Jump to content

Hıdrellez


heysem
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Hıdrellez hakkında genel bilgi

Hızır ve İlyas (a.s)'ın her bahar başlangıcında buluştuklarına inanılan milâdi 6 Mayıs, Rumî 23 Nisan'a rastlayan güne verilen isim. Söz konusu günde Hızır ve İlyas (a.s)'ın buluşarak sohbet ederler ve bu günlerde vakitlerini Allah yolunda olmanın ve birlikteliklerinin verdiği sevinçle kuvvet bulurlardı. Hızır (a.s)'ın Allah'ın lütfu ile dolaştığı yerde yeşillikler çıkar ve çorak yerler çiçeklere bezenirdi. İşte bu olaya dayanarak, halk zamanla bu günlerde buluşup Hızır ve İlyas (a.s) ın geleneğini sürdürmek amacıyla özel anda ve dua günleri tertib eder olmuşlar. Ancak bu zamanla aslî hüviyetinden çıkarılarak günümüzde olan şekliyle Hıdrellez adını almıştır. Günümüzde kullanılan mânası ise; İnsanların kıştan kurutuluşlarının bir işareti ve bahar güneşinden faydalanma, piknik yapma, stres atma, eğlenme, nişan, düğün, sünnet törenleri tertip etme, uğursuzlukları giderme, adak adama, dilekte bulunma gibi düşünceleri gerçekleştirme amacıyla gelenekselleşen "bahar bayramı" inancıdır ki tam bir bid'at olarak ortaya çıkmıştır.

 

Hızır, Hıdır yahut Hadır Arapça bir kelime olup, yeşillik mânasına gelmektedir (Tecrîd-i sarîh Tercümesi, IX,144). İslâm âlimlerinin çoğuna göre Kur'ân-ı Kerîm'in Kehf sûresinde geçen Salih adam kıssasından Hızır (a.s)'ın anlaşıldığı ve onun Peygamber olduğu görüşü müfessirlerin bazılarının tercih ettiği bir görüştür (İbn Kesîr, Tefsir, V,179; el-Kehf,18/65). Ancak bazı âlimler tarafından da Nebî değil Velî olduğu görüşü ileri sürülmektedir (Tecridî Sarîh tercümesi, IX, 145). Ebû Hureyre (r.a)'den nakledildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.s), Hızır (a.s)'a Hızır denmesinin sebebini izah ederken; "Hızır otsuz kuru bir yere oturduğunda ansızın o otsuz yer yeşillenerek hemen dalgalanırdı"buyurmaktadır (Tecrîdî Sarih tercümesi, IX, 144).

 

Hızır (a.s) Kur'ân-ı Kerîm'in Kehf suresinde "Kullarımdan birisi..." şeklinde sabit olmuştur. Veli olduğunu dahi kabul etsek, "İkinci Tabaka-i Hayatta bulunmaktadır. Bu mertebede aynı anda çok yerde bulunmak mümkündür."

 

İlyas (a.s) İsrailoğulları Peygamberlerinden olup Kur'ân-ı Kerîm'de ismi geçen ve Tevrat'ta "Elia" diye zikrolunan Peygamberdir. M.Ö. IX. asırda yaşadığı ve daha sonra zamanın hükümdarları ile çok mücadele ettiği, çoğu zaman mağaralarda yaşadığı kaydedilmektedir.

 

Hz. İlyas (a.s) yada "İlyasîn" şeklinde ismi zikredilen (es-Sâffât, 37/130). Peygamberliği bildirilen "Hiç Şüphe yok ki İlyas gönderilen Peygamberlerdendir" (es-Sâffât, 37/123), şeklinde hitab edilen İlyas (a.s.) İsrailoğullarına Allah'ın elçisi olarak gittiğinde onlar "Ba'l" adında dört cepheli put'a tapıyorlardı. Hz. İlyas'ın bütün gayretlerine rağmen İsrailoğulları bu puta tapınmaktan vazgeçmemiş Hz. İlyas'ın Peygamberliğini yalanlayarak (es-Saffât, 37/ 124). Onu ülkeleri olan Ba'lbak'ten çıkarmışlardı. Fakat Allah'ın gazabı bunların üzerine geldiğinde pişman olmuşlar ve İlyas (a.s)'ı geri çağırmışlardı. Ancak tekrar nankörlük etmişler, bunun üzerine İlyas (a.s) oradan uzaklaşmıştır.

