Jump to content

Büyü Ya da Cinden mi Şüpheleniyorsunuz?Yardım mı İstiyorsunuz?Okuyun İnşaAllah.


Guest DİKKAT
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

KIYMETLİ ESERLERDEN; FAYDA SAYLAYACAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜM KISIMLARDAN BAZILARINI SİZLER İÇİN ALINTI ETTİM .HER ZAMAN ŞİFA ALLAHU TEALADAN.

şunuda unutmamak lazım ki; başımıza bir dert geldiğinde "her şeyin en doğrusunu yapan peygamber efendimiz aleyhisselam acaba bu konuda ne önermiş yada kendisi ne yapmış" diye araştırırsak ;yapılması lazım gelen en tesirli şeyi yapacağımız gibi yapılması yanlış olan hurafelerdende uzak kalmış oluruz. inşaAllah.zira dinen uygun olmasına rağmen, sünnette olmayan (efendimiz a.s.nin uygulamadığı)bir şeyde sünnet kadar etkili olmaz.

.......islama göre sihir,cin çarpması teşhis ve tedavi usulleri.......

cin çarpması(bedenin içine girmesi):

cinlerin insan bedenine girebildiği bir gerçekdir.Bunların bedene giriş yolları ve bedende olduklarının alametleri vardır ki ;onlarıda şöyle sıralayabiliriz:

1-cin bdenin tamamına girer.Bedende ağrı,sancı ve titreme olur.

2-Cin bedenin herhangi bir uzuvuna girer.

3-uzun zamandır cesette kalır,fakat daima cesette durmaz.Gelir,vurur ve gider.

Hastada bu alametlerin hiçbiri olmasada,cinnin bedende bulunduğu anlaşılabilir.Şöyleki,hastanın kulağına ezan okumaya başlayınca açık alametler gözükmeye başlar.Hastanın bayılması,çığlık atması,titremesi,ellerini gözlerine kapatması gibi...

cin çarpan insanda uykuda olan rahatsızlıklar:

1-uzun süre sağa sola döner ,uyumaz.Ancak iyice dinlendikten sonra uyuyabilir.

2-sebebsiz yere üzülür,gece boyunca sıkılır.

3-Bazı insanları gördüğünde,onlardan çok sıkılır.Sanki bir yerden yardım beklerde ,o yardımıda göremez.

4-Çok korkunç rüyalar görür.

5-Rüyasında kedi,köpek,kurt,tilki,aslan,inek ve fare gibi hayvanlar görür.

6-Dişlerini sıkar.

7-Uykuda çok ağlar ,çok güler veya çığlık atar.

8-Uyurken ah vah eder.

9-Uykuda şuğursuz olur.

10-Yüksek bir yerden düşüyormuş gibi olur.

11-Rüyasında kendini kabirde,pis yerlerde,korkunç yollarda görür.

12-Garip insanlar görür.Örneğin,siyah çok kısa veya çok uzun boylu gibi...

13-çizgiye benzer çok garip şeyler görür.

cin çarpan insanda uyanıkken olan rahatsızlıklar:

1-Sebebsiz baş ağrıları.

2-ibadet etmekde ve Allahu tealayı zikir etmekde zorlanma

3-Beyin yorgunluğu.

4-Kasılma ve sinirlenme.

5-Tenbellik.

6-Her hangi bir uzuvda doktorların bulamadığı bir ağrı veya sancı.

cinleri evden uzaklaştırmak:

Cinler,bazen evlerde gözükerek,bazende ev halkına eziyet ederek rahatsız ederler.Hatta evin içine pislik dahi atarlar.Bunu bir evde kendi gözümle müşahede ettim.Bazen evde beş kişilik yemek pişer,on kişi yiyiyormuş gibi çabuk biter.Bazende evde üç dört kişi olduğu halde ,on kişi varmış gibi fazla ses şıkar.

Saydığımız bu evler ya kimsesiz evlerdir ki,cinler orada mesken kurarler,yahutta içindeki insanlar islamı yaşamadıkları için şeytan evin malından ,evladından ve hanımından istifade eder,ortak olur.Allahu teala kuranı kerimde mealen;

"insan islamdan uzaklaşınca bu ortaklık her zaman olabilir.Allahu tealaya sığınırız.

