Jump to content

Empati Yeteneğinizi Test Edin


Elzem
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Test için hazır mısınız ?

1- Bir kişifrmsinsi.gif kendisini başkalarının yerine koyabiliyor ve onların sıkıntılarını anlamayafrmsinsi.gifazaltmaya çalışıyorsafrmsinsi.gif hangi duygunun etkisi altındadır?

a- Sempatifrmsinsi.gif

b- Empatifrmsinsi.gif

c- Anlayışfrmsinsi.gif

2- Çevrenizde yanlış gördüğünüz davranışları olan kişileri adam etmek ve doğru yola getirmek için uğraşır mısınız?

a- Evetfrmsinsi.gif

b - Bazenfrmsinsi.gif

c- Hayırfrmsinsi.gif

3- Empati için en çok hangisi gereklidir?

a- Saygıfrmsinsi.gif

b- Merhametfrmsinsi.gif

c- Hoşgörüfrmsinsi.gif

4- İşyerinizi arayan kızgın bir kişifrmsinsi.gif şirketin ürünü konusundaki şikayetlerini bağırarak ve hırçın bir dille anlatıyorfrmsinsi.gif Ne yaparsınız?

a- Şikayetini dinler ve şikayetin çözümü için araştırma yapacağımı söylerimfrmsinsi.gif

b- Bağırmaya hakkı olmadığını söylerfrmsinsi.gif telefonu yüzüne kapatırımfrmsinsi.gif

c- Telefonu ilgili servise bağlarımfrmsinsi.gif

5- Empati duygusufrmsinsi.gif hangi cinsiyette daha güçlüdür?

a- Erkeklerfrmsinsi.gif

b- Kadınlarfrmsinsi.gif

c- Her ikisinde de aynıdırfrmsinsi.gif

6- Empatifrmsinsi.gif hangi tür zekayı güçlendirir?

a- Sosyal zekafrmsinsi.gif

b- Entelektül zekafrmsinsi.gif

c- Duygusal zekafrmsinsi.gif

7- Empati için en çok hangisi gereklidir?

a- Gözlemlemekfrmsinsi.gif

b- Konuşmakfrmsinsi.gif

c- Dinlemekfrmsinsi.gif

 

8- Empati ve duygusal zekafrmsinsi.gif kariyer hayatının hangi aşamasında daha etkili olur?

a- Terfi etmedefrmsinsi.gif

b- İş güvencesindefrmsinsi.gif

c-Bir işe giriştefrmsinsi.gif

 

9- Empatinin güçlendirilmesi ile şiddetin azaltılmasında en etkili sosyal birim hangisidir?

a- İşyerifrmsinsi.gif

b- Ailefrmsinsi.gif

c- Okulfrmsinsi.gif

10- Empatik yaklaşımfrmsinsi.gif iş hayatında en çok hangi yararı sağlar?

a- Trendlerin izlenmesine imkan verirfrmsinsi.gif

b- Ürün farklılaştırması için ipucu sağlarfrmsinsi.gif

c- Tüketiciye odaklanmayı kolaylaştırırfrmsinsi.gif

11- Hangisi empati eksikliğinin bir sonucudur?

a- Ön yargılarfrmsinsi.gif

b- Duyarsızlıkfrmsinsi.gif

c- Sosyal olaylara ilgisizlikfrmsinsi.gif

12- Devletin ekonomiden çekildiğifrmsinsi.gif serbest piyasanın da sosyal sorumluluklarını üstlenmediği küreselleşme dönemindefrmsinsi.gif sıkıntıda olanlara empatik destekfrmsinsi.gif hangi kuruluşlar aracılığı ile verilebilir?

a-Hayır kuruluşlarıfrmsinsi.gif

b-Sivil toplum kuruluşlarıfrmsinsi.gif

c-Kooperatiflerfrmsinsi.gif

 

 

Puan ve Yorumlar

1) a = 3frmsinsi.gif b = 5frmsinsi.gif c = 2 Empatifrmsinsi.gif kalıcı bir duygu olduğu içinfrmsinsi.gif sosyal sorunların çözümündefrmsinsi.gifkarşılıklı anlayış ve sempatiye göre daha etkili olurfrmsinsi.gif

2) a = 0frmsinsi.gif b = 2frmsinsi.gif c = 5 Başkalarının inançfrmsinsi.gif görüş ve düşüncelerini zorla değiştirmeye hakkınız yokfrmsinsi.gif Onların kişiliğini dikkate almadan psikolojik baskı ve şiddet uygulamakfrmsinsi.gifçoğunlukla geri teperfrmsinsi.gif Ayrıca sizin görüş ve düşüncelerinizin en doğrusu olduğunu kim garanti ediyor ki?

