Jump to content

Malta Sürgünleri...


Renan
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Malta sürgünleri, İstanbul'un işgali sonrasında Mondros Ateşkes Anlaşması ardından 1919 Mart ayı ile -1920 Ekim ayı arasında işgal kuvvetlerince tutuklanarak bir İngiliz sömürgesi olan Malta'ya sürülen ve orada bir İngiliz hapishanesinde tutulan (veya gıyabında tutuklama kararı çıkarılarak sürgüne gönderilecekleri bildirilen) 145 Türk devlet adamı, asker, idareci ve aydın için kullanılan bir terimdir.

 

Tutuklama ve sürgünler, Mart 1919'da, Irak cephesinden çekilişi yürütmüş Ali İhsan Sabis Paşa ile başlamış ve Ekim 1920'ye kadar sürmüştür. Seçilen isimler, işgale karşı direnişi organize edilebilecek kadronun ve liderlik potansiyeli gösterebilecek olanların devreden çıkarılmak istendiğini akla getirmektedir. Ermeni Tehciri ile ilgili konular sürgün cezalarına sonradan ilave edilmiştir.

 

Sürgün ardından Osmanlı ve diğer bazı ülke arşivlerinde yıllarca suçlu olduklarını ispat edecek deliller aranmış, bulunanamamış ve sonunda Malta sürgünleri kurulan mahkemelerde suçsuz bulunmuşlar ve sürgünlerin sonuncuları 1922 yılı içinde serbest bırakılmışlardır.

 

Liste

 

İsim Tutuklama tarihi Tutukluluk no Osmanlı Devleti'ndeki görevi Resim

 

Mustafa Kemal Paşa (gıyabında) 28 Mayıs 1919

 

Ali İhsan Sabis 29 Mart 1919 26 67 eski 6. Ordu komutanı

 

İbrahim Ahmet 29 Mart 1919 26 68 Ali İhsan Paşa'nın emir onbaşısı, tutuklanan komutanından ayrılmamış, gönüllü sürgüne gitmiştir

 

Abdülgani Bey 28 Mayıs 1919 26 95 Yarbay

 

Ahmet Faik Bey (Erner) 28 Mayıs 1919 27 24 eski Sivas Valisi

 

Ahmet Cevat Bey 28 Mayıs 1919 27 00 Albay, İstanbul Merkez Kumandanı

 

Ahmet Haydar Bey 28 Mayıs 1919 27 08 Binbaşı

 

Ahmet Muammer Bey 28 Mayıs 1919 27 19 eski Konya valisi

 

Ahmet Nesimi Bey 28 Mayıs 1919 27 19 eski Hariciye Nazırı

 

Ahmet Tevfik Bey 28 Mayıs 1919 26 80 Albay

 

Ali Fethi Okyar 28 Mayıs 1919 26 80 eski Dahiliye Nazırı, Sofya sefiri, mebus

 

Atıf Bey 28 Mayıs 1919 27 02 Ankara mebusu

 

Celal Bey 28 Mayıs 1919 26 76 Albay

 

Cemal Efendi 28 Mayıs 1919 26 94 Yüzbaşı

 

Faik Bey 28 Mayıs 1919 27 37 eski Merzifon kaymakamı

 

Fazıl Berki Tümtürk 28 Mayıs 1919 26 98 eski Çankırı mebusu

 

Ferit Bey 28 Mayıs 1919 27 03 İttihat ve Terakki katibi

 

Gani Bey 28 Mayıs 1919 27 23 İttihatçı

 

Habip Bey 28 Mayıs 1919 26 85 Bolu mebusu

 

Hacı Ahmet Paşa 28 Mayıs 1919 27 39 Enver Paşa'nın babası

Doktor Halil Bey 28 Mayıs 1919 26 99 Yüzbaşı

 

Hasan Fehmi Tümerkan 28 Mayıs 1919 26 88 Sinop mebusu

 

Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi 28 Mayıs 1919 27 34 Şeyhülislam

 

Hazım Bey 28 Mayıs 1919 26 78 Binbaşı

 

Hilmi Bey 28 Mayıs 1919 27 89 Kırklareli Mutasarrıfı

 

Hoca Rıfat Efendi 28 Mayıs 1919 27 06 İttihat ve Terakki temsilcisi

 

Hüseyin Cahit Yalçın 28 Mayıs 1919 26 75 İstanbul mebusu, gazeteci

 

Hüseyin Kadri Bey 28 Mayıs 1919 27 05 Karesi mebusu

 

İbrahim Bedrettin Bey 28 Mayıs 1919 27 01 Diyarbakır Valisi

 

İbrahim Hakkı Bey 28 Mayıs 1919 27 10 Binbaşı

 

İsmail Canbulat 28 Mayıs 1919 26 92 eski Dahiliye Nazırı

 

Kemal Bey 28 Mayıs 1919 Belli değil Belli değil

 

Macit Bey 28 Mayıs 1919 27 04 Divan-ı Muhasebat Memuru

 

Mazlum Bey 28 Mayıs 1919 27 07 Binbaşı

 

Mehmet Sabit Sağıroğlu 28 Mayıs 1919 26 86 eski Sivas Valisi

 

Sabri Toprak 28 Mayıs 1919 27 29 Saruhan Mebusu

 

Mehmet Tevfik Bey 28 Mayıs 1919 26 79 Yarbay, Kaymakam

 

Memduh Bey 28 Mayıs 1919 27 33 eski Musul Valisi

 

Mithat Şükrü Bleda 28 Mayıs 1919 26 93 eski Maarif Nazırı, Burdur Mebusu, İttihat ve Terakki Genel Sekreteri Mithat Şükrü Bey

 

Mustafa Asım bey 28 Mayıs 1919 27 11 eski Of Mutasarrıfı

 

Mümtaz Bey 28 Mayıs 1919 26 97 Emekli Yarbay

 

Nevzat Bey 28 Mayıs 1919 26 96 Yüzbaşı

 

Ömer Bey 28 Mayıs 1919 26 81 Binbaşı

 

Rahmi Arslan 28 Mayıs 1919 26 91 eski İzmir Valisi

 

Rıza Hamit Bey 28 Mayıs 1919 27 40 Bursa Mebusu

 

Pirizade İbrahim Hayrullah Bey 28 Mayıs 1919 27 35 Şurayı Devlet Reisi, Nazır

 

Salah Cimcoz 28 Mayıs 1919 27 28 İstanbul Mebusu

 

Sami Bey 28 Mayıs 1919 27 09 Albay

 

Süleyman Numan Paşa 28 Mayıs 1919 27 32 Ordu Sıhhiye Müfettişi

 

Süleyman Sudi Bey 28 Mayıs 1919 27 30 Tokat Mebusu, Lazistan mebusu olarak da görünmektedir.

 

Şerafettin Efendi 28 Mayıs 1919 26 77 Yüzbaşı

 

Şükrü Kaya 28 Mayıs 1919 27 38 Mülkiye Müfettişi

 

Tahir Cevdet Bey 28 Mayıs 1919 26 90 eski Ankara Valisi

 

Tevfik Hadi Bey 28 Mayıs 1919 26 82 Siyasi Polis Müdürü

 

Mehmet Ubeydullah Hatipoğlu 28 Mayıs 1919 27 31 İzmir mebusu

 

Veli Necdet Bey 28 Mayıs 1919 26 87 Dahiliye Nazırlığı Müsteşarı

 

Yusuf Ziya Bey 28 Mayıs 1919 26 84 Emekli Binbaşı, İttihat ve Terakki Üyesi

 

Zekeriya Zihni Bey 28 Mayıs 1919 27 18 eski Edirne Valisi

 

Cihangirzade İbrahim Bey 2 Haziran 1919 27 17 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

