Jump to content

Nibiru (Marduk), 10.gezegen (12.gezegen)


Önerilen Mesajlar

4 milyar yıl önceki güneş sistemimizde bugünkü dünyamız henüz yoktu. Eğer 4 milyar önceki güneş sistemimizin gezegenlerini Sümer metinlerindeki isimleri parantez içerisinde vererek Güneş'ten itibaren sıralarsak :

 

1. Merkür (Mummu)

2. Venüs (Lahamu)

3. Mars (Lahmu)

4. Tiamat (11 uydusu ile birlikte, uydularından en büyüğünün ise ismi Kingu)

5. Jüpiter (Kishar)

6. Satürn (Anshar) Satürn'ün o zamanlar Gaga isminde dev bir uydusu vardı. Gaga şu an bugünkü Plüto'dur.

7. Uranus (Anu)

8. Neptün (Ea)

 

Modern astronominin bugün hala cevaplayamadığı konuları Sümer tabletlerinden okuyabiliyoruz. Asteroid kuşağının kökeni, asteroid kuşağının gezegenlerin dönüş yönünün aksi yönde dönmesinin sebebi, Satürn'ün ve Plüton'un halkalarının kökeni, Ay'ın, Dünya'nın kökenleri, Triton'un dönüş yönünün gezegenlerin dönüş yönünün aksi yönde dönmesi ve kuyrukluyıldızların kökeni gibi soruları Sümer tabletlerinden öğrenmekteyiz. Tabletlere göre bugünkü dünyamız eskiden Tiamat denilen büyük bir gezegenin bir parçasıydı. Tiamat'ın o zamanlar 11 uydusu vardı. Tiamat okyanuslar ve denizlerle dolu çok sulak ve nemli bir gezegendi.

 

Tiamat iki parçaya ayrıldı. Tiamat'ın büyük parçası Dünya'mızı, diğer küçük parçası parçalanarak asteroid kuşağını oluşturdu. Bugünkü asteroid kuşağını oluşturan parçalar bir zamanlar Tiamat'a aitti. Tiamat, Galaktik Federasyon tarafından 18 milyon yıl önce neden yokedildi? Çünkü Tiamat üzerindeki yaşayan reptoid/dinoid (ejder) uygarlığı tehlike arz ediyordu. Bu medeniyeti ortadan kaldırmak için Taiamat yokedildi. Daha ayrıntılı açıklama:

 

Gezegenlerin dönüş yönlerinin aksi yönden dört uydusu ile birlikte gelen Nibiru (Marduk) ilk önce Neptün ile karşılaştı. Çekim gücü ile onun yüzeyini tümsekleştirdi ve sonunda bu tümsek o kadar büyüdü ki gezegenden koptu. Böylece Neptün'ün uydusu Triton oluştu (Triton tüm gezegenlerin tersi yönünde döner). Daha sonra Nibiru Uranüs'e yaklaştı ve çekim kuvveti ile onun kendi etrafındaki dönüş eksenini eğdi ve ayrıca çekim kuvveti ile Uranüs'ün 4 tane uydusunun olmasına yolaçtı. Bu uydulardan üçünü Nibiru kendisi aldı ve geride Triton'u olduğu gibi bıraktı. Böylece Nibiru'nun 4+3 yedi uydusu oldu. Nibiru Jüpiter ve Satürn'e yaklaşarak Güneş ekseni etrafındaki yörüngelerini çarpıttı. O anda Satürn'ün yörüngesinde bulunan Satürn'ün dev uydusu Gaga, Nibiru'nun etkisi ile Satürn'den uzaklaştı ve bugünkü Plüto halini aldı. (Plüto'nun diğer gezegenlere göre çok küçük boyda olması, yörüngesinin Neptün'le kesişmesi ve diğer gezegenlerin yörünge düzlemi ile olan büyük farkı gibi anormallikleri nedeniyle Prag'ta toplanan Uluslararası Astronomi Birliği, 24 Ağustos 2006'da Plüto'yu gezegen statüsünden çıkardı. Çünkü, Plüto hiçbir zaman gezegen olmamıştı. Sadece bir zamanlar Satürn'ün uydusuydu.) Nibiru'nun izlediği daha sonraki yolun üzerinde bulunan Jüpiter'in çekimi sebebi ile Nibiru, 11 uydusu olan Tiamat'a çok yaklaştı ve Tiamat çekim kuvvetleri ile ikiye bölündü. Bu olay öncesi Tiamat son derece sulak bir gezegendi (Asteroid kuşağındaki şu andaki donmuş bol miktarlardaki buz). Ayrıca Nibiru'nun yörüngesindeki 7 uydunun tamamı Sümer Yaradılış epiği Enuma Elish'e göre Tiamat'a çarptı. Tiamat bu şekilde bir büyük bir küçük iki parçaya ayrıldı. Küçük olan parça parçalanarak asteroid kuşağını oluşturdu. Büyük olan da Gaia (Shan ya da bugünkü dünyamız) haline geldi. Asteroid kuşağını oluşturan parçalar çekim kuvvetleri ile diğer buz vs. parçalarla birlikte çarpışma sonrasında Güneş'e doğru çekildiler ve bir kısmı Güneş'e düşerek yokoldu ama bunların büyük kısmı ise Güneş'e düşmeyip bugünkü asteroid kuşağı bölgesinde (Bir zamanlar Tiamat'ın yörüngesinin olduğu yerde) bir araya geldiler. Böylece diğer gezegenlerin dönüş yönünün aksi (Nibiru'nun geliş yönü ile aynı) yönde dönecek şekilde bugünkü Asteroid Kuşağı oluştu. Büyük parça (Gaia) ise Güneş etrafında yeni bir yörüngeye oturdu ve bugünkü Dünya'mızı oluşturdu.

