Jump to content

33 Derece Masonluğun Kozmik Sırları


Guest yagmurruzgari
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

33 DERECE ULULUK SAYISI © Olga MORALES 2003

 

33 derece ve rakamı neden Kutsallık ile ilişiklendirilir? Ruh Tutulması (Eclipse of the soul) adlı romanımı araştırırken Mason simgeciliğine daldığım zamanda bu soruyu kendime sormam mesele oldu. Astrolojist birisi olarak, Gezegenlerin ve Yıldızların konumlarını derece, dakika ve saniye ölçülerinde hesapladığımdan bunun göksel bir başvuru dayanağı olduğuna inanmaktayım. Astrolojik çember 360 dereceye eşittir. - Her biri 30 derecelik 12 gökkuşağı evleridir. Ay’ın 3 derece Boğa burcunda yüceldiği ve tam karşışındaki nokta 3 derece Akrep burcunda zayıf düştüğünü belirten Hint Astrolojisi kitabında aradığım ipucu bulundu. Yücelme (Exaltation) gezegenin kuvvetli ve muktedir olduğu varsayılan en iyi konumdur, Alçalma da tam bunun karşı noktasıdır. Neden acaba 3 derece Boğa burcu? Hint Astrolojisinde, Ay’ın devinimlerine dayalı Gökkuşağı en parlak Yıldızlara karşı, her biri 13 derece 20 dakikalık 27 Takımyıldızına bölünmüştür. 3 derece Boğa burcu, Krittika denilen bizim Pleiades (Süreyya) diye tanıdığımız Takımyıldıza karşılık gelmektedir ve Akrep burcunun (Vishakha) 3 derecesi ise Sanskrit dilinde Tula diye adlandırılan bizlerin Terazi burcunun kuzey ve güney ucu diye bildiğimiz noktaya denk gelmektedir. 360 derecelik Burçlar kuşağında sıfır derece Koç burcundan başlayarak haritayı çizerseniz 3 derece Boğa, 33 dereceye eşittir. İşte benim aradığım Cevap budur. Pleiades Salkımında (Süreyya Takımyıldızı) Alycone en parlak yıldızdır ve böylece Alycone 33 derecedir – mistik temel rakam. (the number of Mastery). Daha da ötesi , Etimolojiyi (sözcüklerin kökeni) kullanırken şunu keşfettim ki Master ikiye bölününce Ma / Ster olur ve anlamı Ana Yıldız (Mother Star) demektir. Böylece Alycone Ana Yıldızın sayısıdır – 33 derece.

 

Bütün kültürler boyunca tarih şiir ve mitolojide kozmik objelerden en çok vurgulanan Pleiades yıldız sistemi olmuştur. Kültürel geleneklere göre, Yedi kız kardeşler, Krittika, Kimah, Güvercinlerin sürüsü, Tavuklar, Bahar bakireleri, Denizcinin yıldızları ve Atlantisli kız kardeşler gibi Pleiadesin görünür yedi yıldızları bir çok adlar ile geçmektedir. Pleiades, Kuzey Amerikadaki Sibiryadaki ve Avustralyaki dahi insanlar tarafından Yedi kız kardeşler olarak bilinir ve bu yaygın miras, onların 40.000 yıl daha önceden anlatıldığı demektir.

 

M.Ö. 2357 yılı Çin yargılarında beliren astronomik edebiyatta adı ilk geçen yıldızlar arasında Pleiades görünmektedir, Alcyone, ilkbahar gündönümüne en yakın olmasıyla en parlak yıldızdır--- yaklaşık 25.900 yıllık uzun dönem dönüşü için Pleiades Yüce Yılı, onları yılı başlatma konusuna kadar yükseltmiştir.

 

Giza Büyük Piramidinin yedi odasının bu yedi kız kardeşleri anımsattığını 19.Yüzyılın sonlarında Professor Charles Piazzi Smyth önermiştir. Ve işte harika karşılığı olan gerçek şu ki, Büyük Piramidin bitirilme tarihi, Kış gündönümünün gece ortasında… Pleiades, Alycone ile tam aynı çizgide bu piramidin boylamı üzerinde yayıldığı dönemdir.

