Jump to content

İnşallah Faydasını Görürsünüz....


Guest lovebaby
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Gündüz Namazları ve Faziletleri

 

arkadaşlar ben bu namazları elimden geldiğince kılmaya çalışıyorum ve buna başladıktan sonra kendimi daha mutlu hissetmeye başladım inş. sizde faydasını görürsünüz

 

Ebu Seleme ve Ebu Hureyre’nin rivayetine göre Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

 

“Evinden çıkacağında iki rekat namaz kılarak çık ki bu namaz, seni bir kötülüğe uğramaktan korusun. Evine geldiğinde de, iki rekat namaz kıl ki bu seni kötülüğe düşmekten korusun.”351

 

Ebu Saîd b. Ebî Saîd, Enes b. Malik’ten Rasulullah’ın (s.a.v) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

 

“Kim abdest alır camiye gidip sabah namazını kılarsa, attığı her bir adım karşılığında ona bir iyilik yazılır ve bir günahı silinir. İyilikler de, on katıyla değerlendirilir. Namazı kılıp, güneş doğarken döndüğünde, vücudundaki her kıl karşılığı ona bir iyilik verilir. Kabul edelin bir hac sevabıyla döner. Namaz kılmak üzere orada oturursa, her oturuşu karşılığında ona bir milyon iyilik verilir.Yatsı namazını kılan için de aynı sevap verilir. Bu kimse kabul edilmiş bir hac ve umre sevabıyla evine döner.”352

 

Ata b. Yesar, Ebu Hureyre’den Hz. Peygamber’in (s.a.v) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

 

“Kim kıraatını, rükû ve secdelerini güzel yaparak, öğle vakti girdiğinde (güneşin zevalinden sonra) dört rekat namaz kılarsa, yetmiş bin melek onunla beraber kılar ve akşam oluncaya kadar ona istiğfar ederler.”

 

Rasulullah (s.a.v), bu dört rekat namazı terk etmez ve onu uzatarak kılardı. Şöyle buyururdu: “Bu saatte, semanın kapıları açılır ve ben bu saatte bir amelimin yükselmesini severim.”353 Bu namaz bir selamla mı kılınır? diye soruldu. “Evet bir selamla” buyurdular.354

 

Rasulullah’ın (s.a.v) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “İkindi namazının sünnetini kılana Allah rahmetiyle muamele eylesin.”355

 

Pazar Günü Namazı:

 

Saîd b. Cübeyr’den, o da Ebu Hureyre’den rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

 

“Kim pazar günü, her rekatında Fatiha’dan sonra Amenerrasûlü’yü okuyarak, dört rekat namaz kılarsa; Yüce Allah ona Hıristiyanların sayısınca iyilik yazar. Ve ona bir nebinin sevabını ayrıca hacc ve umre sevabı verir; her rekatına karşılık bin namaz sevabı verir ve yine ona, her harf karşılığında cennette misk kokulu bir şehir bağışlar.”

 

Hz. Ali’nin rivayetine göre Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu:

 

“Pazar günü çok namaz kılarak Yüce Allah’ı tevhid ediniz O, tektir, hiç bir şeriki yoktur. Kim pazar günü, öğlenin farzından ve sünnetinden sonra anlatıldığı şekilde, dört rekat namaz kılarsa, Yüce Allah ihtiyacını ona verecek ve onu nasaranın içinde bulunduğu durumdan mutlaka beri kılacaktır. Birinci rekatta Fatiha’dan sonra Secde suresini; ikinci rekatta Fatiha’dan sonra Mülk sûresini okur, oturur selam verir. Sonra iki rekat daha kılar; bunların her iki rekatında Fatiha’dan sonra Cuma suresini okur, oturur, selam verir ve duasını yapar.”

 

Pazartesi Günü Namazı

 

Ebu’z-Zubeyr’in Cabir’den rivayet ettiğine göre Rasulullah şöyle buyurdu:

 

“Kim pazartesi güneş yükseldiğinde, her rekatında Fatiha’dan sonra Ayete’l-Kürsi, İhlas suresi, Felak ve Nas surelerini okuyarak iki rekat namaz kılar, selam verdikten sonra, on defa istiğfar eder ve on defa da salatü selam getirirse, Yüce Allah onun günahlarının hepsini bağışlar.”

