Jump to content

Efendiler Efendisine Salâvat (dua)


Guest style_ouf_5

Önerilen Mesajlar

233_1-1.gif

 

"Allah ve melekleri (O şanlı)Nebî'ye salât etmekte (Onun şerefini gözetmeğe, yüceltmeğe özen göstermektedir)dir Ey iman edenler, siz de Ona salât ve içtenlikle selâm edin"

 

233_2-1.gif

 

Emret (Allahım);

 

233_3-1.gif

 

Allahım, Efendimiz Hz Muhammed'e ve Efendimiz Hz Muhammed'in âline salât et ve o salât ile bizi bütün korkulardan ve âfetlerden koru, onunla bütün ihtiyaçlarımızı gider, bizi bütün günahlardan temizle, onunla bizi katında en yüce derecelere çıkar, hayatta ve ölümden sonra bütün hayırlar adına en ileri hedeflere bizi ulaştır Âmîn, ey dualara icabet eden (Allahım)Hamd, Âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur

 

234_1-1.gif

 

Allahım, Efendimiz Hz Muhammed'e ve Onun âline, gece ile gündüzün birbirini izlediği, sabah ile akşamın birbirini takip ettiği, gece ile gündüzün art arda gelip durduğu ve iki kardeş yıldızlarının karşılıklı doğdukları müddetçe salât eyle

 

234_2-1.gif

 

Onun ruhuyla Ehl-i Beytinin ruhlarına tahiyye ve selamlarımızı ulaştır

 

234_3-1.gif

 

Ona ve Ehl-i Beytine merhamet et, bereket ihsan eyle, haşr ü karar gününe kadar çok çok selâm eyle

 

234_4-1.gif

 

Yâ İlâhenâ, bu salât ü selâmların her birerleri ile bizi bağışla, bize merhamet et ve bize lütufta bulun

 

234_5-1.gif

 

Allahım, nurlarının denizi, esrarının madeni, inayetinin gözdesi, hidayetinin güneşi, hazire-i kuds'ün nişanlı gözdesi, hu-zûrundakilerin imamı,

 

235_1-1.gif

 

mahlûkatının en hayırlısı, mahlûkatının Sana en sevimlisi, kulun, habibin, resulün ve kendisiyle nebilere ve rasûllere hatime çektiğin Ümmî Nebî Efendimiz Hz Muhammed ve sâir enbiyâ ile resullerin üzerine, Onun âli ve bütün ashabının üzerine, melâike-i mukarrabîninin, semâvât ve arzdaki salih kullarının Allah'ın rıdvanı onların ve bizim hepimizin üzerine olsun üzerine salât eyle Âmin Ve hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur

 

235_2-1.gif

 

Allahım, esrar semâsının güneşi, nurların mazharı, celâl yörüngesinin merkezi ve cemâl felekinin kutbu olan Hz Muhammed'in lâtif ve biricik zâtına salât eyle,

 

236_1-1.gif

 

Allahım, Senin nezdindeki sırrı ve Sana doğru seyri hürmetine beni korktuklarımdan emin kıl, sürçme ve inhiraflanma istikamet ver, hüznümü ve hırsımı gider, benimle ol, Sana yönlendirmek üzere beni benden al, kendimden fâni olmakla beni rızıklandır, beni nefsimle imtihan etme, basar ve basiretimi beşerî hislerimle perdeleme Her gizli sırrı bana aç, yâ Hayy, yâ Kayyûm, yâ Hayy, yâ Kayyûm, yâ Hayy, yâ Kayyûm (3 defa okunacak)

 

236_2-1.gif

 

Allahım, sırların kendisinden fışkırdığı, nurların da yine kendisinden infilak ettiği, hakikatlerin kendisine yükseldiği (gerçek değerini bulduğu), Adem (as)'in ilimlerinin kendisine inip de mahlûkatı âciz bırakan, onun karşısında anlayışların zayıf kalıp ne bizden önce geçmiş ne de gelecek hiçbir kimsenin kendisini idrak edemediği O Zat'a salât et ki,

 

237_1-1.gif

 