 

Büyük Piramidin Pleiades onuruna gerçekten inşa edildiğine acaba ne demeli, Siess tarafından öneridiği üzere ilkbahar gündönümü noktası yakınında M.Ö. 2357’de yükseldiği döneme denk başlandığı ve M.Ö. 2170’ye kadar bitirildiğidir.

Albert Churchward’ın görüşü, Büyük Piramidin ‘Khuti’ adı yedi ışıklara veya şanlı olanları belirtmekte olduğudur. Benzeri, yedi katlı Babil Kulesinin de insanların göğe doğru tırmandığı simgesel Yüce Sunağın basamakları olduğudur.

 

Pek çok kadim gelenek Alycone, merkezi spiritüel güneş olduğunu belirtmiştir, yaratıcı ışığı emen ana güneş, Dünyaya ışığın yüce öğreticilerini doğurandır. Bizim Güneş sistemizin çevresinde döndüğü Evrenin merkezi olduğuna inanılmaktadır. 1850’lerde iyice benimsenmesine rağmen şimdiki Astronomi uzmanları bu düşünceyi desteklememektedirler. Bilim en son Güneşin bir ölü nokta olmadığını ama gezegenler ve kuyrukluyıldızların etrafında döndüğü onun yine kendisi bir sabit duraktır. Güneşin bile bazı başka ve engince daha üstün odak çevresinde devinimde olduğu şimdilerde anlaşılmıştır. Astronomi bilimcileri bu odağın neresi ve ne olduğu konusunda tam görüş birliği içersinde değillerdir. Bazıları her nasılsa yönünü bulduklarına inanmış oldukları o’nun Pleiades ve özellikle Alycone olduğudur. Alycone keşfini yapmış olma şerefi seçkin Astronomi Profesörü J.H, Maedler’e aittir, hemde Bilimin algılayabildiği kadar orası bütün yerçekiminin merkezi makam ve Tanrının kainatı yönettiği ‘geceyarısı tahtı’ gözüktüğüdür.

 

Herhangi bir Astronomi Bilimcisi bunun tümden saçma olduğunu sana söylebilir ama ben kadim geleneklere geri gitmek istiyorum. Alcyone, Araplar tarafından Al Wasat yani merkezi olan ve Babilliler tarafından ise Temennu yani kuruluş taşı olarak adlandırılmaktaydı. Mazzaroth adlı kadim takımyıldızlar üzerine bulduğum harika kitaptan bir sonraki dır. Wasat, Alycone için Arapça isim, eski Arap Astronomi bilimcisi Ulug Bey tarafından merkez diye aktarılmaktadır. İlk Astronomi Bilimcilerinin bilgisi uzunca dönem kayıp ancak son dönemde çıkarılmış gerçek olduğuna, dönüşün merkezi bu grupta olduğuna, aynı dayanağı kapsadığına, onun temel köklerini açıklama gerekirse böylece bu sanki tanıklık etmektedir. Kadim adı ile Alycone bilimin yıllıklarında şimdi öyle bir kutlanıyor ki oryantal orjini belirgin olup, Arap ve eski Yahudi ön takısı Al ile birlikte, izleyen son takısı da onun kökü Cyon, merkez anlamına karşılık gelmektedir. Manasının merkez, kuruluş olması bile Modern Astronominin en önemli başarılardan birisi buluş bu nokta olduğunu sezinletiyor, Güneşimizin ait olduğu Galaksi denen bütün muhteşem yıldızların küme olarak çekildiği bu merkeze. Cyon adı ile bir bakıma sesteş Sion/Zion adı size ses yakınlığı neyi çağrıştırıyor Sion/Zion ile Cyon seslerinde ---Tanrının semavi şehri--- siz benzerlik bulmuyor musunuz? Sizin konuştuğunuz görkemli şeylerden, Zion Tanrımızın kenti Ketuvim 87. (Tevrat Yazıları-Övgüler). Museviler onun Davud’un kenti- Rabbin kenti-Kuruluş kenti olduğuna inanmaktadırlar.