 

Alibeyzade Mehmet Bey 2 Haziran 1919 27 16 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti Kars valisi

 

Cihangirzade Hasan Han 2 Haziran 1919 27 18 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti Savunma Bakanı

 

Cihangirzade Aziz Bey 2 Haziran 1919 27 19 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti Adalet Bakanı

 

Mehmetoğlu Muhlis Bey 2 Haziran 1919 27 27 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti PTT Genel Müdürü

 

Matvey Radjinski 2 Haziran 1919 27 25 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti Rus Şura üyesi

 

Musa Salah Bey 2 Haziran 1919 27 20 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti Polis Müdürü

 

Pavlo Camusev 2 Haziran 1919 27 14 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti Rum Şura Üyesi

 

Tevhidüddin Mamiloğlu 2 Haziran 1919 27 22 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti Emniyet Müdürü (Orenburglu Kazak Türkü)

 

Stefani Vafiades 2 Haziran 1919 27 26 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti Rum Şura Üyesi, Sosyal Yardım Bakanı

 

Yusufoğlu Yusuf Bey 2 Haziran 1919 27 21 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti Şura Üyesi, Gıda Bakanı

 

Abbas Halim Paşa 21 Eylül 1919 27 54 Prens, Eski Nafia Nazırı, Bursa valisi, Sadrazam Sait Halim Paşa’nın kardeşi.

 

Ahmet Ağaoğlu 21 Eylül 1919 27 64 Afyonkarahisar mebusu,

Darülfünün hocası, yazar Ahmet

 

Ali Münif Bey 21 Eylül 1919 27 62 eski Nafia Nazırı

 

Hacı Adil Bey 21 Eylül 1919 27 57 mebus

 

Halil Menteşe 21 Eylül 1919 27 60 İttihat ve Terakki üyesi

 

Hüseyin Tosun 21 Eylül 1919 27 65 Milli Telgraf Ajansı sahibi ve müdürü

 

Kara Kemal 21 Eylül 1919 27 61 eski İaşe Nazırı

 

Mahmut Kamil Paşa 21 Eylül 1919 27 58 Eski 5. Ordu Komutanı

 

Sait Halim Paşa 21 Eylül 1919 27 55 Prens, eski Sadrazam

 

Ziya Gökalp 21 Eylül 1919 27 59 Ergani-Maden Mebusu, Darülfünün hocası, yazar

 

Mehmet Arif Bey 28 Ocak 1920 27 60 Binbaşı

 

Nuri Bitlisi 28 Ocak 1920 27 61 Çavuş

 

Faik ******kıran 22 Mart 1920 27 80 mebus

 

Ahmet Şevket Bey 22 Mart 1920 27 81 İstanbul Müstahkem Mevki Komutanı

 

Cemal Mersinli 22 Mart 1920 27 72 ordu komutanı

 

Çürüksulu Mahmut Paşa 22 Mart 1920 27 71 komutan

 

Hasan Tahsin Uzer 22 Mart 1920 27 73 eski Şam ve Erzurum valisi

 

Hüseyin Rauf Orbay 22 Mart 1920 27 76 eski Bahriye Nazırı, Sivas mebusu

 

İsmail Cevat Çobanlı 22 Mart 1920 27 74 komutan

 

Mehmet Esat Işık 22 Mart 1920 27 75 askeri tabip

 

Mehmet Şeref Aykut 22 Mart 1920 27 79 Avukat, Gazeteci, Edirne

Milletvekili. Meclis-i Mebusan'da Misak-ı Milli'yi okuması nedeniyle

 

Kara Vasıf (Mustafa Vasıf Karakol) 22 Mart 1920 27 78 Karakol Cemiyeti'nin kurucusu

 

Köstenceli Numan Usta 22 Mart 1920 27 81 Zeytinburnu Fabrikasında Ustabaşı

 

