Jump to content

Domuz Eti Neden Yenebilir?


Guest INRI
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Domuz eti dinimizce neden yasaklanmıştır:

dinimizin yasakladığı huhuslardan biride domuz etidir. bu yasaklanmanın pek çok hikmeti vardır.Burada sadece birkaçına işaret etmeye çalışacağım.

domuz etinin ihtiva ettiği histamin ve imtidazol gibi maddeler ekzema,dermatit gibi iltihaplı deri hastalıklarına ayrıca kan çıbanı safra yolları ve toplardamar hastalıklarına zemin hazırlar

Domuz eti ile insana bulaşan en tehlikeli hastalıklardan trişin(bu parazit beyin iltihaplarına yol açar)veteriner kontrolleri yapılmasına rağmen isveç, ingiltere,polonya gibi ülkelerde trişin salgınlar fazlaca görülmektedir.

allahımız demekki haram kılmıştır yememiz mahzurludur. yemek isteyenlere afiyet olsun.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

İlahi dinlerden Yahudilikte domuzun haram kılındığı hususunda Tevrat'ta (yani hırıstiyanların kutsal kitabının bir bölümü olan eski ahit) açık ifadeler vardır: “... ve domuzu, çünkü çatal ve yarık tırnaklıdır, fakat geviş ge­tirmez, o size murdardır. Onların etin­den yemeyeceksiniz ve leşlerine dokun­mayacaksınız, onlar size murdardır" (Le­vililer, 11/7-8; Tesniye, 14/8).

 

Bugünkü Hıristiyanlıkta ise domuzun haram kılın­dığına dair açık ve kesin bir hüküm yok­tur. Ahd-i Cedid'in, ·Putlara kurban edi­len şeylerden, kandan ve boğulmuş olan­lardan ... çekinin, bunlardan çekinirseniz iyi edersiniz" (Resullerin işleri. 15/29) şek­lindeki cümleleri arasında domuzun ha­ram kılındığına dair açık bir hüküm bu­lunmamakta, buna karşılık ağza giren şeyin değil ağızdan ve kalpten çıkan şey­lerin insanı kirleteceği ifade edilmekte­dir (Matta, 15/11. 18; Markos, 7/ 15-23).

 

Bununla beraber gerçek İncil'e resmi dört İncil'den daha yakın olduğu Müs­lümanlarca kabul edilen Barnaba İncili’nde, ·Bunun üzerine yazıcılardan biri dedi: Eğer ben, domuz eti veya pis olan bir başka et yersem, bu benim vicdanı­mı kirletmez mi? İsa cevap verdi: İtaat­sizlik insanın içine girmez, insandan, kal­binden dışarı çıkar ve bu sebeple ha­ram kılınan yiyeceği yerse kirlenmiş olur" (Fası!, XXXLL/32-34) cümleleri yer almaktadır.

 

Bu ifadelerden, pis ve mur­dar olan domuz etinin haram kılınan yi­yeceklerden olduğu, yenildiği takdirde de kişinin gönlünü, vicdanını kirletece­ği anlaşılmaktadır (İncili Barnaba. s. 50, d.n.b.L. Diğer İncil'lerde de domuz yer yer horlanmaktadır (Matta, 7/6; )

 

Mat.7: 6 "Kutsal olanı köpeklere vermeyin. İncilerinizi domuzların önüne atmayın. Yoksa bunları ayaklarıyla çiğnedikten sonra dönüp sizi parçalayabilirler."

Elde mevcut İncil'lerde domuzun haram kılındığını gösteren açık bir hükmün yer almaması, bunun tahrif edilen hükümlerden biri olduğu husu­sunu akla getirmekte ve domuz eti ser­bestisinin, çarşıda satılan her şeyin ye­nebileceğini söyleyen

1.Ko.10: 25 Kasaplar çarşısında satılan her eti vicdan sorunu yapmadan, sorgusuz

sualsiz yiyin.

(I. Korintoslular' a Mektup, 10/25) Pavlus tarafından Hıris­tiyanlığın kabulünü kolaylaştırma ama­cıyla sonradan ortaya konduğu ihtima­lini güçlendirmektedir.

 

Aslında Tevrat'ın hükümlerine de uymak durumunda olan Hıristiyanlar

 

Mat.5: 17 "Kutsal Yasa'yı* ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim.

Mat.5: 18 Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa'dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak.

