Jump to content

Nazim Hikmet, Atatürk'ü Değil, Lenin'i Seviyordu, O Zaman Bu Çaba Neden?


bakrac
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

“Türkçenin sürgün şairi”, “komünist şair”, “vatan haini”, “romantik devrimci” Nazım Hikmet 3 Haziran 1963′te ölmüştü. Her yıl olduğu gibi bu yılın Haziran ayında da bu amaçla etkinlikler yapıldı, yapılıyor. İşin ilginç tarafı, bu etkinliklerin önemli bir bölüğünde Kemalistlerin isimlerine, çabalarına rastlıyoruz.

 

Başkalarına her türlü zulmü, haksızlığı, baskıyı, aşağılamayı, kötülüğü reva görenler özgürlükten, direnişten, devrimden, insan haklarından, Nazım Hikmet’in itibarının iade edilmesinden, mezarının Türkiye’ye getirilmesinden, ona bir anıt mezar yapılmasından, basın üzerindeki baskıların kaldırılmasından söz ediyorlar. Atatürk’le aralarındaki benzerliklerden, birbirlerine ne kadar yakıştıklarından, ikisinin ideallerinin örtüşmesinden dem vuran ve onları sahiden dinleyip önemseyen safdiller hatta kara cahiller de var. CHP içerisinde bu tür tutarsız, eklektik ve bağdaştırılması gayrı kabil yaklaşımlara öteden beri rastlandığı da bir gerçek.

 

Bütün bunlar bana 31 Ekim 2005′te Milliyet gazetesine bir mülakat veren emekli tümgeneral Doğu Silahçıoğlu’nu hatırlattı birden. Adı geçen zat bu mülakatta Nazım Hikmet’i yere göğe sığdıramıyordu. Hatırlanacağı gibi bu general Sultanbeyli’ye Atatürk heykeli dikmek için de büyük bir mücadele vermiş ve kendisini olur olmaz her yerde “katıksız Atatürkçü” olarak tanıtmıştı.Pes doğrusu!

 

Nazım Hikmet, Atatürk ve İsmet İnönü döneminde, çok sıkıntı çekmiş, ileri sürdüğü ya da savunduğu görüşler yüzünden sürekli yargılanmış ve hapse atılmıştır. Yıllar sonra onu bağışlayan, ona özgürlüğünü veren, onu cezaevinden çıkaran da ilginçtir ki Demokrat Parti iktidarı olmuştu.

 

Nazım Hikmet’in Atatürk’e ve Kemalizm’e yaklaşımı ilk dönemlerde biraz sorunludur. Kuvayı Milliye Destanı’nda adını anmasa da Mustafa Kemal’i betimleyen, kısmen öven dizelerine rastlanır. Cezaevine düştüğü zaman da ona mektup yazmış, inkılâplarının bağlısı olduğunu söylemiş, kendisini affetmesi için istekte bulunmuştur. Bunların dışında sosyalist bağlılığına halel getirecek ciddi bir hatası ya da talebi yoktur. Ancak Atatürk yüz vermemiş, onu “Türk milletinin hayatına kasteden bir bomba” olarak nitelendirmiş, isteklerini görmezden gelerek kötülemiştir.

 

Nazım Hikmet, Lenin öldüğünde Rusya’dadır. Arkadaşı Vâlâ Nureddin’le birlikte onun mezarında nöbet tutar. 1923 yılında Bolşevik Partisi’ne üye olur. Ardından 1924′te Moskova’da, Türkiye Komünist Partisi üyesi olur. 1925 yılı başında Moskova’daki Doğu Emekçileri Komünist Üniversite’ni bitirir ve parti işleri için Türkiye’ye gelir. Suçlanma ve yargılanmalar bu dönemde başlar.

 

Nazım Hikmet, Türkiye’de yaşadığı yıllarda toplam 17 yıl hapis yatar. Bunların hepsi Atatürk ve İsmet İnönü dönemlerindedir. Yani Nazım Hikmet’e yapılan bütün haksızlıkların, eziyetlerin vebali Atatürk’e ve İsmet İnönü’ye aittir. Bu bağlamda hem Atatürkçü hem de Nazımcı olmak aslında ikiyüzlülükten başka bir şey değildir.

 

Nazım Hikmet, komünist olan Mustafa Suphi, Etem Nejat ve arkadaşlarının Trabzon açıklarında motorlu kayıkta öldürülmelerinden dolayı büyük bir kin içinde Atatürk’e saldırır. Kemalizm’i birçok yazısında eleştirir ve TKP’yi zor durumda bırakır. Hatta bu yüzden parti yönetimi tarafından uyarılır, kızağa çekilmek istenir.