 

İlyas (a.s)'ın İsrailoğullarından ayrılması Hızır (a.s) ile buluşması gerçekleşti. Bu buluşma "Hızır İlyas" iken sonradan Hıdrellez şeklinde değiştirilmiştir.

 

Halk inançlarında Hıdrellez:

 

Hızır'da darda kalanlara yardımcı olma, bereket getirme ve gelecekte dilekleri gerçekleştirme vasıflarını görmek mümkündür. Geceden gül dallarına gümüş kuruşlar, çeyrekler, kırmızı bezler bağlanır, gül dibine genç kızlar yüzük atar, mani söyler, içki sofraları hazırlanır, davullar eşliğinde oyunlar oynanır, su kenarlarında, yeşilliklerde eğlenilir, ateşten atlanılırsa ev sahibi olacağına inanılır; öküzü arabaya koşmama... vb. gibi İslâm'la çelişen ve din ile ilgisi olmayan inançlara rastlanmaktadır. Aynı şekilde Hıristiyan inancına göre Saint Georges yortusu da bizim halk geleneklerimizle paralellik arzeder ve Hıdrellezle aynı günde kutlanmaktadır. Görüldüğü üzere İslâm'ın Tevhid bilinçliğinden uzak, sahte mitolojik dürtülerin ve şamanist klarını uzantılarını yansıtan günümüz Hıdrellez anlayışıyla, Hıristiyan Saint Yortusunun paralelliği de göstermektedir ki İslâm dışı her şeye yakınlık duyma ama İslâm'ın gerçek kimliğine karşı çıkma düşüncesinin neticelerini gözler önüne sermektedir.

 

Şu anda geçerli ve yürürlükte bulunan Hristiyan kültürüne paralel olarak İslâm dünyasının Secular rejimlerle yönetilmesi ve bu kültürlerinde İslâm Öncesi mitolojik özelliklerden oluşan geleneksel "Ulusal İslâm" anlayışıyla paralellik arzetmesi, müslümanların tevhidî bilinçlerinden uzak olmalarının bir neticesidir. Şüphesiz ki Allah'ın va'diyle İslâm dünyası kendini değiştirmedikçe Allah'ta müslümanların durumunu düzeltmeyecektir. Allah şöyle buyuruyor; "Kim İslâm'dan başka bir din (hayat Nizamı) ararsa, ondan (bu din) asla kabul olunmaz ve o, ahirette de en büyük zarara uğrayanlardandır: Kendilerine apaçık deliller gelmiş, O Peygamber'in şüphesiz bir hak olduğuna da şahitlik etmişlerken imanlarının arkasından küfre sapan bir kavmi Allah nasıl hidayete erdirir (muvaffak eder)? Allah zâlimler gürûhunu hidâyete erdirmez. Muhakkak Allah'ın Meleklerin, bütün insanların lâneti onların üzerlerinedir. İşte onların cezaları" (Âlu İmrân, 3/85-87).

Naci YENGİN

()

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Halk inançlarında Hıdrellez:

 

Hızır'da darda kalanlara yardımcı olma, bereket getirme ve gelecekte dilekleri gerçekleştirme vasıflarını görmek mümkündür. Geceden gül dallarına gümüş kuruşlar, çeyrekler, kırmızı bezler bağlanır, gül dibine genç kızlar yüzük atar, mani söyler, içki sofraları hazırlanır, davullar eşliğinde oyunlar oynanır, su kenarlarında, yeşilliklerde eğlenilir, ateşten atlanılırsa ev sahibi olacağına inanılır; öküzü arabaya koşmama... vb. gibi İslâm'la çelişen ve din ile ilgisi olmayan inançlara rastlanmaktadır. Aynı şekilde Hıristiyan inancına göre Saint Georges yortusu da bizim halk geleneklerimizle paralellik arzeder ve Hıdrellezle aynı günde kutlanmaktadır. Görüldüğü üzere İslâm'ın Tevhid bilinçliğinden uzak, sahte mitolojik dürtülerin ve şamanist kalıntılarını uzantılarını yansıtan günümüz Hıdrellez anlayışıyla, Hıristiyan Saint Yortusunun paralelliği de göstermektedir ki İslâm dışı her şeye yakınlık duyma ama İslâm'ın gerçek kimliğine karşı çıkma düşüncesinin neticelerini gözler önüne sermektedir.

