Jump to content

40 ayette müslüman kimliği....


Guest kara sewdam
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Dünya'da herşeyin/ herkes'inbir kimliği olduğu gibi müslüman'ın da bir kimliği olmak zorundadır. Bu kimlik sayesinde Müslüman diğer insanlardan ayrılır,bu kimlik sayesinde öküz altında buzağı arayanların kalpleri ferahlayacak, çekebilirlerse bir oh diyebileceklerdir.Bakalım bir müslüman'ın kimliği nasıl olmalı.

 

1) Doğarken İslam fıtratı üzere doğup, adı ALLAH (Celle celaluhu) tarafından konulan, (hac / 79)

 

2) Yapacağı bütün işler,vazifeler Kur'an tarafından açıklanarak,ciddi bir Müslüman olduğu gösterilen, (nur / 62)

 

3) Peygamber'imizin (salllALLAHu aleyhi ve sellem) getirdiği her şeyi kabul edip,yasakladığu şeylerden kaçınan, (haşr / 7)

 

4) Sımsıkı tutulacak kulpun Kur'anı kerim olduğuna iman eden, ( al-i İmran / 103)

 

5) Nizalı, cekişmeli mes'elelerini, her türlü işlerini sadece ve sadece Kur'an ve sünnete götüren (nisa / 59)

Hareketli, dinamik ruhlu istikbale ümitle bakan bir ALLAH (Celle celaluhu) adamıdır.

 

6) Peygamber (sallALLAHu aleyhi ve sellem) den başka birini hakem olarak kabul etmeyen (nisa / 65)

 

7) Hakimiyet hakkının sadece ALLAH (Celle celaluhu) ait olduğunu kabul eden (Yusuf / 40)

 

8 ) Hiçbir cahiliyet hükmünü kabul etmeyip, itibar etmeyen (maide / 50)

 

9 ) Emredici olarak sadece ALLAH'ı (Celle celaluhu) tanıyan (a'raf / 54)

 

10 ) Kitabın tamamına iman edip bütününün hayata hakim kılınmasını Hakk emri kabul eden (bakara / 8 )

Temiz ruhlu, hoş kokulu ALLAH (Celle celaluhu) taraftarı olan biridir.

 

11 ) Siyonist güçleri, dost, emir, veli kabul etmeyen (maide / 51 )

 

12 ) Dinini oyuncak ve eğlence yerine koyanları reddeden (maide / 57 )

 

13 ) Tanrı ismini paravana edip o isim ile ALLAH'a (Celle celaluhu) dua etmeyen (a'raf / 180 )

 

14 ) Hastalandığında şifa'yı sadece ALLAH'tan (Celle celaluhu) bekleyen (isteyen) (şuara / 79 )

 

15 ) Tağuta kesinkes dua etmeyen (ra'd / 18 )

Hedefini tesbit etmiş,stratejisini çizmiş hedefe doğru yol alan bir ALLAH (Celle celaluhu) dostudur.

 

16 ) ALLAH (Celle celaluhu) yolundaki cihadı hiçbir şeye tercih etmeyen (tevbe / 24 )

 

17 ) Tağut'un önünde muhakeme olmayı reddeden (nisa / 60 )

 

18 ) Sadece ALLAH'tan (Celle celaluhu ) korkan (çekinen) (ahzab / 39 )

 

19 ) ALLAH'ın (Celle celaluhu) hükmünü dinleyince dinledik ve itaat ettik diyen (nur / 51 )

 

20 ) İslam'ın dışında kalmış bir yolla islam'a hizmet etmeyen ( al-i İmran / 85 )

Akıllı, nakle aklını teslim etmiş, vahyin gölgesinde yaşamak isteyen bir ALLAH (Celle celaluhu) kuludur.

 

21 ) ALLAH (Celle celaluhu) ve resulunün hükmüne itiraz etmeyi aklından bile geçirmeyen (ahzab / 36 )

 

22 ) İnandık demekle her türlü vazifesinin bittiğine inanmayan (ankebut / 2-3)

 

23 ) İmanını zulüm ve şirke bulaştırmayan (en'am / 82 )

 

24 ) Müslüman olmakla iftihar eden (fussilet / 33 )

 

25 ) ALLAH (Celle celaluhu) ve resulü ile harb ilan eden faiz belasından uzak duran ( bakara / 278 )

Cihad ruhlu, ibn-i erkam evinin muhtevasına aşık bir garib kuldur.