 

Enes b. Malik’ten Rasulullah’ın (s.a.v) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

 

“Kim pazartesi günü, her rekatında Fatiha’dan sonra Ayete’l-Kürsi’yi okuyarak, on iki rekat namaz kılar, sonra on iki defa ihlas suresini okur ve on iki defa da istiğfar ederse; kıyamet günü kendisine “kalk” diye çağrılır. O da, kalkar ve sevabını Yüce Allah’tan alır. Alacağı ilk ecir, bin hulle elbisesi verilmesi ve taç giydirilmesi olur. Kendisine “Cennete gir” denilir. Bunun üzerine onu hediyelerle yüzbin melek karşılar ve ona parlayan nurdan yapılmış bin sarayı gezdirirler.”

 

Salı Günü Namazı

 

Yezid er-Rekaşî’nin, Enes b. Malik’ten rivayetine göre, Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

 

“Kim salı günü, gün ortalandığında, her rekatında Fatiha’dan sonra Ayete’l-Kürsi’yi ve üç defa İhlas suresini okuyarak, on rekat namaz kılarsa, yetmiş güne kadar ona hiç bir günah yazılmaz. Yetmiş güne kadar ölürse, şehid olur ve yetmiş yıllık günahı bağışlanır.”

 

Çarşamba Günü Namazı

 

Ebu İdris el-Havlanî’nin Muaz b. Cebel’den rivayet ettiğine göre Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

 

“Kim çarşamba günü, gün yükseldiğinde, her rekatında Fatiha’dan sonra üç defa İhlas sûresini, üç defa Felak ve Nas sûrelerini okuyarak on rekat namaz kılarsa Arş’ın yanında bir melek ona, “ameline yeniden başla, çünkü senin geçmiş günahların affedilmiştir” diye seslenir. Yüce Allah, onun kabir azabını, kabir darlığını ve karanlığını, bir de kıyametin şiddetli durumlarını giderir. Ve o gün ondan bir nebinin ameli gibi bir amel kabul edilir.”

 

Perşembe Günü Namazı

 

İkrime’nin İbn Abbas’dan rivayet ettiğine göre, Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

 

“Kim perşembe günü, öğle ile ikindi arasında, şu şekilde iki rekat namaz kılarsa; Yüce Allah ona, Receb, Şaban ve Ramazan aylarını oruçlu geçirenin sevabı kadar bir sevap verir. Ayrıca o kimse bir hac yapmış gibi sevap alır. Ve kendisine Allah’a iman eden ve O’na tevekkülde bulunanların sayısınca sevap yazılır. Kılacağı namazın birinci rekatında Fatiha’dan sonra yüz defa Ayete’l-Kürsi’yi okur; ikinci rekatında ise Fatiha’dan sonra yüz defa İhlas sûresini okur ve yüz defa salatu selam getirir.”

 

Cuma Günü Namazı

 

Hz. Ali’den rivayet edilmiştir. Rasûlullah’ı (s.a.v) şunları buyururken dinledim dedi: “Cuma günü bütünüyle bir namazdır, bir duadır. Bir kul, güneş doğup, bir mızrak boyu veya daha fazla yükseldiğinde, güzelce abdest alır, iki rekat kuşluk namazını inanarak, sevabını sırf Allahtan bekleyerek kılarsa Yüce Allah, ona iki yüz iyilik yazar ve iki yüz kötülüğünü siler.”

 

“Kim de aynı namazı dört rekat kılarsa, Allah onun cennetteki derecesini dörtyüz kat yükseltir; sekiz rekat kılarsa cennetteki derecesini sekiz yüz kat yükseltir ve bütün günahlarını affeder. On iki rekat kılarsa Allah ona bin ikiyüz iyilik yazar, bin ikiyüz kötülüğünü siler ve cennetteki derecesini bin ikiyüz kat yükseltir.”

 

Ebu Salih’in Ebu Hureyre’den rivayet ettiği hadiste, Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Kim cuma günü sabah namazını camide kılar, sonra güneş doğuncaya kadar orada oturup zikirle meşgul olursa, ona Firdevs-i Alâ’da, iki derecesi arası, hızlı koşan bir atla, yetmiş yılda kat edilecek kadar geniş olan yetmiş derece verilir. Cuma namazını kılana, yine aynı cennette ve aynı vasıflarda elli derece verilir. O gün, ikindi namazını cemaatla kılana, İsmail’in (a.s) çocuklarından, her biri ev sahibi olan sekiz köleyi alıp azad etmiş gibi, sevap verilir. Akşam namazını cemaatla kılana, kabul edilmiş bir hac ve umre sevabı verilir.”

