Jump to content

İspanyolca Gramer


Sidre

Önerilen Mesajlar

[h=2]1)) İSİMLER[/h][h=2] İSİMLERİN TÜRLERİ[/h]İspanyolca’da tüm isimler ya erildir ya da dişil.

 

[TABLE=class: fontbeyaz]

[TR]

[TD=bgcolor: #0000cc]ERİL[/TD]

[TD=bgcolor: #0000cc]DİŞİL[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]El Chico

Erkek Çocuk[/TD]

[TD]La Chica

Kız Çocuk[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]El Jardín

Bahçe[/TD]

[TD]La Universidad

Üniversite[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]El Libro

Kitap[/TD]

[TD]La Revista

Dergi[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]El Miedo

Korku[/TD]

[TD]La Libertad

Özgürlük[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

Eğer isim canlı bir nesneyi anlatıyorsa, bir cinsiyetinin olması çok doğaldır. Bu İngilizce’de eril ya da dişil olmasına bağlı olarak, canlı nesnelerin farklı isimleri olmasının sonucudur.

 

Aşağıdaki İspanyolca isimlerin hepsi canlı varlıkları adlandırırlar.

 

[TABLE=class: fontbeyaz]

[TR]

[TD=bgcolor: #0000cc]ERİL[/TD]

[TD=bgcolor: #0000cc]DİŞİL[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]El Gato

Eril Kedi[/TD]

[TD]El Gata

Dişi Kedi[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]El Perro

Eril Köpek[/TD]

[TD]La Perra

Dişi Köpek[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]El Chico

Erkek Çocuk[/TD]

[TD]La Chica

Kız Çocuk[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]El Abuelo

Büyük Baba[/TD]

[TD]La Abuela

Büyük Anne[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

Not:

a) Sonu sessiz harfle biten eril isimler, dişil isimlere dönüştürülmek için sonuna "-a" eklenir.

Örnek: El Profesor - La Profesora, El Señor - La Señora

 

b) İnsanları karşılayan bazı isimler eril yada dişil olanı anlatmak için aynı yapıda kalır. Bu isimlerin sadece belirleyici sıfatları değişir.

Örnek: El Estudiante (Erkek Öğrenci)

La Estudiante (Kız Öğrenci)

El Pianista (Piyanist)

La Pianista ( Bayan Piyanist)

 

c) -sión, -ción, -dad, -tad, -tud, -umbre ile biten isimler dişildir.

Örnek: La Televisión, La Decisión, La Conversación, La Habitación

 

d) A ile biten BAZI isimler erildir.

Örnek: El Problema, El Telegrama, El Programa, El Mapa

 

e) A ile biten isimlerden dördü istisnadır ve akılda tutulmalıdır.

Örnek: El día, El Mapa, El Planeta, El Sofá

 

buton-uste-don.jpg

 

[h=2] İSİMLERİ ÇOĞUL YAPMA[/h]Eğer isim sesli bir harfle bitiyorsa, sonuna -s getirilerek çoğul yapılır.

 

[TABLE=class: fontbeyaz]

[TR]

[TD=bgcolor: #0000cc]TEKİL[/TD]

[TD=bgcolor: #0000cc]ÇOĞUL[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Libro (Kitap)

Pluma (Tüy)

Chico (Erkek Çocuk)

Señora (Bayan)[/TD]

[TD]Libros (Kitaplar)

Plumas (Tüyler)

Chicos (Çocuklar)

Señoras (Bayanlar)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

Tanımlayıcı sıfatlar (El, La) çoğul isimlerde Los, Las olarak değişir

 

[TABLE=class: fontbeyaz]

[TR]

[TD=bgcolor: #0000cc]TEKİL[/TD]

[TD=bgcolor: #0000cc]ÇOĞUL[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]El Libro (Kitap)

La Pluma (Tüy)

El Chico (Erkek Çocuk)

La Señora (Bayan)[/TD]

[TD]Los Libros (Kitaplar)

Las Plumas (Tüyler)

Los Chicos (Çocuklar)

Las Señoras (Bayanlar)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

Eğer isim sessiz harfle bitiyorsa, sonuna –es getirilir.

