Jump to content

Psişik Saldırılar ve Korunma


Guest fantoma
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

PSİŞİK SALDIRILAR VE KORUNMA

 

Mary Kurus (kısmi )

 

Psişik Saldırılar ve Karanlık Negatif Enerjiler

 

Doğaüstü enerjilerin ve güçlerin manipülasyonu olarak tarif edilen psişik saldırılar , karanlık ve negatif enerjilerin bir insandan diğerine yöneltilmesi ile veya bu enerjilerin yoğunlaştığı bir yerde hissedilen enerjetik ve fiziksel rahatsızlıklar oluşturur.Bu bir varlık, yarım gelişmiş bir formpanse olabilir.Bunlar, hissedenler üzerinde zararlı etkiler üretebilirler. Günümüzde bu etkiler artmaktadır ancak, inanmayanlara ve buna dikkat yöneltmeyenlere etki etmezler şeklinde bir inanış yaygındır..Bu doğru değildir.Bizler hertürlü enerjiden değişik biçimde etkileniriz.

Voodu ve siyah büyü, cadılık enerjinin karanlık ve negatif yönde kullanılma örnekleridir. Psişik saldırı, değişik türdeki negatif ve karanlık enerjilerin, varlıkların, ruhların harekete geçirilerek belli bir yöne, insanların enerjetik ve fiziksel bedenlerine , evlere, bölgelere farkında olarak veya olmayarak hatta insanlar tarafından kanalize edilmesidir.Diğerleri, sadece niyetle, ceza verme amacıyla , içten zarar verme düşüncesinin geçirilmesiyle bile işlerler.Bu saldırılar bazen titüel içeren teknikler, seromoniler, psişik güç kullanımı veya hepsinin karışımı ile bilinçli olarak uygulanabilirler.

Güçlü ve sağlıklı bir auraya nüfuz etmek zordur.Auralar, bastırılmış duygular, negatif duygular, düzenli ilaç kullanımı, uyuşturucular, hastalıklar sigara içma vb etkiler ile zayiflatılır.her türlü hastalık önce aurada başlar bunu unutmayalım.Parazit, kurt, metal, kimyasal vb zehirler aurayı ciddi olarak zayıflatırlar.BU nedenle psişik saldırılardan korunabilmenin ilk yolu auranızı sağlıklı tutmanızdır.Güçlü ve sağlıklı bir aura en etkili koruyucudur.

Niyet ederek karanlık ve negatif enerjinin birine yönlendirilmesi psişik saldırıdır dedik.Bu enerji hem insanı hem hayvanı fiziksel, duygusal, mental ve spiritüel düzeyde etkiler.

 

İnsanın düşüncesini,konuşmasını, isteklerini , hislerini ve davranışlarını etkileyen karanlık ruhlar ve varlıklar mevcuttur.Bu tür varlıklar tarafından ele geçireilen insanlar tümüyle farklı bir kişiliğe bürünebilirler.

 

Başka bir karanlık enerji örneği de negatif düşüncelerin yarattiği formpanselerdir.Olumsuz düşünce, kızgınlık, zarar verme isteği, kin, intikam duygusu, aşırı korku vb enerjiler bir negatif düşünce alanıı oluştururlar ve bu tür düşünce formları bir insana yapışırsa, her alanda o kişiye sıkıntı, zorlamalar deneyimletirler.

 

Bu varlıklarınetkileri çok güçlü veya zayıf olabilir; bazen hastalıklar ile bu tür etkiler karıştırılabilirler.Bizler farkına varmadan bu tür enerjileri kendimize çekebiliriz. Kendimiz uzun süre kızgınlık, korku, intikam, nefret vb duyguları kendimişzde barındırmışsak etrafa yaydığımız dalgalarla bu tür karanlık ve negatif enerjileri kendimize çekmiş olabiliriz. Süreklilik arzeden negatif duygu ve düşüncelerin enerjileri,mıknatıs gibi dışarıdan da kendisine çektikleriyle beraber zamanla karanlık ve negatif varlıklara dönüşür.

 

Alkol, sigara ve uyuşturucu kullanımı auramızı zayıflatarak bizleri bu tür karanlık ve negatif enerjilere açık hale getiren önemli etkenlerdir.

Psişik Saldırı ve Karanlık Enerjilerin Semptomları

 

Bu semptomlar çok çeşitlidir ve hastalıklarla karıştırılabilirler.