 

Nafî’nin İbn Ömer’den rivayetine göre Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

 

“Kim cuma günü, camiye gider ve cuma namazından önce, her rekatında Fatiha’dan sonra elli defa İhlas suresini okuyarak, dört rekat namaz kılarsa, cennetteki yerini görmeden veya kendisine gösterilmeden ölmez.”

 

Cumartsi Günü Namazı

 

Saîd’in, Ebu Hureyre’den rivayet ettiğine göre, Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kim cumartesi günü, her rekatında Fatiha’dan sonra üç defa Kâfirûn suresini okuyarak, dört rekat namaz kılar ve selam verdikten sonra Ayete’l-Kürsi’yi okursa, Allah ona, her harf karşılığında, bir hac ve umre sevabı verir. Yine her bir harf karşılığında ona, gündüzleri oruçlu ve geceleri namazla geçirilen bir yıllık sevap verir. Yüce Allah ona her bir harf karşılığında şehid sevabı verir ve Arş’ın gölgesi altında, nebiler ve şehidlerle beraber olur.”356

 

Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti

 

Ebu Kamil’in, Ebu Hureyre’den rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: “Kim kırk gün namazlarını, ilk rekatlarına da geç kalmıyarak cemaatla kılarsa, yüce Allah ona, iki beraat yazar. Cehennemden beraat ve münafıklıktan beraat.”

 

Gece Namazları ve Faziletleri

 

Şimdi gece namazlarını ve özellikle akşam ile yatsı arasında kılınacak namazları ve bunlarla ilgili nakledilen bazı rivayetleri ele alacağız.

 

Pazar Gecesi Namazı

 

Muhtar b. Fulful’ün rivayetine göre; Enes b. Malik, ben Rasulullah’ı (s.a.v) şöyle buyururken dinledim, demiştir:

 

“Kim pazar gecesi, her rekatında Fatiha’dan sonra, elli defa İhlas suresini, bir defa Felak ve Nas surelerini okuyarak yirmi rekat namaz kılar, sonra yüz defa istiğfar eder, yüz defa kendisi ve ebeveyni için istiğfarda bulunur, Peygamber’e salat eder ve şunu okursa:

 

“Eşhedu en lâihe illallah ve eşhedu enne Âdeme safvetullah tebâreke ve te’alâ ve fitratuhu ve İbrâhim Halilullah ve Mûsâ kelimullah ve İsâ rûhullah ve Muhammedun habîbu’l-lah tebarek ve t’alâ”

 

Kendisine Allah’a çocuk isnad edenlerin ve etmiyenlerin sayısınca sevap verilir. Yüce Allah onu kıyamet günü emin olarak diriltir. Ve onu kıyamet günü kesinlikle nebilerle beraber cennetine koyar.”

 

Pazartesi Gecesi Namazı

 

A’meş’in rivayetine göre; Enes, Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu, demiştir. “Kim pazartesi gecesi, birinci rekatında Fatiha’dan sonra on defa, ikinci rekatında yirmi defa, üçüncü rekatında otuz ve dördüncü rekatında kırk defa İhlas suresini okuyarak, dört rekatlık bir namaz kılar, selam verdikten sonra da, İhlas suresini yetmiş beş defa okur, yetmişbeş defa da kendisi ve ebeveyni için istiğfar eder ve yetmiş beş defa Muhammed’e (s.a.v) salât getirirse, yapacağı duasını Yüce Allah, kabul eder ve ona istediğini verir.” Bu namaza “salatu’l-hace=ihtiyaç namazı” ismi verilir.

 

Kasım b. Abdurrahman’ın Ebu Umame’den rivayet ettiğine göre, Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kim pazartesi gecesi, her rekatında Fatiha’dan sonra on beş defa İhlas suresini, Felak suresini ve Nas suresini okuyarak, iki rekat bir namaz kılar, selam verdikten sonra da, onbeş defa Ayete’l-Kürsi’yi okur ve onbeş defa da istiğfar getirirse, Yüce Allah onun ismini, cennet ashabı içinde yazar. Cehennem ashabından olsa bile. Ve onun gizli ve açık günahlarını affeder, okuduğu her ayet karşılığında ona, bir hac ve bir umre sevabı verir. Diğer pazartesine kadar vefat ederse, şehit olarak vefat etmiş olur.”

 

Salı Gecesi Namazı

 

Bir haberde şöyle nakledilmiştir:

 

“Kim salı gecesi, her rekatında Fatiha’dan sonra on beş defa Nasr suresini okuyarak, on iki rekat namaz kılarsa, Allah (c.c.) ona, cennette bir ev bina eder ki, eni ve boyu dünyanın yedi katı kadardır.”