 

Dünya'nın uydusu Ay, Asteroid Kuşağı ve Satürn'ün halkasının kökeni nedir? Plüton'un yörüngesi diğer gezegenlerden neden farklı? Kuyrukluyıldızların kökeni nedir?

 

Sümer tabletlerindeki bilgilere göre "AB.ZU" ismindeki ilk sistemde sadece Güneş ve 4 grup gezegen vardı. Gruplarda toplam 8 gezegen vardı. Yani "AB.ZU" ismindeki ilk Güneş sisteminde toplam 8 gezegen vardı. Bunlar:

 

Grup 1. Merkür ve Venüs

Grup 2: Mars ve Tiamat

Grup 3. Jüpiter ve Satürn

Grup 4. Uranüs ve Neptün

 

Ay'ın kökenine gelince: Tiamat'ın bu çarpışma öncesi 11 uydusu vardı ve bunlardan en büyüğü olan Kingu Gaia'nın (Dünya) uydusu Ay olacak şekilde Dünya'nın yörüngesine Galaktik Federasyon tarafından düzgün bir şekilde kondu (Ay'ın fiziksel ve elemental yapısı Dünya ile uyuşmamaktadır, yani Ay'ın kökeni Dünya'nın kendisi değildir). Yani bugünkü uydumuz Ay bir zamanlar Tiamat'ın uydusuydu. Titius-Bode kanununa göre bugünkü asteroid kuşağının bulunduğu yerde bir zamanlar Tiamat gezegeni vardı. Nibiru, Tiamat'ın 7 uydusunu alarak yoluna devam etti.

 

Karbon, silikon, metal, gaz ve buz parçalarından oluşan asteroid kuşağındaki parçalar bugün bir araya gelseler bir gezegeni oluşturacak çoklukta değiller. Ayrıca Jüpiter'in varlığı da bunların bir araya gelip bir gezegen oluşturmasını çekim kuvvetleri sebebiyle engelliyor. Tiamat'ın küçük parçası ve Maldek'ten arta kalanlar parçacıklar aynen Nibiru'nun aksi yöndeki dönüşü ile aynı yönde olmak üzere Mars ile Jüpiter arasındaki boşlukta dönmeye başladılar ve bu kuşağı oluşturdular. Bu parçaların bir kısmı Satürn tarafından da yakalandı ve Satürn'ün bugünkü bilinen kuşağının bir kısmını oluşturdu. Satürn'ün halkasındaki diğer parçalar Nibiru'nun çekimi ile Satürn'ün yüzeyinden çekilenlerdir. Bugün asteroid kuşağını oluşturan irili ufaklı parçaların birbirlerine yakın öbekler oluşturmayıp, birbirlerinden çok uzaklarda bulunduklarını ve bunlardan onbinlercesinin her ay yaklaşık 5000 tane olmak üzere astronomlarca kataloglandığını biliyoruz. 100 km. çapından büyük olan 220 tanesi dışında 1000 km'lik çapıyla en büyükleri 1801 yılında Sicilya'daki Palermo gözlemevinde Giuseppe Piazzi tarafından keşfedilen Ceres'tir. Asteroid kuşağını oluşturan bütün parçalar bir araya toplandığında Ay'ın 35'te 1'i kadar bir hacim tutacağı hesaplanmıştır ki bu miktar Ceres'in yaklaşık 3'te 1'idir. Sanılanın aksine çok fazla bir malzemeden oluşmayan bu kuşak, ayrıca uzayın derinliklerine gönderilen uzay araçları (probe) için, kuşağı oluşturan kalıntı parçacıkların birbirlerinin arasındaki mesafeler uzak olduklarından pek bir tehlike arzetmemektedir.