Melekût âleminin bahçeleri onun cemâlinin çiçekleri ile güzeldir; Ceberut âleminin havuzlan onun nurlarının feyziyle dolup taşmaktadır "Vasıta olmasaydı, neticeye ulaşılmazdı" kaidesince, Ona bağlı olmayan hiçbir şey yoktur Bu salât, Senden Ona, Senin şânına yakışır ve Onun da lâyık olduğu bir salât olsun Allahım, O, Senin Sana delâlet eden en câmî ismindır; huzurunda kaim en büyük perdedârdır

 

237_2-1.gif

 

Allahım, beni Onun soyuna ilhak eyle, Onun sahip olduğu şerefe beni layık kıl Onu bana öyle tanıt ki, bununla cehalet kanallarından kurtulup fazilet pınarlarından kana kana içeyim Bana Onun yolu üzerinde, inayetinle kuşatılmış olarak huzuruna doğru giden yolda yardım et

 

238_1-1.gif

 

Beni bâtılın tepesine öyle bir indir ki, beynini dağıtayım Beni ehadiy-yet deryalarına al, vahdet denizinin kaynağına garket; öyle ki, sadece onunla göreyim, onunla işiteyim, onunla bulayım, onunla hissedeyim

 

238_2-1.gif

 

Yâ Rabbi! En büyük perdedâr olan Hz Muhammed (sav)'i ruhumun hayatı kıl Onun ruhunu hakikatimin sırrı eyle, Onun hakikatini ilk hakkın gerçekleşmesi ile kaplayıcı kıl Yâ Evvel, yâ Âhir, yâ Zahir, yâ Bâtın! Kulun Zekeriyya (as)'m nidasını işittiğin gibi benim nidamı da işit Allahım Senin rızan yolunda bana yardım et Senin rızan yolunda kudretinle beni destekle Benimle Senin aranı birleştir; benimle Senden gayrılarının arasına gir Allah, Allah, Allah!

 

239_1-1.gif

 

"Kurân-ı Sana farz kılan (Rabbin) elbette seni dönülecek yere döndürecektir"

 

239_2-1.gif

 

"Rabbena, tarafından bize bir rahmet ihsan eyle, işimizden muvaffakiyet hazırla"

 

239_3-1.gif

 

Bana bir genişlik ve çıkış yolu göster

 

239_4-1.gif

 

"Şüphesiz ki Allah ve melekleri (o sânı yüce) Nebî'ye salât etmektedir Ey iman edenler, haydi siz de Ona salât edin ve güzelce selâm getirin"

 

239_5-1.gif

 

Allah'ın (cc) tek ve çift varlıklar ile Onun eksiksiz bereketli kelimeleri adedince salâtı, selamı, tahiyyesi, rahmeti, bereketi; kulun, nebin, habibin ve resulün Ümmi Peygamber Hz Muhammed Mustafa Efendimiz'e, Onun âl ve ashabına olsun

 

240_1-1.gif

 

Kendisiyle düğümlerin çözüldüğü, sıkıntıların açılıp zail olduğu, ihtiyaçların yerine getirildiği, arzu, istek ve güzel neticelere ulaşıldığı, kerim yüzü suyu hürmetine yağmur istendiği Efendimiz Muhammed'e, Onun âl ve ashabına her göz açıp kapama, her nefes alıp verme, Sana malum herşey sayısınca kâmil salât ve eksiksiz selâm et Allahım

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bir hatırlatma

Şedde ile birlikte “üstün”ün yazılışı ــَّ: Şedde ile birlikte “esre”nin yazılışı ــِّ:

Esre yukarıda ancak “şedde”nin altında olduğu için “ı,i” sesini veriyor. Araplar Şedde ile birlikte esreyi böyle yazıyorlar.