 

Çarşamba Gecesi Namazı

 

Yine bir haberde şöyle nakledelmiştir: “Kim çarşamda gecesi; birinci rekatında Fatiha’dan sonra, on defa Felak suresini, ikinci rekatında Fatiha’dan sonra, on defa Nas suresini okuyarak iki rekatlık bir namaz kılarsa, semadan, yetmiş bin melek inerek Kıyamet gönüne kadar ona sevab yazarlar.”

 

Perşembe Gecesi Namazı

 

Ebu Salih’in, Ebu Hureyre’den rivayetine göre, Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kim perşembe gecesi akşam ile yatsı arasında, her rekatında Fatiha’dan sonra, beşer defa Ayete’l-Kürsi, İhlas suresi ve felak ve Nas surelerini okuyarak, iki rekatlık bir namaz kılar; namazını tamamladıktan sonra, onbeş defa istiğfar eder ve sevabını anne-babasına bağışlarsa onların hakkını eda etmiş olur. Onlara asi olsa da böyledir. Ve Allah ona, sıddıklara ve şehidlere verdiğini verir.”

 

Cuma Gecesi Namazı

 

Ebu Cafer Muhammed b. Ali’nin Cabir’den rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

 

“Kim cuma gecesi akşamla yatsı arasında, her rekatında Fatiha’dan sonra, on defa İhlas suresini okuyarak, on iki rekatlık bir namaz kılarsa, gündüzleri oruç ve geceleri namazla geçirilen on iki yıllık ibadet etmiş gibi sevap alır.”

 

Kesîr b. Süleym’in, Enes b. Malik’ten rivayet ettiğine göre, Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

 

“Kim cuma gecesi, yatsı namazını cemaatla kılar, yatsının son sünnetinden sonra; her rekatında Fatiha’dan sonra ihlas, Felak ve Nas surelerini okuyarak on rekatlık bir namaz kılar ve sonra da, vitir namazını kılıp, sağ yanı üzere kıbleye yönelik olarak yatarsa, Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevap kazanır.”

 

Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Cuma gecesi ve cuma günü bana çokça salatu selam getiriniz.”

 

Cumartesi Gecesi Namazı

 

Enes b. Malik’ten rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

 

“Kim Cumartesi gecesi, akşam ile yatsı arasında on iki rekat namaz kılarsa, Allah ona cennette bir köşk bina ettirir. Ayrıca sanki, her mü’mine zekat ve sadaka vermiş gibi sevap alır. Yahudilikten de beri olur. Allah’ın onu affetmesi bir hakkı olur.”357

 

Akşamla Yatsı Arasında Namaz Kılmak

 

Her akşam, akşamla yatsı arasında kılınacak bir namaz vardır.

 

Rivayet edildiğine göre, Süleyman et-Teymî’ye bir adam şunları nakletti: “Rasulullah’ın (s.a.v) azadlısı Ubeyd’e:

 

-Rasulullah (s.a.v) farz namazlardan başka, kılınmasını emrettiği namaz var mıdır? diye soruldu:

 

-Akşamla yatsı arasındaki namazı emrederdi.” dedi.

 

Muhammed b. el-Münkedir Hz. Peygamber’in (s.a.v) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

 

“Akşamla yatsı arasında evvabin=çok tevbe edenlerin namazı vardır.”358

 

Abdurrahman b. el-Esved, babasının şöyle dediğini nakleder: Akşam ile yatsı arasında Abdullah b. Mesud’un yanına her geldiğimde onu namazda bulurdum. Bu durumu kendisine sordum. Şu cevabı verdi:

 

“Çoklarının gaflette olduğu bu vakit ne güzel bir vakittir.”359

 

Rasulullah’ın (s.a.) azadlısına: Hz. Peygamber (s.a.v) akşamla yatsı arasında ne yapardı? diye soruldu. O, şu cevabı verdi:

 

-Evine geldiğinde namaz kılardı.

 

Enes b. Malik, akşam ile yatsı arasında namaz kılardı ve: “Bu ayetle360 ifade edilen gece ibadete kalkıştır, derdi.

 

Fudayl b. Iyaz, Eban b. Ebî Ayyaş’tan naklettiğine göre o, Enes b. Malik’in hanımına bu vakitten sordu: “Ben yatsı namazından önce uyuyordum, Enes bunun iyi olmadığını söyleyerek uyumamamı istedi. Ve

 

“Rablerine yalvarmak üzere, onların vücutları yataklarından uzak kalır.”361 ayeti bu vakitle ilgilidir, dedi.

