Jump to content

Canlıları Sınıflandırılmasının Önemi


Visall

Önerilen Mesajlar

Canlıların çevrelerinde bulunan unsurların sınıflandırılması, insanın yeryüzünde ortaya çıkışından daha eskidir. Zira hayvanlar bile çevrelerinde bulunan objeleri besinler, besin olmayanlar, düşmanlar, rakipler, eşler vs. şeklinde bir gruplandırma yaparak tanırlar.

 

Canlılar sınıflandırma yapılmadan incelenseydi, hangi sorunlarla karşılaşılırdı? Sınıflandırma yapılmamış olsaydı canlı ve cansız varlıklar hakkında sistemli ve yeterli bir bilgiye sahip olunamayacaktı. Dolayısıyla bu kadar kalabalık canlılar hakkındaki karışıklık giderilemeyecekti.

Ayrıca bir çok canlı ile ilgili bilginin, örneğin zehirli bir bitki, yırtıcı bir hayvan ya da hastalık yapan bir canlı gibi, gelecek kuşaklara aktarılması da söz konusu olmayabilirdi. Bugün için bilimin her kolunda ilerleme kaydedilmesinin nedeni, işte bu sınıflandırma yönteminin oldukça gelişmiş olması ve daha da geliştirilmesine yoğun bir şekilde devam edilmesidir.

 

Yeryüzünde ne kadar canlı türü bulunmaktadır, hiç düşündünüz mü? Günümüzde dünyada 1 500 000 den fazla yaşayan hayvan, 800 000 den fazla da bitki türü tespit edilmiştir. Bu kadar canlı türünün sadece isimlerini yazmaya kalksak ciltler dolusu kitap yazılması gerekir. Ayrıca jeolojik devirlerde yaşayıp da fosil olmuş pek çok canlı ceşidi de vardır. Bu nedenle canlıların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi gereği ortaya çıkmıştır.

Organizmaları yakından incelersek, birbirlerine benzeyen özelliklerinin yanında farklılıklarını da görürüz. Bu farklara rağmen organizmaları benzerlik durumlarına göre bir araya toplamak ve gruplandırmak mümkündür. İşte sınıflandırmada amaç, canlıların belirgin ve farklı özelliklerini saptayıp, bir sınıflandırma şemasına göre çeşitli canlı grupları arasında benzeyen ve benzemeyen özellikleri filogenetik akrabalık açısından değerlendirerek bir sıralama yapmaktır.

Sınıflandırmanın temelini canlıların kalıtsal özellikleri oluşturur. Yukarda saydığımız nedenlerle canlıları bir araya toplama ve gruplandırma taksonomi ve sistematik disiplinlerini ortaya çıkarmıştır. Canlıları belirli özelliklerine göre gruplara ayırarak inceleyen bilim dalına Taksonomiyada Sistematik Bilimi denir.

 

Taksonomi yunancada taxis = sıralama ve nomos = yasa, kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiş, “organizmaların sınıflandırılmasının teori ve uygulamasıdır” şeklinde tanımlanabilir. Sistematik ise yunanca bir kelime olan Systema’dan türetilmiş olup “organizmaların çeşit ve farklılıklarıyla onların arasındaki akrabalıkları inceleyen bir bilimdir” şeklinde tanımlanır. Hayvanları sınıflandıran bilim kolu sistematik zooloji ,bitkileri sınıflandıran bilim kolu ise Sistematik Botanik adını alır.

 

Sınıflandırmanın Önemi

Bir ülke için cansız doğal zenginlikler ne kadar önemliyse, canlı doğal zenginlikleri ondan çok daha önemlidir. Yeryüzünde her canlı türünün besin zinciri içinde önemli bir fonksiyonu vardır. Bir kısmı bizim için zararlı gibi görünse de farkına varmadığımız ya da bilmediğimiz çok önemli yararlı yönleri olabilmektedir. Bir ülkenin canlı doğal zenginliklerinden yararlanabilmesi için, önce nelere sahip olduğunu bilmesi gerekir. Bu da ancak yapılacak sistematik çalışmalarla mümkündür. Günümüzün önemli konularından olan çevre sorunları olayının tespiti de yine bu çalışmalara dayanmaktadır. Çünkü çevre kirliliği canlılar için geçerli bir olgudur.

