Jump to content

Öğretim Görevlileri Üniversitelerde Başörtüsüyle Ve Sakal Bırakarak Derse Girebilecek


rihan

Önerilen Mesajlar

Bakanlığa gönderilen yeni YÖK yasa taslağına eklenen bir maddeyle, öğretim görevlilerinin üniversitelerde başörtüsüyle ve sakal bırakarak derse girebilmelerinin önü açıldı. YÖK, yeni yasa taslağı çalışmalarını tamamlayıp Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdi. Taslakta Türkiye'de yabancı ve özel öğretim kurumlarının kurulması ile rektörlük atamalarında usul değişikliklerinin düzenlenmesi için yapılması zorunlu Anayasa değişikliği önerilerine de yer verildi. Taslakta en dikkat çekici değişiklik ise, öğrenci ve öğretim elemanlarına “kılık kıyafet” özgürlüğü getiren madde ile yapıldı. Taslağın yasalaşması halinde başörtüsü takarak ya da sakal bırakarak derslere giren öğretim elemanları hakkında üniversitenin soruşturma başlatmasının önüne geçilecek. İsteyen öğretim görevlisi başörtüsü takarak derslere girebilecek. Yeni taslakta “kılık kıyafet” düzenlemesine ilişkin hüküm şöyle:

Kıyafet tercihi serbest

“Her öğretim elemanı siyasi düşünce, dil, din, mezhep, inanç, ırk, renk, cinsiyet, kılık - kıyafet tercihi ve diğer sebeplerle herhangi bir ayrım gözetilmeksizin serbestçe eğitim - öğretim, araştırma, geliştirme, yayın yapma ve akademik faaliyetlerde bulunma hakkına ve hürriyetine sahiptir.”

Öğretim elemanı alımında da YÖK tarafından belirlenen “görevin gerektirdiği niteliklerden” başka hiçbir ayrım gözetilemeyeceği ifade edilen taslakta, “Engelliler ve özel gereksinimli kimselerle ilgili Kurul tarafından alınacak tedbirlerle yapılacak pozitif ayrımcılık bu madde kapsamında değerlendirilmez. Yükseköğretim kurumları yönetim ve denetim organları ile öğretim elemanları, Kurul'un veya yükseköğretim kurumlarının yetkili organlarının dışında kalan makamlarca hiçbir şekilde görevlerinden uzaklaştırılamaz, öğretim elemanı mesleğinden çıkarılamazlar” denildi. Taslakta yer alan diğer dikkat çekici düzenlemeler şöyle:

* Rektör seçimi için 3 ayrı alternatif belirlendi. İlk alternatif olarak sunulan “mevcut düzenlemenin korunması” halinde üniversitede yapılacak seçimde 6 isim YÖK'e bildirilecek, ardından YÖK aday listesini 3'e indirip Cumhurbaşkanı'na sunacak ve Cumhurbaşkanı adaylardan birini rektör atayacak. İkinci alternatif olan “Üniversite Meclisi” modeline göre üniversite meclisi 3 rektör adayını belirleyecek, Cumhurbaşkanı bu adaylardan birini atayacak. Üçüncü alternatife göre ise “rektör adaylarını belirleme komitesi”, gelen başvuruları değerlendirip üçe indirecek ve bu isimleri YÖK'e veya Cumhurbaşkanı'na sunacak.

* “Üniversite konseylerine üniversitenin bulunduğu ilin en çok vergi veren isimlerinden birinin de üye olabilmesi” düzenlemesi de taslağın son halinde, “‘üniversiteye mali destek sağlayanlar veya üniversitenin mezunları arasından' seçilir” şeklinde değiştirildi.

* Yükseköğretim kurumları yönetim ve denetim organları ile öğretim elemanları, kurulun veya yükseköğretim kurumlarının yetkili organlarının dışında kalan makamlarca hiçbir şekilde görevlerinden uzaklaştırılamayacak. Öğretim elemanı mesleğinden çıkartılamayacak.

Rektör 2 kez atanabilecek

* Üniversite Konseyi kurulacak üniversiteler için belirlenen “en az 10 yıldan beri eğitim öğretim faaliyetini sürdürüyor olması” şartı yeni taslaktan çıkarıldı.

* Üniversite Konseyi bulunan devlet üniversitelerinde aynı kişi 2 defa rektörlük yapabilecek. Konseyi olmayan üniversitelerde rektör bir seferliğine atanabi-

lecek.

 

Milliyet

 

YÖK'ten Devrim Gibi Kararlar

 

 

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...