اَللَّهُمَّ صَلِّوَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِناَمُحَمَّدِنِ الْفاَتِحِ لِماَ أُغْلِقَ وَالْخاَتِمِ لِماَ سَبَقَ وَالنَّاصِرِ الْحَقِّ بالْحَقِّ وَالْهَادِى إِلىَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ وَالسَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُورُهُ وَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ ظُهُورُهُ وَ النُّورِ الذَّاتِىِّ وَالسِّرِّ السَّارِىِّ سِرُّهُ فِى جَمِيعِ اْلآثَارِ وَاْلاَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَ النَّبِىِّ اْلاُمِّىِّ الطَّاهِرِ الزَّكِىِّ وَ نُورِ اْلاَنْوَار ِوَسِرِّ اْلاَسْرَارِ وَتِرْيَاقِ اْلاَغْيَارِ وَمِفْتَاحِ بَابِ الْيَسَارِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْمُخْتَارِ وَآلِهِ اْلاَطْهَارِ وَاَصْحَابِهِ اْلاَخْيَارِ وَ الذَّاتِ الْمُحَمَّدِيَّةِ اللَّطِيفَةِ اْلاَحَدِيَّةِ ، شَمْسِ سَمَاءِ اْلاَسْرَارِ، وَمَظْهَرِ اْلاَنْوَارِ، وَمَرْكَزِ مَدَارِ مَدَارِِ الْجَلاَلِ، وَقُطْبِ فَلَكِ الْجَمَالِ وَ الذَّاتِ الْكُنْهِ ، قِبْلَةَ وُجُوهِ تَجَلِّيَاتِ الْكُنْهِ عَيْنِ الْكُنْهِ فِى الْكُنْهِ، اَلْجَامِعِ لِحَقَائِقِ كَمَالِ كُنْهِ الْكُنْهِ ، اَلْقَائِمِ بِالْكُنْهِ فِى الْكُنْهِ وَ عَلَى مَنْ رُوحُهُ مِحْرَابُ اْلاَرْوَاحِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكَوْنِ ،وَ مَنْ هُوَ اِمَامُ اْلاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،وَ مَنْ هُوَ اِمَامُ اَهْلِ الْجَنَّةِ عِبَادِ اللهِ الْمُؤْمِنِينَ وَ عَلَى عَيْنِ الرَّحْمَةِ الرَّبَّانِيَّةِ وَالْيَاقُوتَتِ الْمُتَحَقِّقَةِ الْحَائِطَةِ بِمَرْكَزِ الْفُهُومِ وَالْمَعَانِى وَنُورِ اْلاَكْوَانِ الْمُتَكَوِّنَةِ اْلآدَمِىِّ صَاحِبِ الْحَقِّ الرَّبَّانِىِّ البَرْقِ اْْلاَسْطَعِ بِمُزْنِ اْلاَرْيَاحِ الْمَالِئَةِ لِكُلِّ مُتَعَرِّضٍ مِنَ البُحُورِ وَاْلاَوَانِى وَنُورِكَ اللاَّمِعِ الَّذِى مََلاْتَ بِهِ كَوْنَكَ الْحَائِطَ بِاَمْكِنَةِ الْمَكَانِى وَ عَيْنِ الْحَقِّ الَّتِى تَتَجَلَّى مِنْهَا عُرُوشُ الْحَقَائِقِ عَيْنِ الْمَعَارِفِ اْلاَقْوَمِ صِرَاطِكَ التَّامِّ اْلاَسْقَامِ وَ طَلْعَةِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ الْكَنْزِ اْلاَعْظَمِ اِفَاضَاتِكَ مِنْكَ اِلَيْكَ اِحَاطَةِ النُّورِ الْمُطَلْسَمِ وَ طِبِّ القُلُوبِ وَدَوَاءِهَا وَعَافِيَتِةِ الأَبْدَانِ وَشِفَاءِهَا وَنُورِ الأَبْصاَرِ وَضِيَاءِهَا وَ شَجَرَةِ اْلاَصْلِ النُّورَانِيَّةِ وَلَمْعَةِ الْقَبْضَةِ الرَّحْمَنِيَّةِ وَاَفْضَلِ الْخَلِيقَةِ اْلاِنْسَانِيَّةِ وَاَشْرَفِ الصُّوَرِ الْجِسْمَانِيَّةِ وَمَنْبَعِ اْلاَسْرَارِ اْلاِلَهِيَّةِ وَخَزَائِنِ الْعُلُومِ اْلاِصْطِفَائِيَّةِ صَاحِبِ الْقَبْضَةِ اْلاَصْلِيَّةِ وَالرُّتْبَةِ الْعَلِيَّةِ وَالْبَهْجَةِ السَّنِيَّةِ مَنِ انْْدَرَجَتِ النَّبِيُّونَ تَحْتَ لِوَائِهِ فَهُمْ مِنْهُ وَاِلَيْهِ وَ عَلَى بَحْرِ اَنْوَارِكَ وَمَعْدَنِ اَسْرَارِكَ وَلِسَانِ حُجَّتِكَ وَعَرُوسِ مَمْلَكَتِكَ وَاِمَامِ حَضْرَتِِكَ وَطِرَازِ مُلْكِكَ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِكَ وَطَرِيقِ شَرِيعَتِكَ الْمُتَلَذِّذِ بِتَوْحِيدِكَ اِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُودِ وَالسَّبَبِ فِى كُلِّ مَوْجُودٍ عَيْنِ اَعْيَانِ خَلْقِكَ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ نُورِ ضِيَائِكَ وَ بَحْرِ اَنْوَارِكَ وَمَعْدَنِ اَسْرَارِكَ وَ عَيْنِ عِنَايَتِكَ وَشَمْسِ هِدَايَتِكَ وَاَمْنِ وِلاَيَتِكَ وَلِسَانِ مَحَبَّتِكَ وَخَيْرِ خَلْقِكَ وَاَحَبِّ الْخَلْقِ اِلَيْكَ عَبْدِكَ وَحَبِيبِكَ خَلِيلِكَ وَرَسُولِكَ ونَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَرَسُولِكَ النَّبِىِّ اْلاُمِّىِّ الَّذِى خَتَمْتَ بِهِ اْلاَنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى اَفْضَلِ عِبَادِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَصَفْوَتِكَ مِنْ اَنْبِيَائِكَ الذَّاتِ الْمُكَمَّلَةِ وَالرَّحْمَةِ الْمُرْسَلَةِ الْمُفَضَّلَةِ وَسِرِّ حَياةِ الوُجُودِ وَ سَيِّدِالْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ وٍَالْفَرِقَيْنِ، جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، مَحْبُوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ، اَلْمَقْصُودِ وَالْمَطْلُوبِ بِقَابِ قَوْسَيْنِ وَ عَلَى رُوحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى اْلاَرْوَاحِ وَ جَسَدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى اْلاَجْسَادِ، وَ قَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْقُبُورِ وَ عَلَى مِنْ جَعَلْتَهُ سَبَبًا لاِنْشِقَاقِ اَسْرَارِكَ الْجَبَرُوتِيَّةِ ، وَانْفِلاَقِ اَنْوَارِكَ الرَّحْمَانِيَّةِ فَصَارَ نَائِبًا عَنِ الحَضْرَةِ الرَّبَّانِيَّةِ وَخَلِيفَةَ اَسْرَارِكَ الذَّاتِيَّةِ فَهُوَ يَاقُوتَةُ اَحَدِيَّةِ ذَاتِكَ الصَّمَدِيَّةِ وَعَيْنُ مَظْهَرِ صِفَاتِكَ اْلاَزَلِيَّةِ فَبِكَ مِنْك صَارَ حِجَابًا عَنْكَ وَسِرًّا مِنْ اَسْرَارِ غَيْبِكَ حُجِبْتَ بِهِ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ فَهُوَ الْكَنْزُ الْمُطَلْسَمُ وَالْبَحْرُ الزَّاخِرُ الْمُطَمْطَمُ ، فَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِجَاهِهِ لَدَيْكَ وَبِكَرَامَتِهِ عَلَيْكَ، اَنْ تَعْمُرَ قَوَالِبَنَا بِاَفْعَالِهِ، وَاَسْمَاعَنَا بِاَقْوَالِهِ، وَقُلُوبَنَا بِاَنْوَارِهِ، وَاَرْوَاحَنَا بِاَسْرَارِهِ، وَاَشْبَاحَنَا بِاَحْوَالِهِ، وَسَرَائِرَنَا بِمُعَامَلَتِهِ، وَبَوَاطِنَنَا بِمُشَاهَدَتِهِ، وَاَبْصَارَنَا بِاَنْوَارِ مُحَيَّا جَمَالِهِ، وَخَوَاتِمَ اَعْمَالِنَا فِى مَرْضَاتِهِ ، وَعَلى آلِهِ وأَصْحاَبِهِ وأَوْلاَدِهِ وَ أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أصْهَارِهِ وأنصَارِهِ وَوَرِثِهِ وَ أَشْياَعِهِ وَمُحِبِّيهِ وَأُمَّتِهِ وَعَلَيْنا مَعَهُمْ أَجْمَعِينَ وَمَلاَئِكَتِكَ المُقَرَّبِينَ وَآدمَ وَنُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَ مُوسىَ وَ عِيسىَ وَماَ بَيْنَهُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِين صَلاَةً تَعْدِلُ جَمِيعَ صلاوَاتِ أَهْلِ مَحَبَّتِكَ وَ سَلاَماً يَعْدِلُ سَلاَمَهُمْ أَبَداً دَائِماً .