 

Ahmed b. Ebi’l-Havarî anlatır: Ebu Süleyman ed-Dârânî’ye gelerek: “Gündüz oruç tutup akşam oturuyorum. Size göre böyle yapmam mı, yoksa nafile oruç tutmayıp akşamla yatsı arasını ibadetle geçirmem mi daha iyidir?” dedim. Hazret: “En iyisi her ikisini yapmandır.” dedi. “Mümkün olmazsa!” dedim:

 

“O zaman oruç tutma, akşam ile yatsı arasında namaz kıl.”dedi.

 

Hişam b. Urve, babasından naklen demiştir ki: Hz. Aişe, Rasulullah’ın (s.a.v) şöyle buyurduğunu anlattı:

 

“Namazların Allah katında en faziletli olanı, akşam namazıdır. Onu ne yolcu için, ne de mukim için kısaltmıştır. Kim akşam namazını kıldıktan sonra, iki rekat daha kılarsa, Allah ona cennette iki köşk bina ettirir. (Hz. Aişe bunlar altından mı, gümüşten mi bilemiyorum dedi) Kim de dört rekat kılarsa, Allah onun yirmi yıllık günahını affeder. (veya kırk yıllık günahını affeder)” buyurdu.

 

Ebu Seleme’nin, Ebu Hureyre’den rivayet ettiğine göre, Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

 

“Akşam namazından sonra altı rekat namaz kılan kimse bir yıllık ibadete denk sevap alır. Veya Kadir gecesini ihya etmiş gibi olur.”362

 

Saîd b. Cubeyr’in, Sevban’dan şunu naklettiği rivayet olunur. Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu.

 

“Kim akşam namazını kıldıktan sonra, yatsıya kadar namaz kılmak ve Kur’an okumak için camide kalır, lüzumsuz birşey konuşmaz ise, Yüce Allah mutlaka onun için cennette iki köşk yaptırır. Bu köşklerin arasındaki genişlik, yüz yıllık bir mesafe kadardır. Aralarında öyle ağaçlar vardır ki dünyada yaşayanların hepsini gölgesine alabilecek kadar büyüktürler.”363

 

Muhammed b. Haccac, Abdulkerim b. Haris’ten nakleder. O demiştir ki: Ben Rasulullah’ın (s.a.v) şöyle buyurduğunu işittim:

 

“Kim akşamla yatsı namazı arasında, on rekat namaz kılarsa, Allah onun için cennette bir köşk inşa ettirir.” Bunun üzerine Hz. Ömer: “O halde ya Resulellah, biz de köşklerimizi artırırız” dedi. Rasulullah (s.a.v): “Allahu Ekber! Allah daha fazla verir, daha fazla bağışlar.” buyurdu.364

 

Ebu Aişe es-Sa’di ve Ebu Hafs el-Avfî’nin Enes b. Malik’ten rivayet ettiklerine göre, Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Kim akşam namazını cemaatle eda eder, sonra iki rekat daha kılar; bu arada herhangi bir şey konuşmaz. Birinci rekatta Bakara suresinin evvelinden 10 ayet, ortasından

 

“Ve ilâhukum ilahun vâhidun lâ ilahe illâ huve’r-rahmanu’r-rahîm” diye başlayıp, devam eden iki ayetini ve onbeş defa İhlas süresini okur, sonra rukü ve secdesini yapıp ikinci rekata kalkar, ikinci rekatta da Fatihadan sonra Ayete’l-Kürsiyi,

 

“Ve ülâike ashâbu’n-nârı hum fîhâ hâlidûn” ayetinin sonuna kadar okur. Ayrıca Bakara suresinin sonundaki:

 