Efendimiz aleyhisselam:

"Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz"buyurmakdatır.(müslim)Namaz kılınmayan,Kuran okunmayan ev mezar gibi olmuştur.Bu eve şeytanlarda ,cinlerde rahatca girip cirit atarlar.Böyle bir evden cinler uzaklaştırılmak istendiği zaman ,o cinlere evi terketmeleri için üç gün mühlet verilir.Evden gitmeleri ve ev halkından kimseye gözükmemeleri istenir.Eğer gitmezlerse bol miktarda su alınır,eller suyun içine konur,ağız yaklaştırılır ve okuma bitinceye kadar öyle durularak şu dualar okunur:

Fatiha,Bakara (1-4),Bakara(255-257)Bakara(285-286)Ali imran(18)Araf(54)Müminun(113-118)Saffat(1-10)Haşr(21-24)Cin(1-37)İhlas ve MUAVVEZETEYN(Felak ve Nas sureleri)Bu dualar okunduktan sonra suya üflenir ve evin köşelerine serpilirse,cinler Allahu tealanın izni ile o evden çıkarlar.

Tedavi edecek kişide bulunması gereken sıfatlar:

Hastayı tedavi edecek kişi mutlaka dinini tamı tamına yaşayan biri olmalıdır.haramların hepsinden uzak ve Allahu tealaya yakın bir kul olmalıdır.çok zikir eden biri olmalıdır.Aksi halde kendi şeytanına galip gelmekden aciz bir kimse nasıl olurda başkasınınkini malup edebilir? (bu kısım ,kitapda uzunca anlatılmış bir bölümdü açıkcası ben cümleleri kısaltmak için kendi kelimelerimle bazı kısımlarını yazdım)

 

Hasta :

1-Hasta huzurda olacak,kendisi olmadan arkasından okuma olmaz.Eğer hasta kadın ise beraberinde mahremi olmalı.Güzelce kapalı olmalı ve açılmamaya dikkat etmeli.

2-Hasta Allahu tealayı çok zikredecek,beş vakit namazını kılacak,şarkı türkü dinlemeyecek,televizyon seyretmeyecek.Diğer haramlardanda elinden geldiğince kaçınacak.

3-Okuma esnasında evde canlı resmi olmayacak.(heykelde olmayacak)

hasta deli yada baygın değilse abdestli olacak.

4-üzerinde ayet yada peygamber efendimiz aleyhisselamdan nakledilen dualar haricinde ,karalamasyon muska durmayacak varsa bunlar yakılacak.

5-okuma,peygamber efendimiz aleyhisselamın hastaları okuduğu tertip üzere yapılacak ki ,o da şöyledir:

HAFİF SESLE;

1-FATİHA

2-BAKARA SURESİNİN İLK DÖRT AYETİ

3-BAKARANIN 163.-164. AYETLERİ

4-AYETEL KÜRSİ

5-BAKARANIN 285.-286.AYETLERİ

6-ALİ İMRAN SURESİNİN 18.AYETİ

7-ARAF SURESİNİN 54.AYETİ

8-MÜMÜNUN UN SON ÜÇ AYETİ

9-SAFFATTAN 1.AYETTEN 10.AYETE KADAR

10-HAŞIRIN 21 DEN SON AYETİNE KADAR OLAN KISIM(21 DE VAR)

11-CİN SURESİNİN İLK ÜÇ AYETİ

12-İHLAS,FELAK,NAS SURELERİ OKUNUP HASTANIN SAĞ KULAĞINA ÜFLENİR.

Hastayı tedavi edenle alakalı meseleler:

1-Hastayı tedavi eden kimse islamı bilir ve yaşar ise; cin ona zarar veremez.Cinlere tazim ederek arkadaşlık kurmuş olup,kendisine tedavi için gelen hastaların cinnini öldürtüp veya hapsettirip eziyet edince o cin, annesi veya babası yada akrabası muhakkak ondan intikam almak isteyecekdir.

islamı yaşayanlara gelince,onların maksadı ne cin öldürmek,nede onlara eziyet verip zulmetmektir.Onların maksadı hastayı tedavidir.Hastayı tedavi ise efendimiz aleyhisselamın sünnetlerindendir.Bu sebebledirki ,cinler bu insanlara zarar veremezler.onlar bilirler ki ,o insan adildir.Yahutta o insana zaten zara vermekden acizdirler.

İslami ölçülerde olmayıp,hasta tedavi edenlere cinlerin verdikleri zarar bazen anlaşılmaz.Gören ona cinlerin zara vermediğini zanneder.Çünkü onda bir delilik yokdur,cin çarpmış insana benzemez.Cinlerin onların dinine verdiği zarar,aklına verdiği zarardan daha mühimdir.Cinler bu tür insanların ekserisini küfre ,bir takımınıda günah bataklığına sürüklemiştir.Onlardaki para ve şöhret sevgisi bu bataklıkdan çıkmalarına mani olmakdadır.

