Jump to content

Manyetik Enerjilerin Gönderilmesi


Guest krema
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Başlıca 4 farklı uygulama tekniği vardır. Bu tekniklerden hangisinin kullanılacağı yapılmak istenen çalışma türüne göre seçilir.

1- PASLAR

"Dikey" ve "Yatay" olmak üzere iki farklı şekli vardır.

a) Dikey Paslar:

Süjeniz oturmalı, siz ise onun 50 -60 cm uzağında ayakta durmalısınız. Ayaklarınızı biraz açarak ağırlığınızı iki eşif par­çaya bölün. Üst kısmınızı serbest hareket edebilecek şekilde serbest tutun. Ellerinizi fazla sıkmadan yumruk yapıp aşağıya sarkıtın. Konsantre olun ve tüm manyetik güçlerinizi elleriniz­de toplayın. Bunu yapabilmek için yavaş yavaş derin bir nefes alın ve nefes alırken tüm manyetik güçlerinizin ciğerlerinizin bulunduğu göğüs bölgenize dolmasını isteyin. Biraz nefesinizi tutun ve manyetik güçlerinizin göğüs bölgenizde toplandığını hissedin. Sonra nefesinizi yavaşça verirken manyetik güç­lerinizin kollarınızdan yumruğunuza akmasını isteyin ve bunu hissedin. Bunu yedi kez tekrarlayın...

 

Artık hazırsınız... Parmaklarınız hala kapalı... Kollarınızı ve yumruğunuzu vücudunuzun gerisine doğru kaydırın ve 10 saniye bekleyin... Sonra her iki kolunuzu gövdenize dik gelmeyecek şekilde, yanlardan süjenizin baş kısmının en tepe noktasına kadar kaldırın. Yumruklarınız hala kapalı. Yum­ruğunuzu süjenizin başına iyice yaklaştırın. Ellerinizi süjenizin başına değdirmeden, sanki avucunuzda buğday taneleri varmış da onları boşaltıyormuş gibi bir hareket yaparak ellerinizi açın. Parmaklarınız yarı aralık, hafif içe doğru kıvrık çok az gergin bir durumda elleriniz süjenizin başında duruyor. Kollarınızı gergin tutun fakat kesinlikle kaslarınızı sıkmayın. Bileğiniz çok az aşağıya doğru bükük olmalıdır.

 

Şimdi ellerinizi süjenizin başından alın hizasına doğru yavaş yavaş kaydırmaya başlayın... Parmaklarınızla onun be­deni arasında en fazla 7-8 cm mesafe olmalıdır. Elleriniz önce alın hizasına oradan kaşlar, gözler, yanaklar, boyun, göğüs, mide, karın bölgelirini de bitirdikten sonra en son dizlerine kadar gelecek ve orada pas tamamlanacaktır. Pas yaparken gözlerinizle ellerinizin geçtiği bölgeleri izleyin. Gayet sakin olun. Ve tüm konsantrasyonunuzu bu işe verin. Sizden yayıl­makta olan manyetik etkilerin karşı tarafa geçmesi için içiniz­den istekte ve telkinde bulunun... Yapacağınız tek şey: İstemektir...

 

Pas tamamlanıncaya kadar mümkün olduğunca gözlerinizi kırpmayın. Çünkü tesirler gözlerinizden de çıkmaktadır.

 

Dikey paslarda ellerin baş hizasından dizlere kadar gelişi ortalama 1.5 dakika içinde bitirilmelidir.

Pas bittiğinde ellerinizi yavaşça yanlardan aşağıya sarkıtıp parmaklarınızı fazla sıkmadan yumruk yapıp 10-15 saniye bekleyiniz. Kendinizi gevşetin.

Tesirlerin kolaylıkla aktarılabilmesi için az önce el tutma yönteminde aktarmış olduğumuz nefes alma yöntemini kul­lanınız. Her bir yeni pasa başlarken derin bir nefes alın. Ne­fesinizi ciğerlerinizde çekerken, manyetik enerjilerinizi gögüsünüze toplayın. Bunu yaparken yavaş yavaş kollarınızı yumruklarınız kapalı olarak süjenizin başının üzerine doğru kaldırmaya başlayın. Sonra nefesinizi tam vermeye başlaya­cağınız an ellerinizi açın. Nefesinizi vererken sağladığınız konsantrasyonla, bu enerjileri elleriniz ve gözleriniz vasıtasıyla süjenize aktarın. Yavaş yavaş yine aynı şekilde dizlere kadar gelin.