 

Durumu daha ilginç duruma getiren Ken Raines’ın yazdığı Jehovah adlı makaledir: Pleiades’dan kadim Astronot (Ancient Astronaut from the Pleiades)7 Gözetleme Kulesi Topluluğu - Yehova Şahitleri (Watchtower Society - Jehovah's Witness) Tanrının Pleiades takımyıldızında yaşadığını ve bu yıldızdan kainatı yönettiğini 62 yılda 1891-1953 yılları arasında görünüşe bakılırsa öğretti. Ayrıca Zion kentinin gökyüzündeki Alycone olduğu belirtildi. Özgün Watchtower dergisi Siyonun Gözetleme Kulesi (Zion’s Watchtower) diye adlandırılıyordu. Tevratta Micah 4:8 , şöyle yazar, 'Ve sen , Ey sürünün kulesi , Siyon Bacının sağlam mevzisi, sana kadar sen geleceksin, öyle ki ilk hükümranlık ; Kudüs’ün bacısına krallık gelecek.’ Pleiades’dan en sıklıkla bir güvercinlerin sürüsü olarak belirtildiğini hatırlayınız.

 

Bu noktada kısaca dikkatinizi Siyon Manastırı ve onun Mary Magdalene adına raporlu dayanağına çevirmek istiyorum. İpucu onun Magdala olarak anlamı olduğu sanılan adındadır —bazı olası çeviri olarak ‘güvercinin yeri’, ‘kulenin yeri’, ve ‘tapınak-kule’. Kaymaktaşlı Kadın (Woman with the Alabaster) kitabında Jar Margaret Starbird şöyle yazmaktadır, 'sürünün kulesi' yukardaki incil dayanağında Magdal-edar diye çevrilmektedir. O halde Mary Magdalene sadece gizli bir Pleiades kodudur ve Siyon Manastırı (the Priory of Sion) aslında Alycone Manastırı mıdır? Mary Magdalene ile İsa (Jesus) arasındaki Merovenj hanedanı ile ilgili sözümona gizli kanbağı aslında onların Pleiades kozmik orijinlerine atıfta bulunuyor olabilir. Örneğin, benzer pek çok kadim uygarlıklar gibi Mezo-Amerikanın Mayaları, uygarlıklarının tohum yatağı ve ışığın kodlarını çocuğuna veren kozmik yıldız ana olduğu için Pleiadesi cranary (doğrusu granary olabilir anlamı yüksek nitelikte tohum üreten bölge) diye adlandırmaktaydılar.10 Merovenjler, Troyanın Kralı Priamın oğlu Prens Paris’ten sonra Parisi kurdular ve kente onun adını verdiler. İlyada’daki Elektra (Pleiades takımyıldızındaki 7 kız kardeşten biri) Troya soyunu kuran Dardanosun anasıydı, David Icke görüşüne göre, Merovenj soyu ile kanbağı Troyaya dek dayanmaktadır—bir başka Pleiades bağlantısı.

 

Tapınak Şövalyeleri Kitabının Yazarı, Mary Magdalene ve Hz İsa’nın İsis Kültünün inisiyeleri olduklarını iddia ediyor. Isis en çok saygı duyulan Mısır tanrıçasıdır – tümün kaynağından çıktığı yaradan-. İsisin belirteci tam da Boğa burcu aynı benzeri gibi boynuzlu bir çemberdir. Onun yedi peçeli dansı Pleiadesin yedi yıldızına karşılık gelmektedir. Pleiadesin batı yakası civarında bulunan bulutsu tabakadan (nebula) dolayı onun sıkça peçeli olarak portresinin çizildiğine inanıyorum. Ben bu yı J.R. Skinner eliyle E. Valentia Straiton’ın Kuzeyin Yıldız Gemisinden yaptım. 'Isis, Issa, Tanrıların bakire anasıdır. Neith, Isis, Hathor, Venus ve diğerleri hepsi de bir ve aynıdır. Issa, veya Kadın, veya Mısırlı Isi-s, Isis…ancak Isi, Jesse idi, Isi olarak Hz İsa’nın babası olan Davud’un da babasıdır,. O halde, gerçekte İsis, Isi’nin Mısırda dişi formudur, veya Jes-, bir aish- adam formu olarak Jes-us (Hz. İsa) olmuştu.