3) a = 5frmsinsi.gif b=3frmsinsi.gif c = 2 Merhamet geçici bir duygudurfrmsinsi.gif Hoşgörü kavramında ise sizin kendinizi karşınızdakinden daha üstün gördüğünüz varsayımı egemendirfrmsinsi.gif Oysa saygıfrmsinsi.gifsizin karşınızdakini kendinizi ile eşit görmenizi sağlarfrmsinsi.gif Eşitler arasındaki diyalog daha etkilidir ve kalıcı bir empatik ilişkinin kurulmasınına imkan verirfrmsinsi.gif

4) a = 5frmsinsi.gif b = 1frmsinsi.gif c = 3 Telefonun kapatılması öfke duygularını artırır ve sorunu iyice içinden çıkılmaz bir duruma getirirfrmsinsi.gif İlgili servise bağlamak ise işi uzatabilirfrmsinsi.gif En iyisi şikayeti not etmek ve sonucu müşteriye daha sonra bildirmektirfrmsinsi.gif

5) a = 1frmsinsi.gif b = 5frmsinsi.gif c = 2 Araştırmalara görefrmsinsi.gif kadınlarda empati duyguları daha güçlüdürfrmsinsi.gifÇünkü kadınlar duygulara ve duyguların paylaşılmasınafrmsinsi.gif erkeklerden daha fazla önem verirfrmsinsi.gif Bu nedenle sıkıntıda olan erkeklerfrmsinsi.gif dertlerini çevresindeki bir kadına anlatmayı tercih ederfrmsinsi.gif

 

6) a = 3frmsinsi.gif b = 1frmsinsi.gif c = 5 Empatifrmsinsi.gif bir duygu yoğunluğunu tanımladığı içinfrmsinsi.gif duygusal zekanın en önemli unsurlarından biridirfrmsinsi.gif Empatinin sosyal zekanın oluşumunda da önemli rolü vardırfrmsinsi.gif

 

7) a = 1frmsinsi.gif b = 3frmsinsi.gif c = 5 Karşımızdaki insanın dertlerini ve sorunlarını ancak dinleyerek anlayabilirizfrmsinsi.gif Anlayış ise empatinin kapısını açarfrmsinsi.gif Gözlemleme pasif bir eylemdirfrmsinsi.gifDinlemeden konuşmak yalnız konuşanı rahatlatırfrmsinsi.gif

 

8) a = 5frmsinsi.gif b = 3frmsinsi.gif c = 1 Araştırmalar ve iş deneyimlerifrmsinsi.gif bir işe girişte bildiğimiz zeka katsayısının etkili olduğunufrmsinsi.gif ama girilen işte yükselmenin daha çok duygusal zekaya ve empatiye bağlı olduğunu gösteriyorfrmsinsi.gif

 

9) a = 1frmsinsi.gif b = 5frmsinsi.gif c = 3 Duygusal eğitimde en büyük görev aileye ve aile içinde de anneye düşerfrmsinsi.gif Çocuk okula başladığındafrmsinsi.gif duygusal anlamdaki kişilik çizgileri belirgin hale gelmiştir zatenfrmsinsi.gif Aile içi şiddetin orta vadede azaltılması da ancak annelerin eğitilmesi ile mümkün olurfrmsinsi.gif

 

10) a =1frmsinsi.gif b = 3frmsinsi.gif c = 5 Kendini tüketici yerine koyan ve onların sorunlarını anlamaya gayret eden bir yöneticifrmsinsi.gif hedef kitlesinin tercih ve istemlerini daha kolay kavrayabilirfrmsinsi.gif Bu yaklaşım da tüketiciye odaklanma ilkesinin hayata geçirilmesini sağlarfrmsinsi.gif

 

