Jump to content

Bir Sir!


Guest Alperenler
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Duaya daha konsantre olmak, daha icten dua edebilmek icin bir takim psikolojik hazirliklar yapmakta fayda vardir.

 

 • Abdest alinir, mümkünse gusledir. Zira abdest ve gusl (Dini bir emir, baslibasina bir ibadet, özel bir temizlik olmasinin disinda) sinir, kandolasim ve lenf sistemlerinin normale dönmesini saglar. Ayrica kisinin nefsini kibir, kin, hased, cimrilik, kiskanclik gibi kötü huylardan arindirir, huzur saglar

 • Sessiz, sakin bir yere cekilinir. Bu da, Dünyanin etkinlerinden kurtulmak, konsantre olmak, daha icten ve daha samimi olarak dua etmeye yardimci olur.

 • Tevbe -istigfar edilir. Bunun icin tevbe- istigfar dualarindan herhangi biri okunur. Veya 3 kere: "Estagfirullah" denir.

 • Allah rizasi icin 2 rek´at namaz kilinir. Sonra:

 • Namazdaki oturus sekli bozulmadan; yalvaris, yakaris, husu ve endise duygulari icinde:

"Sübhane Rabbiye´l- Aliyyi´l- A´le´l- Vehhab" denilerek ellerin ici, yüze gelecek ve koltukaltlari da görünücek sekilde kaldirilir. "Amin" denir.

 

Sonra söyle devam edilir:

Euzu bi´llahimine´s-seytani´r-racim

Bismi´llahi´r-Rahmani´r-Rahim.

Elhamdü lillahi Rabbi´l-Alemin. Ve´l-akibeti li´l-müttekin. Ve´s-salatü ve´s-selamü ala Rasulüna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve-la udvane illa ala´z-zalimin.

 

(Bundan sonra, hangi duayi okuyacaksan, onu okursun veya gönlünce ve Türkce olarak dua edersin. Sonra, duani söyle tamamlarsin).

 

Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime inneke Hamidün Mecid.

Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.

Kema barekte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime inneke Hamidün Mecid.

Rabbena atina fi´d-dünya haseneten ve fi´l-ahirati hasseneten ve kina azabe´n-nar.

Rabbenagfir li ve li-valideyye ve li´l-mü´minine yeve yekümül´l-hisab.

Amin, amin, amin. Bi-hürmeti seyyidi´l mürselin ve´l-hamdü lillahi Rabbi´l-Alemin. Birahmetike ya er-hamer-Rahimin.

Esselatü ve´s-selamü aleyke ya Rasulullah, esselatü ve´s-selamü aleyke ya HabibAllah, esselatü ve´s-selamü aleyke ya Seyyide´l-evveline ve´l-ahirin.

Sübhane Rabbike Rabbi´l-izzeti amma yasifun ve selamün ale´l-mürselin ve´l-hamdü lillahi Rabbi´l-Alemin. (El-Fatiha)

 

"Allahümme salli ala Muhammed" dendikten sonra Fatiha suresi ve ardindan bir salavat daha okunup, ellerle yüz mesh edilir.

 

 

Duadan sonra (veya önce) yoksullara sadaka vermek veya yetileri, dullari sevindirmek, hayvanlara yiyecek vermek, bunlardan hicbirini yapmaya gücü yetmeyen icin, cicekleri sulamak, duanin kabul edilmesi icin vesiledir.

 

Dua ettikden sonra dökülen bir damla gözyasi, bir kalb ürpertisi, duanin kabul buyruldugunun isareti olabilir.

 

 

(Kaynak: Dualarin Esrari; Ayhan Yalcin)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Duaya daha konsantre olmak, daha icten dua edebilmek icin bir takim psikolojik hazirliklar yapmakta fayda vardir.