 

Güneş Sistemimizin Gruplandırılmasında Asteroid Kuşağının Kullanılması

Günümüzde Mars ile Jüpiter arasında yer alan ve bir kısmı bir zamanlar Tiamat'a ait olan materyalden ve yokedilen Maldek'in arta kalan parçalarından oluşan asteroid kuşağı sınır alınarak İç Güneş Sistemi ve Dış Güneş Sistemi olarak güneş sistemimizi gruplandırdık. Buna göre Güneş ile Asteroid kuşağı arasındaki iç güneş sisteminde sırası ile Merkür, Venüs, Dünya ve Mars olmak üzere 4 gezegen; Asteroid kuşağından itibaren de Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüto ve Nibiru (Marduk) olmak üzere 6 gezegen (dış güneş sistemi) toplam 10 gezegen bugünkü güneş sistemini oluşturdu. Tüm bu olayların sonunda Nibiru (Marduk) 3600 küsur yıllık basık elips şeklindeki yörüngesini takip etmeye başladı.

 

 

.: Böylece Güneş sistemimizle ilgili cevaplanamayan aşağıdaki sorular SÜMER tabletleri tarafından cevaplanmış oldu:

1. Triton'un dönüş yönünün gezegenlerinin dönüş yönüne ters dönmesinin nedeni

2. Asteroid kuşağının kökeni

3. Asteroid kuşağında bulunan bol miktarda donmuş olarak bulunan buz'un kökeni

4. Asteroid kuşağını oluşturan kalıntıların dönüş yönünün gezegenlerin dönüş yönünün aksi yönde dönmesinin sebebi

4. Ay'ın (Kingu) kökeni

5. Dünya'nın kökeni

6. Satürn'ün halkalarının kökeni

7. Plüton'un (Gaga) yörüngesindeki anormallikler

8. Pluton'un halkalarının kökeni

9. Uranüs'ün eksenindeki eğiklik

 

Nibiru'nun diğer ismi neden Marduk?

Sümer dilinde Nibiru, Babil dilinde ise Marduk denmekte. MÖ. 2200 yılında Marduk, zor kullanarak Nibiru'nun kontrolünü Anu'dan devraldı. Şu anda Nibiru'nun hakimi Marduk olduğundan Nibiru'ya yer yer Marduk ismi veriliyor.

 

Ay'ın yapay olarak Dünya'nın yörüngesine yerleştirildiği söyleniyor?

Dünya'daki toprak elementleri ile uyuşmayan bir yapısı olması, dünya'nın dönüşü ile tam olarak aynı olarak kendi etrafında dönmesi (bu yüzden hep bir yüzünü görürüz), dünya ile mesafesinin normale göre çok yakında olması (güneş sistemimizde ve dışında gözlenen gezegenlerin uydularının hem bu büyüklükte hem de bu yakınlıkta olması) ve daha pek çok sebepten Ay dünya'nın çevresine yapay olarak yerleştirilmiştir deniliyor. Jüpiter'in uydusu Phobos'un ve Plüto'nun da yapay olarak yerleştirildiği söyleniyor. Pekçok farklı kaynağa göre yapay bir uydu olan Ay'ın ve Phobos'un içinde bir uygarlık var. Bir zamanlar Satürn'ün uydusu olan Plüto'nun (Gaga) Güneş sisteminizi gözlemek ve korumakla görevli bir karakol olduğu belirtiliyor. Pek çok kaynakta yazılanlara göre bu üçünün amacı Dünya'yı yakından izlemek ve sürüngen kötü niyetli istilacılar gibi dışarıdan gelecek tehlikelere karşı korumak. Phobos ve Plüto gibi Nibiru'nun kendisinin de yapay ama çok büyük bir uydu olduğu belirtilenler arasında. Ay'ın, Phobos ve Plüto'nun Galaktik Federasyon tarafından Dünya'yı tehlikelere karşı korumak amacı ile yapay olarak yerleştirilmişlerdir bilgisi İnternet'te pek çok yerde mevcut. Bunlardan dünyamıza en yakın konumda olan uydumuz Ay ise apayrı bir inceleme konusu. Gerek NASA'nın gerek astronotların birebir gözlemledikleri, gerek Dünya üzerinden teleskoplarla sürekli görülen Ay anormalileri (Ay üzerinde görülen ışıklı cisimler, büyük iş makinaları benzeri cisimler, görünüp kaybolan dev yapılar) hakkında çok fazla yazılmış kaynak mevcut. "Lunar Anomalies", "TLP" (veya "Transient Lunar Phenomena") anahtar kelimelerini kullanarak bunlara ulaşabilirsiniz.