“Lillahi mâ fi’s-semavâtı” ile başlayan ayeti sonuna kadar okur ve ardından on beş defa İhlas suresini okursa, Cenab-ı Hak, onun için Adn Cennetlerinde, inciden ve yakuttan bin şehir inşa eder. Her şehirde bin köşk, her köşkte bin ev, her evde bin oda bulunur. Her odada da bin suffe, her suffede bin çardak, her çardakta bin yatak bulunur ki, bunlar çeşitli mücevherattan yapılmıştır. Her sedir üzerinde de, bin yatak vardır. Bunların iç kısımları sedeften ve dış kısımları da, parlayan nurdan yapılmıştır. Her tarafında bin merdiven bulunur. Yataklar üzerinde huri zevceler oturur ki, onları vasfetmek mümkün değildir. En güzel vasıfların üzerinde bir cemale ve kemale sahip bulunurlar. Onları her gören mukarreb melek ve her nebi güzelliklerine hayran kalır. Sedirin her iki tarafını dolduran bu hurilerden her birinin üzerinde, şeffaf bir lüks elbise bulunur ki, hiç biri diğerinin görünmesini engellemez. Bu arada her hurinin teni, yakut tesbihi ipliğinin görülmesi gibi güzel görünür. Yine onlar beyaz kase içindeki, kırmızı içeceğin dışarıdan görüntüsünü andırır. Bu zevcelerden her biri için yüz bin hizmetçi, yüzbin cariye ve ayrıca sarayın korunması için de, yüz bin emniyet görevlisi bulunur. Bunlar her bir zevce için olup, zevci için olanlar bunun dışındadır. Her çardakta bir tesnîm ve bir kevser nehri bulunur. Yine orada kafur pınarı, zencebil pınarı ve selsebil pınarı bulunduğu gibi, Tuba ağacından bir dal ve Sidretü’l-Münteha’dan bir dal da bulunur. Her çardakta yüzbin inci ve yakuttan yapılmış yüzbin sofra bulunur. Bunlardan genişliği en dar olanı, dünya genişliğinin iki katı kadardır. Her sofra üzerinde bin yemek tabağı bulunur. Bunlar, mücevher ve inci ile örülmüş altından yapılmışlardır. Her bir tabakta yüzbin çeşit yemek bulunur ki, bu yemeklerin renkleri, tadları, kokuları ayrı ayrıdır. Ayrıca Yüce Allah, mü’min olan her veli kuluna öyle bir kuvvet verir ki, bütün bu yiyecekleri yiyebilir ve bu kadar da su içebilir. Dünya günlerinden bir günlük bir süre içerisinde, bu zevcelerinin her birini dolaşır.365

 

Melik, Vehhab ve her dilediğine gücü yeten, alemlerin Rabbi o Yüce Allah’ı tenzih ve tesbih ederiz.

 

Abdurrahman b. Mansur, Sa’d b. Saîd’den, o da Kürz b. Vebre’den rivayet etmiştir. Ebdalden biri olan Vebre şöyle demiştir:

 

Bir gün Hızır’la (a.s) karşılaştım. Kendisine:

 

-Bana gece yapabileceğim bir amel öğretir misin? Diye sordum. Şu cevabı verdi:

 

-Akşam namazını kıldıktan sonra yatsı namazını kılıncaya kadar, hiç konuşmadan namaz kıl ve kendini bütünüyle namaza ver. İki rekatta bir selam ver. Kıldığın bu namazının her rekatında, Fatihadan sonra yedi defa İhlas süresini oku. Yatsı namazını bitirdiğinde evine dön. Yine kimseyle konuşmadan iki rekat namaz kıl. Her rekatında Fatiha’yı okuduktan sonra, yine yedi defa İhlas suresini oku. Bu namazı bitirdikten sonra secdeye kapan ve yedi defa istiğfar et. Hz. Peygamber’e (s.a.v) yedi defa salat-ü selam getir, sonra yedi defa şunları oku:

 

“Subhanellahi ve’l-hamdulillahi ve lâ ilâhe illallahu valllahu ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahi’l-aliyyi’l-azîm”

 

Ardından başını secdeden kaldır, otur ve ellerini açarak şu duayı yap:

 

“Yâ Hayyu Yâ Kayyûm Yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm Yâ ilâhe’l-evvelîn ve’l-âhirîn Yâ Rahmane’d-dünyâ ve’l-âhireh ve rahîmehumâ Yâ Rabbi Yâ Rabbi Yâ Allah Yâ Allah”

 

Bundan sonra, yine ellerin açılmış olarak kalk ve yine bu duayı oku. Sonra sağ tarafınla kıbleye dönmüş olarak yat. Hz. Peygamber’e (s.a.v) salat-ü selam getir. Uyuyuncaya kadar buna devam et.

 

Bunun üzerine ben: “Bu duayı kimden öğrendiniz? Bana bildirmenizi istiyorum.” Diye rica ettim. Şu cevabı verdi:

 

-Ben, Hz. Muhammed (s.a.v, bu duayı ashabına öğretirken oradaydım. Ona vahiy yoluyla bildirilmiştir. O sırada Mina’da bulunuyordu. O halde, O’na bu duayı kim öğrettiyse ben de ondan öğrendim.”