 

[TABLE=class: fontbeyaz]

[TR]

[TD=bgcolor: #0000cc]TEKİL[/TD]

[TD=bgcolor: #0000cc]ÇOĞUL[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]El Borrador (Silgi)

La Universidad (Üniversite)

El Profesor (Profesör)

La Ciudad (Şehir)[/TD]

[TD]Los Borradores (Silgiler)

Las Universidades (Üniversiteler)

Los Profesores (Profesörler)

Las Ciudades (Şehirler)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

Not:

a) Eğer bir isim -ión ile bitiyorsa sonuna -es getirilir ve aksan işareti atılır.

b) Bir isim z ile bitiyorsa, sonuna -es eklenir ve z, c’ye çevrilir.

c) Eğer çoğul kelime içinde iki cinsiyet birden varsa, isim "eril" şeklinde kullanılır.

d) Birleşik sözückler her zaman eril saylır ve çoğul yapıldığında belirleyici sıfatları "El"den "Los"a çevrilir.

 

buton-uste-don.jpg

 

[h=2]2)) FİİLLER[/h][h=2] DÜZENLİ FİİLLER[/h]BASİT FİİLLERİN YAPISI

İspanyolca’daki tüm fiiler ya düzenlidir ya da düzensiz. Bu derste, daima düzenli olan üç fiili inceleyeceğiz; hablar (konuşmak), comer (yemek), vivir (yaşamak)

 

Her fiilin sonundaki iki harfe dikkat edin. Fiilerin üç categorisi vardır:

 

-ar fiilleri: ("hablar" gibi)

-er fiilleri: ("comer" gibi)

-ir fiilleri: ("vivir" gibi)

 

[TABLE=class: fontbeyaz]

[TR]

[TD=bgcolor: #0000cc] [/TD]

[TD=bgcolor: #0000cc]ÇEKİM 1[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]YALIN HALİ[/TD]

[TD=bgcolor: #cccccc]FİİLER SONLARI[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Am- -ar (sevmek)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Cant- -ar (şarkı söylemek)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Mud- -ar (hareket etmek)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #0000cc] [/TD]

[TD=bgcolor: #0000cc]ÇEKİM 2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]YALIN HALİ[/TD]

[TD=bgcolor: #cccccc]FİİL SONLARI[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Tem- -er (korkmak)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Com- -er (yemek)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Deb- -er (sahip olmak)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #0000cc] [/TD]

[TD=bgcolor: #0000cc]ÇEKİM 3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]YALIN HALİ[/TD]

[TD=bgcolor: #cccccc]FİİL SONLARI[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Viv- -ir (yaşamak)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sub- -ir (binmek )[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Escrib- -ir (yazmak)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #cccccc]İSİM YAPIMI[/TD]

[TD=bgcolor: #cccccc]FİİL SONLARI[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1. ÇEKİM 2. ÇEKİM

3. ÇEKİM[/TD]

[TD]Am- -ando (sevilen)

Tem- -iendo (korkulan)

Viv- iendo (yaşanan)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #cccccc]GEÇMİŞ ZAMAN[/TD]

[TD=bgcolor: #cccccc]FİİL SONLARI[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1. ÇEKİM 2. ÇEKİM

3. ÇEKİM[/TD]

[TD]Am- -ado (sevilmiş)

Tem- -ido (korkulmuş)

Viv- ido (yaşanmış)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

buton-uste-don.jpg

 

Not:

a) -ar fiillerini şimdi zaman formuna getirmek için mastar ekini atın ve

-o

-as

-a

-amos

-áis

-an’ı ekleyin

 

b) -er fiilerini şimdiki zaman formuna getirmek için mastar ekini atın ve

-o

-es

-e

-emos

-éis

-en’i ekleyin

 

c) -ir fiillerini şimdiki zaman formuna getirmek için mastar ekini atın ve

-o

-es

-e

-imos

-ís

-en’i ekleyin

 

Örnekler:

Yo vivo en Madrid pero ella no vive en Madrid. (Ben Madrid’te yaşıyorum ama o Madrid’te yaşamıyor.)