 

 • Abdest alinir, mümkünse gusledir. Zira abdest ve gusl (Dini bir emir, baslibasina bir ibadet, özel bir temizlik olmasinin disinda) sinir, kandolasim ve lenf sistemlerinin normale dönmesini saglar. Ayrica kisinin nefsini kibir, kin, hased, cimrilik, kiskanclik gibi kötü huylardan arindirir, huzur saglar

 • Sessiz, sakin bir yere cekilinir. Bu da, Dünyanin etkinlerinden kurtulmak, konsantre olmak, daha icten ve daha samimi olarak dua etmeye yardimci olur.

 • Tevbe -istigfar edilir. Bunun icin tevbe- istigfar dualarindan herhangi biri okunur. Veya 3 kere: "Estagfirullah" denir.

 • Allah rizasi icin 2 rek´at namaz kilinir. Sonra:

 • Namazdaki oturus sekli bozulmadan; yalvaris, yakaris, husu ve endise duygulari icinde:

"Sübhane Rabbiye´l- Aliyyi´l- A´le´l- Vehhab" denilerek ellerin ici, yüze gelecek ve koltukaltlari da görünücek sekilde kaldirilir. "Amin" denir.

 

Sonra söyle devam edilir:

Euzu bi´llahimine´s-seytani´r-racim

Bismi´llahi´r-Rahmani´r-Rahim.

Elhamdü lillahi Rabbi´l-Alemin. Ve´l-akibeti li´l-müttekin. Ve´s-salatü ve´s-selamü ala Rasulüna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve-la udvane illa ala´z-zalimin.

 

(Bundan sonra, hangi duayi okuyacaksan, onu okursun veya gönlünce ve Türkce olarak dua edersin. Sonra, duani söyle tamamlarsin).

 

Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime inneke Hamidün Mecid.

Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.

Kema barekte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime inneke Hamidün Mecid.

Rabbena atina fi´d-dünya haseneten ve fi´l-ahirati hasseneten ve kina azabe´n-nar.

Rabbenagfir li ve li-valideyye ve li´l-mü´minine yeve yekümül´l-hisab.

Amin, amin, amin. Bi-hürmeti seyyidi´l mürselin ve´l-hamdü lillahi Rabbi´l-Alemin. Birahmetike ya er-hamer-Rahimin.

Esselatü ve´s-selamü aleyke ya Rasulullah, esselatü ve´s-selamü aleyke ya HabibAllah, esselatü ve´s-selamü aleyke ya Seyyide´l-evveline ve´l-ahirin.

Sübhane Rabbike Rabbi´l-izzeti amma yasifun ve selamün ale´l-mürselin ve´l-hamdü lillahi Rabbi´l-Alemin. (El-Fatiha)

 

"Allahümme salli ala Muhammed" dendikten sonra Fatiha suresi ve ardindan bir salavat daha okunup, ellerle yüz mesh edilir.

 

 

Duadan sonra (veya önce) yoksullara sadaka vermek veya yetileri, dullari sevindirmek, hayvanlara yiyecek vermek, bunlardan hicbirini yapmaya gücü yetmeyen icin, cicekleri sulamak, duanin kabul edilmesi icin vesiledir.

 

Dua ettikden sonra dökülen bir damla gözyasi, bir kalb ürpertisi, duanin kabul buyruldugunun isareti olabilir.

 

 

(Kaynak: Dualarin Esrari; Ayhan Yalcin)

ben bi dua okuduğumda (sevgilim dönsün diye yapıyordum ağlaya ağlaya bitirdim duayı ama sevinçten değildi ağlamam.çok özlediğim için içten içe yalvarıyordum rabbime sanki duamı okurken yardımcı olsun diye.kalbimde de kelebekler vardı sanki birsürü.anlam verememiştim okuyalı 4 gün oluyor benım adım atmamla ufak gelişmeler var sadece acaba dunın kabul olduğu anlamına mı geliyor bu ağlamam

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Dua etmek icin belirli mekan ve zaman yoktur, dua ecerken konsantre olmak , daha icten dua edebilmek icin bir takim psikolojik hazirliklar yapmakta fayda vardir.

