Jump to content

Gerçek Hristiyanlık ve İncil'in Tarihçesi


ege
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Lütfen Her satırı okumanızı rica ediyorum.

 

Hıristiyanlıktaki çeşitli mezheplere mensup toplulukların dînî teşkilâtlarına da kilise adı verilmekte.

Katolik kilisesi, Ortodoks kilisesi gibi.

Toplantı yeri, meydan, toplu ibadet yeri manalarına gelen kilise kelimesi,

İlk zamanlar Umumi olarak Mûsevîlerin, Putpereslerin ve Hristiyanların

ibadet yerlerine kilise adı verildiği hâlde, daha sonraki zamanlarda

Hıristiyanların ibadet yerlerine Özel olarak kilise denildi.

musevilerin ibadet yerlerine“sinagog” veya “havra” adı verildi.

Îsa aleyhisselam Allahü teala tarafından peygamber olarak vazifelendirilip,

insanları hak dîne dâvet etti. Yahudiler onun dâvetini kabul etmedikleri gibi,

karşı çıktılar. Hattâ hazret-i Îsâyı öldürmeye teşebbüs ettiler.

Allahü tealâ İsa aleyhisselamı göke çıkardı. Hazret-i Îsâ göke çıkarıldıktan sonra

Romalılar Kudüsü işgal edip, yaktılar ve yıktılar. Yahudilerin kimini öldürdüler,

kimini de esir ettiler.

Hazret-i isaya inananlar etrafa dağılıp isevilik dinini

yaymaya çalıştılar.

isevilik yayılmaya başlayınca, Yahudiler, Putpereseler,

Yunanlılar ve Romalılar hep birleşip bu dİnin karşısına çıktılar.

Hazret-i isânın dinine inananlar yakalanıp öldürüldüler.

Hak olan Îsevîlik Yahudîler tarafından sinsice değişirildi.

Bolüs adındaki bir Yahûdî, hazret-i Îsâya inandığını söyleyerek

ve iseviliği yaymaya çalışıyor görünerek hakiki İncili yok etti.

Dört kişi ortaya çıkıp on iki havârîden işittiklerini iddiâ ettikleri bilgileri yazdılar.

Böylece İncil adında dört değişik kitap meydana geldi. Bu kitaplara Bolüsün yalanları da karıştı.

Yunan filozofu Eflâtunun felsefesine bağlı olan Bolüs; “isâ Allahın oğludur.” dedi.

Şarabın ve domuzun helal olduğunu bildirdi, kıbleyi Mescid-i Aksâdan doğuya

yâni güneşin doğduğu tarafa döndürdü. “Baba, Oğul, Ruh-ül-Kudüs” adı altında teslis yâni

üçlü tanrı inancını Hıristiyanlığa sokuşturdu. Barnabas (Barnabe) adındaki havârî Bolüsün

yalanlarına karşı çıktı. Hazret-i Îsâdan işittiklerini ve gördüklerini doğru olarak yazdı ve anlattı.

Bu durumda Hıristiyanlar Barnabasçılar ve Bolüsçüler olarak ikiye ayrıldı.

Roma İmparatoru Büyük Konstantin Putperestken 313 senesinde Hıristiyanlığı kabul etti.

İstanbul şehrini büyütüp îmâr etti ve Konstantiniyye adını verdi. 325 senesinde İznikte bir konsil

toplayarak pekçok olan İncil nüshalarını dörde indirtti. Eski dîni olan

Putperestlikten de pekçok şeyi bu İncillere sokturdu. Böylece yeni bir

Hıristiyanlık dîni ortaya çıktı. Daha önce gizli gizli mağaralarda ibâdet eden

Hıristiyanlar için kiliseler yaptırdı. Ondan sonra gelen Roma ve Bizans imparatorları da

birçok kiliseler yaptırdılar. Böylece bir kilise mîmârisi ortaya çıktı.