 

1951′de Sovyetler Birliği’ne ikinci kaçışında, daha havaalanındayken Stalin’e övgüler düzer. Her şeyini Stalin’e borçlu olduğunu söyler. “Beni o yarattı, beni o yaşatıyor.” der. 30 Haziran 1951 tarihli Cumhuriyet gazetesinde açıkça kınanır ve kendisinden “Kızıl Şair” olarak söz edilir.

 

Kore Savaşı’nda Türk askerinin savaşı bırakmasını ve Ruslara teslim olmasını ister. Bu konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini açıkça dile getiren şiirler yazar. Ölümünden önce devlet başkanı Kuruşçev’e mektup biçiminde bir dilekçe yazarak ülkeye yerleşmek istediğini, Sovyetler Birliği vatandaşı olması için izin verilmesini ister. Bu dilekçede sonsuz bir komünizm ve Sovyetler Birliği sevgisi dile getirilmekte; Türkiye’ye duyduğu iddia edilen hasret konusunda en ufak bir ipucuna dahi rastlanmamaktadır.

 

Nazım Hikmet’in Türkiye’ye karşı Sovyetler’i, Atatürk’e karşı Lenin ve Stalin’i, Kemalizm’e karşı komünizmi tercih ettiği açıktır ve bu, son çözümlemede son derece bilinçli bir tercihtir.Onu tabii ki salt bu tercihlerinden dolayı kınamaya kimsenin hakkı yoktur. Ancak onu göklere çıkaran Kemalistlerin durumuna ne demeli?

 

Sözlerimi, Nazım Hikmet’in bir dizesiyle bitireyim şimdilik: “Şaşkınlığın bu kadarına da doğrusu ya pes!”Bir diğer konuda mezarının Türkiyeye getirilmesi konusudur ki bu çok daha vahimdir, Nazım Hikmet'in yeğeni Nazım Yaltırım, şairin mezarının Türkiye'ye gelmesini aile olarak istemediklerini söyleyerek, "Onun yerinden tedirgin edilmesini istemiyoruz. Ruhu ve kalbi zaten burada. " diyor. Nazım Hikmet'in kız kardeşi Samiye Yaltırım'ın torunu Murat Germen de büyük dayısının Moskova'da Gogol, Cehov, Eisenstein, Mayakovski, Puşkin gibi dünyaca ünlü isimlerle birlikte yattığını vurguluyor.

 

Böyle bir mezarlıkta yatmasının Nazım'a yakıştığını belirten Germen, mezarın getirilmesi konusunda çekinceleri olduğunu ifade ediyor.

 

başka söze gerek var mı? Nazım Hikmet Türkiyeyi, onun kurususu olan Mustafa Kemal Atatürk'ü sevmiyor, adam yerinde rahat, bırakın öyle kalsın, saygılarımla.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bu şiiri de Atatürk için yazmıştır..

 

Trabzondan bir motor açılıyor

Sa-hil-de-ka-la-ba-lık!

Motoru taşlıyorlar

Son perdeye başlıyorlar

Burjuva kemalin omuzuna binmiş

Kemal kumandanın kordonuna

Kumandan kahyanın cebine inmiş

Kahya adamlarının donuna... uluyorlar

Hav..Hav..hak..tu..

Yoldaş unutma bunu.

 

Nazım Hikmet

ANT mecmuası sayı 95

 

böylesi bir hakareti yapabilen birisine hayranlıkla, Atatürkçülük bağdaşmaz. bu şiir bir takım çevrelerce örtbas edilmiştir. nazım hikmet hapse girdikten sonra, yağ çekmek için bunun tam tersi şiirler de yazmıştı Atatürk için. ama bu durum, bu yazdıklarını aklamaz.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Anna Stepanova (Nazım'ın Rusya'da evlendiği Vera Tulyakova'nın kızı): " Mezarın Türkiyeye getirilmesi konusunda oturduğumuz yerde böyle radikal bir karara varmamız mümkün değil. Belli bir süreçte incelenmeli, konuşulmalı, tartışılmalı. Bu kararı verirken Nazım Hikmet'in iki ülkenin kültürlerini birleştiren bir imge olduğu unutulmamalı."

Memleketine aşık olan adam başka yerde kalmak ister mi? vasiyet etmezmi varislerine, beni vatanıma götürün diye. Türkiye, Nazım Nikmetin buraya taşınmasını istiyor zaten ama onlar vermiyor, nede olsa o Rus vatandaşı olmak için el açmadığı, gururundan ödün vermediği kişi kalmamıştır.

sizde ispatlayın memeleket aşığı olduğunu, sözlerinizde kalmasın buraya yazdığınız kelimeler.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

mustafa suphi olayından sonra bir şiir yazmıştır şiirde Atatürk'e burjuva demiştir.