 

(Matta, 5/17,18) oradaki açık yasağa rağmen bu hükme uyma­maktadırlar.

 

sevgili inri domuz eti neden yenilebilir bir konu açmanıza rağmen bu konuda çokta açıklayıcı bir bilgi vermiş değilsiniz buyrun tamaıyla kutsal kitabınızın içerinğinden konunuzla ilgili ek bilgiler

:)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Diğer İncil'lerde de domuz yer yer horlanmaktadır (Matta, 7/6; )

 

6«Kutsal olanı köpeklere vermeyin. İncilerinizi domuzların önüne atmayın. Yoksa bunları ayaklarıyla çiğnedikten sonra dönüp sizi parçalayabilirler.

 

anlıyorum :) gülümsüyorum.

çok komik ne diyebilirimki orda domuzdan bahsediyor etinden değil e orda köpek etide horlanıyor o zaman bu kadar olur.zorla zorla ne diyim :)

sevgili kardeşim anlamıyorsun sadece gülümsüyorsun açık ve net sizdede haram eski ahittede bu net söylenmiş eski ahitte tanrı yasası değilmi hz isa da yasayı değişmeye değil tamamlamaya gelmemişmi demekki haram bunu anlamak için alim olmaya gerek yok kutsal kitabı okumak yeterli :)

 

ayrıca eski ahitteki yasa değişti dersen hem hz isanın yasayı değişmeye değil tamamlaya geldim sözünü yalanlar hemde tanrı sözünden dönmüştür sözünü kabul etmiş olursun

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

pavlus un domuzla ilgili ayetleri çıkardığı söyleniyor yazılıyor bazı yerlerde... matta nın çarşıda bulunanı yeyin kısmına binaen çıkartmış kendileri... amaan zaten bizi ilgilendirmez Bizde haram...

 

yenir mi.. yenmez mi onu pis hayvan sahipleri düşünsün. bize onun haram olduğunu söyleyen ilkokul öğretmenimiz değil Allah rasuludür... Aynı zamanda da '' Eğer isa bugün yaşasaydı benim şeriatıma uymaktan başka çaresi olmazdı '' demiştir... Dolayısıyla yenir mi yenmez mi kısmını İsa a.s. yeryüzünde sünnet oldu et parçası da göğe yükseldi mi yoksa yeryüzünde mi halaa diye 400 sene tartışanlar bunu tartışsın... Bizi ilgilendirmiyor.. hemde hiçbir açıdan....

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Yahudilerin ve Hristiyanların İnandığı Tevrat'ta Domuz Etine Bakış

Not: (Hıristiyanlar yalnızca İncil’e değil, Tevrat’a, Zebur’e ve İncil’e (diğer adıyla Kitab-ı Mukaddes’e) inanırlar. Ancak çoğu Hıristiyan, Tevrat’ın hepsini değil bir kısmını uygulamayı gerekli görür. Bazı Hıristiyanlar da Kitab-ı Mukaddes’in tamamının bağlayıcı olduğuna inanırlar.)

Levililer 11: 7-“Domuz çatal ve yarık tırnaklıdır, ama geviş getirmez. Sizin için kirli sayılır.”

Tesniye 14: 8-“Domuz çatal tırnaklıdır, ama geviş getirmez. Sizin için kirli sayılır. Bu hayvanların etini yemeyecek, leşine dokunmayacaksınız.” (Bk. Lev.7: 23)

Levililer 10:10-“Kutsalla bayağı olanı, kirliyle temizi birbirinden ayırt etmelisiniz.”

Özdeyişler 11: 22-“Sağduyudan yoksun kadının güzelliği, Domuzun burnundaki altın halkaya benzer.”

Yeşaya 65: 4-“Mezarlıkta oturur, Gizli yerlerde geceler, Domuz eti yerler; Kaplarında haram et var.”

Hezekiel 44:23-“Kutsalla bayağı arasındaki ayrımı halkıma onlar öğretecek, kirliyle temizi ayırt etmeyi onlar gösterecekler.”