 

1887 yılında Tibette bir manastırda bulunduğu zamanda Rus Gezgini Nicholas Notovitch’e Hz. İsanın haç üzerinde ölmediği her nasılsa onun Hindistanı ve Tibeti dolaştığını ve Saint Issa olarak tanındığını iddiası ile bir el yazması baş lama tarafından gösterildiğinden bu çok ilginçtir. Ayrıca, Jesus Arapçada ve Kuranda İsa olarak bilinmekteydi. Onun mezarı, Keşmirin başkenti Srinagarda olduğu söylenmektedir, Peygamberin mezarı olarak anlatılmaktadır. Hz. İsa neden özellikle –Yüce Yılan anlamına karşılık gelen Srinagarda gömüldü? İnandığım ipucu yılan anlamına gelen naga sözcüğünde bulunur. Özgün Arami dilinde Hz İsa naggar olarak anılmaktadır gerçekte İncile marangoz diye yanlış dil çevirisi yapılmıştır, marangoz için nanger sözcüğü gerçek güncel doğrusu olduğunu bulduğumda. Hz İsa bir naggar – bilgeliğin bir yılanı- olduğudur. Yılanlar, Mısırdaki İsisin gizem okullarında Yüksek İnisiyelerin simgesiydi. 'Siz yılanlar kadar bilge ve güvercinler kadar sakin olun ' Matthew 11:16 'Pek çok Gnostik gelenek Hz. İsayı yılan ile ifade etti. Pistis Sophia’da Ademin cennetindeki bilgi ağacından ve yaşam ağacından Hz İsa, Havvaya konuşan bir yılandı.

 

Mark Amaru Pinkham, Bilgelik Yılanlarının Dönüşü (The Return of the Serpents of Wisdom) kitabında dünya çapında yılanların bazen Lemuryadan ve diğerleri Atlantisden olanlar, göçünü inceler,. Onlara Naga, Nagual, Nacaal, Adder, Djedhi, Amarus, Levites, Akciger Ejderhaları, Quetzlcoatl (Kukulkan) denilmektedir. Pek çok gelenekler Yılanların Uzaydan gelenler (Extra-terrestrial) olduklarını belirtmektedir. Atlantisteki yıldızlararası yılanlardan bazıları sideral yılan Pleiadesten gelmişti. (Dhyani Ywahoo iddiasına göre,) Bu androjen yılanların kutsanmış yedili diye bilindiğini ve ilahi zihnin evrensel oturağı Pleiadesten insanoğlunun gelişmesi sürecinde bireyselleşmiş zihnine kıvılcımı aşılamak için yolculuk yapmış olduklarını Cherokeelerin kayıtları demektedir. Bir keresinde Pleiadestan görevlilerin Yeryüzü üzerinde İnsan topluluğu ile eşleştikleri ve ve onların soyu Atlantis boyunca yayılır. (Thoth’un Kitabı Düşmüş Melekler kaynağı bu olabilir mi?) Bu Pleiades ve Atlanta eşleşmesi aynı zamanda Celoene ve Alycone olduğu varsayılan Pleiadesli yedi kız kardeşten ikisinin Atlantis Kralı Poseidon ile çiftleştiği ve onların çocuklarının da Atlantis sakinleri oldukları Yunanlı Tarihçi Diodorus tarafından anılmaktadır.