Bu arada kiliselerin kutsallığından ve dokunulmazlığından istifâde eden

Hıristiyan din adamları özel çıkarlar sağlamaya çalıştılar. Merkezi Vatikandaki

Roma kilisesinin lideri bulunan papa aynı zamanda rûhânî bir devletin başkanı kabul edildi.

Papadan sonra sırasıyla kardinaller, piskoposlar ve rahiplerden meydana gelen

kilise temsilcileri kendi imtiyazlarını, sosyal, siyâsî ve ekonomik çıkarlarını

korumak için halk ve devlet adamları üzerinde baskı kurup Hıristiyanlık adı altında

akla sığmaz zulümler, haksızlıklar yaptılar. Allahü teâlâya mahsus olan günah affetmek

kudretini kendilerinde gördüler.

Para karşılığı günahları affettiler. Hattâ Cennetten yerler sattılar.

Hıristiyanlık dînine; papazların evlenmemesi, evlenmiş olan kimselerin katiyen boşanmaması,

günah çıkarmak mecburiyeti gibi akıl ve mantık dışı kâideler koydular. Dünyâda yaşamak âdetâ günah sayıldı.

Roma (batı) kilisesi dünyâdaki bütün Hıristiyanların temsilcisi olduğunu savunarak

Yunanca Katholikos (Katolik)= evrensel ismini aldı. Roma Katolik kilisesinin tahammülü

mümkün olmayan baskılarına dayanamayan İstanbul Patriki Mihâel Kirolarius 1054 senesinde isyân etti.

Romadaki papanın, Îsâ aleyhisselâmın halîfesi ve (ilk papa olarak kabul edilen havârilerden)

Petrusun vekili olduğunu kabul etmedi. Papazların halktan ayrı yaşamaları gibi bâzı aslî

meselelerde Roma kilisesine muhâlefet etti. Böylece Katolik kilisesinden ayrılan Şark (Doğu)

kilisesi Ortodoks adını aldı.

Görünüşte Avrupanın hâkimi hükümdâr ise de, gerçekte tek hâkim kilise mensupları

yâni papazlar oldular. İlk zamanlar papaların arzu ve isteklerinin yerine getirilmesi

İtalyan hükümdârlarının tasdîkine bağlıydı. Daha sonra papaların nüfuzları o dereceye ulaştı ki,

istediklerini imparator yapıp, istemediklerini azlettiler. Diğer taraftan kilise

ve hükümdarlar her türlü ilmî düşünceye de karşı çıkmakta idiler. Galileo gibi İslâm

alimlerinden alarak dünyânın döndüğünü bildiren bilgini dinsizlikle itham ederek,

sözünü geri almazsa öldüreceklerini söyleyip, tehdit ettiler. İnsanın tüylerini

ürperten Engizisyon Mahkemeleri kurarak yüzbinlerce insanı haksız yere

ve çok kere sırf servetlerini ele geçirmek için “dinsiz” adı altında türlü türlü

işkenceler yaparak öldürdüler.

 

(Degişik bir kaç siteden lar vardır)

 

Buyrun Hristiyanlık ve İncil'in tarihi

 

Bunları bilmeyenimiz sanırım yoktur.

misyonerlige soyunan arkadaslarımızında okuması ve herseyi tekrar gözden gecirmesi dilegimle.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

misyonerlige soyunan arkadaslarımızında okuması ve herseyi tekrar gözden gecirmesi dilegimle.

 

 

o bahsettiğin teolog arkadaşlarimiz işlerine geleni okuyorlar sanıyorum hatta sadece copy-paste yaparken okuyorlar o yüzden sen kendini yıpratma arkadaşım...güzel bi alıntı yapmışsın da anlayan olacak mı:D

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

o bahsettiğin teolog arkadaşlarimiz işlerine geleni okuyorlar sanıyorum hatta sadece copy-paste yaparken okuyorlar o yüzden sen kendini yıpratma arkadaşım...güzel bi alıntı yapmışsın da anlayan olacak mı:D

 

 

Yıpratmıyorum,bilakis haz alıyorum,hepimiz kimin/kim neyin/ne oldugunu bilen insanlarız,bazen onlar gibi süslenmiş cümleler kuramasakta...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

siteyi... hristiyan, müslüman muharabe meydanina cevirdiniz...:D

 

bir seye cevirdigim yok caglayan,bugun acılan Bir konuda.