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sinirlendiğim yok hiçte takmıyorum açıkçası.

incilde şöyle geçer.

mesihe iman eden yargıdan kurtulur iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır :)

 

 

Sizin incil dediğinizi incil sahipleri mahvettiler.. Bizler müslümanlarız.. Bize hiç kimse incili sormayacak... Fakat kuran indirildiği için size Kuran sorulacak haberiniz olsun, sonra söylemediler demeyin :P

 

ÂLİ İMRÂN - 85

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

 

Ve men yebtegi gayrel islâmi dînen fe len yukbele minh(minhu), ve huve fîl âhireti minel hâsirîn(hâsirîne)

 

Meal :

Kim İslâm'dan başka bir din ararsa, o din ondan kabul edilmez ve ahirette hüsrana uğrayanlardan olur.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

"Cinli bir adamın iyileştirilmesi

 

(Mat.8:28-34; Luk.8:26-39)

 

Gölün karşı yakasına, Gerasalıların memleketine vardılar. 2İsa kayıktan iner inmez, kötü ruha tutsak olan bir adam mezarlık mağaralardan çıkıp O'nu karşıladı. 3Mezarların içinde yaşayan bu adamı artık kimse zincirle bile bağlı tutamıyordu. 4Birçok kez zincirler ve ayak köstekleriyle bağlandığı halde, zincirleri koparmış, köstekleri parçalamıştı. Hiç kimse onunla başa çıkamıyordu. 5Gece gündüz mezarlarda, dağlarda bağırıp duruyor, kendi kendini taşlarla yaralıyordu.

6Uzaktan İsa'yı görünce koşup geldi, O'nun önünde yere kapandı. 7Yüksek sesle haykırarak, «Ey İsa, yüce Tanrı'nın Oğlu, benden ne istiyorsun? Tanrı hakkı için sana yalvarırım, bana işkence etme!» dedi. 8Çünkü İsa, «Ey kötü ruh, adamın içinden çık!» demişti.

 

9Sonra İsa adama, «Adın ne?» diye sordu.

«Adım Tümen. Çünkü sayımız çok» dedi. 10Ruhları o bölgeden çıkarmaması için İsa'ya yalvarıp yakardı.

11Orada, dağın yamacında otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. 12Kötü ruhlar İsa'ya, «Bizi şu domuzlara gönder, onlara girelim» diye yalvardılar. 13İsa'nın izin vermesi üzerine kötü ruhlar adamdan çıkıp domuzların içine girdiler. Yaklaşık iki bin domuzdan oluşan sürü, dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu.

 

14Domuzları güdenler kaçıp kentte ve köylerde olayın haberini yaydılar. Halk olup biteni görmeye çıktı. 15İsa'nın yanına geldiklerinde, önceleri bir tümen cine tutsak olan adamı giyinmiş, aklı başına gelmiş, oturmuş görünce korktular. 16Olayı görenler, cinli adama olanları ve domuzların başına gelenleri halka anlattılar. 17Bunun üzerine halk, bölgelerinden ayrılması için İsa'ya yalvarmaya başladı.

18İsa kayığa binerken, önceleri cine tutsak olan adam O'na, «Seninle geleyim» diye yalvardı.

19Ama İsa adama izin vermedi. Ona, «Evine, yakınlarının yanına dön» dedi. «Rab'bin senin için neler yaptığını, sana nasıl merhamet ettiğini onlara anlat.» 20Adam da gitti, İsa'nın kendisi için neler yaptığını Dekapolis'te duyurmaya başladı. Anlattıklarına herkes şaşıp kalıyordu."

 

madem insanın yedikleriyle nefsinin hiçbir ilişiğinin olmadığını söylüyorsunuz peki neden İncil'de bu kötü ruhun aktarılması hadisesi domuzlara vakfedilmiştir? kutsal kitabınıza giren bu mucize bir tesadüften ibaret midir?

 

hayır, elbette Rabbimin yolladığı hiçbir peygamberin -doğal olarak Hz. İsa'nın- mucizeleri esnasında oluşan kerametler tesadüfi değildir. sembolik olarak incelendiğinde ve tekrar yinelemem gerek derin manaları ile bakıldığında domuz hayvanı İncilde'de negatif bir imgeleme sahiptir.

 

elbette forumda domuz yensin mi yenilmesin mi diye bir polemiğe girecek değilim. her nefis bu dünyada olduğu gibi ahirette de kendinden mesuldür ancak ve ancak Tevrat ve insan zekasının bile kaldıramayacağı kadar mantıkla donanmış kitabımız Kuran'ı Kerim'de açıkça görüldüğü üzere domuz eti yemek haramdır. A diyeceksiniz ki peki bu iki kutsal kitapta haram ama incil'de niçin böyle birşey buyrulmamış bunu da açıklayalım:

 

Yollanış kronolojisine bakıldığında;

 

Tevrat- İncil - Kuran-ı Kerim sıralaması mevcut.

