Jump to content

İvegen Böbrek Yumacıkları İltihabı...


Renan

Önerilen Mesajlar

İvegen böbrek yumurcakları iltihabının sebepleri - ivegen böbrek yumurcakları iltihabının belirtileri - ivegen böbrek yumurcakları iltihabının tedavisi

 

İvegen böbrek yumacıkları iltihabı (akut glomerülonefrit), bir enfeksiyon odağı (genellikle streptokok enfeksiyonu) sonucu oluşan bir yumacık iltihabıdır. İvegen böbrek iltihabı (akut nefrit) aslında bu hastalıktır.

 

Streptokok, anjinlerden, burun-yutak iltihaplarından, sinüs iltihaplarından (sinüzit), kulak iltihaplarından, çakmak hastalığından (impetigo) ve kızıldan gelebilir; bu iltihapların başlıca ihtilatları bağışıklık türündendir: Kalp kapaklarının hastalanması; ivegen eklem romatizması; böbrek yumacıkları iltihabı.

 

Böbrek yumacıkları iltihabı, özellikle bir anjin ya da kızıldan sonra ortaya çıkar. Daha çok çocuklarda ve ergenlik çağmdakilerde raslanan hastalık, erkek çocuklarda kızlara oranla 2 kat sık görülür.

 

TEŞHİS

 

Klinik belirtiler

 

Başlangıç evresi

 

Hastalık, mikrobun bulaşmasından 8-20 gün kadar sonra (ortalama 2 hafta) kendini gösterir. Kısa başlangıç evresinde belirtiler sinsidir: Baş ağrıları; iyi tammlanamayan beden ağrıları; yorgunluk. Daha sonra, apansızın, genellikle sabah uj’anınca, özellikle göz kapaklarında belirgin olar» yüzde şişme ve bel ağrısı ortaya çıkar.

 

Sidik az miktarda çıkarılır ve bulanıktır. Bu ilk evre, günlerce sürebilir ve ateş olmadığı sürece hastayı kuşkulandırmaz.

 

Yerleşme evresi

 

Sidik miktarı çok azalmıştır: Hafif biçimlerde günde yaklaşık 300 mit; daha ağır durumlarda 100 mit, hattâ daha az. Sidik kanlı ve albüminlidir. Görünümü bulanık kirli et suyu gibidir. Çünkü kan işeme (hematüri), sidiği kırmızıya boyayacak kadar belirgin değildir.

 

Ödemler ortaya çıkar ve yaygınlaşır, ama genellikle belirti vermezler. Ayak bileklerinde, göz kapaklarında, bel çukurlarında ve ellerin sırtında belirgindirler. Beyaz, yumuşak, ağrısızdırlar; bastırılınca iz bırakırlar. Hastanın her gün tartılması, evrimi izlemeye yardımcı olur.

 

Atardamar basıncının artışına çok sık raslanır, ama çok hafiftir. Ne kalpte, ne de göz dibinde anormallik oluşur.

 

Genel durum hafifçe bozulmuştur, ateş yükselmez ya da 38°C’m altında hafif bir yükselme gösterir.

 

Tamamlayıcı muayeneler

 

Biyolojik belirtiler, böbrek yumacıklarından süzülmede bozukluklar olduğunu kanıtlar.

 

Albümin işeme sürekli, ama hafiftir; ender olarak günde 2 gramı aşar. 5 gramın üstündeki her albümin işeme, yumacık hastalığının başka bir böbrek bozunuyla birlikte olduğunu düşündürmelidir. Kan işeme (hematüri) önemlidir (en az dakikada 300 000 alyuvar). Sidikte irin yoktur ve akyuvar işeme (lökositüri) hafiftir; dakikada 10 000 akyuvarın altında. Bakteri incelemeleri negatif sonuç verir.

 

Kandaki üre miktarı çok yavaş yükselir ve % ıoo mgr’ı aşmaz. Kanın çökme hızı artmıştır.

 

Streptokok odağının araştırılması, hem teşhis açısından, hem de tedavi yönünden önemlidir.