 

Denilmiştir ki: Kim bu namaz ve duaya inanarak ve samimi olarak devam ederse, dünyadan ayrılmadan Rasulullah’ı (s.a.v) rüyasında görür. Nitekim buna devam eden İbrahim et-Teymî rüyasında cennete girmiş ve orada Peygamberleri ve Rasulullah’ı (s.a.v) görmüştür. Onunla konuşmuş ve bu duayı ondan dinlemiştir. Bunun başka birçok faziletleri daha vardır. Fakat sözü daha fazla uzatmamak için, bu kadarla yetiniyoruz.

 

dır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Pazar gününe ait namazlar:

Allah Resulü (s.a.v) buyuruyor:

''Pazar günü dört rekat namaz kılan ve her rakatında Amener rasülü'yü okuyan kimseye Allah Teala nasrani kadın ve erkeklerin adedine sevap yazar.Bir peygamber sevabı verir,o kimse için bir hac ve umre sevabı yazar.Okuduğunun her harfine karşılık ta cennette misk-i bir şehir bahşeder.''

Yine Allah Resulü (s.a.v) şöyle buyuruyor:

''Pazar gecesi,yirmi rekat namaz kılan ve her rekatında Fatiha ve İhlası elli defa,Muavvizeteyn'i de birer defa okuyan ve hemen peşinden de ana ve babası için yüz defa istiğfar ve peygamber (s.a.v)'in üzerine yüz defa salavat getirip ''La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym'' dedikten sonra ''Şehadet ediyorum ki,Adem Alleyhisselam Allah'ın halis kulu,İbrahim Aleyhisselam halili,Musa Aleyhisselam kelimi,İsa Aleyhisselam rühu,Muhammed Aleyhisselam'da habibidir.''diyen kimseye Allah'a isnad edenler ve etmeyenler sayısınca sevap verilir.Kıyamet günü her türlü sıkıntıdan emin olur.Peygamberler ile cennete girmeye hak kazanır.''

Pazartesi gününe ait namazlar:

Allah Resulü(s.a.v) buyuruyor:

''Pazartesi günü kuşluk vakti,her rekatında Fatiha,İhlas ve Muavvizeteynleri okumak suretiyle iki rekat namaz kılıp,selam verdikten sonra da on istiğfar ve on salavat getirirse,Allah Teala o kimsenin bütün günahlarını bağışlar.''

Yine Allah Resulü (s.a.v) şöyle buyuruyor:

''Kim pazartesi gecesi,birinci rekatta Fatiha ve İhlası on defa,ikinci rekatta yirmi,üçüncü rekatta otuz,dördüncü rekatta ise kırk defa okumak suretiyle dört rekat namaz kılar ve selamdan sonra yetmiş defa İhlas okur,kendisi,anne ve babası için de yetmişbeş defa istiğfar eder ve Allah'tan hacetini dilerse,Allah Teala her hacetini kendisine bahşeder.''

Salı gününe ait namazlar:

Allah Resulü(s.a.v) buyuruyor:

''Salı günü gündüzün ortasında veya güneş yükseldiğinde kim ki her rekatında bir Fatiha,bir Ayet'el-Kürsi ve üç ihlas okumak suretiyle on rekat namaz kılarsa,yetmiş gün defterine günah yazılmaz.Bu yetmiş gün içinde ölürse şehit olarak ölür.Yetmiş senelik günahı da bağışlanır.''

Yine Allah Resulü(s.a.v) buyuruyor:

''Salı gecesi her rekatında Fatiha,İhlas ve Muavvizeteyn'i on beş defa Ayet'el-Kürsi okuyup on beş defa da istiğfar eden kimseye büyük mükafat verilir.''

Çarşamba gününe ait namazlar:

Allah Resulü (s.a.v) buyuruyor:

''Kim ki,çarşamba günü güneş yükselince on iki rekat namaz kılar,her rekatında bir Fatiha,bir Ayet'el-Kürsi,üç ihlas ve üç Muavvizeteyn okursa,arşın altında bir münadi:''Ey Allah'ın kulu! Geçmiş günahların bağışlandı.Allah kabir karanlığını,azabını ve kıyametin şiddetini senden kaldırdı.Artık senin için fazla amele lüzum yok.''diye çağırır ve o gün kendisi için bir peygamber sevabı yükselir.''

Yine Allah Resulü (s.a.v) şöyle buyuruyor:

''Çarşamba gecesi birinci rekatında Fatiha'yı ve on defa Felak Suresi'ni,ikinci rekatında Fatiha'yı ve on defa Nas Suresi'ni okumak suretiyle iki rekat namaz kıldıktan sonra on defa istiğfar eden ve Peygamber üzerine on defa salavat getiren kimseye sevap için her gökten yetmil bin melek gelir.Kıyamete kadar sevabını yazmakla meşgul olurlar.''