 

Yani en eski kitap Tevrat'tır. Burda domuz etinin yenmesi haram kılınmıştır.

 

Sonra İncil yollanıyor. Ama çok ilginçtir ki burda domuz eti ile ilgili bulgulara rastlanamıyor.

 

En son olarak ise, nurların nuru Kuran-ı Kerim'de Allah Teala'nın domuz etini açıkça haram kıldığı belirtilmiştir.

 

Asıl soru şudur: Tevrat ve Kuran-ı Kerim'de domuz eti haram kılınmışken, iki kitabın ara sürecinde yollanan İncil'de domuz etinin yenmesine izin verildiği (tekrar altını çizerek söylüyorum yenmesine izin verildiği) belirtilmiş midir?

 

Hayır. Açıkça görülüyor ki üzerinde yapılan oynanmalar ve tahribatlar sonucu İncil'de böyle bir buyruğun -artık- yer almadığı daha da önemlisi böyle bir iznin de verilmediği sonucu çıkıyor. Yani Kuran-ı Kerim'de domuzun haram kılınması İncil'de yapılan tahribatların da bir sağlaması olmaktadır.

 

Sözün özü: Birşeye önce haram (Tevrat) , sonra iyi ve kabul edilebilir (İncil) ve daha sonra da haram diyebilen bir yaratıcı olabilir mi? Buna çocuklar bile "hayır" diyecektir. Yüce Rabbimiz tekse sözü tektir, kelamı tektir, buyrukları tektir: değişmezdir!

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

böyle mantık pes konu nereye çekildi sizin mantığınızla

buyrun afiyet şeker olsun lütfen biraz mantıklı olun

--------------------

Sizin incil dediğinizi incil sahipleri mahvettiler.. Bizler müslümanlarız.. Bize hiç kimse incili sormayacak... Fakat kuran indirildiği için size Kuran sorulacak haberiniz olsun, sonra söylemediler demeyin :P

 

ÂLİ İMRÂN - 85

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

 

Ve men yebtegi gayrel islâmi dînen fe len yukbele minh(minhu), ve huve fîl âhireti minel hâsirîn(hâsirîne)

 

Meal :

Kim İslâm'dan başka bir din ararsa, o din ondan kabul edilmez ve ahirette hüsrana uğrayanlardan olur.

konunun buraya çekilmesinden rahatsızım ama cevap veremedi dememeniz için cevap veriyorum.

 

Sana da kendinden önceki Kitab'ları doğrulayıcı ve onları kollayıp koruyucu olarak bu Kitab'ı gerçekle indirdik." (Kur'an: Maide 5:48)

 

evet bu ayetide bir okuyun lütfen.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Yahudilerin ve Hristiyanların İnandığı Tevrat'ta Domuz Etine Bakış

 

NOT: (Hıristiyanlar yalnızca İncil’e değil, Tevrat’a, Zebur’e ve İncil’e (diğer adıyla Kitab-ı Mukaddes’e) inanırlar. Ancak çoğu Hıristiyan, Tevrat’ın hepsini değil bir kısmını uygulamayı gerekli görür. Bazı Hıristiyanlar da Kitab-ı Mukaddes’in tamamının bağlayıcı olduğuna inanırlar.)

Levililer 11: 7-“Domuz çatal ve yarık tırnaklıdır, ama geviş getirmez. Sizin için kirli sayılır.”

Tesniye 14: 8-“Domuz çatal tırnaklıdır, ama geviş getirmez. Sizin için kirli sayılır. Bu hayvanların etini yemeyecek, leşine dokunmayacaksınız.” (Bk. Lev.7: 23)

Levililer 10:10-“Kutsalla bayağı olanı, kirliyle temizi birbirinden ayırt etmelisiniz.”

Özdeyişler 11: 22-“Sağduyudan yoksun kadının güzelliği, Domuzun burnundaki altın halkaya benzer.”

Yeşaya 65: 4-“Mezarlıkta oturur, Gizli yerlerde geceler, Domuz eti yerler; Kaplarında haram et var.”

Hezekiel 44:23-“Kutsalla bayağı arasındaki ayrımı halkıma onlar öğretecek, kirliyle temizi ayırt etmeyi onlar gösterecekler.”

 

Bu yazı hakkında yorum alabilirmiyim INRI.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...