Jump to content

Yıldızların Hayır ve Şer Saatleri


Guest oguz3259

Önerilen Mesajlar

Yıldızların Hayır ve Şer saatleri

Pazar günü

 

Saat 1- güneş saatidir bunda muhabbet vekabul mülük ve hükkamın nezdine girmek için havas okumak ve yazmak muvafık yeni elbise giyinmek münasibdir.

 

Saat 2- zühreye mahsus olan bu saat mezmumdur. Onda hiçbir şey yapmamalıdır.

Saat 3- Utarit saati olup bunda yola gitmek iyidir. Kalpleri celp ve muhabbet ve buna benzer havas okunması ve yazması için muvafıktır.

Saat 4- ay saatidir. Bunda bir şey alıp satmak iyi değildir hiçbir işe yaramaz

Saat 5- zühale mahsus bir saat olup ayrılık, ilka-i buğuz ve adavet ve buna benzer şeyler için münasip bir saattir.

Saat 6- müşteriye mensup olup bunda meliklerden ve hakimlerden divan erbabından hacetlerin talebi muvafıktır.

Saat 7- Merih saati olduğundan nahıstır. Onda hiçbir şey yapılmaz

Saat 8- şemse mensub ve saittir. Her bir husus için muvafık olduğundan onda her bir hacetin için çalış

Saat 9- zührenin vakti olup celbi nas ve kalpleri meyil ettirmek için okuyup yazmak muvafıktır

Saat10- utarite mahsustur iyi ve mesut bir saat olup her şeye salihtir her şey yapıla bilir.

Saat 11- kamere mensup olup güzel bir saat olduğundan onda tılsım vefk ve nusha yazmak daha iyidir.

Saat 12- zuhalin saati olduğu için müthiş nahıstır ve ancak zararlı şeyler yapmaktan başka bir işe yaramadığından her işten sakınılmalıdır.

 

Pazartesi günü

 

Saat 1- kamerdir muhabbet ve kalpleri celp için münasip ve muvafıktır

Saat 2- zühaldir sefere ve yolculuğa munasip olup onda başlanılan her şey güzel neticeye bağlanır

Saat 3- izdivaca mektup ve kitap yazmaya ve muhakemeye muvafıktır

Saat 4- merihe mahsustur sidik bağlama düşmana azab çektirme ve helak etmek gibi mezmum amellere muvafıktır

Saat 5- güneşe mahsustur hacetlerin kabulü halkın lisanını bağlamak kalpleri celp ve cezp etmek için havas okuyup yazmak münasiptir

Saat 6- zühreye ait bir saat olup onda vefk tılsım ve nüsha yazmak iyidir

Saat 7- utarite mensup olup hacetlerin kazası lisan bağlamak ve kalpleri celp etmeye muvafıktır

Saat 8- kamer saatidir bir birini sevmeyen iki kimse arasında sevgi muhabbet ve izdivaç için yarar bir saattir.

Saat 9- zülhal saati olup ara açmak adavet ve buğz kin ve nefret ve emsali şeylere mahsustur

Saat 10- müşteriye mensup olup cidden mubarek ve said bir saat olduğundan bütün hayır işlere yarar

Saat 11-merihe ait bir saat onda adavet ve buğz ve benzeri şeyleri yapmaya yarar

Saat 12- güneşe mensub bir mesud saattir akd sine ve kalpleri cezp etmek ve menfaetleri celp etmek için müsaittir

 

Salı günü

 

Saat1- merihindir onda adavet verdirmek ve fesat işler hastalıklara ve marazlar icad etmeye yarar nahıstır

Saat 2- şemse mensuptur nahıstır onda hiçbir şey yapmak muvafık değildir.

Saat 3-zühredir izdivaç talebi ve evlenme hususlarına ait havas ile iştigal etmek muvafıktır

Saat 4- utarite mahsus bir zamandır onda müşteri celbi alış verişin suratlenmesi ticaretin genişlemesi havas okuyup yazmak münasiptir.

Saat 5- kamerdir nahıs bir saat olduğundan bir şey yapmamak lazım

Saat 6- zuhale mensubtur kuvvetini bağlamak göz ağrısı verdirmek hastalandırmak ve emsali şeylere müsaittir.

Saat 7- müşteri saatidir celbi muhabbet ve kalpleri çekmek gibi şeyler için bu saat çok müsaittir.