 

Ay bugün dünya'nın yörüngesine yerleştirilmeden önce Tiamat'ın uydusuydu demiştik. Ay'dan gelen ay taşlarının mineral kompozisyonunun dünyadakilerle hiç bir şekilde uyuşmaması, dünya'nın bu büyüklükteki bir uyduyu kendi başına yakalama şansının olmaması, dünyaya çarpan bir meteorun dünyadan kaldırdığı materyalin bir halka şeklinde dünyanın etrafında yörüngede birikmesi ve bu materyalin zamanla birleşerek Ay'ı oluşturduğu teorisinin geçerliliğini yitirmesi, Ay'ın dünya çevresindeki yörüngesinin elips olmayıp mükemmele yakın bir daire olması, dünya'ya hep aynı yüzünü gösterdiği için dünya'nın dönüşü ile (24 saat) kendi dönüşünün aynı olması (24 saat) gibi gerçekler kimilerine göre bu düşünceyi destekliyor.

 

Ay olmasaydı ne olurdu?

Dünya bugünkü gibi olmazdı. Hayat bile olmazdı. Ay olmasa idi günler daha kısa olurdu. Şiddetli fırtınalar ve kasırgaların hiç kesilmediği bir dünya olurdu. Atmosfer bugünkü gibi olmazdı. Daha kalın bir atmosfere sahip olurduk. Ay olmasaydı, gel-git olayları %70 oranında azalırdı. Ay ışığında etkinliğini sürdüren canlılar gelişmezdi ve mevsimler olmazdı. Gel-gitler olamayacağı için Dünya'da yaşam oluşmazdı. Sadece Güneş'in varlığı ile olan mevsimler, rüzgarlar ve yağmurların var olduğu bitkilerden ibaret boş bir gezegen olurdu Dünya. Ay'ın varlığı yaşamı açıklıyor. Kadınların menstürasyonun 28 günlük bir periyotta olması da Ay'ın varlığı ile ilgilidir. Ayrıca, Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesinden 5 derecelik bir yörünge eğikliğiyle Dünya'nın etrafında döner.

 

 

 

Nibiru'nun uyduları neyi ifade ediyor?

Başlangıçta 4 olan uydu sayısının şu an 7 kadar olduğu söyleniyor. Nibiru'nun kendisi üzerinde hayat yok, zeki yaşam Nibiru'nun yüzeyinin altında ve uyduları üzerinde olduğu söyleniyor. Nibiru, dışarıdan bakıldığında altın sarısı rengindedir. Bu yüzden Nibiru'nun etrafında mor bir halka gözükür. Nibiru, Dünya'mızdan 4 kat daha büyüktür. Nibiru Galaktik Federasyon tarafından Sirius B'de başıboş olarak keşfedilen büyük bir parça idi. Daha sonra evrendeki en üstün teknoloji ile bir savaş yıldızı haline getirildi. Şu anda Nibiru 5. boyutta olduğundan Dünya'dan çıplak gözle görülemiyor fakat etkileri hissediliyor.

 

 

 

Nemesis Teorisi nedir?

Güneş'in görünmeyen karanlık (karadelik) ikizinden bahseder. İsmi Nemesis'tir. Bir elips'in iki odağı vardır. Bu teoriye göre Nibiru'nun elips olan yörüngesindeki odaklardan birisi Güneş, diğeri Nemesis'tir. Ayrıca Nibiru'ya Sümerler "Gelip geçip giden", Babil'liler ve Mezopotamya'lılar "Marduk, Cennetlerin kralı", Eski Yahudiler "Kanatlı dünya", Yunanlılar ise "Nemesis" demişlerdir.