bir mümin ne olursa olsun her şeyi Allah tan bekler,güle bez baglamak,resimler cizmek,ateşten atlamak islamiyet içinde olmayan şeyler ile meşgul olmayın hdırellez yaklaştığı için paylaşma geregini duydum,Dualarınızı bol bol yapın,

baglanan caputlar bezler,gömülen paralar zengin etmeyecek,cizilen resimlerle bir şeye sahib olamayacaksınız,Allah cc hu ne diler se o olur..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

 • Benzer Konular

  • Hıdrellez Dilekleri...

   Arkadaşlar 5 mayıs akşamı gül ağacının dalına kağıtlara yazdığınız dilekleri asıyormussunuz ve ertesi sabah gün doğarken alıp denize atıyormussun insallah kabul oluyormus...Deniz yoksa ne yapacağız onu merak ediyorum? Böyle dilek dileyip kabul olan var mı acaba?

   , Yer: Dilek Duaları

  • Hıdrellez Çalışması

   Gelelim Hıdrellez çalışmamıza;     Dileklerimiz için verimli çalışma saatleri: 5 Mayıs 6 Mayısa bağlanınca 01:00-01:45 arasında ve 6 Mayıs sabahı 07:15-08:15 arasında verimli değerlendirmenizi seçiyorum.     Önce biraz sakinliğe ihtiyacımız var.. Neyin gerçekleşmesini istiyoruz. Aklımızda ki listeler çok geçerli değil, Kalemi kâğıdı elimize alıp yazmaya başlamanın zamanıdır.     Şimdi yazdıklarınıza bir bakın: Bunlar senin, gerçekten senin isteklerin mi? Sadece sana ait maddeler

   , Yer: Çekim Yasası

  • Hıdrellez Günü Bolluk Bereket İçin

   5 Mayıs gecesini 6 Mayıs’a bağlayan geceden itibaren 04 Kasım tarihine kadar Hıdrellez günleridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) Hızır ile İlyas’ın yeryüzünde bir araya geldikleri gün olarak sayılır ve kutlanmaktadır. Bu güne özel bazı kutlamalar yapılır ve yaşlı insanlarımızdan kalan bazı ritüelleri vardır. Bu ritüellerin yapılması bolluk bereketin getirildiğine inanılır.     Bu gece cüzdanlarınızı da açık bırakmayı unutmayın. Bereketin cüzdanımızdan da eksik olmasını istemeyiz.     Hıdrellez

   , Yer: Çekim Yasası

  • Hıdrellez İçin Değişik Bir Formül

   arkadaşlar öncelikle beyaz bir mendil ve bir kutu kibrite ihtiyacımız var veyaz mendil hiç kullanılmamış ve bez bir mendil olacak bu mendili bir Yasin_i Şerif okuyup Nisan yağmurunda ıslıyoruz balkona veya cam kenarına koyabilirsiniz Nisan sonuna Kadar kalacak hıdrellez gecesine kadar her akşam bir kibriti yakıp Ya Hızır Aleyhissalam Aydınlıkta kalasın diyip sönen kibritleri saklıyoruz atmıyoruz mayısın ilk gecesi mendili bıraktığımız yerden alıyoruz 4 köşesine istersek 4 ayrı dilek eğer çok müh

   , Yer: Dilek Duaları

  • Hıdrellez Gecesi Sevdiğiniz Rüyada Görmek İçin İçeri.

   Selam Arkadaşlar, Hıdrellez gecesi sevdiğinizi rüyanızda görmek ve sevdiğinizin rüyasına girmek için bir kağıdın üstüne Arapça yada İbranice ile Sevdiğiniz kişinin adını yazıyorsunuz.Sonra bu kağıdın üstüne 3 kere Ayet-El Kürsi,3 Kere Nas ve 3 kere Felak okuyup üfleyin.Ardından kağıtı üçgen olucak şekilde katlayıp yastığınız altına koyun.   Google çeviri kullanabilirsiniz   Hiç bir tehlikesi yoktur.   Not:Enokyan(Melek Dili) ile bile oluyor.

   , Yer: Dilek Duaları

×
×
 • Yeni Oluştur...