Ahmet Emin Yalman 27 Mart 1920 27 87 Gazeteci

 

Ali Çetinkaya 27 Mart 1920 27 89 eski Afyon mebusu

 

Ali Sait Paşa 27 Mart 1920 27 82

 

Ali Seyyit Bey 27 Mart 1920 27 94 aşiret reisi

 

Celal Nuri İleri 27 Mart 1920 27 85

 

Ebüzziyazade Velit Paşa 27 Mart 1920 27 83

 

Enis Avni (Aka Gündüz) 27 Mart 1920 27 91 yazar

 

Hilmi Abdülkadir 27 Mart 1920 27 89

 

İslam Ali 27 Mart 1920 27 86

 

Mehmet Eczacıbaşı 27 Mart 1920 27 90 Eczacı, Mehmet Şazi Elveren'in babası

 

Mehmet Muammer İra 27 Mart 1920 27 88 İstanbul Polisi Siyasi Kısım Müdürü

 

Rafet Paşa 27 Mart 1920 27 92 belli değil

 

Süleyman Nazif 27 Mart 1920 27 84 eski Musul ve Bağdat valisi, yazar

 

Acenta Mustafa Kırzade 20 Mayıs 1920 27 86 Tacir

 

Doktor Abdüsselami Paşa 20 Mayıs 1920 27 90 Emekli general, eski Yemen komutanı

 

Mehmet Kamil Bey 20 Mayıs 1920 Musullu gazeteci

 

Hacı Ahmet Bey 31 Mayıs 1920 27 91 Sivas İttihat ve Terakki Delegesi

 

Mustafa Reşat Bey 31 Mayıs 1920 İstanbul Siyasi Polis Müdürü

 

Agah Bey 7 Haziran 1920 27 86

 

Basri Bey 7 Haziran 1920 27 92 yarbay, Cevat Paşa'nın damadı

 

Mustafa Abdülhalik Renda 7 Haziran 1920 27 92 eski Bitlis Valisi

 

Ali Cenani 13 Haziran 1920 27 93 eski Halep ve Antep mebusu

 

Andavallı Mehmet Ağa 13 Haziran 1920 27 94

 

Murat Bey 13 Haziran 1920 27 95

 

Süleyman Faik Paşa 13 Haziran 1920 27 96

 

Yakup Şevki Subaşı 13 Haziran 1920 27 97 Eski 9. Ordu Komutanı

 

Ali Nazmi Bey 6 Ağustos 1920

 

İlyas Sami Muş 19 Ağustos 1920 Muş mebusu

 

Mehmet Atıf Bey 19 Ağustos 1920 27 98

 

Mehmet Nazım Bey 19 Ağustos 1920 27 99

 

Süleyman Necmi Bey 19 Ağustos 1920

 

Sefer Bey 12 Eylül 1920 28 00

 

Burhanettin Hakkı Bey 20 Eylül 1920 28 01

 

Mehmet Nuri Bey 20 Eylül 1920 28 02

 

Mehmet Rıfat Bey 20 Eylül 1920 28 03

 

Cemal Oğuz Bey 5 Ekim 1920 28 04

 

Mehmet Ali Bey 5 Ekim 1920 28 05

 

Ahmet Şükrü Bey 27 63 eski Maarif Nazırı, mebus

 

Eşref Sencer Kuşçubaşı 28 06 Teşkilat-ı Mahsusa

 

İsmail Müştak Mayokan 28 07 Yazar, mebus

 

Kazım Bey 28 08 Albay, Enver Paşa’nın kayınbiraderi

 

Mürsel Bakü 28 09 Tümgeneral, mebus

 

Galatalı Şevki Bey 28 10 Albay, Malta’ya sürgüne gönderilinceye kadar Karakol örgütünün başı

 

Yunus Nadi Abalıoğlu 28 11 Gazeteci, Yeni Gün gazetesi sahibi, İzmir mebusu

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...