Cinler ifritlerden olup,karşısındaki zayıf olunca ona eziyet edebilirler.

Hasta tedavi ederken riayet edilmesi gereken şeyler:

1-Hastanın sağ kulağına kuranı kerim okunur.şifa niyetiyle,cinle konuşmak niyetiyle değil.

2-Okuma esnasında hastanın başı döner,boğazı sıkılır,daralır fakat cin konuşmaz.Dualar br kaç defa okunur,cin hazır olmazsa hastaya şu talimat verilir.

a)beş vakit namaz kılması,uyumadan önce abdest alması

b)sabah akşam "la havle ve la guvvete illa billah" okuması

c)her yaptığı işte besmele çekmesi,

d)sabah akşam yasin,duhan ve cin surelerini okuması,okuma bilmiyorsa okuyanlardan dinlemesi(bilgisayardan gereken tesir eldeedilemeyebilir çıplak insan sesi olursa daha uygun olacağı görüşündeyim)

hastada cin varsa iyice zayıflayacakdır.bir ay sonra zayıf ve zelil olduğu halde sana gelecekdir.

Hastayı tedavi ederken ezan okumanın çok faydası vardır.

şu ayetlerde cine çok eziyet verir:

1-ayetel kursi

2- nisa suresinin (167-173)24.0

3-maide suresinin (23-24)

4-enfal suresinin(15)

5-hicr suresinin(16-17)

6-isra suresinin (110-111)

7-enbiya suresinin(70)

8-hac suresinin(19-20)

9-furkan suresinin(23)

10-nur suresinin(39)

11-saffat suresinin(98)

12-gafir suresinin (78)

13-fussilet suresinin(44)

14-duhan suresinin(43-50)

15-ahkaf suresinin (29-34)ayetleri

cin çok kuvvetli ve inatçı ise bu ayetler tekrarlanır.ozaman cin ,bağırmya başlar ve hastanın içine niçin girdiğini haber verir.

Bazen hastaya okumaya başlayınca hasta ağlamaya başlar.o zaman sihri çözmekte olan ayetler yedi defa okunur.ağlama şiddetlenirse hastalık sihirdendir.sihri çözmekte okunacak ayetler şunlardır:

1-araf suresinin(117-122)

2-yusuf suresinin(81-82)

3-taha suresinin(69)

bazen cin:

"senin kerametin olarak çıkıyorum,senin gibi bir insan görmedik" der.ozaman cine:

"ben Allahu tealanın zayıf bir kuluyum.Allahu tealaya ve resulune itaat edici olduğun halde çık" denir.

Bazen cin çıkmak ister ama küçük ve tecrübesiz olduğu için çıkamaz.Tedavi edenden yasin veya başaka bir sure okumanısını yada ezan okumasını isterse ,isteği yapılır.

Bazen hastanın altın yüzük takmasını,kendine horoz,tavuk kesilmesini veya banzeri şeyler ister,fakat bu istekler yerine getirilmez.

CİN ÇARPMIŞ HASTAYI TEDAVİ VE İÇİNDEKİ CİNİ ÇIKARMADAKİ TECRÜBELERİM(bu kitabın bir başlığıdır ;bana ait değildir)

1-Ayetel kursiyi hangi müslüman samimi olarak okursa muhakkak tesirini görür.okuyanın "iman ,takva,yakin,ve islamı yaşamasına göre bazen 1 defa okuyunca bazende 7 bazen 17 bazende daha fazla okuyunca tesir görülür.Ancak,ihlaslı ve samimiyeti en düşük olan bile,cin musallat olan bir hastaya 313 defa ayetel kursiyi okusa muhakkak ve muhakkak tesir eder.eğer hastada bir değişme olmamışsa okuyan kişi ayetel kursiyi yanlış okuyordur. acizane tecrubelerimden birirde şudur ki ,1tane ayetel kursi okuyup sonunu 70 defa tekrarlamak.bu min val üzere okumaya devam edilir.bunda tesir daha süratlidir.

şeyh efendi hazretleride şöyle dedi:

"herhangi bir isteğin husulü,veya herhangi bir şerrin defi hakkında şüphede kaldığınız zaman bu minval üzere ayetel kursi okuyun o zaman bu matlup hasıl lur"bu verdiğim sayıların insanın ihlas ve samimiyeti nispetinde tesiri muhakkaktır.