 

26 ) Dünya'ya gönderilişin gerçek sebebini ibadette bulan ( zariat / 56 )

 

27 ) Din tamamen ALLAH'ın (Celle celaluhu) oluncaya kadar küfürle savaş içerisinde olan (enfal / 30 )

 

28 ) İyilerin ve iyiliklerin yanında kalıp, münkere ve münker davetçilerine meydan okuyan (al-i İmran / 104 )

 

29 ) Cahil,müşrik ve kafirlerin peşine ve fikrine takılmayan (en'am / 116 )

 

30 ) Yetimin malını koruyan ( isra / 34 )

Beşinçi devrenin kapısının önünde bekleyen bir ALLAH (Celle celaluhu) askeridir.

 

31 ) Zan ve şüphe ile hareket etmeyen ( yunus / 36 )

 

32 ) Helal ve haram kılma yetkisinin sadece ALLAH'a (Celle celaluhu) ait olduğuna inanan ( tevbe / 31 )

 

33 ) Mü'minleri bırakıp da kafirlerle dostluk kurup, işbirliği yapmayan ( maide / 51 )

 

34 ) Bey'at bağı boynunda olduğu halde Müslüman oluşunun ve Müslüman kalışının mücadelesini veren ( nisa / 59 )

 

35 ) Tağutun yolunda savaşanlarla savaşan ( nisa / 76 )

Dar'un nedve mahiyetinde olan her şeye karşı çıkan bir mücahid'dir.

 

36 ) Dininden dönerek mürted olmayan ( maide / 54 )

 

37 ) ALLAH (Celle celaluhu) ve resulüne muhalefet eden hiçbir ferdi ve topluluğu sevmeyen ( mücadele / 22 )

 

38 ) Dost olarak ALLAH'ı (Celle celaluhu) resulünü (sallALLAHu aleyhi ve sellem) bir de ilahi emirleri ayırt etmeksizin hepsine boyun eğen mü'minleri seven ( maide / 55 )

 

39 ) Küfrü sevenlerden birini (velev küfrü seven babası dahi olsa) sezerse derhal irtibatı kesen ( tevbe / 23 )

 

40 ) Mü'min'lere karşı mütevazi, kafirlere karşı onurlu ve şiddetli olan ( maide / 54 )

Din, akıl, nesil, can, ve mal güvenliği sağlanmadıkça adalet ve huzurun gelemeyeceğine inanan bir ALLAH (Celle celaluhu) askeridir.

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

40 AYETTE MÜSLÜMANIN KİMLİĞİ

 

 

Dünya'da herşeyin/ herkes'inbir kimliği olduğu gibi müslüman'ın da bir kimliği olmak zorundadır. Bu kimlik sayesinde Müslüman diğer insanlardan ayrılırbu kimlik sayesinde öküz altında buzağı arayanların kalpleri ferahlayacak çekebilirlerse bir oh diyebileceklerdir.Bakalım bir müslüman'ın kimliği nasıl olmalı.

 

 

 

 

1. Doğarken İslam fıtratı üzere doğup adı ALLAH (Celle celaluhu) tarafından konulan (hac / 79)

 

 

2. Yapacağı bütün işlervazifeler Kur'an tarafından açıklanarakciddi bir Müslüman olduğu gösterilen (nur / 62)

 

3. Peygamber'imizin (salllALLAHu aleyhi ve sellem) getirdiği her şeyi kabul edipyasakladığu şeylerden kaçınan (haşr / 7)

 

4. Sımsıkı tutulacak kulpun Kur'anı kerim olduğuna iman eden ( al-i İmran / 103)

 

5. Nizalı cekişmeli mes'elelerini her türlü işlerini sadece ve sadece Kur'an ve sünnete götüren (nisa / 59)

Hareketli dinamik ruhlu istikbale ümitle bakan bir ALLAH (Celle celaluhu) adamıdır.

 

6. Peygamber (sallALLAHu aleyhi ve sellem) den başka birini hakem olarak kabul etmeyen (nisa / 65)

 

7. Hakimiyet hakkının sadece ALLAH (Celle celaluhu) ait olduğunu kabul eden (Yusuf / 40)

 

8. Hiçbir cahiliyet hükmünü kabul etmeyip itibar etmeyen (maide / 50)

 

9 . Emredici olarak sadece ALLAH'ı (Celle celaluhu) tanıyan (a'raf / 54)

 

10. Kitabın tam----- iman edip bütününün hayata hakim kılınmasını Hakk emri kabul eden (bakara / 8 )

Temiz ruhlu hoş kokulu ALLAH (Celle celaluhu) taraftarı olan biridir.