 

Nibiru'nun 32 ismi: Eski çağlardan itibaren astronomide Planet-X'in pekçok ismi mevcuttur. Sümerler gezegeni "12. Gezegen" veya "Nibiru" (geçen gezegen olarak çevrilebilir) olarak isimlendirmişlerdir. Babilliler ve Mezopotamyalılar 3 isim daha kullanmışlar: "Marduk", "Cennetlerin Kralı" ve "Büyük Cisim". Eski çağ yahudileri yıldızların arasındaki uzun yörüngesi sebebiyle ona "Kanatlı Dünya" demişlerdir. Mısırlılar iki isim kullanmışlar: "Apep" veya "Seth". Yunanlılar "Typhon" ismini koymuşlar ayrıca yazılı olarak çok sık geçen "Nemesis" ismini de kullanmışlardır. Diğer eski uygarlıklar "Göğün Lordu Şiva" ve "Yıkım Tanrısı" ismini kullanmışlar. Eski Çin halkı "Gung-gung", "Büyük Siyah" veya "Kızıl Ejder" ismini kullanmışlar. Finikeliler "Büyük Phoenix", Yahudiler "Yahweh", Mayalar "Göksel Quetzalcoatl" veya "Tzoltze ek'". Nibiru Latince "Lucifer" olarak kullanılmış. İncil'de 8:10-12 kısmında "Wormwood" olarak geçer. Diğer isimler ise: "Kırmızı veya Mavi Yıldız". Ramala'da "Fiery Messenger" olarak geçer. "Büyük Yıldız" olarak İncil'de sözü edilir. "O'nun Yıldızı" olarak Edgar Cayce değinmiştir. "Büyük Kuyrukluyıldız" ve "Kıyamet Kuyrukluyıldızı" olarak Grail'in mesajında geçer. İlk çağlara ait ingiliz yazılarında "Shipton Anne", "Kızgın Ejder" olarak geçer. Güneş Sistemimizle ilgili en son bilgilere göre "X", "10. Gezegen" olarak isimlendirilmiştir. NASA tarafından "2001 KX76" ismi verilmiş, bu isim daha sonra "Ixion" olarak değiştirilmiştir.

 

Kaynaklar:

 

.: Nibiru [Planet X] [in Turkish]

 

.: NASA Article on Planet X [Abstract]

.: Infrared spectroscopy of the largest known trans-neptunian object 2001 KX76 [Read the PDF file]

.: These are abstracts supporting Planet X that haven't been made unavailable

.: The location of Planet X

.: The Location of Planet X [R.S. Harrigton, USA Naval Observatory, DC 20392]

.: Pluto has new, far out peer [CNN]

.: Deep space world rivals Pluto moon in size [CNN]

.: Why is Earth's Girth Bulging? [National Geographic]

.: What Lurks in the Outher Solar System [Official NASA Bulletin]

.: Onucu Gezegen

.: Discovery News Article [Large Object Discovered Orbiting Sun]

.: NASA Image and related page

.: MSNBC [A mystery revolves around the sun]

.: NASA Astrobiology News [icy World Beyond Pluto]

.: Changes in the Earth's Rotation are in the wild [Goddard Spaceflight Center, NASA]

.: Astronomers discover giant Kuiper Belt object [spaceflight Now]

.: Virtual Telescope Observes Record-Breaking Asteroid

.: New Scientists [First image of extrasolar "planet" captured]

 

 

2003UB313 (XENA) Links

.: Astronomers detect "10th Planet" [bBC News]

.: Distant object found orbiting Sun [bBC News]

.: XENA is out of this world!

.: The discovery of 2003 UB313, the 10th planet

.: 10th Planet Xena 2003 UB313: Planet X / Wormwood Redeemed?