3)hastaya musallat olan cinnin,hastanın üzerine gelmesinde ve helak olmasında cin suresinin de kati tesiri gözükmekdedir.şu sayılara göre okunursa tesirin gözükmemesi imkansızdır ki;41,82,103 sayıları mücerrebatımızdandır.

5)zilzal suresi.bu surenin bir mahaldeki cini ve hastanın üzerindeki cini uzaklaştırma ve cinin helakı husussunda tesiri azimdir.

kafuru(şifalı bitkiler diye satılan dükkanlarda bulabilirsiniz ama bitki değildir) buhur yapıp hastaya koklatılarak ve bu sureyi süratle okuyarak(doğru okumak şarttır)cin çıkarılabilir.bir defada maksat hasıl olmaz ise tekrarlanır.

8)buruç suresini 21 defa okumakda cinnin yanmasında etkilidir.

--------------------

benim yazdığım notlar:

çok önemli not !!!! :burada söylenen şeylere daha faydalı olması için kafanızdan hiç bir dua yada ayet vb ekleme yapmayın siz sadece deneni yapın.fakat efendimiz a.s. den rivayet biliyorsanın onuda yapabilirsiniz sadece demeğe çalıştığım ne olduğu bilinmeyen şeyleri yada ayet bile olsa bilmeden bir şey yapmayın.çünkü efendimiz aleyhisselamın buyurdukları gereken tesiri verir sünnet dışında iş yapan nakilsiz şeyleri yapmaya kalkışan çok yanlış yapar.bunlar tesir etsede bu Rahmani tesir değildir.örneğin ;bazı sahtekar hocalar dinde yeri olmayan şeyleri yada yapılmasının günah olacağı şeyleri söylerler.bu hoca diye anılan kişiler cinlerle kasıtlı dostluğu olan yada farkında olmayarak dostluk kurmuş kişilerdir.cinler kişiyi hasta eder sonrada bu hocalara gittiklerinde söylenenleri yapınca cin kişinin içinden kendisi çıkar ve hastayı rahat bırakır ki;hasta hocanın demiş olduğu şeyin iyi geldiğini sansın ve o hocayı yada demiş olduğu şeyi yaysın ister!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

mesela;bir kova suya bir damla idrar damlatılması ve bu su ile gusul abdesti alınması istenir,besmele çekmeden hayvan kesmesi istenir,bayanların iç çamaşırları dau okuyacaz diye istenir hatta kullanılmış olsun diye tenbih edilir,ayeti alkol sidik ve benzeri şeylerle yıkaması istenir,hırsızlık yapamsı istenir,kuranı kerimin üstüne oturulması istenir,ayetleri yazıp olmadık yere sürmesi istenir...kısacası bu gibi hiç bir şey yapılmaz!Bazı kimseler bu konularda iyi yaptıklarını sanarak bu denilen şeyleri yayarlar kimiside bildiği halde yapar.

not2:ben öyle hoca falan değilim sadece başıma geldiğinden dolayı tecrube sahibi oldum ve sizlerle paylaşmak istedim.Ben bu kitapdaki cinnin çıkasında tesirli olduğu söylenen şeylerden çoğunu denedim fakat kısa süre sonra tekrar sorunlarla karşılaştım.ama bazı yaşadığım şeyler şunlar ki sizede fayda sağlar düşüncesiyle paylaşıyorum:

1-ayetel kursiyi defalarca okudum bayada yorucu oluyor ama sanıyorum yanlış okudum yada çok fazla kafam dünyalıklarla doluydu kendimi veremedim bu nedenle tesirini fark edemedim.ama uzunca bir zaman sonra bilgisayardan bir okuyucu ayetel kursi okuyordu bende onun gibi okumaya özenmiştim ve kendimi vererek bir kaç defa onu taklid etmeye çabaladım(sure ezberimdeydi zaten)çok ilginç ki o anda ellerim ve ayaklarımda kemiğim kırılmış gibi ağrılar oldu.demekki tesir ettim(bu tesirinin bir belirtisi)

2-baya zahmetli ve tesiri büyük olan bir yöntem vardı kitapda onu denemiştim.ve ogüne kadar hiç konuşmamış olmalarına rağmen(açıkdan)onu yapınca "ıyyyh" diye bir bağırma sesi geldi.fakat kısa zamanda tekrar şikayetlerim başladı.