Yo estudio medicina y ellos estudian derecho. (Ben Tıp okuyorum ama onlar Hukuk okuyorlar.

Hablas Español? (İspanyolca konuşabilir misin? -Resmi olmayan-)

Habla Usted Español? (İspanyolca konuşabilir misiniz? -resmi-)

 

Örnekler:

İspanyolca’da özneler çok fazla gerekli olmasa da, Ellos, Ellas ve Ustedes’de olduğu gibi él, ella ve usted için de fiil yapıları aynıdır. Bunun nedeni, fiilin sonundaki eklerin olayın kimin tarafından yapıldığını belirlemesidir.

 

buton-uste-don.jpg

 

[h=2] ÇOK ÖNEMLİ İKİ FİİL: "SER" ve "ESTAR"[/h]Ser de Estar da "olmak" olarak çevrilebilir. Ama ikisinin de farklı anlamları vardır.

 

La manzana está verde --- Elma olgunlaşmış.

La manzana es verde --- Elmanın rengi yeşil.

 

İlk örnekte, örneklerimiz elmanın durumunu anlatmak ilgiliydi. Elma, henüz olgunlaşmamış olduğu için rengi yeşil. Elma olgunlaşınca, artık rengi yeşil olmayacak.

 

İkinci örnekte, örneğimiz elmanın gerekli özelliklerinden bahsediyor. Elmanın rengi yeşil. Bu elma türü olgunlaştıktan sonra bile yeşil olarak kalacaktır.

 

Bu olayı anlatmak için "estar" kullanılır. Estar, düzensiz bir fiildir. -ar fiillerinin her zaman izlediği olağan kurallardan oluşmaz. Bu yüzden, akılda tutulmalıdır.

 

ESTAR

Estoy

Estás

Está

Estamos

Estáis

Están

 

Her zaman devamlılığı olan bir özelliği belirtmek için "ser" kullanılır. Ser fiili de düzensizdir ve ezberlenmesi gerekir.

 

SER

Soy

Eres

Es

Somos

Sois

Son

 

buton-uste-don.jpg

 

[h=2] DÜZENSİZ FİİLLER[/h]Fiilin kökündeki sesli yada sessiz harf değişime uğradığı zaman İspanyolca fiiller düzensiz duruma geçerler. Ayrıca, özellikle düzensiz fiiller vardır. İşte her kategoriden örnekler:

 

1-Sesli Harf Değişimi

 

[TABLE=class: fontbeyaz]

[TR]

[TD=bgcolor: #0000cc]ŞİMDİKİ ZAMAN[/TD]

[TD=bgcolor: #0000cc]EMİR KİPİ[/TD]

[TD=bgcolor: #0000cc]ŞİMDİKİ DİLEK KİPİ[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]cierro[/TD]

[TD] [/TD]

[TD]Cierre[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]cierras[/TD]

[TD]cierra[/TD]

[TD]cierres[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]cierra[/TD]

[TD]cierre[/TD]

[TD]Cierre[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]cerramos[/TD]

[TD]cerremos[/TD]

[TD]Cerremos[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]cerráis[/TD]

[TD]cerrad[/TD]

[TD]Cerréis[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]cierran[/TD]

[TD]cierren[/TD]

[TD]Cierren[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

Aynı şekilde değişen diğer fiiller: Acertar (Tahmin Etmek), Alentar (Cesaretlendirmek), Arrender (Kiralamak), Atravesar (Geçmek), Calentar (Isıtmak), Cegar (Kör Olmak), Comenzar (Başlamak), Concertar (Düzenlemek), Despertar (Uyanmak), Enterrar (Gömmek), Regar (Sulamak), temblar (Titremek)