 

Şimdi Gözetleme Kulesi Topluluğuna geri dönünüz. David Icke görüşüne göre, Gözetleme Kulesi Topluluğu (Yehova Şahitleri) kurucusu Charles Taze Russell yüksek derecede masondu. Neden ben buraya geliyorum? Çünkü gizli topluluklar kadim bilgeliği kilitli kapılar ardında tutmaktadırlar ve Masonluk eski Mısır gizemlerine dayanmaktadır. 32 derecede mason olan Robert Hewitt Brown’un elimde Yıldız İlahiyatı ve Masonik Astronomi (Stellar Theology and Masonic Astronomy) adlı kitabı bende var. 54. sayfada Pleiadesin yedi yıldızına götüren gizemli merdiven resimi bulunur. Şöyle açıklamaktadır, 'Bu masonik amblemin ilkbahar gündönümü noktasına doğrudan dokundurması var, ve böylece ölümsüzlüğün güzel simgesi olur, ayrıca bize hatırlattığı , insan ruhunun arzuladığı mezardan öte yıldızımsı parlayan yuvadır. Bu gerekçelerden dolayı kadim tarikat üyeleri tarafından bütün cennetin sahipleri amblem olarak Pleiades seçilmiştir. İskoç Mason Locası ayininde de merdiven yedi basamaktan oluşur ve Yüce Anayı belirttiği söylenen kırmızı odadan yükselir. Kırmızı Masonlukta kardeşlik yemini etmiş kişi için olduğundan kırmızı haç adayın kalbi üzerine yerleştirilir. Kırmızı haç sembolu ile Gül-Haççıların (Rosicrucians) rosi-crux sembolü hepsinin de Alycone ve Pleiades olduğuna inanıyorum. 1783 yılında Güney Carolina eyaleti Charleston kentinde Büyük İskoç Riti Locası ilk Amerikada kurulduğunda bu Yüce Konseyin konumu tam olarak 33. Enlem üzerinde bulunmaktaydı. Masonlukta en yüksek derece .33—Ulu sayı. Eğer Mason sözcüğünü ikiye ayırırsanız Ma / Son ve Mother Sun (Ana Yıldız) anlamına karşılık gelir. Yazması ilginçtir ancak Yunanlılar tarafından Pleiades, Maia diye adlandırılır. Maia, Hermes’in (Aydınlanmış olan anlamında) bakire anasıdır. Maya, Buddha’nın (Aydınlanmış olan anlamında) bakire anasıdır. Mary, Hz İsa’nın (Christ, yağ ile kutsanmış olan anlamında) bakire anasıdır. May Maia/Maya/Mary Mayıs ayıdır ve Güneş Boğa burcunda olduğunda Pleiades ile birleşir. Bahar Bayramı kutlamaları aslında Pleiades onuruna yapılmaktadır.

 