.: Astronomers claim discovery of tenth planet [space Today]

.: Scientists Discover Tenth Planet [NASA]

.: New Planet Discovered [NASA]

.: Astronomers Discover "10th Planet" [Australian Sky & Telescope]

.: New world found in outer solar system [New Scientists Space]

.: Object Bigger than Pluto Discovered, Called 10th Planet [space.com]

.: New solar system world has a moon [New Scientists Space]

 

 

2003VB16 [sEDNA] Links

.: Sedna: Sun's Tenth Planet

.: Astronomers discover 'new planet' SEDNA

.: CNN [scientists: Most distant object in solar system found]

.: SEDNA [2003 VB16] Mysterious Sedna

.: SEDNA [Nine Planets.org]

.: NASA'dan "Sedna şovu"

.: Sedna Homepage

.: NASA SEDNA Page

.: SPACE TODAY: Is Sedna the Tenth Planet? [Large Dark Planetoids Orbiting Our Solar System]

 

Misc. Planet X Links

.: The Magician's Dictionary [An Apocalyptic Cyclopaedia of Advanced M/magic(k)al Arts and Alternate Meanings]

.: THREAT DEFINITION AND VERIFICATION

.: The Annunaki

.: Moon [schematic Overview]

.: Pole Shift [safe Locations] PDF File, Turkey, Other Countries

.: New Geography [New Map, New Equador]

.: New Equador [New World Map After the Polar Shift]

.: When the Earth stops [Long day, long dusk and long night regions]

.: What is Nibiru? [blue Star Services - Galactic Federation Area] FAQ

.: Latest Images of Planet X

.: Where to look for PX [Location of Planet X at the sky]

.: Where to look for PX [First locate Orion Belt without using binoculars]

.: A Return in 2003 or 2012?

.: Earth's Core spins faster than Earth

.: Nibiruan Council

.: The Location of Planet X

.: Planet X or Nibiru [Where will you be?]

.: Stonehenge Equation Demonstrates how Nibiru can be found from ancient monument

.: Black Sea [Evidence of Polar Axial Displacement]

.: Planet X [Planetary Transformation Desk] Living free of fear in an age of catalysm

.: Will NIBIRU return in 2003? [interview with Zecheria Sitchin]

.: Kotabatu.net [Nibiru Links]

.: Sumerian Information of the Annunaki

.: Samsara Web Site [The Pole Shift]

.: A Tenth Planet?

.: 12thPlanetCafe

.: Lode Star Planet X

.: Speculations on Planet X

.: FEMA Preparing For Mass Destruction Attacks On Cities

.: What's going to happen??

.: Tunnels under the USA

.: Nibiru [Physics and Metaphysics] Events before the Deluge

.: Nibiru Parts 1&2

.: Here's where to find the coordinates of Planet X

.: Niburu (or Planet X) Explained

.: Sciforms.com

.: A Planet Beyond Pluto [bBC]

.: Threat

.: National Optical Astronomy Observatory [Kuiper Belt Object Found Possibly As Large As Pluto's Moon] NOAO

.: Who do we come from? Planet X Research

.: Official Web Site of Zecheria Sitchin Will Biblical Prophecies be Fulfilled?

.: Large near Earth Object Impacts [Google Directory]

.: Nibiru (Planet X) E-mail Correspondace

.: Zeta Talk Home Page

.: Zeta Talk (Mayan Calendar) 2003 or 2012?

.: Planet X The Sumerians legacy [is a runaway wrecking ball part of our Solar System?]

.: Crawford2000 Newsletter [Planet sized comet headed this way?]

.: Hot Shots from SOHO

.: Polar Shift2003 Countdown Web Links

.: Is There a Polar Shift Coming?

.: The Impending Brown Dwarf

.: Planet X Harward Abstracts

.: PREP2003

.: On the Possibility of very rapid shipfts of the poles

.: Twin Ice Cores From Greenland Reveal History of Climate Change, More

.: 2003 Pointers

.: YAHOO Group

.: The Outline of the pre-recorded history of Earth

.: Nibiru & Photon Belt

.: Photon Belt and Nibiru Article

.: Mayan Calendar 2012 or 2003? [Mayan Calendar, the year 2012 is in actuality 2003 in the Gregorian calendar]

.: Gregorian-Mayan Calendar Calculator [Converter]

.: Mysterious Things Part 1, Part 2

.: Titius Bode Law and Nibiru Planet

.: The Legend of Maldek

.: Planet X Nibiru, Wormwood

.: Armageddon On-line Nibiru - Planet X

.: JmCcanney Science Planet X, Comets and Earth Changes

.: Polar Shift N.E. Polar Shift Preparedness Site

.: A Tenth Planet? [ABCNews]

.: The Independent.co.uk [More signs that Solar System has Tenth Planet]

.: Is the Planet X an Internet hoax?