Müslümanlıgı, peygamber efendimiz'i ve kuran-ı kerim',i ısrarla tanımadıgını ve bazı konularda kanıt istedigini söyleyen,incilden ornekler veren bir kac arkadasımıza,Bir takım seylerde yorum yapmadan once, buyrun incil'i ve hristiyanlıgın gecmisini okuyunuz diye

aslında onlar icin konuyu actım,

fakat maalesef okumuslarsada yorumlarını goremedim.

Savaş diye nitelendirdiginiz şey bundan ibaret.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bir seye cevirdigim yok caglayan,bugun acılan Bir konuda.

Müslümanlıgı, peygamber efendimiz'i ve kuran-ı kerim',i ısrarla tanımadıgını ve bazı konularda kanıt istedigini söyleyen,incilden ornekler veren bir kac arkadasımıza,Bir takım seylerde yorum yapmadan once, buyrun incil'i ve hristiyanlıgın gecmisini okuyunuz diye

aslında onlar icin konuyu actım,

fakat maalesef okumuslarsada yorumlarını goremedim.

Savaş diye nitelendirdiginiz şey bundan ibaret.

 

uyuyorlardir.. yarin okurlar ve cevaplari hazirdir...:)

 

Benim en üzüldügüm taraf, hristiyan vatandaslarin müsterek taraflarimizi sürekli göz ardi etmeleri... hata arayan bir tavirla araya sürekli ayricalik sokup, kendilerini üstün görmeleri... Bunun altinda misyonerlik hayalinden baska bir sey yatmiyor...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bunun cevabı 800 sayfalık kitapta bulunur.

Hüküm Getiren Yeni KAnıtlar adlı kitap'a bakınız başka birşey demiyorum.

misyonerlik sevdasıymış öyle mi?

siz peygamberinizi dininizi anlatırsınız güzel ne güzel olur

biz anlatırısz misyonerliğe soyunmak vb...laflar alırız bumudur hoşgörüdür?

bumudur mantık.karanlıklara doğru yürüyün

siz bir kere incili tevratı okumamışken ben kuranı 10 kere okudum

siz hristiyan teolojisi hakkında bir tane kitap okumamışken ben 10 larcasını okudum.siz tek pencerede bakarken iki yöndende baktım.

soruyorum size kaç kere incil'i tevratı okudunuz hangi teoloji kitabını okudunuz?

bu mudur tarafsız araştırma ne güzel sizler karanlığa doğru yürüyebilirsiniz.

İncil 'i bir kere açıp okusanız o kadar sevgi dolu olduğunu görüsünüz.

ama öyle gözlerinizi yumuyorsunuz ki.bir kere okusanız yok olmazsınız ben kuranı kaç kere okudum?siz birkere incil'i okumaa gayret etmiyorsunuz.

biz yanlış olduğunu biliyoruz ama öyle aptalız biz ondna iman ediyoruz.o kadar aptalız ki kapadokya da taşların içinde yaşadılar.

biz nedne iman ediyoruz sizce?

bana kimse para vermedi kimse bana tek kuruş vermedi.aksine hakaret küfür duydum tartaklandım...dışlandım ben aptalmıyım sırf bunlar için iman edeyim?

bize kimse para vermedi bizi kimse yurt duşına göndermedi?

çünkü gönderilmez.varsın misyoner kötü olalım biz siz istediğinize inanın ama şunu unutmayın.hristiyanlarında aklı var onu kullanıyorlar.ben neden müslüman iken hristiyan oldum???

bunu düşünün

saygılar.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...