Jump to content

Insan ve toplum üzerinde zihin operasyonlari!


AYANDON

Önerilen Mesajlar

 

İNSAN VE TOPLUM ÜZERİNDE ZİHİN OPERASYONLARI!

Bugün küreselleşmenin önündeki en büyük engel milli/ulusal direnç noktalarıdır.

Direnç noktalarını çözmek içinde belli merkezler, yeni yöntemler, taktikler geliştiriyorlar. Öylesine ki bu konuda bilimsel çalışmalar, makalelerde yer alıyor.

Pentagon'a ve NATO'ya bağlı enstitülerde çalışan fizik bilimcilerin yazdığı "Fraktel Yapılar, Yeniden kaos," "Kosmozdan kaosa, kaostan kozmoza", "Spin camları altında bunalım ve kaos" "Evrende her şey tekildir", "Multiple Intelligence/ Zeka çok parçalıdır", "Çatışma Teorisi", "Çocuk bireydir" gibi makaleler, üniversitelerimize akmaya başladı.

Ve Nato'nun fizikçileri keşfettiler ki insan beynine görsel ve işitsel yoldan tahrip kalıpları göndermek mümkündür. Ne diyorlar;

Parçaları asla birleşemeyecek asimetrik objeleri veya çağrışımları beyne gönderirsen beynin zemini parçalanır.!

Asimetri beynin düşmanıdır, beyne uyumsuzluk gönderirsen matematiksel dengeler kırılır!

Negatif çağrışımlı sözcük, bellekteki ilgili pozitif kavramı siler.

İnsan beyni ışıkla çalışan bir mekanizmadır, bu ışığı karartan karanlık renk ve simgeler beyne gönderilirse beynin ışığı karartılabilir..

Evrende var olan ışık içerisinde insanda olan her şey vardır, ışık zararlı titreşimlerin taşıyıcısı olarak kullanılabilir.

İnsanların birbirine negatif enerji gönderecekleri, sürekli çatışma ortamı oluşturun; Akademik adı çatışma stratejisi, medyadaki karşılığı dedikodu programları.

Kullanılan taktikler :

Bilgiyi o kadar ufak parçalara ayır ki parçalar birbiri ile buluşamasın! Bozuk Boz-Yap oyunları kullan!

Tarih kavramını boz, hem dikey hem yatay olarak asimetriler yarat ki tarihsel süreç algılanamasın! Değişik tarihlerde yaşanmış olayları aynı ünite içerisinde anlat ki zaman mefhumu kalmasın. (Zamanda sınırsızlık beyni dağıtır.)

Dil; beynin zihinsel faaliyet aracıdır, dili boz-parçala-kır.

Yazı; beynin bütünü algılama özelliğine aykırı hale getirilsin, cümleler, kelimeler ve heceler harflerine kadar farklı renk-punto-karakter lerle parçalara ayrılsın!

Eğitim; onu yıkmaya herkesin zihinsel olarak hazırlanması gerekir, bunun için Türk sosyal müfredat programının aleyhinde kampanya başlat, genel kabul görecek simge sözcük seç, yıkılacak olan bu imiş gibi imaj yarat. (Seçilen sözcük: Ezberci Eğitim!)

Beyni karartacak renkler, algılanması güç ve akıl dışı şiddet görüntü ve sesler, beyinleri ardı ardına gelen depremler gibi sarsmalı.

Hayali düşmanların karşısında çaresiz kalan insan öyküleri uydur. Çünkü, korku ve şiddet beynin en büyük düşmanıdır, beyin kendini korumakta aciz kalır, kişi çaresizlik duygusu yaşar, teslim olma sonucuna götürür.

Beyne sürekli negatif enerji yükleyen sözcükler gönder, pozitif enerjiyi körelt, olumlu / pozitif sözcükleri bozarak anlamsızlaştır, bu yolla zihinsel faaliyeti yok et! Negatif çağrışımlı sözcükleri bu amaçla silah olarak kullan! Ders kitapları bu amaçla yazılmaya geçilmeliydi, YÖK Dünya Bankası dairesi açıldı, 1995-2005 arasında "Çoklu Zeka" adıyla beyin çökertme yöntemleri itibarlı tez konusu olarak üniversitelerimize ve MEB içerisine yerleştirildi.

Dengesizliği yazı ve resimlerle, topluma bombardıman et.(1.Sınıf Türkçe kitabının ilk sayfasında dengesiz duruştaki bir çocuk karikatürü yerden çöp topluyor!) Türk insanının beynindeki doğru tarih bilgilerini paramparça etmek üzere geliştirilmiş bir psikolojik bombayı nihayet üretebilmişlerdi: Bu bombayla parçalara ayrılan zihinde bellek kayıtlar otomatik olarak dağılacaktı! Sonrası, domino taşı gibi yıkılmaya devam ederdi.

Bilinen toplumsal kavramların çağrışımını değiştir.

Bir toplumsal deprem dalgası, kaos yarat, bu kaosta içeriği değiştirilmiş kavramlar kullan, akılları sars, doğru düşünmeyi yok et.

Türkiye’de yaşananları bu açılardan değerlendirdiğimizde nasıl bir tablo ile karşı karşıyayız düşünmek gerekmiyor mu? Toplumun önüne koyulanlara bir bakın. Yanıltma sözcüğü olarak seçilen başlıkları düşünün!

Günün Sözü. Algılanmanın zayıflaması, etki alanına girdiğini gösterir. Uyanık olmaya çalış.

Nurullah Aydın

Gazi Üniversitesi

30 Temmuz 2009

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Artık savaşlar topla tüfekle yapılmıyor. Irak'ta gelişen süreci ve yaşanan tecavüzü, "Küresel Baronların" savaş ekonomisinden gelir elde etmek ve deneysel alanlar yaratmak amaçlı olduğunu söyleyebiliriz.

Savaşların hedefi artık insan beynine yöneliktir. Bunun adına da "Psikolojik Harp" diyorlar. Toplumumuza çok ama çok uzun bir zamandır bu yöntem uygulanıyor.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Artık savaşlar topla tüfekle yapılmıyor. Irak'ta gelişen süreci ve yaşanan tecavüzü, "Küresel Baronların" savaş ekonomisinden gelir elde etmek ve deneysel alanlar yaratmak amaçlı olduğunu söyleyebiliriz.

Savaşların hedefi artık insan beynine yöneliktir. Bunun adına da "Psikolojik Harp" diyorlar. Toplumumuza çok ama çok uzun bir zamandır bu yöntem uygulanıyor.

 

 

Doğru tespit, katılıyorum...sıcak savaş çok ses getiriyor ve pahalı oluyor..ama zihinsel deformasyonla toplumu dejenere edip yıpratmak çok daha etkili....1984 aklıma geldi..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...