Jump to content

İmajinasyon ve Telkinin Gücü


Guest krema

Önerilen Mesajlar

İmajinasyon yani imgeleme yeteneği zihnimizin ve beynimi­zin en doğal özelliklerinden biridir. İmajinasyon zihnin yara­tıcı niteliğidir. Tüm yeni keşifler, bir mucidin veya bilim ada­mının önce zihninde bir düşünce, bir görüntü, bir tasarım ola­rak oluşmuş sonra da fizikte tezahür etmiştir.

İnsan beyninin bir bölgesi istemli davranışları düzenler. Bunlar konuşma, dans etme, yürüme gibi bilerek ve isteyerek yaptığımız şeylerdir. Beynin bir bölgesi ise istem dışı çalışan organ ve sistemleri kontrol eder. Örneğin tükürük salgılamak, hiç düşünmeden soluk alıp vermek, kalbin çalışması, kan da­marlarının daralıp genişlemesi vb.

İstem dışı çalışan organ ve sistemleri kontrol eden sinir merkezine otonom sinir sistemi denir. İnsan, normalde oto­nom sinir sistemine müdahale edemez. Yani isteyerek tükürük salgısını artırıp azaltamaz veya kalp çalışmasını hızlandırıp yavaşlatamaz. Ancak fiziksel ve zihinsel olarak gevşeyip im­geleme çalışması yaparsa, otonom sinir sisteminin faaliyetleri­ni artırıp azaltabilir.

Örneğin tükürük salgısını, kalp çalışmasını artırıp azalta­bilir. Gevşeyip gözlerini kapatan ve bir limon düşünüp limo­nu kestiğini, bu limonu sıkıp suyunu içtiğini, limonun koku­sunu duyumsadığını imgeleyen birinin ağzı sulanabilir. Sanki gerçek bir limon suyu içmiş gibi fiziksel belirtiler verebilir. Bir yogi, zihinsel bir yoğunlaşmayla kalp vuruş sayısını dakikada dörde düşürebilir. Solunumunu yavaşlatabilir. Bütün bunlar imgelemenin otonom sinir sistemi üzerindeki etkinliğini gös­terir.

Derin gevşeme sırasında, belirli bir imgeleme tekrar tek­rar "zihinde tutulduğunda", duygusal beyin de denilen beyin­deki limbik sistem imgelemeyi yürütülmesi gereken bir prog­ram olarak kabullenir. Eğer zihinsel ve duygusal değişiklikle­re ek olarak imgeleme, otonom sinir sisteminde görünen belir­li değişiklikleri de kapsarsa, hipotalamus denilen bölge, lim­bik sistem tarafından bu değişiklikleri gerçekleştirmek üzere programlanır ve bunların etkisi bedende gözlemlenmeye baş­lar. Bu programlamanın olabilmesi için, imgelemenin sabırla ve sürece yayarak, belli aralıklarla tekrarlanması gerekir.

Psişik Korunma- Fadime Emir

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...