 

Atatürk devrimleri anadoluda olmasaydı, avrupa anadoludan rusya çarını desteklemek için rusyaya yol alacaktı.Atatürk'ün mücadelesinin sovyet devrimine etkisi göz ardı edilemez.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bu şiiri de Atatürk için yazmıştır..

 

Trabzondan bir motor açılıyor

Sa-hil-de-ka-la-ba-lık!

Motoru taşlıyorlar

Son perdeye başlıyorlar

Burjuva kemalin omuzuna binmiş

Kemal kumandanın kordonuna

Kumandan kahyanın cebine inmiş

Kahya adamlarının donuna... uluyorlar

Hav..Hav..hak..tu..

Yoldaş unutma bunu.

 

Nazım Hikmet

ANT mecmuası sayı 95

 

böylesi bir hakareti yapabilen birisine hayranlıkla, Atatürkçülük bağdaşmaz. bu şiir bir takım çevrelerce örtbas edilmiştir. nazım hikmet hapse girdikten sonra, yağ çekmek için bunun tam tersi şiirler de yazmıştı Atatürk için. ama bu durum, bu yazdıklarını aklamaz.

 

Şimdi Nazım Hikmeti seven kişi ben Kemalistim derse ben ona sözde Kemalist derim, araştıralım, öğrenelim gerçekleri, böyle vatan hainlerini kendimize kahraman yapmayalım

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

İŞTE BELGE İŞTE NAZIM

 

Kaynak: Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi arşivi.....

Yayınlayan: Cenk Başlamış - Vladimir Jarov - Milliyet Gazetesi 21 Aralık 1992 tarihli “SBKP Belgelerinde Türkiye” başlıklı yazı dizisi...

 

10. BELGE

 

25. Dönem (çok gizli)

 

SBKP MK dairelerinin..........

 

31 Ocak 1980

 

562C30.1.1980

 

Durumu incelemek ve röpertajlar hazırlamak üzere Afganistan'a giden 'Politika' gazetesi (türkiye) Yazişleri müdürü A.Engin'in İstanbul-Moskova-İstanbul ve dönüş masraflannın karşılanması.

 

3. Sektörün numarası 03020. 4S

 

 

 

“Nazım'ın Sovyet vatandaşlığına geçmek için o dönemdeki Sovyet lideri Nikita Jcrusçev'e yazdığı mektup”

 

Saygıdeğer Nikita Sergeyeviç

 

19 yaşından beri, yalnızca kalbim ve kafamla değil, geçmişimle de Sovyetler Birliği’ne bağlıyım.

 

Bolşevik Partisi’ne, ilk olarak 1923 yılında üye oldum. Ardından, 1924 yılında, yine Moskova'da I925 yılı başında Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi oldum. Doğu emekçileri Komünist Üniversitesi’ni bitirdim ve parti işleri için Türkiye'ye gittim. 1925 yılı sonunda, Ankara'da yeraltı çalışmaları gösterdiğim için gıyaben 15 yıl hapis cezasına çarptırıldım.

 

Sonra, yine Moskova'ya döndüm. 1928 yılında Türkiye'de parti işleriyle uğraştım. O zamandan 1950 yılına kadar toplam 56 yıl hapis cezasına çarptırılmama karşın, toplam 17 yıl cezaevinde kaldım. Başta Sovyet halkı olmak üzere, ilerici insanların mücadelesi sonucu cezaevinden çıkarıldım.

 

Ben, sayılı Komünist şairlerdenim. Çok mutluyum, çünkü Büyük Ekim Devrimi'nin beşinci yıldönümünü Moskova'da kutladım. Bu nedenle de şiir yazdım. SBKP'nin 22'nci kongresini kutladım. Bu nedenle de şiir yazdım.

 

Artık 10 yıldır Moskova’da yaşıyorum. Ailem de yanımda. Bütün Sovyet halkı gibi, buradaki yaşama alıştım.

 

Saygıdeğer Nikita Sergeyeviç, yardım edin, ben Sovyet Vatandaşı olmak istiyorum.

 

En iyi dileklerimle

 

Saygılarımla

 

Nâzım HİKMET

7 Aralık 1961

 

NOT:Ayrıca nazım hikmet yazılarında Atatürke "burjuva kemal" diye hitap etmektedir ve sovyetler birliğinde radyoda çalışırken "bizim babamız stalin" demiştir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...