 

Genellikle mikrobu boğazda bulmak için çok geç kalınmıştır; ama her tür streptokok hastalığının özelliği olan kandaki antistreptolizin 0 (streptokoklara karşı kanda oluşan savunma cisimcikleri) oranı, hastaların yüzde 90'mda artmıştır.

 

EVRİM

 

Hastalığın evrimi, ödemlerdeki gerilemeyi belli eden tartı eğrisini, albümin işemeyi, dakikada çıkarılan alyuvarları, kanın çökme hızını, kandaki üre oranını ve atardamar basıncını izleyerek gözlenebilir.

 

Hastaların büyük çoğunluğunda, hastalığın evrimi kısa sürede elverişli biçim alır. İvegen dönem birkaç günde geçer. Ödemler yiter, çıkarılan sidik miktarı artar, atardamar basıncı ve kandaki üre oranı normale döner. Albümin işeme 1-2 ay kadar sürer. Alyuvar işeme (bir ihtilat belirtisi değildir) yaklaşık bir yıl sürer.

 

Çocuklarda ve ergenlik çağmdakilerde, hastalığın elverişsiz evrimi kuraldışı bir durumdur. Erişkinlerde ise bu duruma hemen hiç raslanmaz. Apansız ölüm çok azdır ve özellikle yaşlılarda ivegen kalp yetmezliği nedeniyle görülür.

 

İhtilatlar

 

2 ihtilat önemlidir: Asivegen böbrek yumacıkları iltihabı ve süreğenliğe geçiş. Asivegen yumacık iltihabı, yalnızca erişkinlerde görülür. Oldukça kısa bir iyileşme döneminden sonra, klinik ve biyolojik belirtiler tekrarlar ve ciddileşir. Birkaç ayda böbrek yetmezliği yerleşir ve çoğunlukla hızla gelişir.

 

Süreğen böbrek yumacıkları iltihabının ortaya çıkışı daha geçtir. 5-20 yıllık belirtisiz bir evrimden sonra, apansızın böbrek yetmezliği ortaya çıkar.

 

Bir yıldan fazla süren protein işeme ve kan işeme, hafif de olsa süreğenleşme bakımından kaygılandırıcı bir belirtidir. Böbrek dokusundan alınan örneğin ültramikroskopta incelenmesi, gerçekten tehlike olup olmadığına karar vermeye yardımcı olur.

 

Tekrarlamalar, hemen her zaman, süreğen bir streptokok enfeksiyonu odağı (çoğunlukla bademciklerde ya da dişlerde) bulunmasına bağlıdır.

 

TEDAVİ

 

İhtilatsız ivegen böbrek yumacıkları iltihabının tedavisi kolaydır. Penisiline dayanan bir antibiyotik tedavisi, streptokok enfeksiyonunun sürme tehlikelerini ortadan kaldırmaya yardım eder. Tedavinin geri kalan bölümü, özellikle perhize ve sağlık koruma kurallarına dayanır. Yatakta dinlenme yaklaşık 3 hafta, nekahet dönemi ise 3 ay sürer. 9 aydan önce aşı yapılması yasaktır. Bir yıl süreyle spor yasaklanmalıdır. İlk iki hafta süresince, beslenme rejimi tuz bakımından yoksul olmalıdır. Potasyum bakımından çok zengin olan sebze sulan ve meyve suları verilmez. Günlük alman sıvı miktarı azaltılır ve bir gün önceki sidik miktarı 400 mit olarak hesaplanır.

 

Alınan besinler günde en az 2000 kalori vermelidir: Az et; çok şeker; özellikle yağlı maddeler.

 

Atardamar başmandaki artış, küçük basınç 11'i aşarsa tedavi gerektirir. Sidik çıkarılmasını artırıcı (diüretik) ilaçlar verilmemeli, kalp yetmezliğine karşı yalnızca dijital ve atardamar basıncı düşürücü ilaçlar verilmelidir. Bazen kan alma gerekli olabilir. Kuraldışı durum olarak raslanan sidik çıkaramama (anüri), ivegen böbrek yetmezliğinde olduğu gibi, yapay böbrek makinasıyla tedavi edilir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...