Jump to content

Atardamar ve Toplardamar Hastalıkları İle İlgili Tıp Terimleri Sözlüğü...


Renan

Önerilen Mesajlar

Adventina nedir: Kandamarının dış yüzündeki tabaka.

Amputation: Aksayan bir organın ya da onun bir parçasının kesilip alınması.

Aneurysm: Hastalık ya da yaralanma nedeniyle bir atardamarda şişme.

Aorta: Yürekten vücuda kan taşıyan ana atardamar.

Arteries nedir: Yürekten vücuda kan taşıyan damarlar.

Arteriography: Atardamarların X ışınlarıyla resmini çıkaran özel bir teknik.

Arterioles: En uç bölümlerinde kılcal hale gelen küçük atardamarlar.

Athorema: Yağlı liflerin çökmesiyle bir atardamarın içinde oluşan bozulma.

Atheromatous plaque: Bir atardamarda, atheroma ya da kan pıhtısı yüzünden ortaya çıkan daralma veya kapanma.

Arterosclerosis nedir: Damarların geniş ölçüde sertleşme ve yağla kaplanma yüzünden bozulması.

Bîografts: Daralmış.ya da kapanmış atardamarlardan geçemeyen kanın, akıtılması için kullanılan, göbek kordonundan geçen toplardamar.

By-pass grafting: Atardamardaki akışın durması halinde, kanın yandan akıp geçebilmesi için dışardan damar ekleme.

Claudication: Atardamarlardan az kan geçmesi yüzünden bacakta oluşan ağrı ya da aksama.

Collateral channels: Kapanmış bir atardamar ya da toplardamarın çevresinden kan taşıyan küçük kan damarları.

Cyanosis: Dokulara yeterli oksijen gitmemesi yüzünden derinin mavileşmesi.

Doppler Ultrasound kan akış ölçümü: Atardamarlarda kanın akışını düzenlemek için yüksek titreşimli ses dalgaları kullanılarak uygulanan özel bir teknik.

Embolus (Çoğul: Emboli): Küçük bir kan pıhtısının dolaşım sisteminde dolaşması.

Femoral artery: Uyluk atardamarı.

Heparin: Kanın pıhtılaşmasını sağlayan bir ilaç.

Homograft: Dışardan damar takmak için ölüden alınan kan damarı.

Hypertension: Yüksek kan basıncı.

Inferior vena cava: Alt ana toplardamarı.

İntima: Damarın iç tabakası.

fschaemia: Atardamar bozukluğu yüzünden dokulara yeterli kan gidememesi.

Lümen: Damarın içindeki boşluk.

Lymphatic system: Dokulara lenf sıvısı taşıyan çok ince bezler ve damarlar sistemi.

Lymphoedema: Lenf damarlarının yetersiz oluşu yüzünden bacağın şişmesi.

Media: Damarın orta tabakası.

Myocardial İnfarction: Atardamarlardan yüreğe kan akışının kesilmesi yüzünden, yürek çeperlerinin bir bölümünün ölmesi (Coronary Thrombosis: Yürek zarlarını besleyen damarların pıhtı ile tıkanması)

Oedema: Doku sıvılarının, genellikle bacaklarda birikerek şişmesi, (Ödem).

Platelets: Kanın pıhtılaşmasında rolü olan kan hücreleri.

Popliteal artery: Dizardı atardamarı.

Pulmonary embolism: Toplardamarlardan akciğerlere gitmekte olan pıhtıların seyir süreci.

Pulmonary İnfarction: Bir akciğer atardamarının pıhtıyla kapanması nedeniyle akciğer dokularının ölümü.

Raynaud görüngüsü: Deriye yakın atardamarların daralmasıyla ellerde görülen soğuma ve renk değişmesi.

Saphenous vein: Bacaktaki, deriye yakın toplardamar.

Sclerotherphy: Varisli damarlara pıhtı yaratmak amacıyla ilaç şırınga etmek.

Statis dermatitis: Kaşıntı veren deri kızarıklığı, genellikle varisli damarların ya da derin toplardamarların bir pıhtıyla tıkanması yüzünden olur.

Stenosis: Hastalık yüzünden kan damarlarının daralması.

Superior vena cava: Üst ana toplardamar.

Sympathectomy: Kol ya da bacağa giden sempatik sinirleri kesme işlemi.

Thrombo-angiitis obliterans: Buerger hastalığı da denir. Gençlerde küçük atardamarların tıkanmasına yol açan bir hastalıktır.

Thrombolysis: İlaçla damardaki pıhtıların çözülmesi.

Thrombo-phlebitis: Genellikle bacaklardaki deriye yakın toplardamarlarda görülen pıhtılaşma ve yanma.

Thrombosis: Atar ve toplardamarlarda pıhtı oluşması.

Vaıicose veins: Genellikle bacaklardaki deriye yalan toplardamarların şişmesi ve büklümlenmesi

Vasoconstriction: Sinirsel uyarılar sonucu atardamarlarda daralma.

Vasodilators: Atardamarları genişleten ilaç.

Venography: X ışınlarıyla toplardamarların resmini çıkaran özel bir teknik

Venules: Kılcallardan büyük, en küçük toplardamarlar.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...