3-ezan okumak çok tesirli oluyor.ama şu dışarda hoparlörle olanlar falan olmaz.kendiniz nasıl denildiyse öyle yapmalısınız.benim kulağıma aileden bir kişi kitapda bildirildiği üzere ezan okudu ve ben garip garip gülmeye başladım ama kendimde şaşırdım baya sanki gülmüyorumda yüz kaslarım kasılıyor gibi bir duygu,engel olmak çok zor oluyor bu nedenle yüzümü kapatmıştım utandığım için ve o vaziyette katıla katıla güldüm ama hiç ama hiç bir neden yokdu gülcek.ozaman durumumun çok ciddi olduğunu düşünmüştüm.

4-ben biraz okumayı sürekli yapmada tenbelimdir mesela her gün okunması gereken şeyleri aksatıyorum:( bu nedenle la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azıym" duasını okumaya karar verdim.ve yazarın bir tavsiyesi vardı bir yerde konu hakkında,cinler çok inatcıysa ve okuyanda benim gibi beceriksizse ozaman yukarıdaki dua sabah 1000 akşam 1000 defa okunur ve ASLA onlarla konuşulmaz dedikleri dinlenilmez ve dini ilimlerle kafamızı meşgul edersek (galiba bundan sıkılıyorlar)ozaman bizi rahat bırakırlarmış.bu bana en çok tesir eden şey oldu.daha bunu yapmaya karar verdiğim günden beri çok büyük ölçüde tesirini gördüm.hatta daha yapmadan karar verir vermez benimle konuşmayı kestiler ve bu denilen şeylerde gevşediğim zamanlar gene bazı rahatsızlıklarım oluyor.ama inanılmaz suratli tesir ediyor gerçekden.

not3:yukarıda yazılanları okumakla sakın bilmeyen kişiler başkalarındaki cinni çıkarmaya çabalamasınlar.bu çok tehlikeli ve ciddi bir konu.eğer beceremezseniz ,o kişinin cinni size musallat olabilir yada benzeri durumlar olabilir!!!bunu ancak bilen bir kişi yapabilir kitabın içerisinde çok geniş anlatılmış ben çok küçük bir kısmını pratikde kullanmanız için aldım(yardım edecek kimsesi olmayanlar yapsınlar diye)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

emegine saglik gecmis olsun.

 

 

cin çarpan insanda uyanıkken olan rahatsızlıklar:

1-Sebebsiz baş ağrıları.

2-ibadet etmekde ve Allahu tealayı zikir etmekde zorlanma

3-Beyin yorgunluğu.

4-Kasılma ve sinirlenme.

5-Tenbellik.

 

 

bende bunlar vardi bi de uyurken ah vah cok ediyordum.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

slm arkadasim durumunuza cok uzuldum Allah size yakin zamanda sifa versin .Guzel ve faydali bilgiler paylasmisiniz bizlere cok tsk ederim.Ama bir sorum olacak hastanin rahatsizliklarini yazmassin bende bunlardan bazilari var deyelim simdi bana cin mi musalat olmus oyle mi anlmam gerek....yani bu durumlar normalden de olamaz mi ?..Simdi ben ne yapmam gerek kulama ezan mi okutmam gerek ne oldugunu anlamak icin...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

kitaplar var fakat taratıp hepsini sunmam halinde kitabı kopyalamış olurum buda kul hakkına geçer zaten fiyatları fazla değil ve vermiş olduğum adrestende dileyen 7 sayfasını inceleyebiliyor. diğer kitapcılarda olduğu gibi körü körüne almak zorunda bırakmamışlar.(arıfan yayınları)

diğer kitabın içeriğindende zaten kitabı yeterli miktarda tanıtacak bilgiyi verdim.(çünkü yayın evinde içerik örneği yokdu)durumu vakti yerinde olmayan olabilir diyede işinize yarayacak şeylerden alıntı etmeye çalıştım ama alabilene kesinlikle kitabı tavsiye ederim.alan benim burada nekadar az bir kısmını alıntı ettiğimide görür.mesela sahtekar hocaları nasıl tanırız özellikleri nelerdir,büyü hakkında bilgi(ben buraya sadece cin çarpmasını aldım)cin çarpması hakkında geniş bilgi,islama göre tedavi yolları(ben çok azını yazdım daha seçeneğiniz var yani),psikolojik rahatsızlıklar ve bu gibi hallerde olan kişilerdeki benzerlikler,cinlerin özellikleri,ve anlatılanları kanıtlayan bazı deliller sunulmuş.

yorumlar için teşekkür ederim selametle.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

allah razı olsun sizden,çokgerekli ve önemli bir paylaşım.Merak ediyorum,şuan nasılsınız,yine problemleriniz devamediyormu.Etmiyordurinşallah.....geçmiş olsun.

--------------------

şuan nasılsınız ,herşey geçtimi geçmiş olsun

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...