Mazzaroth adlı kitaptan Frances Rolleston İbrani alfabesi ile takımyıldızlar arasında bağlantı kurar ve Pleiadesin İbrani harfi Ayin ile ilgisi olduğu söylemektedir, Ayin harfi Resimyazısında da (Piktografi) bir göze karşılık gelmektedir. (Arapçada ayin harfi elif olur ancak yakın sesteşi ayın göz demektir.) Aniden ‘herşeyi gören göz’ Mason imgesinin semereli biçimde kullanıldığını düşündüm, özellikle Büyük Piramidin en tepe noktasında, hatta Amerikan kağıt dolarları üzerinde. Hatırlayınız Seiss'in inancı, Pleiadesin boylam üzerinde dorukta olduğu geceyarısında geceyarısı tahtı olarak kutlaması yapılırken Piramitin inşa edildiğidir,)- Piramit ve Göz tarafından simgeleştirilen bu olabilir miydi? (İlginç olan Giza Piramidi enlem ve boylam olarak da Yerküre üzerinde nerdeyse aynı derecelere düşmektedir. Giza, Mısır : 30k01, 31d13) Biraz daha öteye gittim ve ayin harfinin Kabala ağacında konumunu buldum. 26. patika üzerinde ve Oğlak burcu ile bağlantılı ve Tarotta Devil (Şeytan) kartıdır. Aleister Crowley’nin Hermes Tarot destesinde Şeytan (Devil) Keçinin geleneksel formunda temsil edilir, her nasılsa benim çok ilginç bulduğum bazı alışık olunmayan imgeleme vardır. Keçinin üçüncü gözü vardır ve kafası bir salkım üzüm ile donatılmıştır. (Şarabın güvercin ile yani Kutsal Ruh veya Musevilikte Shekinah olan Pleiades ile gizemli bağı vardır.) Onun altında ise bir kanatlı eskülap (Hermes) bulunur ve onun toynakları altında benim simgesel yaratılışı simgelediğini sandığım içinden insanların geçtiği iki top bulunur. DNA kromozomlarını ve hücrenin dolaylı bölünmesinin gerçekleştiğini görebilirsiniz. Bunun gerisinde olan, göklerde içinden delip geçen bir saplı kozmik halka. Pan gibi çoğu boynuzlu yaratık verimlilik ve yaratılış ile betimlenir ve Beltane Mayıs Zamanı kutlamaları da bu kutlama ile alakalıdır. Bahar bayramı direğinin yedi tane kurdelası olurdu, benim inandığım Pleiadesin yedi kız kardeşini temsil etmektedir. Kilisenin şeytan diye nitelediği Boynuzlu Tanrı ortaçağ paganları için önemli bir modeldi. Şeytan (Devil) Pan’ın niteliklerini her zaman keçi-toynaklar, boynuzlar ve durmayan arzular ile simgeleyerek sergiledi; bazen aynı zamanda keçi başı ve Satirlerin (yarı insan yarı keçi veya seks düşkünü erkek) kalabalık yürüyüşü katılımcısı olarak da. 14.Yüzyılda Tapınak Şövalyeleri dinden sapkınlık diye suçlandıklarında, hem erkek hemde kadın özellikleri ile keçi yüzlü toynaklı olarak resmedilen biseksüel put Baphomete taptıkları dayanak olmuştur, ve böylece onlara şeytana tapanlar denmiştir'. Bu bile başlı başına başka bir Pleiades bağlantısı olabilir miydi?

 

Kasım ile, pek çok ilkel insanlar yeni yıllarına başlarlardı; ve Pleiadesin dorukta olduğu geceyarısında, Kasımda, kadim Pers Kralları sunulan hiçbir dilekçeyi karşılıksız bırakmazlardı; aynı olay Busiristeki Isis kutlamaları başlangıcında Meksikalıların 52 yıllık dönem kutlamaları ile bağlantılı olarak ve daha az örgütlü biçimde aniden belirti verdi. Avustralyalı kabileler bu günde yedi kız kardeşler onuruna dans etmektedirler'. Mayıs ve Kasım ayları ve onların sayısız eğlence ve kutlamalarının hepsi Yedi kız kardeşler ile ilgilidir. Onların Kasımda yükselişi ölmüş dostların ve aile yakınları için ibadet zamanı diye işaretlenir. Mısır yazıtları, yedi gezegen küresini yedi Hathorlar olarak onlara ayrıca ayırarak İnsanları yargılamasının kadim önemini Krittitas olarak Pleiadestan ima yoluyla zikreder.' Ölü, bu tanrıçaların adını hassas sınavı geçip cennete girmek için söylemek zorundaydı. Ölünün yargılanmasının kaynağı, Pleiadesin gökte yüksek olduğu gecede Kasım ayı ile bağlantısının bu olduğuna inanıyorum. Hüküm dehlizlerinde Tanrıça Maat ölülerin ruhlarını kendi devekuşu tüyü gerçeğine karşı karaleylek-başlı yazman olarak tarttı. Hermes hükmü kaydetmek için durdu. Hristiyanlık resimli canlandırmasında (İkonografi) Başmelek Mikail bütün ruhların hüküm günü olarak tanınan 2 Kasımda bir çift terazi tutardı. Kadim Kelt uygarlığı Samhain denilen ölüm eğlencesini 31 Ekimin karanlık gecesinde kutlamak için toplanırdı, ve geceyarısında eski yılın ölümü ve yeniye doğum, ve o Keltlerin yeni yılıydı. Kasım ölülerin ayıdır ve Akrep ve yönetici gezegeni Plüton hepsi ölüm ve tekrardoğuş ile bağlantılıdır. Persler Kasım ayına Mordad veya Ölüm Meleği derlerdi.

 

Astrolojik burçların simgelerini nasıl kazandıklarını hep merak etmişimdir, örneğin Akrep ve onun sekizinci evi ve yöneticisi Pluton hepsi ölüm ve tekrardoğuş ile neden ilgilidirler? Araştırmalarım içinde bulduğuma, Pleiades yanıt olabilir. Khimadan (Pleiades) Yeryüzüne düşen iki yıldızın İncil ile ilgili Nuh Tufanına neden olduğu Babil Talmudunda kayıtlıdır. Bu kayıp (Lost Pleid) efsanesi ile karşılık bulabilir miydi? Lemurya / Atlantis batması ve Altın Çağın sonu ve böylece bizim Kasımda ölüler için yas tutmamız bu olabilir mi? Allen ve Delair tarafından yazılan ‘Yerküre Yakınen Öldüğünde’ (When the Earth nearly died) adlı kitabından bazı çok onaylayıcı kanıtları buldum. Vela Supernovası patladığında Dünya toplu felaketi M.Ö. 9500’de deneyimlediğini ve Yerkürenin ekseni yaklaşık 23,5 derece oynadığında Karanlık Çağ ortaya çıktığını tartışırlar. Kitapda neyi bulduğum ise şudur. Çin gelenekleri benzerce nasıl söyler, efsanevi imparator Ya-hou dönemi boyunca: ' korkunç küresel ani büyük değişiklik öncesi bir parlak yıldız Yin takımyıldızından çıkmış'. Çin Astrolojisi kitabımı araştırdım ve yin yıldızın tam karşısına gelen Beta Scorpionisi buldum. (Graffias, Akrep burcunun başına yerleşmiş bir üçlü yıldız) ve fazla miktarda su (Sel) ile ilgilidir. Yin ve Yang simgesi böylece Akrep burcunu (Yin) ve onun karşı burcu Boğa (Yang). Hatırlayınız Kasımda Güneş Akrep burcunda olur ama geceleyin Pleiades yüksek gökyüzünde Boğa burcundadır. Mayalar / Aztekler Pleiadesa yılan ile ilgili tzab- çıngırak diye hitap ederlerdi ve 52 yılda bir Kasımın ortasında Pleiades astronomik ölçülerde doğrudan Meksika enleminde gece ortasında en üst noktada olduğu zamandı, ve Dünyanın sona erebileceğine inanılırdı; geçmişte zaten yok edilmşti ve dört defa yeniden yaratılmıştı. Yeni Ateş Ayini bir defalığına başka bir 52 yıl süreliğine daha güvende olduklarını bildiklerinde yapılırdı. Böylece, takımyıldızların belirgin simgeciliği, Astrolojik burçların ve gezegenlerin güncel tarihi olayları yansıtıyor gözüktüğü, pek çok Mitlerde benzerce tekrar sayılmıştır.

 

Yukarıda benim sunduklarım benim bulmuş olduklarımdan buzdağının sadece bir parçasıdır. İsisin gizem okullarındaki yüksek inisiyeler tarafından gizemli bilgeliğin kaynağının bilindiği ve Pleiades yıldız sisteminin evrensel mirasın odağı olduğu efsanelerden ve mitlerden bellidir.

 

Çevirmen : NEJDET KIRAL 2008

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...