Paslar aşağı noktalara doğru inerken gövdenizi biraz öne doğru eğebilirsiniz...

Burada dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri her bir yeni pasa başlarken ellerinizi süjenizin yanlarından kaldırmaktır. Göğüs hizasından kaldırdığınız takdirde yük­lediğiniz manyetik enerjileri kendiniz bozmuş olursunuz. Çünkü tersine hareket yüklenen enerjinin dağılmasına neden olur...

b) Yatay Paslar:

Dikey pasların etkisini ortadan kaldırmak için kullanıldığı gibi aynı zamanda baş ağrılarına karşı çok etkilidir. Ağrıları hafifletir, sakinlik verir, dinlendirici bir etkisi vardır.

Günlük yaşantımız içinde üstümüze biriken negatif tesirle­rin ve ağırlıkların temizlenmesinde kullanılır...

Dikey pas yapacakmış gibi süjenizin yanında pozisyonu­nuzu alın. Elleriniz yumulu ve kollarınız yanlarınızda aşağıya doğru sarkık duruyor...

içinizde tesirleri dağıtacak güç ve istek var... Bunu kuvvet­le istiyorsunuz... Yine dikey paslarda olduğu gibi ellerinizi bir müddet geriye doğru kaydırıp 10 saniye bekleyin. Derin bir nefes alın ve elleriniz yumulu olarak kollarınızı yandan süjeni­zin baş kısmına kaldırınız. Nefesinizi verirken ellerinizi açınız. Tam o anda sağ elinizi sola, sol elinizi de sağa doğru kaydıra­rak havada büyük bir çarpı işareti çizerek ellerinizi süjenizin dizlerine kadar getirerek pasınızı bitiriniz. Bu pasın süresi 2-3 saniyedir. Yatay paslarda elleriniz süjenizin bedenine 6-7 cm kadar yakın olmalı ve sanki bir şeyleri kenara itiyormuş gibi bir hareket yapmalıdır.

2- EL UYGULAMASI

Günümüzde tüm manyetizörlerin en fazla kullandıkları çok etkili bir tekniktir. Aynı anda tek ya da iki elle birlikte uygulanabilir.

Vücudun belirli bir bölgesine 3 ila 10 cm uzaklıktan elin açık bir halde sabit tutmaktır. Manyetik enerji parmaklar ve el ayasından aktarılır. Bedenin polarizasyonu dikkate alınarak ve yapılmak istenen etkinin durumuna göre sağ ve sol eller uygun noktalara tutulur.

El uygulamasında el hafif içe dönük ve parmaklar hafif aralık halde tutulmalıdır. Manyetizmin etkisini arttırmak için süjenin bedenine dokunmak gerekli değildir. Ancak dokun­makta herhangi bir sakınca da yoktur. Hatta manyetik enerjile­rin daha kolay aktarılmasını sağlar...

El uygulamasında özellikle ağrıların dindirilmesinde ov­mak ya da sıvazlamak da çok etkili sonuçlar vermektedir. Bir yerimizi sert bir yere çarptığımızda iç güdüsel olarak o böl­gemizi ovuşturmamız aslında bilmeden yaptığmız bir el tutma yöntemidir.

Bir başka el uygulama şekli de yukarıda görüldüğü gibi parmakların bir araya getirilerek istenen bölgeye dik şekilde tutulmasıdır. Bu yöntem de de parmaklarınız vücuda temas edebilir ya da ettirmeden de manyetik enerjinizi aktara­bilirsiniz.

Örneğin başı ağrıyan bir tanıdığınızın alnına yukarıdaki şekilde gördüğünüz gibi ellerinizin parmaklarını birleştirerek tam iki kaşının arasına koyun ve biraz bastırarak sağa doğru çevirin. Bunu 15-20 kez tekrarlayın baş ağrısı anında kesile­cektir. Aynı şeyi kendi kendinize de uygulayabilirsiniz.