Abtest alinir, mümkünse gusledilir. Abdest ve güsül özel bir temizlik disinda , sinir kandolasimi ve lenf sistemlerinin normale dönmesini saglar, ayrica kisinin nefsini kibir, kin , hased, kiskanclik gibi kötü huylarindan arindirir.

 

Sessiz sakin bir yere cekinilir. Bu da dünyanin etkilerinden kurtulmak ve duaya konsantre olmak icin yapilir.

 

Tevbe-istigfar edilir. bunun icin tövbe istigfar dualarinda herhangi biri okunur veya , 3 sefer Estagfirullä diyerek okunur.

 

Allah rizasi icin iki rekat namaz kilinmasi en güzelidir.

 

Namazi bitirdikten sonra yerinden hic kalkmadan , oturus seklini bozmadan , allaha yalvaris , yakaris, husu ve endise duygulari icinde.

 

Sübhäne Rabbiye`l - Aliyyi`l- a`le`l - Vehhäb.

 

 

denilerek ellerin ici yüze gelecek sekilde vekoltuklari da görünecek sekilde kaldirarak ÄMIN denir.

 

sonra söyle devam edilir,

 

Euzü bi`llahimine`s-seytni`r-racim

Bismi`llahi`r- Rahmamäni`r - rahim.

Elhamdü`llillahi RabbiL-Alemin.Ve`l-äkibetì li`lmültekin.Ve`s-salätü ve`s-selämü alä Resulüna Muhannedin ve alä älihi ve sahbihi ecmäin.Ve lä udväne illä ala`z- zälimin.

 

BUNDAN SONRA HANGI DUANI VEYA DUALARINI OKUYACAKSAN OKU VE SÖYLE TAMAMLA:

 

Allahümme salli alä Muhammedin ve alä äli Muhammed. Kemä saleyte alä Ibrahime ve alä äli ibrähime inneke Hämidün Mecid.

 

Allähümme bärik alä Muhammedin ve alä äli Muhammed . Kemä bärekte alä Ibrahime ve alä äli Ibrahime inneke Hamidün Mecid.

 

Rabbenä ätina fi`d-dünyä haseneten ve fi`l-ähirati haseneten ve kinä azäbe`n- när.

 

Rabbennägfir li ve li-välideyye ve li`l-mü`mimine yevme yeunmü`l-hisäb.

 

Amin, Amin, Amin.

 

Bi-hürmeti seyyidi`l mürselin ve`-l hamdü lillähi rabbi`l Alemin. Birahmetike yä er-hamer- Rahim.

 

Essalätü ve`s-selämü aleyke yä Rasullullah, esselätü ve`s-selämü aleyke yä HabibAllah , esselätü ve`sselämü aleyke yä Seyyide`l -eveline ve`-ähirin.

 

Sühäne Rabbike rabbi`l -izzeti a,,ä yasitun ve selämün ale`-mürselin ve`l- Hamdü lillahi Rabbi`l - Alemin

(el -fatiha)

 

Allähümme salli alä Muhammed, denildikten sonra .Fatiha ve ardindan bir salavat daha okunup eller yüze mesh edilir.

 

( Rabbim dualariniza kabul buyursun,)

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

izah için teşekkürler kardeş,gayet yerinde...avuçların yüze bakması önemli..parmaklardan açığa çıkan enerjilerin beyine doğru tutularak beynin faal edilip istenilene ulaşma amaçlanmaktadır..gökyüzüne doğru kaldırılması hoş değil..HzMevlana'nın;ne ararsan kendinde ara.! sırrınca insan,beyni vesilesiyle alem denilen algı dünyasını yaşar..herşey beyinden açığa çıktığı için insandaki EL-HALIK esması ile dua denilen yaratma mekanizması(daha doğrusu;yaratılması istenmesi) açığa çıkar..EL-HALIK esması cennet boyutunda çok üst düzeyde açığa çıkar insanda..dilediği her ne var ise anında açığa çıkar,yaratılır...!

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
 • Yeni Oluştur...