Jump to content

Qlippoth Demonoloji Necronomicon


Guest yagmurruzgari

Önerilen Mesajlar

Qlippoth Demonoloji Necronomicon

 

Bir önceki evrenden gelip şimdikinde yaşamış olan şeytani varlıklara atfen Kabuklar, Kabala geleneğinde Dengesiz

Güçlerin Efendileri anlamına gelen İbranice terimdir. Musevi kaynaklı ama aynı zamanda ödünç alınmış veya başka kaynaklardan doğmuş olan Qlippoth sınırsız ama belirsiz şeytani ilimler konusudur ve sonraki Okultist Teorisyenler tarafından bir dereceye kadar yorumlanan kaynaktır. Kabala ile örnek verirsek, Qlippoth için de İngilizcede birkaç çeşit Kelippoth gibi yaygın kullanılan yazımlar vardır. ( Qlippoth okunuşu Klifot )

 

Kabala metinlerine göre, Qlippoth şimdikinin öncesi bir evrende hükmeden güçlerden çıkmıştır. Kozmos’un yaradılışının erken aşaması sırasında yok edilen, işte o dengesiz güç alemiydi. Isaac Luria yazmaları öncesinde Neo-Platonizm dönemlerinde Qlippoth bazen özgürlük zincirinde son halka, Varoluşu sürdürmeye yetecek kadar ilahi güce hala sahip olan Tanrı’dan en uzak şey olarak anlatılırdı. Başka değişik yazmalarda Qlippoth, Kozmik Yaşam Ağacı üzerinde ölen dallar olarak aynen gerçek çöken ağaç dalları veya şarabın tortusu, atık gibi anlatılmaktadır.

 

Sıklıkla Kabala yazıtları kötülüğün, (merhamet sembolu) Chesed’in uygun dengeleyici gücünden ayrı ve uzağa götürülmüş Sephirah Geburah’ın sadece bir tezahürü olduğunu belirtirler. Daha yüksek varoluş düzeyinden bir kabuk her şeydir ve kabuktaki çekirdek daha aşağı düzeyden bakınca Qlippoth mefhumunun varoluşun doğal bir parçası olması, Zohar kitabı yorumunda doruğuna erişir.

 

Isaac Luria’nın öğretileri Qlippot’un tarifine temelden ayrı bir fark vermektedir. Düzenli yaradılış sürecinin felaket tarafından aksatıldığı; Kabala anlatımına böyle sokulmuştur. Chesed’den Malkuth’a yedi Sephiroth’u içerdiği belirtilen Gemiler uyumsuzdular ve inmekte olan yaratıcı ışığın karşısında dağıldılar. Hala içlerinde yakalanmış ilahi ışığın kıvılcımları ile bu gemilerin kırık parçalarından Qlippoth ortaya çıktı. Kabukların Alemlerinden ışık kıvılcımlarının kurtarılması, aynen Gnostik Teolojiye benzer Luria Kabalasının ana meselesidir.

 

Qlippoth bütünüyle Sitra Achra veya “Öteki Taraf” şeytanların alemini anlatmaktadır. Kabala edebiyatı şeytani alemi ayrıntılı olarak anlatır, İspanyol Kabalası öncesinde Burgos okulu, ve Luria’nın izdeşleri, her ikisi de Kabala Demonolojisinde etkindiler.

 

Negatif Güç anlamındaki Qlippoth’un 10 en iyi bilinen sıralamaları, Kozmik Yaşam Ağacının 10 Sephiroth’una karşılık gelmektedir. Sephiroth’a karşılık Qlippoth’a denk gelenler, Kabala makalesindeki Kozmik Yaşam Ağacının resimli örneğinde görülebilirler. Her Sephiroth’a ait ayrı özellikler ve nitelikler bulunmaktadır.

 

 

Qlippoth Sıralamaları

 

İsimler Karakteristikler

 

Thaumiel Tanrı'nın birliğini yok etmek isteyen şeytani güçler

 

Augiel Tanrı gücünün yayılan karmaşası.

 

Sathariel Tanrı 'nın mükemmelliğini gizlemek için uğraşı

 

Ga'ashekelah Maddenin ve bilincin yaradılışını yemek veya yok etmeyi arayış

 

Golohab Hükmedileni olduğu kadar bu güçleri de yok etme veya yakmak için teşebbüs

 

Tagirion Çirkinliğe ve acıdan inlemeye neden olan şeytani güçler

 

A'arab Tzereq Engellerin üstesinden gelmek için ham, duygusal enerji

 

Samael Bir düşmüş veya başarısızlığa uğramış yaradılışın bütün perişanlığının temsili

 

Gamaliel Kirlenmiş suretlerin iğrenç sonuçlar üreten Krallığı

 

Lilith Tüm dünyevi zevklerin temsili

 

 

Qlippoth’un böylesine özellikleri Kabalaya ve diğer büyüsel kurumlara girmiştir. Örneğin bu konudaki bir ayrıntılı kağıt, Altın Şafak Derneğinin bir keresinde gerekli müfredatı içindeydi. İyi veya kötü, şeytani güçlerin kullanımı insanoğluna daima cazip gelmiştir. Qlippoth majisi yaygınlık kazanmıştır. Qlippoth ile ilgili Maji üzerine bir İngiliz Okultist olan Kenneth Grant birkaç tane kitap yayınlamıştır. Onun kitabındaki varlıklar, H. P. Lovercraft’ın Grimoire romanındaki Necronomicon olarak tanımlanabilir.

 

lı Çeviridir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Qlippoth Demonoloji Necronomicon

 

 

 

Qlippoth’un böylesine özellikleri Kabalaya ve diğer büyüsel kurumlara girmiştir. Örneğin bu konudaki bir ayrıntılı kağıt, Altın Şafak Derneğinin bir keresinde gerekli müfredatı içindeydi. İyi veya kötü, şeytani güçlerin kullanımı insanoğluna daima cazip gelmiştir. Qlippoth majisi yaygınlık kazanmıştır. Qlippoth ile ilgili Maji üzerine bir İngiliz Okultist olan Kenneth Grant birkaç tane kitap yayınlamıştır. Onun kitabındaki varlıklar, H. P. Lovercraft’ın Grimoire romanındaki Necronomicon olarak tanımlanabilir.

 

Alıntılı Çeviridir.

İnsanoğluna bu gücleri cazip kılanda zaten Qlippoth dur.

Emeğine sağlık.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...