Okunuşu:

“Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedini’l fâtihi limâ uğlika ve’l hâtimi Limâ sebeka ve’n nâsiri’l hakki bi’l hakkî ve’l hadî ilâ sırâtıke’l mustakıymi, ves sâbikı li’l halkı nûruhû ve rahmetün li’l âlemîne zuhûruhû, ve’n nûriz zâtiyyi ve’s sirris sâriyyi sirruhû fî cemiy’ıl âsâri vel esmâi ve’s sıfâti, ve’n nebiyyi’l ümmiyyi’t tahiri’z zekiyyi, ve nûri’l envâr Ve sirri’l esrâr ve tiryâkı’l ağyâr ve miftâhi bâbi’l yesâr Seyyidinâ Muhammedini’l muhtâr Ve âlihi’l athâr Ve ashâbihi’l ahyâr, ve’z zâti’l muhammediyyeti’l latiyfeti’l ehadiyyeh, Şemsi semâi’l esrâr Ve mazhari’l envâr, Ve merkezi medâri medâri’l celâl, Ve kutbi feleki’l cemâl, ve’z zâti’l künhi, Kıblete vücûhi tecelliyâti’l künhi ayni’l künhi fil künhi, Elcâmiı li hakâıkı kemâli künhi’l künhi, Elkâimi bi’l künhi fi’l künhi, ve alâ men rûhuhû mihrâbü’l ervâhı ve’l melâiketi ve’l kevn ve men hüve imâmü’l enbiyâi ve’l mürselîn ve men hüve imâmü ehli’l cenneti ıbâdillâhi’l mü’minîn, vealâ ayni’r rahmeti’r rabbâniyyeti ve’l yâkûteti’l mütehakkıkati’l hâitati bi merkezi’l fühûmi ve’l meânî ve nûril ekvâni’l mütekevvineti’l âdemiyyi sâhıbi’l hakkır rabbâniyyi’l berkıl estaı bi müznil eryâhıl mâlieti li külli mütearridın mine’l bühûri ve’l evânî ve nûrike’l lâmiıllezî mele’te bihî kevneke’l hâitı bi emkineti’l mekânî, ve ayni’l hakkılletî tetecellâ minhâ urûşül hakâikı ayni’l meârifi’l akvemi sırâtıket tâmmi’l eskam, ve tal’atil hakkı bi’l hakkıl kenzil a’zami ifâdatike minke ileyke ihâtatin nûri’l mutalsemi, ve tıbbi’l kulubi ve devaiha ve âfiyetiha’l ebdani ve şifaiha ve nuri’l ebsari ve ziyaiha, veşecarati’l aslin nûrâniyyeti ve lem’ati’l kabdatir rahmâniyyeti ve efdali’l halîkati’l insâniyeti ve eşrafi’s suveri’l cismâniyyeti ve menbeı’l esrâri’l ilâhiyyeti ve hazâini’l ulûmi’l ıstıfâiyyeti sâhıbi’l kabdati’l asliyyeti ve’r rutbeti’l aliyyeti ve’l behceti’s seniyyeti meninderacetin nebiyyûne tahte livâihî fehüm minhü ve ileyhi vealâ bahri envârike ve ma’deni esrârike ve lisâni huccetike ve arûsi memleketike ve imâmi hadratike ve tırâzi mülkike ve hazâini rahmetike ve tariykı şeriy’atikel mütelezzizi bi tevhıydike insâni ayni’l vücûdi ve’s sebebi fî külli mevcûdin ayni a’yâni halkıkel mütekaddimi min nûri dıyâike, ve bahri envârike ve ma’deni esrârik Ve ayni ınâyetike ve şemsi hidâyetike Ve emni vilâyetike ve lisâni mehabbetike Ve hayri halkıke Ve ehabbi’l halkı ileyk, Abdike ve habiybike ve halilike ve rasulike ve nebiyyi’r rahmeti rasûlike’n nebiyyi’l ümmiyyillezî hatemte bihi’l enbiyâe ve’l mürseliyn, vealâ efdali ıbâdike min halkıke ve safvetike min enbiyâike’z zati’l mükemmeleh Ve rahmeti’l mürseleti’l müfaddaleh ve sırrı hayati’l vücûd, ve seyyidi’l kevneyni ve’s sekaleyni ve’l ferîkayn, ceddi’l haseni ve’l huseyn, Mahbûbi rabbi’l meşrikayni ve’l mağribeyn, El maksûdi ve’l matlûbi bi kâbi kavseyn, ve alâ rûhı seyyidinâ Muhammedin fi’l ervâh ve cesedi seyyidinâ Muhammedin fi’l ecsâd ve kabri seyyidinâ Muhammedin fi’l kubûr, ve alâ men cealtehû sebeben linşikâkı esrârike’l ceberûtiyyeh, Venfilâkı envârike’r rahmâniyyeh Fe sâra nâiben ani’l hadrati’r rabbâniyyeh, Ve halîfete esrârike’z zâtiyyeh, fe hüve yâkûtetü ehadiyyeti zâtike’s samediyyeh, Ve aynü mazheri sıfâtike’l ezeliyyeh, Fe bike minke, Sâra hıcâben anke, Ve sirran min esrâri ğaybike, Hucibte bihî an kesîrin min halkıke, Fe hüve’l kenzü’l mütalsem, ve’l bahruz zâhiru’l mütamtam , fe nes’elükellâhümme bi câhihî ledeyk Ve bi kerâmetihî aleyk En ta’müra kavâlibenâ bi ef’âlih Ve esmâanâ bi akvâlih Ve kulûbenâ bi envârih Ve ervâhanâ bi esrârih Ve eşbâhanâ bi ahvâlih Ve serâiranâ bi müâmeletih Ve bevâtınenâ bi müşâhedetih Ve ebsâranâ bi envâri mühayyâ cemâlih Ve havâtime a’mâlinâ fî merdâtih ve alâ âlihî ve ashâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve zürriyetihî ve ehli beytihî ve ashârihî ve ensârihî ve varisihi ve eşyâıhî ve muhıbbîhi ve ümmetihî ve aleynâ meahüm ecmeıyne ve melâiketikel mukarrabiyne ve Âdeme ve Nûh’in ve İbrâhîyme ve Mûsâ ve Iysâ ve mâ beynehüm minen nebiyyîne vel mürselîn salâten ta’dilu cemiya salevati ehli mehabbetike ve selâmen ya'dilu selâmehüm ebeden daimen”