 

11. Siyonist güçleri dost emir veli kabul etmeyen (maide / 51 )

 

12. Dinini oyuncak ve eğlence yerine koyanları reddeden (maide / 57 )

 

13. Tanrı ismini paravana edip o isim ile ALLAH'a (Celle celaluhu) dua etmeyen (a'raf / 180 )

 

14. Hastalandığında şifa'yı sadece ALLAH'tan (Celle celaluhu) bekleyen (isteyen) (şuara / 79 )

 

15. Tağuta kesinkes dua etmeyen (ra'd / 18 )

Hedefini tesbit etmişstratejisini çizmiş hedefe doğru yol alan bir ALLAH (Celle celaluhu) dostudur.

 

16. ALLAH (Celle celaluhu) yolundaki cihadı hiçbir şeye tercih etmeyen (tevbe / 24 )

 

17. Tağut'un önünde muhakeme olmayı reddeden (nisa / 60 )

 

18. Sadece ALLAH'tan (Celle celaluhu ) korkan (çekinen) (ahzab / 39 )

 

19. ALLAH'ın (Celle celaluhu) hükmünü dinleyince dinledik ve itaat ettik diyen (nur / 51 )

 

20. İslam'ın dışında kalmış bir yolla ISLAM'a hizmet etmeyen ( al-i İmran / 85 )

Akıllı nakle aklını teslim etmiş vahyin gölgesinde yaşamak isteyen bir ALLAH (Celle celaluhu) kuludur.

 

21. ALLAH (Celle celaluhu) ve resulunün hükmüne itiraz etmeyi aklından bile geçirmeyen (ahzab / 36 )

 

22. İnandık demekle her türlü vazifesinin bittiğine inanmayan (ankebut / 2-3)

 

23. İmanını zulüm ve şirke bulaştırmayan (en'am / 82 )

 

24. Müslüman olmakla iftihar eden (fussilet / 33 )

 

25. ALLAH (Celle celaluhu) ve resulü ile harb ilan eden faiz belasından uzak duran ( bakara / 278 )

Cihad ruhlu ibn-i erkam evinin muhtevasına aşık bir garib kuldur.

 

26. Dünya'ya gönderilişin gerçek sebebini ibadette bulan ( zariat / 56 )

 

27. Din tamamen ALLAH'ın (Celle celaluhu) oluncaya kadar küfürle savaş içerisinde olan (enfal / 30 )

 

28. İyilerin ve iyiliklerin yanında kalıp münkere ve münker davetçilerine meydan okuyan (al-i İmran / 104 )

 

29. Cahilmüşrik ve kafirlerin peşine ve fikrine takılmayan (en'am / 116 )

 

30. Yetimin malını koruyan ( isra / 34 )

Beşinçi devrenin kapısının önünde bekleyen bir ALLAH (Celle celaluhu) askeridir.

 

31. Zan ve şüphe ile hareket etmeyen ( yunus / 36 )

 

32. Helal ve haram kılma yetkisinin sadece ALLAH'a (Celle celaluhu) ait olduğuna inanan ( tevbe / 31 )

 

33. Mü'minleri bırakıp da kafirlerle dostluk kurup işbirliği yapmayan ( maide / 51 )

 

34. Bey'at bağı boynunda olduğu halde Müslüman oluşunun ve Müslüman kalışının mücadelesini veren ( nisa / 59 )

 

35. Tağutun yolunda savaşanlarla savaşan ( nisa / 76 )

Dar'un nedve mahiyetinde olan her şeye karşı çıkan bir mücahid'dir.

 

36. Dininden dönerek mürted olmayan ( maide / 54 )

 

37. ALLAH (Celle celaluhu) ve resulüne muhalefet eden hiçbir ferdi ve topluluğu sevmeyen ( mücadele / 22 )

 

38. Dost olarak ALLAH'ı (Celle celaluhu) resulünü (sallALLAHu aleyhi ve sellem) bir de ilahi emirleri ayırt etmeksizin hepsine boyun eğen mü'minleri seven ( maide / 55 )

 

39. Küfrü sevenlerden birini (velev küfrü seven babası dahi olsa) sezerse derhal irtibatı kesen ( tevbe / 23 )

 

40. Mü'min'lere karşı mütevazi kafirlere karşı onurlu ve şiddetli olan ( maide / 54 )

Din akıl nesil can ve mal güvenliği sağlanmadıkça adalet ve huzurun gelemeyeceğine inanan bir ALLAH (Celle celaluhu) askeridir.

 

Özet ile faaliyetleri ile çevresi ve zemini ile bir Müslüman budur. Bizi böyle anlatan kitabımız KUR'AN'I KERİM'dir...

 

alinti

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...