 

 • Karakterinin dışına çıkan davranışlar gösterme
 • Sebepsiz davranış değişikliği gösterme
 • Hafıza kaybı
 • Analitik düşünme zayıflığı, net olamama
 • Sebepsiz yorgunluk
 • Duygusal çekilme. İçinin boşalması
 • Bedende kısmi donma hissi.buzgibi olma
 • Düzenli olarahk birinin sesini işitme
 • Sesler duyma
 • Karabasanların düzenli ve sıkça görülmesi
 • Tuhaf ve tekrarlayan kazalar
 • Gözetleniyor olma hissi
 • Belli bir odada yerde rahatsızlık duyma
 • Kendine güven kaybı
 • Ani enerji kaybı
 • Teşhis edilemeyen, açıklanamayan ani hastalıklar
 • Kimse yokken kendisine dokunulma, itilme hissi
 • Bir başkasının varlığını hissetme
 • Mali veya ilişkiler konularında ani ve mantıkdışı zorlukların ortay çıkması
 • Korkutan hayaller görme
 • Sebepsiz, ani depresyon, sürekli kötü şans vb.
 • Vizyonlar, halisünasyonlar
 • Sebepsiz korku, kızgınlık ve üzüntü
 • Olumsuz obsesiv düşünceler, arzular, fetiş vb….

Karanlık ve Negatif Enerjileri Nasıl Toplarız? Nasıl temizleniriz?

 

Olumsuz düşünceli, duygulu insanların olduğu herhangibir yerde bu tür varlıkları toplayabiliriz.uzun süre acı çekmiş insanların bulundukları ortamlarda bu acıların izleri durur, insan olmasa da buralardan da enerji toplayabilirsiniz.İlaç, sigara, uyuşturucu benzeri maddeler aurada delik oluştururlar bu deliklerden karanlık varlıklar auraya ve sonrasında da bedene nüfuz ederler. Olumsuz enerjinin yoğun olduğu ortamlarda özellikle dinlenen, gevşemiş insanlar bu enerjileri çekerler.Antika eşyalaın bulundukları yerlerde de bu durum sıkça yaşanır.Eski eşyaların taşıdıkları enerjileri temizlemek kolay değildir.

Cinsel ilişki sırasında o kişinin özünü kendi özünüzle karıştırırsınız.iyisiyle kötüsüyle bu özleri alırsınız.Kişinin taşıdığı olumsuz enerjiyi fiziksel sex yoluyle kendi auranızın içine alırsınız.Çok eşlilik kişiyi karanlık enerjilere daha açık hale getirir.Kişi artık kendisi olamaz.

Kendinizi korumak, temizlemek ve temiz kalmak için ne yapabilirsiniz?.

Korunma ve ortam temizleme işini kendiniz yapabilirsiniz ancak bir varlıktan temizlenmek için bir enerji çalışması yapan kişiden yardım almanız gerekebilir.

Günlük temizlenme ve korunma uygulaması yapmak önemlidir. Kişi hem kendisini hem de uzun süre birlikte olduğu, içinde bulunduğu nesneleri, yerleri ve kişileri temizlemeli ve koruma çemberine almalıdır..Özellikjle kalabalık ortamlarda bulunanlar beraberlerinde bu tür enerjileri taşır ve yayarlar.Bu enerjiler bir virüs gibi kendiliğinden yayılırlar ve hatta insanları hasta ederler…Günlük tütsü yakma yolu ile bu tür temizleme yapmak yararlıdır. Kasıtlı kasıtsız yayılan negatif enerji tütsü yolu ile uzaklaştırılır.

Bunun için bir yöntem sunmak gerekirse; On cm çapında bir kasenin dibine ısıdan korunması için, bir kaç cm kalınlığında kum doldurun.İçine bir kaç yaprak adaçayı (white sage) koyun ve tüterek yanmasını sağlayın saplarından.Bu dumanla elde edilen tütsüden yararlanın…BU dumanı başınızın üzerinden bir kaç kez geçirin, Evinizi tütsüleyecekseniz camları ve kapıları 3, 4 saat kapatın.Bu duman karanlık enerji dokusunu çözer, dağıtır