 

Çevre kirliliğinin sonuçlarını söyleyebilmek için ise, çevreyi bozmadan önce sahip olduğumuz canlı varlıkların neler olduğunu bilmek ve onları günümüzdekilerle karşılaştırmak gerekir. Sistematik, biyolojinin tüm dallarında etkisi olan bir bilim koludur. Örneğin kalıtım, ekoloji, jeoloji, karşılaştırmalı biyokimya, moleküler biyoloji, deneysel biyoloji

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

 • Benzer Konular

  • Antropoloji İnsan Çeşitliliğinin Önemi / Conrad Phillip Kottak

   Bu ders kitabının amacı, bir yandan antropoloji alanındki temel kavram ve bilgilerle ilgili güvenilir bir kaynak oluştururken, öte yandan da bu alandaki önemli değişiklikleri ortaya koymaktır. Bu çerçevede kitap, öğrencilerin antropolojinin ilgilendiği türden çeşitliliğin önemini göstermek ve öğrencilerin deneyimlerini anlamlandırmalarına yardımcı olmak üzere yayımlanmıştır. Umarız bu metin öğrencilerin kendi kültürlerini daha iyi anlayıp daha farklı bir açıdan değerlendirebilmelerine ve kült

   , Yer: Estanbul Kitap ve Dergi

  • Salavat ve Tevhidin Önemi

   Uzun yıllardır bende bu forumda dualar arıyordum, forumda paylaşılan birçok duayı da denemişimdir ama ne okuduysam tam olarak kalp huzuru bulamadım açıkçası, birşeyler eksik kalıyordu sıkılıp bırakıyordum. Uzun bir sürede foruma girmedim. Birkaç aydır üveys zikriyle tanıştım ve başlar başlamaz güzelliklerini yaşamaya başladım. Sürekli dua arayışındansa, salavat ve tevhidin önemini farkettim. Salavat olmadan hangi duayı okursanız okuyun Arşta kalıyor, tevhidle de tüm sıkıntılarınızın üzerini

   , Yer: İslamiyet

  • Ruyada İstedğini Görme. Ruh Gezdirme, Gerçek Dua Şekli, Düşüncenin Önemi..

   Şimdi bizzat kendimin yaşamış olduğu şeyleri yazacağım..   Öncelikle ben Allah'a tam güvenen bir insanım ki her müslüman tam manasıyla güvenmeli... Allah'a güvendiğiniz taktirde hiçbir olayda tereddüt etmemeniz gerekir. Günahkarda olsanız yaratanınızı bildiğiniz müddetce her an her hatırınızda onun büyüklüğünü tastik edip af dilediğiniz taktirde rahatlıkla güvenebilirsiniz. Örneklerini açıklayacağım.   Ben Allah'in Hayy, Gayyum, Ehad,Samed,Evvel,Ahir isimlerini çok zikrederim..   Hatta Şöy

   , Yer: Havas & Hüddam

  • Fotoğrafta Işığın Önemi

   Işık fotoğrafçının temel malzemesidir. Fotoğraf ışıkla çizilir çünkü fotoğrafın kaynağı ışıktır. Işığın kullanımı da bu yüzden çok önemlidir. Fotoğrafı çekmeye başlamadan önce ışığı tanımalı, bilmeliyiz. Örneğin, öğlen 12.00 ve 14.00 saatleri arası fotoğraf için tavsiye edilmeyen bir zaman dilimidir. Çünkü güneş çok tepede olduğu için ışık sert olarak gelecektir ve sert bölgeler meydana getirecektir. Bu durum da hoş olmayan fotoğraflar ortaya çıkmasına neden olur. Sabahın erken saatleri mesela 0

   , Yer: Fotoğrafçılık Teknik Bilgiler

  • Uhruc Duası ve Önemi

   Uhruc Duası ve Önemi   ''Uhruc Duası'' olarak bilinen bu dua, hemen her derde deva olarak okunan yari Türkce yari Arapca bir duadır. Yel (kulunç), bel ağrısı , seytan ve cinlerden gelen rahatsizliklar , vucuda giren periler icin; migren , baş , diş , göz , kulak gibi vucuda giren agrıları cıkarmak için okuna gelmiştir;   Euzu billahi mine'ş-şeytani'r-racim-Bismillahi'r-rahmani'r-rahim   Bismillahirrahmanirrahim.Bismillahi uhruc ve billahi uhruc ve lillahi uhruc ve tallahi uhruc' ve bi

   , Yer: Havas & Hüddam

×
×
 • Yeni Oluştur...