11) a= 5frmsinsi.gif b = 1frmsinsi.gif c = 3 Başkalarının dertlerini anlamak için çaba gösteremeyen kişifrmsinsi.gifonların hatalarının kaynağındaki nedenler üsüne de kafa yormazfrmsinsi.gif Sonraki aşamada kişilere ve toplumsal kesimlerefrmsinsi.gif gerçekle ilgisi olmayan etiketler yapıştırılırfrmsinsi.gif Önyargıların yaygın olduğu ortamın kaçınılmaz sonuçlarından biri de şiddettirfrmsinsi.gif

 

12) a = 3frmsinsi.gif b = 5frmsinsi.gif c = 1 Hayır kuruluşlarının verdiği destek sürekli olamazfrmsinsi.gif Kooperatiflerin örgütlenmesi ise zaman alırfrmsinsi.gif Sıkıntıda olanların yanı başındaki sivil toplum kuruluşlarının desteği ise insanlarıfrmsinsi.gif sorunların çözümü konusunda cesaretlendirirfrmsinsi.gifİhtiyacı olanlara balık vermek yerinefrmsinsi.gif balık tutmayı öğretmek daha doğru ve daha empatik bir yaklaşımdırfrmsinsi.gif

 

Değerlendirme

13-19 Puan: Kent hayatı ve küreselleşme sizi iyice değiştirmiş ve bozmuşfrmsinsi.gif Tüm empatik duygularınızı kaybetmişsinizfrmsinsi.gif Başkalarını anlamak için hiç bir çaba göstermiyorfrmsinsi.gifneredeyse herkesten nefret ediyorsunuzfrmsinsi.gif Anlayamadığınız insanlar ve gruplar hakkındaki ön yargılarınızfrmsinsi.gif sizi şiddete eğilimli yapıyorfrmsinsi.gif

20-29 Puan: Serbest piyasa sisteminin “Gemisini kurtaran kaptan” ilkesi sizi iyice etkisi altına almışfrmsinsi.gif “Dayanışma” kelimesini sözlüğünüzden silmişsiniz sankifrmsinsi.gif Yine de “Bugün banafrmsinsi.gif yarın sana” sözünü aklınızda tutun ve başkalarına daha empatik duygularla yaklaşmaya gayret edinfrmsinsi.gif Bir gün siz sıkıntıya düştüğünüzde etrafınızda hiç kimse olmayabilir çünküfrmsinsi.gif

 

30-39 Puan: Başkalarına ancak kendi vicdanınızı rahatlatmak için ve kendi menfaatinizi düşündüğünüzde empati gösteriyorsunuzfrmsinsi.gif Empatinizin bu “egoist” kökenifrmsinsi.gif başkaları tarafından seziliyor ve çevrenize verdiğiniz desteğin değerini düşürüyorfrmsinsi.gif İyiliğinize “karşılık bekleme” alışkanlığıfrmsinsi.gif bir noktadan sonra duygusal zekanızın güçlenmesini de önlüyorfrmsinsi.gif

40-49 Puan: Yüreğiniz hep başkaları için çarpıyor ve ihtiyacı olanlara empati göstermek için adeta çırpınıyorsunuzfrmsinsi.gif Ailenizfrmsinsi.gif işyeriniz ve ülkeniz için elinizden geleni yapıyorsunuzfrmsinsi.gifAncak tam bir empati içinfrmsinsi.gif sorunları paylaşmaktaki başarınızıfrmsinsi.gif çözüm üretiminde de göstermeniz lazımfrmsinsi.gif Çünkü empatifrmsinsi.gif ancak sıkıntılar ve dertler azaldığında gerçek anlamını bulurfrmsinsi.gif

50-60 Puan: İnsanları seviyor ve fakir-zengin ayırımı yapmadan herkese aynı saygıyı gösteriyorsunuzfrmsinsi.gif.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

40-49 Puan: Yüreğiniz hep başkaları için çarpıyor ve ihtiyacı olanlara empati göstermek için adeta çırpınıyorsunuzfrmsinsi.gif Ailenizfrmsinsi.gif işyeriniz ve ülkeniz için elinizden geleni yapıyorsunuzfrmsinsi.gifAncak tam bir empati içinfrmsinsi.gif sorunları paylaşmaktaki başarınızıfrmsinsi.gif çözüm üretiminde de göstermeniz lazımfrmsinsi.gif Çünkü empatifrmsinsi.gif ancak sıkıntılar ve dertler azaldığında gerçek anlamını bulurfrmsinsi.gif...

 

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...