Perşembe gününe ait namazlar:

Allah Resulü (s.a.v) buyuruyor:

''Perşembe günü öğle ile ikindi arası iki rekat namaz kılar,birinci rekatta yüz Fatiha ve yüz Ayet'el-Kürsi,ikinci rekatta yüz Fatiha ve yüz ihlas okuduktan sonra yüz defa salavat getirene Allah Teala,Recep,Şaban ve Ramazan ayında oruç tutanların sevabı gibi sevap verir.Ayrıca bir hac sevabı ve Allah'a iman edenlerin sayısınca sevap alır.''

Cuma gününe ait namazlar:

Allah Resulü (s.a.v) buyuruyor:

''Cuma gününün hepsi namaz ve ibadettir.Güneş bir mızrak boyu yükselince abdestini güzel alıp sevabına inanarak ve Allah'ın vereceğini düşünerek iki rekat kuşluk namazı kılan kimseye Allah Teala ikiyüz sevap yazar ve ikiyüz günahını siler.Dört rekat kılana cennette dörtyüz derece,sekiz rekat kılana sekizyüz derece verir.Bütün günahlarını da mağfiret eder.On iki rekat kılana ikibin ikiyüz sevap verir.Bir o kadar da günahını siler ve cennette derecesini yükseltir.

Yine Allah Resulü (s.a.v) buyuruyor:

''Her kim cuma gecesi akşam ile yatsı arasında on iki rekat namaz kılar,her rekatında bir Fatiha,on İhlas okursa,gündüz oruçlu,gece namazda olmak üzere on iki sene ibadet etmiş gibi sayılır.''

Cumartesi gününe ait namazlar:

Allah Resulü (s.a.v) buyuruyor:

''Cumartesi her rekatında bir Fatiha,üç İhlas okumak suretiyle dört rekat namaz kıldıktan sonra Ayet'el-Kürsi'yi okuyan kimseye Allah Teala her harfine karşılık bir hac,bir umre ve gündüzlü oruçlu ve geceleri de ibadetler geçirilmiş bir senelik sevab ve her harfinede bir şehit sevabı verir.Ayrıca kıyamet gününde peygamber ve şehitler ile arşın gölgesinde olur.''

Yine Allah Resulü (s.a.v)buyuruyor:

''Cumartesi gecesi,akşam ile yatsı arasında on iki rekat namaz kılan kimseye cennette bir köşk inşaa edilir.Bütün mü'minlere sadaka vermiş gibi olur.Yahudilikten uzaklaşır ve Allah Teala'nı mağfiretini hak etmiş olur.''

Gece İbadetlerinin Faziletşeri

Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde gecelerini ibadetle geçiren kimseler hususunda şöyle buyuruyor:

''Onlar ki,gecelerini Rabbleri için kıyama durarak ve secdeye vararak geçirirler.''

''Şüphesiz gece kalkış daha tesirli,o zaman okumak daha elverişlidir.''

Bu hususta Allah Resulü(s.a.v) şöyle buyuruyor:

''Gecede bir vakit vardı.Herhangi bir müslüman kul,bu vakti denk getirir ve o saatte Allah'tan ne gibi hayrı isterse,Allah Teala onu ihsan eder.''

''Gece kıyamına devam edin.Zira bu,sizden önceki salihlerin ibadetidir.Çünkü gece ibadeti,Allah'a yakınlık ve günahlara kefaret olup insanı bedeni hastalıklardan korur ve günahlardan uzaklaştırır.''

Malik b. Dinar Hazretleri anlatıyor:

''Bir gece uyuya kaldım.Virdlerimi yerine getiremedim.''Rüyamda güzel bir cariye karşıma çıktı ve:

''Okur yazarlığın var mı? dedi.Bende:''Var.''dedim.''O halde şu yazıyı okurmusun?dedi.Ve elime bir kağıt parçası verdi.Kağıtta şunlar yazılı idi:

''Dünyanın geçici ve aldatıcı nimetleri,ölümsüz olarak yaşayacağın cennetin zevk ve sefasından seni alıkoymuştur.Yani geçici olarak kendisinden zevk aldığın bu uyku,ebedi saadetini sağlayacak ibadetine engel olmuştur.Uyan,namaz kıl ve Kur'an oku.Zira bunlar uykudan daha hayırlıdır.''

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

  • Benzer Konular

×
×
  • Yeni Oluştur...