Kendinizi temizlemeye niyet ettiğinizde ilk önce Dünya ana ile derin bir bağlantı kurun, gümüş bir kordon ile dünyanın merkezine bileklerinizden bağlanın Önce kendi gezegeninize derinden bağlanacak ondan sonra değişik boyutların enerjilerine kendinizi açacaksınız. Niyet ile temizlik yapacaksanız öncelikle kendinizi bir koruma kalkanına almak zorundasınız, yoksa bir başkası üzerinde yapacağınız temizlik çalışmasında ile negatif enerjiyi, varlığı kendi üzerinize alabilirsiniz.Niyetle çalışırken bir sandalyeye oturun, gözlerinizi kapatıp sevgi enerjileriyle sarılı olduğunuzu ve kendinizin bu sevgi enerjisinden geldiğinizi aklınzda bulundurun.tamamen gevşeyin, diğer boyutların enerjilerine bağlanın ve evrenden korunma isteyin.beyaz ışıktan bir koni oluşturun bu koni ile temizleme yapıldığında ayrışan varlık veya negatif enerjiyi evrene salacaksınız.kendi adınızı veya çalıştığınız kişinin adını söyleyerek evrenden o kişiyi tüm negatif enerjilerden ve varlıklardan ayıklamasını isteyin, evrenden bu temizlemeyi yapmasını isteyin.Evrenden ayrıştırılan negatif enerjiyi kimseye zarar vermeden, ışık konisi içine yerleştirerek koni racılığıyla evrene aktarmasını isteyin.Birkaç dakika bu düşünceyi ve koninin taşınması imgesini sabitleyin.Sonra evrene teşekkür edin.Bu çalışmanın en önemli bçlümü diğer boyutların enerjileri ile bağlanmaktır.Daha yukarı boyutların zeki enerjileri işe koşulabildiğinde sonuç alınır.

 

Dua yolunu seçiyorsanız mutlaka diğer boyutlardan koruyucu melekleri,bu deneyimde size yardımcı olabilecek rehberleri çağırarak size rehberlik yapmalarını ve yardım etmelerini isteyin.Korkmayın.Derin nefes alma, tutma ve verme çalışmasıyla( 5 veye 7 nefeslik) önce kendinizi sakinleştirin ardından şu çalışmayı yapuın.Vucudunuzdan korkuyu salmak için önce vucudunuzdaki tüm korkuyu solar plexüse topladığınızı imgeleyin ve sonra yumuşak bir yastığın içine doldurun bu korkuyu….dışarıdan beyaz ışık hüzmesi gönederin bu yastığa ve içindeki korkunun çözülüp dağıldığını imgeleyin.sonra bu yastığın içindeki minicik parçacıkların bedeninizden dışarıya uçup gittiğini görün.. geriye dönün vucudunuzda kalan kırpıntıları da süpürün .. yastığın içinde hiçbir kırıntı kalmayana dek bun u yapın ve korkunuzun uzaklaşıp yok olduğunu hissedin, hafifleyin…

Kızgınlık, öfke, intikam duygularının size yönlendiğini düşündüğünüz durumlarda o kişi ile aranıza bir plexiglas korunma duvarı çekerek o kişiye sevgi göndermeye devam edin. Bu saydam duvar tüm negatif enerjiyi emecek ve nesize ne de geriye yansıtmayacaktır.sonra bu duvarı beyaz laser ışığı ile unufak edip negatif enerjinin çözülerek toprak tarafından emildipğini görün…

 

Kendinizi her gün evrenin sevgi enerjisiyle sarıp ayak baş parmağınızda enerjiyi bağlayın…hiçbir negatif bu sevgi kalkanını aşamasın …

 

Temizleme çalışmasından sonra çakraların yeniden dengelenmesi, auranın düzeltilmesi

 

Aura temizlemesinden sonra aurada delikler kalacaktır bu deliklerin taze enerji ile doldurulup, auranın güçlendirilmesi gerekmektedir.Aynı zamanda çakraların da yeniden normal çalışma tempolarına ve büyüklküklerine getirilmesi gerekir.Bu işlemler bitince, enerji ile çalışan kişi auranızı m ühürleyerek dış etkilere karşı sizi korumaya alır.

Olumlamalar yoluyla güvende olduğunuzu, evren tarafından korunduğunuzu ve sevgi ile sarıldığınızı bilinçaltına ekmelisiniz. Bu anlamı içeren olumlamaları tüm içtenliğinizle inanarak ve hissederek alçak sesle söylemelisiniz.Yirmibir gün süreyle sabah uyandığınız anda veya akşam uykuya dalarken yapacağınız olumlama çalışmaları gerçeğinizi değiştirecektir.

 

Günlük Kendinizi Koruma Yolları

 

·Auranızı adaçayı tütsüsüyle temizleyin.

·Başkalarına karşı sevecen olun, olumlu tavır içinde olun.

·Dünya anayla derinden bağlanın, topraklanın.

·Dua ve meditasyona zaman ayırın.

·Olumlamaları günlük yaşamınıza sokun.

·Diğer boyut enerjileriyle bağlanabiliyorsanız, niyet yoluyla kendinizi

·Gerkin ve korku dolu olduğun uzda derin nefes çalışmasıyla gevşeyin.

·Bir enerji çalışanından yardım isteyin.

 

ALINTIDIR...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
 • Yeni Oluştur...