Jump to content

Gelmesi istenen kişi için...


Misafir
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

cin suresi [rasada}kadar 41 kere okunur her okunuşun ardından

bismillahirrahmanirrahım allahumme bismikel azımil insi deavtül ceberut afven bi hakkı ademe nuruke ve bihakkıl cinni vel insi ve ila hazihil esmail cinni ve bihakkı yasin ve bi hakkı ha mim ayn sın kaf ve bi hakkı taha ve bihakkı esmaillahi teala ve bi hakkı hatem-i süleyman kaf ha ya ayn sad allah ila ademe ila seyyidı sültan ya zel celali vel ikram ya nuru nurukel insi adem ve bi hakkı yusüfe insi adem ve bi hakkı ibrahime insi adem ve bi hakkı cebraile insi adem ya allah ya allah ya allah ya allah ya rahman ya rahman ya rahman.ya rahim ya rahim ya rahim.ya şekur ya şekur ya şekur.ya sültan ya sültan ya sütan.ya sübhan ya macid ya vahid ya hannanü ya mennanü ya deyyanü ya sültanu ya gufranu.ve entümüllezi enzele minessemai maen feahya bihil arda ba de mevtida feiza caekel insü hazihı seb a bikudretillahi teala ya zel elali vel ikrami fülan bin fülane velhamdü lillahi rabbil alemin.

kaynak şifalı dualar kıtabı

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

CIN SURESINDE 4 YERDE [rasada} VAR... ACABA HANGISINE KADAR OKUNACAK

--------------------

1.Kul uhıye ileyye ennehusteme'a neferun minelcinni fekalu inna semı'na kur'anen 'aceben. 2.Yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden. 3.Ve ennehu te'ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden. 4.Ve ennehu kane yekulu sefiyhuna 'alellahi şetatatan. 5.Ve enna zanenna en len tekulen'insu velcinnu 'alellahi keziben. 6.Ve ennehu kane ricalun minel'insi ye'uzune biricalin minelcinni fezaduhum rehekan. 7.Ve ennehum zannu kema zanentum en len yeb'asallahu ehaden. 8.Ve enna lemesnessemae fevecednaha muliet haresen şediyden ve şuhuben. 9.Ve enna kunna nak'udu minha meka'ıde lissem'ı femen yestemi'ıl'ane yecid lehu şihahaben resaden. 10.Ve enna la nedriy eşerrun uriyde bimen fiyl'ardı em erade bihim rabbuhum reşeden. 11.Ve enna minnessalihune ve minna dune zalike kunna taraika kıdeden. 12.Ve enna zanenna en len nu'cizallahe fiyl'ardı ve len nu'cizehu hereben. 13.Ve enna lema semi'nelhuda amenna bihi femen yu'min birabbihi fela yehafu bahsen ve la rehekan. 14.Ve enna minnelmuslimune ve minnelkasitune femen esleme feulaike teharrev reşeden. 15.Ve emmelkasitune fekanu licehenneme hataben. 16.Ve en levistekamu 'alettariykati leeskaynahum maen ğadekan. 17.Lineftinehum fiyhi ve men yu'rıd 'an zikri rabbihi yeslukhu 'azaben sa'aden. 18.Ve ennelmesacide lillahi fela ted'u ma'allahi ehaden. 19.Ve ennehu lemma kame 'abdullahi yed'uhu kadu yekunune 'aleyhi libeden. 20.Kul innema ed'u rabbiy ve la uşriku bihi ehaden. 21.Kul inniy la emliku lekum darran ve la reşeden. 22.Kul inniy len yuciyreniy minallahi ehadun ve len ecide min dunihi multehaden. 23.İlla belağan minallahi ve risalatihi ve men ya'sıllahe ve resulehu feinne lehu nare cehenneme halidiyne fiyha ebeden. 24.Hatta iza reev ma yu'adune feseya'lemune men ed'afu nasıren ve ekallu 'adeden. 25.Kul in edriy ekariybun ma tu'adune em yec'alu lehu rabbiy emeden. 26.'Almulğaybi fela yuzhiru 'ala ğaybihi ehaden. 27.İlla menirteda min resulin feinnehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi resaden. 28.Liya'leme en kad ebleğu risalati rabbihim ve ehata bima lediyhim ve ahsa kulle şey'in 'adeden.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...