 

[TABLE=class: fontbeyaz]

[TR]

[TD=bgcolor: #0000cc]ŞİMDİKİ ZAMAN[/TD]

[TD=bgcolor: #0000cc]EMİR KİPİ[/TD]

[TD=bgcolor: #0000cc]ŞİMDİKİ DİLEK KİPİ[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]pierdo[/TD]

[TD] [/TD]

[TD]Pierda[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]pierdes[/TD]

[TD]pierda[/TD]

[TD]pierdas[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]pierde[/TD]

[TD]pierde[/TD]

[TD]Pierda[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]perdemos[/TD]

[TD]perdamos[/TD]

[TD]Perdamos[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]perdéis[/TD]

[TD]perded[/TD]

[TD]Perdáis[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]pierden[/TD]

[TD]pierdan[/TD]

[TD]Pierdan[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

Aynı şekilde değişen diğer fiiller: Ascender (Tırmanmak), Defender (Savunmak), Escender (Işıtmak), Entender (Anlamak), Querer (İstemek), ve -erde, -erner ve -erter ile biten diğer tüm fiiller

 

buton-uste-don.jpg

 

[TABLE=class: fontbeyaz]

[TR]

[TD=bgcolor: #0000cc]ŞİMDİKİ ZAMAN[/TD]

[TD=bgcolor: #0000cc]EMİR KİPİ[/TD]

[TD=bgcolor: #0000cc]ŞİMDİKİ DİLEK KİPİ[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]concierno[/TD]

[TD] [/TD]

[TD]Concierna[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]conciernes[/TD]

[TD]concierne[/TD]

[TD]conciernas[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]concierne[/TD]

[TD]concierna[/TD]

[TD]Concierna[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]concernimos[/TD]

[TD]concernamos[/TD]

[TD]Concernamos[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]concernís[/TD]

[TD]concernid[/TD]

[TD]Concernáis[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]conciernen[/TD]

[TD]conciernan[/TD]

[TD]Conciernan[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

Aynı şekilde değişen diğer fiiller: Discernir (Farketmek)

 

Kökleri E-I şeklinde değişen fiiller: Competir (Yarışmak), Perseguir (Takip Etmek), Reís (Gülmek), Sonreír (Gülümsemek)

 

Pedir (Rica Etmek) --- Pido (Rica ediyorum)

 

Kökleri O-UE şeklinde değişen fiiller: Apostar (İddia Etmek), Colgar (Asmak), Encontrar (Bulmak), Volver (Geri dönmek), Cocer (Pişirmek) ve -olgar, -ontrar, -oler, -olver, -order, -over ile biten diğer tüm fiiller

 

Acordar (Aynı fikirde olmak)---- Acuerdo (Katılıyorum)

 

Kökleri U-UE şeklinde değişen fiiller: Bu kuralın uygulandığı tek -ar çekimli Fiil "Jugar"dır.

 

[TABLE=class: fontbeyaz]

[TR]

[TD=bgcolor: #0000cc]ŞİMDİKİ ZAMAN[/TD]

[TD=bgcolor: #0000cc]EMİR KİPİ[/TD]

[TD=bgcolor: #0000cc]ŞİMDİKİ DİLEK KİPİ[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]juego[/TD]

[TD] [/TD]

[TD]juegue[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]juegas[/TD]

[TD]juega[/TD]

[TD]juegues[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]juega[/TD]

[TD]juegue[/TD]

[TD]juegue[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]jugamos[/TD]

[TD]juguemos[/TD]

[TD]juguemos[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]jugáis[/TD]

[TD]jugad[/TD]

[TD]juguéis[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]juegan[/TD]

[TD]juegan[/TD]

[TD]jueguen[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

Aynı şekilde değişen diğer fiiller: Sentir (Siento, Sientes, Sienter....) Adquirir (Adquiero, adquieres...) Podrir (pudro, pudres, pudre....)

