişsiniz hiç bir kitapta tam bilgi yok evet ..

Rabbim sizin ve cümlemizin yardımcısı olsun .

 

Siteye bazı konuları burada görünce giriş yaptım sitede olması gerekiyor salavatı kübra , http://www.estanbul.com/es-salavat-i-kubra-en-buyuk-salavat-307248.html#.UsCuBtJdVcg geceleri yatmadan onu en az yedi defa okuyup uyumanızı tavsiye ederim öncesine istiğfar ekleyin genel ritüller ; ya bir yol gösterilir yada ruyalarda iyileşmeye doğru yürürsünüz..

Geçmiş olsun

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Benzer Konular

  • Soru: Niyet ve Dilek Defteri Nasıl Yazılır?

   Merhaba, niyetlerimizi ve dileklerimizi yazacağımız defter nasıl olmalı, ne tür cümleler yazılmalı, her gün bunu tekrar etmelimiyiz vs vs .. bu konuda bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi !!   Bu konulara yeni merak sarmış biri olarak bunun tüm inceliklerini öğrenmek adına destek almak istiyorum 😊

   , Yer: Sorular

  • Annem kilisede mum yaktı negatif etkisini yaşadık nasıl bozabiliriz

   Bundan yıllar önce küçük bir şehirde yaşıyorduk, mutsuz değildik, iyi kötü yaşayıp gidiyorduk. Annem İstanbul'a gelmeyi çok istiyordu, orada evimiz de vardı, babamı da ikna etmişti ama tayinini Istanbul'a çıkaramıyordu. Birinin tavsiyesiyle adaların birinde bir kilisede mum yakıp İstanbul'a gelmeyi dilemiş. O kilisede mum yakıp dua eden herkesin dileğinin gerçek olduğunu duymuş. İstanbul'a geldik. Ama İstanbul'da hayatımız çok kötü gitti. Etrafımızdaki herkes okul hayatında iş hayatında normal y

   , Yer: Gizli İlim Uygulamaları

  • Sürekli Ters Giden İşler

   Merhaba kime işim  ters gidiyor desem herkesin öyle, negatif düşünme gibi klasik cevaplar alıyorum. Kimse de sormuyor neyin var diye. Ayrıca herşey herkese anlatılmaz ki. Sizden yardım istiyorum. Sure, esma, namaz, adak ne yaomam lazım? Şimdi özet geçeyim mümkün olduğunca. Çocukken çok hasta olurdum. Kardeşim ölmüş o yüzden ailwm zaten çok üstüme düşerdi. Sık sık hastaneye yatardım. Hasta olmamam için ailem pek dışarı da bırakmazdı. O uüzden çok çocukluğumı yaşayamadım. Az büyüdüm ailem tut

   , Yer: Dilek Duaları

  • Büyü Bozulurken Ne Gibi Belirtiler Olur Bilenler Bakabilirmi??

   21 günlük bir büyü bozma tedavsine girdim.büyünün bozulduğunu nerden anlayacağım? ne gibi belirtiler olur bilen arkadaşlar yazabilirmi.bugün 4.günümm..

   , Yer: Büyü İle İlgili Soru ve Yardım

  • Sihir,Büyü ve Musallattan Kurtulmak İçin

   Arkadaşlar bugün bir yerde okudugum bir uygulamayı paylaşmak isterim.ünlü bir hocanın tavsiyesi imiş ve çok kişi şifa bulmuş inşallah sizlerde bulursunuz. üzerinizde sihir,büyü veya cin oldugundan şüphe ediyorsanız herhangi bir gün sabah ezanında kalkıyorsunuz ve ezan okunurken bir bardak suya 11 ayetel kürsi,11 fatiha süresi 11 felak,11 nas ve 11 kez la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin 11 kezde la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim     okuyup nefes edin.saba

   , Yer: Büyü ve Nazar İçin Dualar

×
×
 • Yeni Oluştur...