Saat 8- Merih saatidir istediğini bu saatte yap

Saat 9- şemsin vakti olup nikah izdivaç ve kadınların kalplerini celp için Salih bir saattir

Saat 10- zühreye mensubtur güzel bir saat olmadığından bir şey yapmamk lazımdır

Saat 11- utaritin zamanıdır yoldan alıkoymak izdivacı bozmak gibi şeylere yarar

Saat 12- kamere aittir araya adavet koymak ve nifak sokmak talak ve ayrılık gibi her şer işlere münasiptir

 

Çarşamba günü

 

Saat 1- Utarit saati olup muhabbet mevedet kalpleri celp ve teshir için münasiptir

Saat 2- kamere aittir nahıs olduğundan bir şey yapmamak lazım

Saat 3- zühaldir ilkayı emraz hastalıklar icad etmek ve emsali şeylerin yapıması için münasiptir

Saat 4- müşteriye mensuptur cidden mubarek bir saat olduğundan her hayır işe uygundur

Saat 5- merihe mahsus olup mezmum bir saattir insanlar ile muhasama ve fenalık için müsaittir

Saat 6- şems saatidir denizde ve karada yolculuk yapmaya muvafıktır onda yapılan her şeyde muvafakiyet elde edilir

Saat 7- zühreye mensub ve mesud bir saattir her istenilen yapılır ve hayırlara muvafıktır

Saat 8- Utarit vaktidir ağlayan çocukların ağlamasını durdurmak göze görünmemek gözden kaybolmak için nusha yazmaya müsaittir.

Saat 9- kamerdir onda fenalık için yapılan her şey tesir etmez

Saat 10- zuhale aittir ekabirin huzuruna girmek onların rızalarını celp etmek ve menfaatlerini çekmek için Salih bir saattir.

Saat 11- müşteri vaktidir mesud bir zamandır vefk yazmak amirler ve hakimler ile görüşmek ve emsali şeylere iyidir

Saat 12- merihe mahsus olup nahısdır onda şer işleri ve adavet sokmak gibi şeyler yapılır

 

Perşembe günü

 

Saat 1- müşteriye mensuptur onda rızık celbelmek güzel işker için okuyup yazmak munasiptir

Saat 2- merihe aittir bu saatte bulunduğun yerden çıkma şerlere müsaittir

Saat 3- şems saatidir sefere çıkmak celbi muhabbet kalpleri teshir için münasiptir

Saat 4- Zühre zamanıdır muhabbet izdivaç ve buna benzer şeylerle uğraşmaya müsaittir

Saat 5- utarite mensup olup onda erkek ve kadın bağlamak ve her arzu ettiğini yapmak muvafıktır

Saat 6- kamerdir kara e deniz seferlerine münasiptir hayır amellerde istenilen şeyleri yapmak muvafıktır

Saat 7- zuhaldir onda sultanlara müracaattan sakınmalıdır

Saat 8- müşteridir hayır amellerden her işe yarar

Saat 9- merihtir emirler hakimler memurlar ile görüşmeye yarar onların kalplerine celp ve sevgilerini kazanmak için okuyup yazmak musaittir

Saat 10- şemsdir bu zamanda emirler sultanlardan ihtiyaçlarda bulunmak muvafıktır

Saat 11-zühre saatidir onda sevgi muhabbet için okuyup yazmak uygundur

Saat 12- utarite mensuptur son derece mezmum olduğundan bir şeye yaramaz

 

Cuma günü

 

Saat 1- zühredir muhabbet celp edilir maksatların hasıl olmasında fayda veren bir saattir

Saat 2- utarite attir arzu edilen tılsım ve vefk yazmasına müsaittir

Saat 3- kamere mensuptur son derece mezmum ve fena bir saattir onun için bir şey yapmamak lazım

Saat 4- zühaldir kuyu kazmak ve emsali şeylere hayırlıdır şerleri def etmek için okunan dualar faydalıdır

Saat 5- müşteriye mahsustur kadınların muhabbetini ekabir indinde sevgiyi celp etmek için munasiptir

Saat 6- şems saatidir sultanların kalplerini celp etmek ve hacetlerin kabulu için okumak ve yazmak iyidir

Saat 7- zühreye mahsustur kadınları celp ve teshir izdivacı tesis için çalış

Saat 8- utarite mensuptur her ne istersen yap güzel netice alırsın

Saat 9- kamere aittir ara açmak buğz ve adavet koymak ve emsali şeylere münasiptir

Saat 10- zuhaldir büyük nahıs zaman olduğundan bir şey yapılmaz

Saat 11- müşteriye aittir sait olduğundan hayır için okumak ve yazmak iyidir

Saat 12- Merih zamanadır yolculuğa çıkmak hayırlıdır

 

Cumartesi günü

 

Saat 1- zuhaldir bu satte istenilen her iş icra edilebilir zuhalin bir mesud saati var ise oda cumartesi ilk saattir.