3- ÜFLEMELER

Manyetik enerjilerin aktarılmasında kullanılan en etkin yöntemlerden biri de üflemelerdir.

Nefes manyetik etkileri en iji aktaran ve en iyi taşıyan araçların başında gelir. Anadolu halk inançlarında özellice büyüklerimizin çocukları okuyup üflemelerinin ardında yalan gerçek budur. Ancak günümüzde asıl köken tamamen unutul muş durumdadır. Okuyup üfleyen bile yaptığı şeyin asıl sebebini bilmeden bunu yapmaktadır.

Manyetizm'de de üflemeler çoğunlukla şifa vermek içil) kullanılır. Çok pozitif bir etkisi vardır. Özellikle organik aktiviteyi hızla arttırır. Organizmayı dengeye sokar.

Manyetik enerjinizi aktarmak istediğiniz bölgeye dudak­larınızı yaklaştırarak, sanki bir cama "hoh" yapar gibi üfleme yapabileceğiniz gibi küçük bir boru aracılığıyla da aynı sonucu elde edebilirsiniz. Hatta küçük bir boru kullanmak daha iyidir. Nefesinizin ve buna bağlı olarak da manyetik enerjilerinizin sağa sola dağılmadan istenen bölgeye yoğun olarak aktarıl­masını sağlar.

Manyetizm de bir de, sanki bir mum alevine üflermişcesine yapılan ve adına da soğuk üfleme denilen bir başka uygu­lama daha vardır. Bu üfleme süjenin alın kısmına uygulanır. Manyetik etkileri dağıtmak ve manyetik uykudan uyandırmak için kullanılır.

4- EL TUTMA

Manyetik enerjinin aktarılma metotları arasında başta sempatizasyonun sağlanması ve rezonansın kurulması tekniği olarak sizlere aktarılan el tutma yön*emi aynı zamanda manyetik enerjilerin aktarılma yöntemlerinden de biridir. Bu yöntemle de manyetik enerjiler çok kolaylıkla aktarılır.

 

 

 

Ruhsal Güçleri Geliştirme Teknikleri

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Uzak ya da yakın, benim sıklıkla yaptığım birşey var, sadece sevdiğim kişi ya da kişileri düşünüp (sevgili olması şart değil) onlara saf, sevgi enerjisi gönderdiğimi hayal ederim. Ve büyük çoğunlukla da o gün ya da en geç 1-2 gün içinde kendilerinden bir şekilde haber alırım.

 

Bütün bunları okuduğum kitaplardan paylaşmak için aktarıyorum. Ama bence işin en önemli yanı her zaman pozitif düşünmeye çalışıp, düşüncelerimizi yakalamayı öğrenmek. Ne düşündüğümüze dikkat edersek, aklımızdan olumsuz bir şey geçtiği anda bunun farkına varıp o düşüncenin yerini olumlu düşüncelerle değiştirmek. İlk başlarda zor oluyor ama olumlu bir düşünce ile değiştiremiyorsak bile en azından bizi mutlu eden bir olayı ya da güzel, huzur verici bir manzarayı düşünmek bile çok işe yarıyor. Zaten belli bir süre sonra düşüncelerinizi kontrol altında tutmayı öğreniyorsunuz. İşin temeli de düşünceler zaten. Düşündüklerimizi yaşıyoruz. Önemli olan ne düşündüğümüz....

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

  • Benzer Konular

    • Manyetik Enerjilerin Gönderilmesi Ve Yapılışı

      Manyetik Enerji   Tüm vücudumuzdan yayılan manyetik bir enerji vardır. Bilim bu manyetik enerjinin varlığından hiç bir zaman kuşku duymadı. Ancak bu manyetik enerjinin kökeni ve ilk nedeni üzerinde uzun süre araştırmalar yaptı.   Aslında bu tartışma yeni değildi... 1700'lü yılların sonuna doğru bu konuda iki farklı görüş vardı. Bunlardan bir tanesi manyetik enerjinin hareketten kaynaklandığını aşkın bir tarafının olmadığını ve temelinin karmaşık elektriksel bir enerji olduğunu ileri sürü

      , Yer: Enerji Sistemleri (Reiki, Feng Shui vb)

×
×
  • Yeni Oluştur...