 

2- Sessiz Harf Değişimi

Kökleri C-G şeklinde değişen fiiller: Hacer

 

[TABLE=class: fontbeyaz]

[TR]

[TD=bgcolor: #0000cc]ŞİMDİKİ ZAMAN[/TD]

[TD=bgcolor: #0000cc]ŞİMDİKİ DİLEK KİPİ[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]hago, haces, hace, hacemos,

hacéis, hacen[/TD]

[TD]HAGA, HAGAS, HAGA, HAGAMOS,

HAGÁIS, HAGAN[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

buton-uste-don.jpg

 

Aynı şekilde değişikliğe uğrayan fiiller: HABER (Hava, havas, hava...) CONOCER (conozco, conozca...), PONER (pongo, ponga..) TRADUCIR (Traduzco, traduzca...) SALIR (salgo, salga...) TRAER (traigo, traiga...)

 

3- Özellikle Düzensiz Olan Fiiller

 

[TABLE=class: fontbeyaz]

[TR]

[TD=bgcolor: #0000cc]ŞİMDİKİ FİİL[/TD]

[TD=bgcolor: #0000cc]BİLİNEN (-Dİ’Lİ) GEÇMİŞ ZAMAN[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Andar (yürümek)[/TD]

[TD]Anduve- anduviste- anduvo- anduvimos-

anduvisteis- anduvieron[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Caber (yakışmak)[/TD]

[TD]cupe-cupiste- cupo- cupimos-

cupisteis- cupieron[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]dar (vermek)[/TD]

[TD]di – diste- dio- dimos-

disteis- dieron[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]decir (söylemek)[/TD]

[TD]dije – dijiste- dijo- dijimos-

dijisteis- dijeron[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]estar ( olmak)[/TD]

[TD]estuve – estuviste- estuvo- estuvimos-

estuvisteis- estuvieron[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]haber (sahip olmak)[/TD]

[TD]hube- hubiste- hubo- hubimos-

hubisteis- hubieron[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Hacer (yapmak)[/TD]

[TD]hice- hiciste- hizo- hicimos-

hicisteis- hicieron[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Ir, ser (gitmek, bulunmak)[/TD]

[TD]fui- fuiste- fue- fuimos-

fuisteis- fueron[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Poder (yapabilmek)[/TD]

[TD]pude- pudiste- pudo- pudimos-

pudisteis- pudieron[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Poner (Koymak)[/TD]

[TD]puse- pusiste- puso- pusimos-

pusisteis- pusieron[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]querer (istemek)[/TD]

[TD]quise- quiste- quiso- quisimos-

quisisteis- quisieron[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]saber (bilmek)[/TD]

[TD]supe- supiste- supo- supimos-

supisteis- supieron[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Tener (sahip olmak)[/TD]

[TD]tuve- tuviste- tuvo- tuvimos-

tuvisteis- tuvieron[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Traer (getirmek)[/TD]

[TD]traje – trajiste- trajo- trajimos-

trajisteis- trajeron[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Venire (gelmek)[/TD]

[TD]vine- viniste- vino- vinimos-

vinisteis- vinieron[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

buton-uste-don.jpg

 

Aynı şekilde değişikliğe uğrayan fiiller: HABER (Hava, havas, hava...) CONOCER (conozco, conozca...), PONER (pongo, ponga..) TRADUCIR (Traduzco, traduzca...) SALIR (salgo, salga...) TRAER (traigo, traiga...)

 

4- Fiillerin Kişisel Durumları

 

[TABLE]

[TR]

[TD]ŞİMDİKİ ZAMAN[/TD]

[TD]Te llamo y no me contestas

(Seni arıyorum ama sen bana cevap vermiyorsun.)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ[/TD]

[TD]Aquel día llovía mucho

(O gün çok yağmur yağıyordu.)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN[/TD]

[TD]He sufrido mucho

(Çok acı çektim.)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Dİ’Lİ GEÇMİŞ ZAMAN[/TD]

[TD]La semana pasada fui al cine

(O yaz üç kez sinemaya gittim.)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]MİŞ’Lİ GEÇMİŞ ZAMANIN HİKAYESİ[/TD]

[TD]Cuando llegué, ya había terminado.