.: UFO Area [brave Pages] Planet X Nibiru - Nibiru due here Spring 2003?

.: Survival Center [blindsided Planet X Passes in 2003 Earthchanges!]

.: Who will determine your need to know about Planet X?

.: Planet X Photos by Mark Hazlewood

.: Cyber Space Orbit [Photos of Russian NARLOOK Space Probe]

.: Enterprise Mission [Enterprise Mission Statement On The Coming of Sitchin's "Nibiru" in Spring, 2003]

.: Skyspy [Latest News about Zecharia Sitchin]

.: Newsgroup posting position the of Planet-X

.: Planet X 2003

.: Planet X - Then When???

.: Lode Star [Nibiru - Planet X - Email Questions and Answers]

.: Nibiru News

.: Observable Distant Minor Planets [Harward University]

.: Could KX76 be Planet X?

.: Pioneer Spacecrafts slowing

.: Orbital Model of Nibiru

.: The Size of the Nibiru and our Sun

.: Kuiper Belt and Oort Cloud Information

.: The Orbit of Nemesis [Nibiru]

.: Nemesis [Origin of Theory]

.: Destructive Brown Dwarf [Our sun does have a twin]

.: Sun Anomalies

.: Origin of Our Solar System

.: Pole Shift will be happen in 3th not 5th Dimension

.: Where do we came from? [NASA, US Government and Sitchin]

.: Iraq War and Nibiru [An Exopolitical Perspective On The Preemptive War Against Iraq]

.: Nibiru and Matrix

--------------------

1976: Zecheria Sitchin'in 12. Gezegen kitabı piyasaya çıktı.

1979: Zecharia Sitchin'in kitabının piyasaya çıkmasından 3 yıl sonra Amerikan Astronomi Birliği "Planet X" projesini başlattı.

1981: Pluto'nun yörüngesinde saptanan düzensizlikler üzerine 10. gezegenin var olup olmaması üzerine araştırmalar başlatıldı.

1982: NASA resmi olarak 10. gezegenin varlığını kabul etti.

1983: Nibiru, NASA'ya ait IRAS (Infrared Astronomical Satellite) uydusu ile 10. gezegen olarak ilk defa görüldü

1992: Kuiper Kuşağı üzerinde ilk çalışmalar David Jewitt ve Jane Luu tarafından Hawaii Üniversitesinde başlatıldı. O tarihten günümüze değin Kuiper Bölgesinde 400 kadar nesne saptandı.

1998: 1970'li yılların başında gönderilen uzay araçlarının uzaklaşma hızlarındaki azalmalar dikkat çekti (Pioneer 10, Pioneer 11). 90'lı yılların başında bunun nedeni anlaşılamadı. Bu sene ise bunun 2001 KX76'nın çekim gücünden kaynaklandığı öne sürülüyor.

2000: NEOS (Near Earth Objects) projesi kapsamında 2001 KX76 dahil olmak üzere dünya yaşamını tehlikeye sokabilecek olası cisimler üzerinde çalışmalar başlatıldı.

Şubat 2001: Kuiper Kuşağı çevresinde dolanan CR105 isimli kuyrukluyıldızın yörüngesindeki belirgin düzensizlikler üzerinde çalışmalar başlatıldı. Düzensizliklere orada büyük bir gezegenin sebep olacağı sonucuna varıldı.

4 Nisan 2001: Gezegen, Arizona Lowell Gözlem Merkezince 2001 KX76 olarak Robert Millis ve arkadaşları tarafından resmi olarak kataloglandı.

7 Ocak 2001: İsviçre'deki Neuchatel gözlem evinde de gözlendi. Bilimadamları keşiflerini basına duyurduktan bir hafta sonra haberin asılsız olduğunu belirttiler.

11 Nisan 2001: National Optical Astronomy Observatory (NOAO) tarafından 10. gezegen, Trans Neptunian Object (TNO) 28976 = 2001 KX76 olarak onaylandı.

23 Ağustos 2001: ESO 2001 KX76'nın Ceres'ten daha büyük olduğunu duyurdu.

2001: Deep Ecliptic Survey isimli proje kapsamında Nibiru'nun ilk dijital resimleri çekildi (Tucson yakınlarındaki (AZ) Kitt Peak Ulusal Gözlemevi ve Şili'deki Cerro Tololo Inter-American Gözlemevi).