Saat 2- müşteriye aittir insanlar arasını sulh ara bulmak sevgi ve muhabbet sokmak için okunan ve yazılanlar muvafıktır

Saat 3- merihe mensup olup buğz ve adavetin ilkası için yapılanlara müsaittir

Saat 4- şems vakti olup melikler ve sultanlardan hacetlerin kabulu için yazılan şeylere münasiptir

Saat 5- Zühre mesut bir zaman olduğundan hayır amellere yarar

Saat 6- Utarit zamanı olup av için yazılanlar tesir eder

Saat 7- kamerdir hayırsız bir saat olduğundan bir şey yapılmaması lazım

Saat 8- zuhaldir marazlar doğum hastalıkları buğz ve adavetin igası için yapıln şeyler tesirlidir

Saat 9- müşteriye mahsus sait bir saattir

Saat 10- Merih dir şer işlere müsaittir

Saat 11- şemse ait karı koca arasını bulup sulh sevgi ve muhabbet için yapılanlara müsaittir

Saat 12- kamer saatidir melikler vezirler sultanlar indinde itibar temini için okuma ve yazmaya müsaittir

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

saatler bizim saatlerden degil haaa ona gore :)

 

aksam ezaninin okundugu vakit tam 12 dir. mesela bizim carsamba gecesi dedigimiz o listeye gore persembe gecesi olarak gecendir.

 

yani carsamba aksam ezani okunmasi carsamba gunduz saat 12 dir..

1 saat sonra ise persembe gecesi saat 1 dir..

ertesi gun gunes dogunca persembe sabahi 12 olur.

 

saatlari hesaplarken aksam ezani ile gunesin dogma saatini 12`ye boleceksiniz falan.. biraz kafayi calistirisaniz kolayca hesaplarsiniz..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Guest canniballboray

Selam arkadasım,carsamba günü aksam ezanı okunduktan sonra persembe,ye ait zaman yani saat baslar diye yazmışsın. ve perşembe sabahı okunan ezan saatin 12 oldugunu beyan etmişsın.peki perşembe sabah ezanından akşam ezanına kadar gecen 12 saat hangi güne ait veya o 12 saatlik suredemi perşembedenmi sayılıyo vede o saat dilimleride bu işleri yapmak için geçerlimi. Yani perşembe gündüz geçen 12 saatin konumu ne? Açıklık getirirsen sevinirim.

--------------------

Bİr BaŞka Sorumda Yanİ Bu İŞler Yanlizca Gece Saatlerİndemİ Yapiliyo GÜndÜz Saatlerİ GeÇerlİ Deyİlmİ?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sanırım gezegen saati hesaplama yazılmamış hesap şöyle oluyor

Mesela "venüs günü 6. saat ne zaman?"

Cuma günü gün doğumu saatine bakıyoruz ve gün batımına bakıyoruz

aradaki zaman farkını buluyoruz

bunu dakikaya çevirip 12 ye bölüyoruz

Sonrada çıkan sayıyı 6 defa gün doğumu saatine ekliyoruz işte altıncı saatin giriş vakti bir kez daha ekleyince 6.nın bitişi 7. nin başlangıcı bulurnur.Ylanız gezegen saati geldiği anda hurrra hemen işe başlamayın bir 10 dk bekleyin hesap hatası ve virgüllerin payını bırakın yani

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

takvime bakın örnek veriyorum gündoğumusabah 5te batımı akşam9 da olsun arada 16 saat var 16 yı 12 bölersek 1 saat 3 dakika falan çıkar gündoğumunun üzerine bunu ekleriz 5 te doğuyoya +1.3 yani saat 6yı 3 geçene kadar o günün 1. saatidir ikinci saati bulmak içinde 1. saatin üstüne yine 1.3 ü ekleriz böyle devam eder umarım anlatabilmişimdir sayılara itibar etmeyin yanlış olabilir yol bu ama:D:D:Dşamanda güzel anlatmış

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

ya merak ediyorum vefk yazipda basarili olan oldumu

neden sordum

ben daha once birilerine yazdirdim ama hic bir ise yaramadi

gosterdiklerim sahte dedi sahte diyende bir tane hazirladi ama o da ise yaramadi

bende vefk lerin ise yaramadigina kanaat getirdim

ustalar cevap verirse sevinirim

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...