(Ben vardığımda, ders çoktan bitmişti.).[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]MİŞ’Lİ GEÇMİŞ ZAMANIN HİKAYESİ[/TD]

[TD]Apenas hubo cenado, se acostó.

(Yemeğini yer yemez uyumaya gitti.)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]GELECEK ZAMAN[/TD]

[TD]Pasado mañana iremos al cine.

(Tomorrow we will go to the cinema)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]GELECEKTE GEÇMİŞ ZAMAN[/TD]

[TD]Cuando llegues, ya habré acabado el trabajo.

(when you’ll come back, I’ll have finished )[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]ŞART KİPİ

BİRLEŞİK ŞART CÜMLESİ[/TD]

[TD]Iría si pudiera. (I’d go if I could)

Nos dijo que habría podido hacerlo a tiempo.

(He told us that he could have done it on time.)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

buton-uste-don.jpg

 

[h=2]3)) BELİRTİCİ SIFATLAR[/h][h=2]EL, LA, LOS, LAS[/h]İspanyolca’da, ismin eril, dişil, tekil ya da çoğul olmasına göre 4 tane belirtici sıfat vardır.

 

[TABLE]

[TR]

[TD=class: fontbeyaz, bgcolor: #0000cc]BELİRTİCİ SIFATLARIN 4 ŞEKLİ[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]el gato

eril kedi[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]los gatos

eril kediler[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]la gata

dişi kedi[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]las gatas

dişi kediler[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

[h=2]4)) BELİRSİZ SIFATLAR[/h][h=2]UN, UNA, UNOS, UNAS[/h]Belirsiz Sıfatların "Un, Una, Unos ve Unas" olmak üzere 4 şekli vardır.

 

[TABLE]

[TR]

[TD=class: fontbeyaz, bgcolor: #0000cc]BELİRSİZ SIFATLAR[/TD]

[TD=class: fontbeyaz, bgcolor: #0000cc]ÖRNEKLER[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]un

eril tekil isim[/TD]

[TD]un gato

bir eril kedi[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]una

dişi tekil isim[/TD]

[TD]una gata

bir dişi kedi[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Unos

eril çoğul isim[/TD]

[TD]unos gatos

birkaç eril kediler[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]unas

dişil çoğul isim[/TD]

[TD]unas gatas

birkaç dişi kediler[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

Not:

"Un" ve "una" aynı zamanda "bir" anlamında da kullanılır.

 

Un libro: Bir kitap

Una pluma: Bir tüy

Una manzana: Bir elma

 

buton-uste-don.jpg

 

SIFATLAR

İspanyolca’da, sıfatlar tanımladıkları ismin cinsiyetine göre şekil değiştirirler. "Uzun erkek çocuk" ile "uzun kız çocuk" arasındaki farka dikkat edin.

 

Sıfatlar tanımladıkları isim çoğul yada tekilse de şekil değiştirirler. "Uzun erkek çocuk" ile "uzun erkek çocuklar" ve "uzun kız çocuk" ile "uzun kız çocuklar" arasındaki farka dikkat edin.

 

1- Sıfatlar genellikle -o ile biter ve bunların dört şekli vardır. Aşağıdaki tüm sıfatlar "uzun" anlamına gelir: Alto, alta, altos, altas

 

2- -e ile biten sıfatlar da çoğul yada tekil isimler için şekil değiştirirler. Çoğul yapmak için sonuna -s eklenir. Fakat bunlar dişil yada eril isimler için aynı kalırlar.

 

3- Benzer bir şekilde, sessiz harflerle biten sıfatlar tekillik yada çoğulluk durumlarında şekil değiştirir fakat cinsiyet için değiştirmezler. Bunları çoğul yapmak için -es takısı eklenir.