2001: Nibiru'nun albedosu, rengi ve diğer özellikleri 6.5-metrelik Magellan Teleskopu ile Las Campanas'taki gözlemevinde (Şili) saptandı (Magellan Instant Camera (MagIC).

2003: 10. Gezegenin yaklaşmasının etkisiyle dünyanın her tarafında çeşitli büyüklüklerde depremler olmaya başladı. Can kaybına yol açmayan hafif depremlerin sayıları artmaya başladı.

2003: 1980'li yılların ortalarından itibaren meydana gelen Güneş'teki anormallikler sebebi anlaşılamamıştı. Nibiru'nun etkisi ile Güneş'teki değişiklikler dünyadaki tüm güneş gözlemevlerinde ve uzaydaki SOHO uydusu ile incelenmeye başlandı.

17 Nisan 2003: 2001 KX76'nin ismi “Ixion” olarak değiştirildi.

15 Mart 2004: NASA, Kuiper kuşağında yeni bir büyük cisim saptadığını duyurdu. 2003 VB16 olarak kataloglanan bu yeni cisme SEDNA ismi verildi.

11 Nisan 2006: SEDNA'dan sonra XENA ismi verilen ve 10. gezegen olduğu ileri sürülen yeni bir gezegen bulunarak 2003 UB313 olarak kataloglandı.

 

Neden 12. ya da 10. gezegen deniyor? Madem Güneş Sistemimizde 9 Gezegen var Nibiru'nun 10. Gezegen olması gerekmiyor mu?

1. Güneş

2. Merkür

3. Venüs

4. Dünya

5. Ay

6. Mars

7. Jüpiter

8. Satürn

9. Uranus

10. Neptün

11. Plüto

12. Nibiru

 

1. Merkür

2. Venüs

3. Dünya

4. Mars

5. Jüpiter

6. Satürn

7. Uranus

8. Neptün

9. Plüto

10. Nibiru

Sayıların değişmesinin sebebi Güneş'i ve Ay'ı da dikkate alıp almamak yüzünden.

--------------------

Ek:

 

Babil'de Marduk'un adıyla anılmakla birlikte, bütün kutsal metinlerde ve yaratılış destanlarında Onuncu Gezegen'e Nİ.Bİ.RU adının verildiğini biliyoruz. "Ortadan Geçen" ya da "Ortayı Ele Geçiren" olarak çevrilen bu adı, Zecharia Sitchin başta olmak üzere kimi araştırmacılar "Geçiş Gezegeni" olarak yorumluyorlar. Acaba Eski Yakındoğu kültürlerinde benzerlerine sık sık rastladığımız "paralel anlam" kullanımlarından bir diğerini, Nİ.Bİ.RU'nun adında da bulabilir miyiz?

 

Sözcük, Sümer dilinde temel olarak iki parçadan oluşuyor: NİB ve RU. Birinci hece, yani NİB de, temel olarak iki ayrı küçük "hececik"in bileşimi. "Nİ" hecesi "korku ve saygı", "İB" hecesi de "kızmak" anlamına geliyor. John Halloran'ın çoğu araştırmacıya ışık tutan "Sumerian Lexicon" adlı yapıtında bu iki hece, "Nİ + İB" bileşimiyle "NİB" biçimini alıyor ve doğrudan doğruya spesifik bir hayvanı nitelemekte kullanılıyor: Leopar!

 

İkinci hece, yani "RU" ise, yine Halloran'ın verdiği karşılığa göre "başıyla darbe vurmak, tos atmak" gibi bir anlama sahip. Bu durumda, "Geçiş Gezegeni" ya da "Ortadan Geçen" anlamlarının yanı sıra, Nİ.Bİ.RU'nun "Başıyla Vuran Leopar" gibi bir ikinci anlamı daha olduğunu görüyoruz. Orta Amerika'da "Jaguar", binlerce kilometre uzağındaki Yakındoğu'daysa, "Leopar". Aziz Yuhanna'nın vahyinde de, "666 numaralı canavar"ın gövdesinin, "leopar gövdesi"ne benzediği belirtiliyordu. Üzerinde durulması gerektiğine inandığım bu paralellik, Onuncu Gezegen'in dünyaya yaklaştığı andaki görünümünün "benekli bir leopar" çağrışımı yaptığına işaret ediyor olabilir mi acaba?

 

Alıntı

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...