Jump to content

Atatürk Amerikayı Keşfedenin Türkler Olduğuna İnanıyordu ..


Guest KÜBRA
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Atatürk, elimide bulunan bazı tarihi verilerden hareket ederek ( Piri Reis Haritaları gibi ) Türklerin K.Kolomb'dan önce Amerika'yı keşfetmiş olabilecekleri tezi üzerinde durmuştur.

 

Özellikle 1930'lardaki tarih ve dil çalışmaları sırasında bu yöndeki bazı ip uçlarıyla ilgilendiği anlaşılmaktadır.

Örneğin,yine bir gece tarih ve dil üzerine çalışırken Amerika ve Türkler konusunda bir ip ucuna rastlamıştır. Sonrasını o sırada Atatürk'ün yanında bulunan yaveri Cevat Abbas Gürer'den dinleyelim.

 

"Böyle bir gecenin yarısından sonra idi. Meşhur Rus alimi Pekarsky'in Yakut Lügatını tetkik eden Atatürk'ün "EMERİK" kelimesine gözü ilişmişti.

 

Durdu ve kendi kendine gülmeye başladı.

Derin bir haz ve neşe içinde gözlüğünü çıkardı. "Birer sigara ve kahve içelim" emrini verdi. Meğer bulduğu "emerik" kelimesi Türk Yakut dilinde "denizle ayrılmış arazi parçasını" ifade eden manaya geliyormuş. Haz ve neşe yaratan mütaalasını da acizden esirgemedi.

Emerik kelimesinin Amerika'nın kaşiflerinin tarihiyle,Yakut Türklerinin kıdemleri tarihini mukayese ederek,"Amerika'nın adını büyük ecdad koymuştur"dedi.

 

"Evet;Kristof Kolomb'dan sonra Amerika'ya muhtelif zamanlarda dört defa seyehat eden Floransalı gemici "Ameriko Vespuçi" adına izafe edilen Amerika kıtasına,Avrupa Kaşiflerinden çok evvel Asya'dan geçenlerin yeni tetkiklerle kıdemlerini (kökenlerini) biliyoruz." buyurdurlar.

 

Yani Atatürk, "Amerika" adının, Ameriko Vespuçi'den değil, Yakut dilinde halen kullanılan Türkçe "Emerik" (Amerik) sözcüğünden geldiğini tespit etmiştir. Onun bu tespiti,III. Türl Dil Kurultayı üçüncü gün birinci toplantısında sunulan Genel Sekreterlik Raporunda şöyle ifade edilmiştir:

 

"Bu kıtaya Amerika isminin Ameriko Vespuçi'nın adına göre verildiği iddiasıyna karşı, daha bundan önce Nikaragua yerlilerinin Amerika adını kullandıklarını yine Avrupalı coğrafya ve tarih uzmanlarının kitaplarında buldukları, Yakut Lügatı'ndaEmerik kelimesine de hala yaşayan bir söz olarak rast geldikten sonra..."

 

Atatürk, yaptığı araştırmalar sonunda Amerika'yı Kolomb'dan önce Türklerin keşfettiğini, hatta Amerika'nın ilk yerli halkları arasında Türklerin olduğunu düşünüyor, bu düşüncesini her fırsatta dile getirmekten de çekinmiyordu. Örneğin, bir keresinde bu düşüncesini Amerikalı bir gazeteciyle paylaşmıştı.

 

Atatürk bir gece Ankara Palas'ta Kızılay'ın düzenlediği bir baloya katılmıştı. Bir süre sonra balo salonunda elinde viski bardağıyla dolaşan uzun boylu bir adam dikkatini çekmişti.

 

Adamın duruşundan bir yabancı olduğu anlaşılıyordu

 

Atatürk yavaş yavaş yaklaşan adama yaklaşmış ve önce yanında bulunan Tevfik Rüştü Aras'a: "Bu mösyö kimdir?" diye sormuştu.

 

Tevfik Rüştü: "Paşam amerikan Gazetecisidir" diye yanıt verince Atatürk,o gazeteciyle tanışmak istemişti.

 

Tanışmanın ardından Atatürk'le Amerikalı gazeteci arasında şu konuşma geçmişti:

 

Atatürk Amerikalıya:"Hangi Irktansınız?"diye sormuş.

 

"Amerikalıyım" yanıtını alınca.

"Hayır,siz Amerikalı Değil Türksünüz!"diye karşılık vermişti.

Amerikalı önce şaşırmış, bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünerek yine "Ben Amerikalıyım" diye diretince Atatürk:

"Cristof Colomb'tan elli yıl önce Türkler Amerika'yı keşfetmişler!" diye söze başlayarak, müzelerimizde ceylan derisinden yapılmış Amerika haritalarının bulunduğunu,Amerika'ya giderken rastlanan Kayık Adaları'nın Türkçe Olduğunu,Türkçede kayığa sandal da dendiğini, Kanarya Adalarının adının "KANARİ" olarak yazıldığını,Kanari'nin bizim Türkçede KANARYA olduğunu ve Amerikan yerli halklarının Bering yoluyla Orta Asya'dan Amerika'ya gittiklerini anlattıktan sonra Amerikalıya:

 

"Siz Amerikalılar Orta Asya'dan hicret ettiniz.Olsanız olsanız Türk olabilirsiniz."diyerek sözlerini bitirmişti.

 

Amerikalı gazeteci şaşkındı.

 

Atatürk'ün tarihe olan ilgisini gördükten ve Amerikan tarihi hakkındaki ilginç sözlerini duyduktan sonra bir kaç günlüğüne geldiği Türkiye'de daha uzun süre kalmış;günlerce müzelerde incelemeler yapmış,kitaplar okumuş,notlar almış ve Amerika'ya gidince de:

 

"Biz Amerikalılar Türk'ten başka bir şey değiliz..." diye yazılar yazmıştı.Türk Gazeteleri de Amerikalının Yazılarını Türkçeye çevirerek yayımlanmışlardı.

 

Kaynakça:Atatürk ve Kayıp Kıta MU2 Köken Sinan Meydan S-60

 

.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bu göçün olma ihtimali çok fazla.kızıldırelilerin çocuklarına,torunlarına anlattığı hikayelerle dede korkutun hikayeleri arasındaki benzerliklerin çok fazla olduğu hatta sadece hikayelerde geçen isimlerin farklı olduğunu söyleyenler var.buda kızılderililerle akraba olma ihtimalimizin fazla olduğunu gösterebilir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...