 

[h=2]5)) ZARFLARIN TÜRLERİ[/h][h=2]Soru ve Ünlem Zarfları[/h]Bunlar;

"¿Neden?, ¿nerede?, ¿nasıl?, ¿ne kadar?,¿ne?, ¿kim?, ¿ne zaman?, ¿hangisi?, ¿hangileri?" dir. ( ¿Porqué?, ¿dónde?,¿ cómo?,¿ cuándo?, ¿Qué?, ¿Quién?,¿ Cúantos?, ¿Cuáles?, ¿Cuánto?)

 

Genelde sorunun başında bulunurlar ve aksan işaretine göre okunurlar.

 

Ünlem zarflarının daima aksan işareti ve soru zarflarınında hem başına hem de sonuna soru işareti aldığına dikkat edin

 

Örnekler:

¿Porqué has llegado tan tarde? (Neden geç kaldın?)

¿Dónde está mi pasaporte? (Pasaportum nerede?)

¿Cómo estás? (Nasılsın?)

¿Cuánto cuesta ese abrigo?(Bu mont ne kadar?)

¿Cuándo llega el tren?(Tren ne zaman gelir?)

¿Qué pasó? (Ne oldu?)

¿Quién lo ha comprador? (Onu kim aldı?)

¿Cuántos quieres? (Ne kadar isterseniz?)

¿Cuáles son los mejores libros? (Hangileri en iyi kitaptır?)

¡Qué pena! (Ne yazık!)

 

buton-uste-don.jpg

 

[h=2]6)) ÖZNELER VE SAHİPLİK BİLDİREN SIFATLAR[/h][TABLE]

[TR]

[TD=class: fontbeyaz, bgcolor: #0000cc]Özneler[/TD]

[TD=class: fontbeyaz, bgcolor: #0000cc]sahiplik bildiren sıfatlar[/TD]

[TD=class: fontbeyaz, bgcolor: #0000cc]İYELİK ZAMİRİ[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]yo –ben[/TD]

[TD]Mi-Mis (benim)[/TD]

[TD]Mío, mía, míos, mías (benimki)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] – sen[/TD]

[TD]Tu-Tus (senin)[/TD]

[TD]Tuyo, tuya, tuyos, tuyas (seninki)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]él – o(erkek)/ ella – o(bayan) /usted – you (kibar)[/TD]

[TD]Su-Sus (onun)[/TD]

[TD]Suyo, suya, suyos, suyas (onunki)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Nosotros

biz (eril yada karışık cinsiyet bildirir)/nosotras

biz (dişil)/[/TD]

[TD]Nuestro/s (bizim)

Nuestra/s[/TD]

[TD]Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras

(bizimki)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Vosotros

siz (eril yada karışık cinsiyet bildirir)/vosotras

siz (dişi)[/TD]

[TD]Vuestro/s (sizin)

Vuestra/s[/TD]

[TD]Vuetro, vuestra, vuestros, vuestras

(sizinki)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Ellos

onlar (eril yada karışık cinsiyet bildirir)/ellas

onlar (dişil)/

ustedes

siz (kibar)[/TD]

[TD]Su-Sus (onların)[/TD]

[TD]Suyo, suya, suyos, suyas

(onlarınki)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

Not:

Sahiplik sıfatları yada zamirleri aitlik bildirmek görevinde kullanılırlar. Mi, Tu ve Su sayı olarak temsil ettikleri isme, NUESTRO ve VUESTRO da hem sayı hem de tür olarak temsil ettikleri isimlere uyarlar.

 

Örnekler:

Mi libro (benim kitabım -tekil isim)

Vuestra Madre (senin (sizin) annen (anneniz) dişil çoğul (tekil))

Tus Amigos (sizin arkadaşlarınız - eril çoğul isim)

Tus Amigas (sizin arkadaşlarınız - dişil çoğul isim)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...