Anlamı:

“Ey Allah’ım! Kapalı olanı açan, geçmiş bütün peygamberlerin sonuncusu olan, hak ile hakka yardım eden, senin dosdoğru yolunu gösteren, Efendimiz Muhammed’e, onun âline ve ashabına salât ve selâm eyle ve onu mübarek kıl,

Allah’ım! Nuru, yaratılanlardan önce meydana gelen, ortaya çıkması âlemlere rahmet olan Efendimiz Muhammed’e salât eyle,

Allah’ım! Kendisi nur olan, sırrı görünen, tüm varlıklarda, isimlerde ve sıfatlarda sırrı bulunan Efendimiz ve Mevla’mız Muhammed’e salât eyle ve O’nu mübarek kıl,

Allah’ım! Efendimiz, Mevla’mız ümmi, temiz ve pak Peygamber Muhammed’e salât eyle,

Allah’ım! Nurların nuru, sırların sırrı, ağyarın dermanı, zenginlik kapısının anahtarı Efendimiz Muhammed’in pak ailesine seçilmiş ashabına salât eyle,

Allah'ım! Esrar semasının güneşi, mazhar-ı envar, merkez-i medar-ı celal ve kutbu felek-i cemal olan Muhammed'in biricik ve latif zatına salât et,

Allah’ım! Künh’de künhün kendisi olan künh tecelliyat vecihlerinin kıblesi olan, kunhin künh kemal hakikatlerini içeren, künh ile künhte kaim olan künh zatına salât eyle,

