Jump to content

Felsefenin Tarihi, Bulunuşu, İcadı, İlk Felsefe Tarihçesi Nerede Ne Zaman?..


Renan
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Felsefe Tarihi

Felsefenin mantık, epistemoloji, ontoloji, etik, estetik gibi altbölümlerinden birisidir. Genel olarak felsefe derslerinin başlangıcında verilir. Bunun temel nedeni, felsefe tarihinin içeriğiyle ilintilidir. Felsefe tarihi, felsefenin ne olduğunun tanımlanmasından, çeşitli felsefe ögretilerinin tarihsel yerlerinin ve öğretisel ayrımlarının belirlenmesine, ve bu öğretilerin felsefenin alt bölümleri açısından değerlendirilip ortaya konulmasına kadar çok yönlü ve çok boyutlu bir içeriğe sahiptir.

 

Felsefe tarihi bu anlamda sadece bir mevcut felsefelerin ansiklopedik biraraya getirilmesi meselesi değildir; felsefenin ne olduğunun tanımlanmasından neyin felsefe-içi neyin felsefe-dışı sayılacağına değin bir dizi kuramsal/felsefi sorunla yüzyüzedir. Bu anlamda, felsefenin bir altbölümü olarak felsefe tarihi, hem felsefi çalışmanın başlangıcı hem de en önemli alanıdır. Genelde felsefe tarihi kitapları, bu bakımdan öğretilerin ve bunların felsefi sorunları çözme denemelerinin ardarda etkileşimlerle gelişen tarihini ele alır.

 

Bu tarihin hazırlanmasında hem düşünürlerin metinleri hem de bu metinlerin tarihsel toplumsal koşulları içbağlantıları açısından değerlendirilir, öğretilerin birbirine etkileri ve karşıtlıkları, benzerlikleri ve ayrımları serimlenir. Dolayısıyla, genel anlamda felsefe tarihinin varlık, bilgi ve değerlerle ilgili soruları ve sorunları belirli özgül yöntemlerle değerlendiren ya da inceleyen ve bu incelemeyi sonuçları bakımından da sistemaktikleştirmeye yönelik çalışan bütün düşünce girişimlerini ortaya koymayı hedeflediği söylenebilir.

 

Kaynak

Felsefe Tarihine Giriş, Ahmet Cevizci, Paradigma yayınları.

Felsefe Tarihi, Macit Gökberk, Remzi Kitapevi

Batı Felsefesi Tarihi, Bertrand Russell, çeviren:M.Sencer

Felsefe Tarihinin Sorunları, Theodor Oizermann, çeviren:Celal A.Kanat

Düşünce Tarihi, Afşar Timuçin,

Felsefe Tarihinde İnsan Sorunu, Mustafa Günay, Karahan Kitabevi Yayınları, 2010.

Doğa Tasarımı, R. G. Collingwood, İmge Yayınları, 1999

  • Beğen 1
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...