Allah’ım! Kâinatın, meleklerin ve ruhların mihrabı olanın ruhuna salât eyle. Allah’ım! Peygamberlerin ve resullerin imamına salât eyle. Allah’ım! Allah’ım mümin kullarından cennet ehlinin imamına salât eyle,

Allah’ım! Rabbani rahmetin pınarı, sonsuz kudretinle gerçekleşen inci ve yakut tanesi, mana ilimlerinin mübarek Zat-ı Ahmediyesi’nde neşet eden, göz kamaştırıcı nur, Yüce Allah’ın apaçık mucizesi, yağmur taneleri taşıyan rahmet bulutları arasında çıkan şimşekler misali, zaman ve denizlerin engelleyemediği bütün mekânları kuşatan, kâinatı aydınlatana salât t eyle,

Allah’ım! Kendisinden hakikat tahtlarının tecelli ettiği hak pınarına, senin dosdoğru yoluna ileten en sarsılmaz marifet pınarına salât eyle”

Allah’ım! Hak ve hakikatin görünen yüzü, sonsuz hazinenin temsilcisi, gizli aşikâr nur timsalinin üzerine salât eyle”

Allah’ım! Kalplerin tabibi ve devası, bedenlerin afiyeti ve şifası, gözlerin nuru ve aydınlığı Efendimiz ve Mevla’mız Muhammed’in üzerine salât eyle,

Allah’ım! Nurani kaynağın şeceresi, Rahmani kabzanın parıltısı, insanlar içerisinde yaratılanların en faziletlisi, cismani suretin en şereflisi, ilahi sırların membaı, seçilmiş ilimlerin hazinesi, sancağı altında peygamberlerin toplandığı, O’nun onlardan, onların da ondan olduğu, behce-i seniyye, kabza-i asliye ve yüce rütbe sahibi Efendimiz, Mevla’mız Muhammed’e salât eyle,

Allah’ım! Nurlarının denizi, sırlarının kaynağı, inayetinin kendisi, hidayetinin güneşi, mülkünün tahtı, vilayetinin güvenliği, muhabbetinin lisanı, yakın olanların önderi, yarattıklarının en hayırlısı, mahlûkatın içerisinde sana en hayırlı ve sevimli olanı ve kendisiyle tüm peygamberlerin peygamberliğine son noktayı koyduğun Muhammed’e salât eyle,

Allah’ım! Nurlarının denizi, sırlarının kaynağı, inayetinin kendisi, hidayetinin güneşi, mülkünün tahtı, vilayetinin güvenliği, muhabbetinin lisanı, yakın olanların önderi, yarattıklarının en hayırlısı, mahlûkatın içerisinde sana en hayırlı ve sevimli kulun, sevgilin, dostun, elçin, rahmet peygamberi, ümmi peygamberin ve elçin ve kendisiyle tüm peygamberlerin peygamberliğine son noktayı koyduğun Muhammed’e salât eyle,

Allah’ım! Yaratılanlar içerisinde kullarının en üstünü, mükemmel kişiliğe sahip ve peygamberlerin seçkini, tercih edilip gönderilen rahmet peygamberi ve varlık yaşamının sırrına salât eyle,

Allah’ım! İki cihanın efendisi, tüm kâinatın öncüsü, Hasan ve Hüseyin’in dedesi, iki doğu ve iki batının Rabbinin sevgilisi Kâba kavseyn maksudu ve matlubuna salât eyle,

Allah’ım! Ruhlar içerisinde Efendimiz Muhammed’in ruhuna salât eyle. Allah’ım! Vücutlar içerisinde Efendimiz Muhammed’in vücuduna salât eyle. Allah’ım! Kabirler içerisinde Efendimiz Muhammed’in kabrine salât eyle,

Allah’ım! Ceberuti sırlarının ortaya çıkmasına, Rahmani nurlarının ortaya çıkmasına sebep olan ve böylece Rabbani zatın naibi ve zati sırlarının halifesi ve ebedi olan zatının biricik yakutu, ezeli sıfatının mazhar kaynağına salât ve selam eyle”

saygılarımla

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

"Allah ve melekleri (O şanlı)Nebî'ye salât etmekte (Onun şerefini gözetmeğe, yüceltmeğe özen göstermektedir)dir Ey iman edenler, siz de Ona salât ve içtenlikle selâm edin"

 

Bu güzel paylaşımın ve hatırlatman için Allah razı olsun.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...